Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Systemowe uwikłania granicy między szkołą i nadzorem Ulrich Hammerschmidt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Systemowe uwikłania granicy między szkołą i nadzorem Ulrich Hammerschmidt."— Zapis prezentacji:

1 Systemowe uwikłania granicy między szkołą i nadzorem Ulrich Hammerschmidt

2 O tym mówię: Dlaczego dyrektorzy cierpią na systemową schizofrenię ? Dlaczego tradycyjne zarządzanie nie jest wystarczające do przewodzenia procesami nauczania? Dlaczego dane są ważne, ale nie wystarczające? Dlaczego szkoły nie rozwiją się w centryfugie „obwodu rozwoju jakości. O trzech propozycjach Ulrich Hammerschmidt 20152

3 Struktura systemu edukacyjnego w Saksoni Ministerstwo SMK Saksońska Agentura Edukacji 5 Regionalnych Agentur Edukacji Saksoński Instytut Edukacji Ok. 1500 Szkół EW AL UA CJA 3Ulrich Hammerschmidt 2015

4 Zadania tradycyjnego nadzoru Ulrich Hammerschmidt 20154 -Kontrola realizowania wymagań ministerstwa w szkole -Decyzje o zatrudnieniu -Kontrola przestrzegania prawa oświatowego -Ocena pracy dyrektora i jego zastępców(w niektórych landach też nauczycieli) -Kontrola realizacji zadań komunalnych i decyzje dotyczące sieci szkół

5 Zasady Nowego zarządzania systemem edukacji (Governance) -Kierowanie zmianą kontekstów jako impuls do rozwoju -Samoodpowiedzialność szkoły („autonomia”) -Wprowadzenie państwowych edukcyjnych standardów („kompetencji”) -Programy i koncepcje samoregulacji w „szkole jako przedsiębiorstwie” -Rozliczalność (accountability) i ewaluacja w./z. -Uzgadnianie celów między szkołą i nadzorem Ulrich Hammerschmidt 20155

6 6 Ewaluacja (zewn. albo wewn.) Działania (projekty, doskonalenia, Innowacje...) Plany działania Refleksja nad rezultatami System wsparcia Ewaluacja zewnętrzna Program Szkoły Nadzór Uzgodnienie celów Kontrola osiągnięcia celów Obwód rozwoju jakości

7 W konsekwencji: Szkoła jako złota rybka w akwarium Ulrich Hammerschmidt 20157

8 Logiki systemów Zakład produkcyjny Technologia produkcji -Surowość -ścisła logika - Często skompliko- wane, ale mało złożony - łatwe do operacjonalizacji - bezpośredna kontrola -Bezpośredna sterowalność Organizacja Akt zarządzania - surowość - wyjątkowe procesy - Łatwie operacjonalizacja (ISO 9000/2002) - Łatwa kontrola procesów - Bezpośredna sterowalność - Hierarchia linii Szkoła Nauczanie/ Uczenie się -„luźne powiązanie“ - złożoność - procesy są trudno kontrolowalne - wyniki są późno widoczne - płaska hierarchia - odpowiezialność/ autonomia nauczyciela - więcej nieformal- niej niż formalniej kommunikacji „Przedsiębiór- stwo kreatywne“ Projekt -Niepewność skutków -autonomia pracowników -niepewność procesów - luźne sieci (sojusze dla wygody) -płaska hierarchia - Mało sformalizo- wanej kommuni- kacji „Mieszana logika“ Ulrich Hammerschmidt, 2014

9 Dlaczego u nas nie działa? Metody i badania są adaptowane od tych, którzy są posłuszni logice systemów technologicznych albo organizacji. Prawie nie uwzględnia się sytuacyjnej niepewności procesów nauczania i wychowania. Nie dotyczą „serca” szkoły: interakcji nauczyciel – uczeń. Nie dają odpowiedzi na palące pytania nauczycieli. System nadzoru jest przesycony tradycyjnymi modelami mentalnymi i obciążony różnymi zadaniami dotyczącymi zarządzania. Ulrich Hammerschmidt 20159

