Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego. Lokalna Grupa Działania jest partnerstwem trójsektorowym, w skład którego wchodzi sektor prywatny, społeczny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego. Lokalna Grupa Działania jest partnerstwem trójsektorowym, w skład którego wchodzi sektor prywatny, społeczny."— Zapis prezentacji:

1 Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego

2 Lokalna Grupa Działania jest partnerstwem trójsektorowym, w skład którego wchodzi sektor prywatny, społeczny i publiczny. Stowarzyszenie powstało w celu promocji oraz rozwoju własnego regionu przy wykorzystaniu lokalnych zasobów.

3 W skład Lokalnej Grupy Działania Powiatu Opatowskiego wchodzą następujące gminy: Opatów Ożarów Wojciechowice Tarłów Iwaniska

4 Obszar ten jest niezwykle różnorodny i malowniczy. Ogromnym walorem przyrodniczym i estetycznym jest urozmaicona rzeźba terenu – łagodnie pofałdowane wzgórza poprzecinane licznymi wąwozami. Charakterystyczną cechą dla tego terenu jest pokrywa lessowa, dzięki której powstała urodzajna Wyżyna Opatowska i Sandomierska.

5 Gmina Opatów Kolegiata p. w. Św. Marcina z Tours w Opatowie Podziemna trasa turystyczna w Opatowie

6 Gmina Ożarów Sanktuarium p. w. Św. Stanisława Biskupa w Ożarowie

7 Gmina Wojciechowice Kościół p. w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Bidzinach Kościół p. w. Św. Mikołaja Biskupa w Gierczycach

8 Kultura mierzanowicka Ludność Kultury mierzanowickiej zajmowała obszary rozciągające się w dorzeczu górnej Wisły, położone przeważnie na lewym jej brzegu. Część wschodnia rozciągała się do Wyżyny Sandomierskiej (grupa samborzecka), a zachodnia do Wyżyny Miechowskiej. Fragmenty sierpów krzemiennych z okolicy Wojciechowic

9 Gmina Tarłów Kościół p. w. Św. Trójcy w Tarłowie Ruiny synagogi przy ul. Strażackiej w Tarłowie

10 Gmina Iwaniska Zamek Krzyżtopór w Ujeździe

11 promocja obszarów wiejskich położonych w obszarze działania LGD, udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR w zakresie przygotowania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację, w tym programów pomocowych, podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych oraz ich czynny udział w realizacji LSR, upowszechnianie i wy mian informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych w obszarze działania LGD, propagowanie działań na rzecz realizacji LSR w obszarze działania LGD. NASZYM CELEM JEST DZIAŁANIE NA RZECZ OBSZARÓW WIEJSKICH, A W SZCZEGÓLNOŚCI:

12 Gmina Ożarów : Odnowa centrum wsi Sobótka Parafia Rzymsko-Katolicka w Ożarowie – renowacja dzwonnicy oraz uzupełnienie ogrodzenia Parafia Rzymsko-Katolicka w Przybysławicach – zabezpieczenie fundamentów, odnowienie i malowanie kościoła Parafia Rzymsko-Katolicka w Lasocinie – rewitalizacja otoczenia kościoła Parafia Rzymsko-Katolicka w Janikowie – wymiana pokryci dachu W RAMACH DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI DOTACJĘ OD NAS OTRZYMAŁY m.in. PROJEKTY: Gmina Iwaniska : Rozbudowa budynku remizy OSP w Ujeździe

13 Gmina Wojciechowice : Parafia Rzymsko-Katolicka w Wojciechowicach – rewitalizacja placu przykościelnego, przebudowa ciągów pieszych i parkingu przy kościele W RAMACH DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI DOTACJĘ OD NAS OTRZYMAŁY m.in. PROJEKTY: Gmina Opatów : Parafia Rzymsko-Katolicka w Strzyżowicach - wymian pokrycia dachowego Gmina Tarłów : Parafia Rzymsko-Katolicka w Słupi Nadbrzeżnej - remont muru przykościelnego

14 Gmina Wojciechowice : Remont świetlic wiejskich w Orłowinach i Gierczycach Gmina Opatów : Remont świetlicy wiejskiej w Jurkowicach Utworzenie Hufca Rycerstwa Opatowskiego Wydanie publikacji Kapliczki, figury i krzyże przydrożne w krajobrazie Gminy Opatów Renowacja przydrożnej kapliczki w Gojcowie Gmina Tarłów : Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Julianów, Ciszyca Górna, Tarłów W RAMACH DZIAŁANIA MAŁE PROJEKTY DOTACJĘ OD NAS OTRZYMAŁY M.IN.:

15 Gmina Iwaniska : Remont budynku świetlicy wiejskiej w Radwanie wraz z zagospodarowaniem terenu GOK w Iwaniskach - w festyn ludowy Po żniwach tradycyjnie i na wesoło W RAMACH DZIAŁANIA MAŁE PROJEKTY DOTACJĘ OD NAS OTRZYMAŁY M.IN.: Gmina Ożarów : Odnowa przydrożnej kapliczki w Czachowie

16 Utworzenie warsztatu naprawy samochodów Zakup maszyn i urządzeń do pozyskiwania odnawialnego surowca do produkcji biopaliw płynnych Zakup koparki oraz sprzętu geodezyjnego W RAMACH DZIAŁANIA TWORZENIE I ROZWÓJ MIROPRZEDSIEBIORSTW DOTACJĘ OD NAS OTRZYMAŁY m.in. PROJEKTY: W RAMACH DZIAŁANIA RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ DOTACJĘ OD NAS OTRZYMAŁY m.in. PROJEKTY: Zakup ciągnika rolniczego i wózka widłowego

17 Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego ul. 16-go Stycznia Opatów tel./fax.: KONTAKT DO NAS:


Pobierz ppt "Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego. Lokalna Grupa Działania jest partnerstwem trójsektorowym, w skład którego wchodzi sektor prywatny, społeczny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google