10 I jeszcze: Zupełna ignorancja roli emocji i empatii Ignorancja faktu zmieniających się rok rocznie przychodzących do szkół uczniów Szybciej zmieniające się wymagania polityki edukacyjnej niż zmieniają się szkoły Brak długoterminowej strategii polityki edukacyjnej (20 lat i więcej) „Rozwój” systemu na podstawie zmienjających się zainteresowań politycznych Ulrich Hammerschmidt 201510

11 Jakie są konsekwencje zmiany kierowania systemem edukacji? Segregacja uczniów, dyskryminacja socjalna Ogromne góry papieru i dokumentów Teaching to the test (nauczanie do testów) Zniszczenie spokoju uczenia się (uczyć się aby dowiedzieć się) – nauczanie jako manipulacja osiągnięcia kompetencji Mozaika kompetencji (kompetencje przedmiotowe) zamiast całościowej koncepcji „Bildung” Marginalizacja pedagogiki w odniesieniu do prawa Funkcjonalny podział nadzoru – brak całościowego nastawienia na szkołę Ulrich Hammerschmidt 201511

12 W sumie brakuje danych o skuteczności kierowania systemem edukacji w odniesieniu do efektów uczenia się uczniów. Ulrich Hammerschmidt 201512

13 O co chodzi w szkole? Nauczyć zrozumienia – i nauczyć się rozumieć Ulrich Hammerschmidt 201513

14 Ulrich Hammerschmidt, Klaus Walter, 2014 Kompetencje metodycznie Kompetencje metodycznie Kompetencje socjalne Kompetencje socjalne Indywidualne doświadczenia Indywidualne doświadczenia Kompetencje fachowe Kompetencje fachowe Własna koncepcja nauczania Samopostrze- ganie Motywacje, Pragnienia, Etos Motywacje, Pragnienia, Etos Rzeczywistość lekcji Powodzenia, niepowodzenia polityka, nadzór, dyrektor, rodzice

15 To znaczy: Miejscem, gdzie zrealizuje się użyteczność szkoły, jest – lekcja. Zdarzeniem, w którym objawia się użyteczność szkoły, to – wzajemne relacje między uczniami i nauczycielem. Wszystko w szkole musi temu służyć. Lekcja, to początek i cel wszystkich starań. Wszystko zależy od człowieka. Ulrich Hammerschmidt, 2014

16 Ukształtowanie Uwzględnienie warunków ekonomicznych i prawa oświatowego rozporządzania Ulrich Hammerschmidt, 2014 Określenie potrzebnych struktur, procesów i warunków w szkole Określenie potrzebnych struktur, procesów i warunków w szkole Określenie logiki procesu nauczenia/ uczenia się (dydaktyka, pedagogika, psychologia) Myślenie od wewnątrz do zewnątrz!

17 1. Propozycja: zasady przywództwa edukacyjnego w szkole Skoncentrowanie pracy w szkole na lekcji Jasne cele i dalekowzroczna strategia Efektywna organizacja, wsparcie samoorganizacji Otwartość na innowacje, identyfikacja ze szkołą Wsparcie doskonalenia i doradztwa kolegialnego nauczycieli Szacunek, zaufanie, wsparcie, empatia, emocje Powierzanie zadań Dążenie do mistrzostwa Ulrich Hammerschmidt 201517

18 2.Propozycja: zasady wspierającego nadzoru Szacunek względem uczestników procesów w szkole Wsparcie w tworzeniu sieci z partnerami Umożliwienie synergii między szkolami Wsparcie autoewaluacji i tworzenie regionalnych sieci rozwoju jakości szkół Wsparcie projektów szkół i zbierania środków Autoewaluacja nadzoru na podstawie sprzężenia zwrotnego Ulrich Hammerschmidt 201518

19 3. Propozycja: makrosystemowe zasady Zarządzanie szkołami zorientowane na potrzeby procesów nauczania Długookresowa strategia rozwoju systemu Badanie zmian w strukturach zorientowane na wyniki Regionalne zarządzanie na podstawie danych Ewaluacja zewnętrzna jako usługa dla szkół (np. 20% badania dla administracji, 80% danych na potrzeby szkoły) Ulrich Hammerschmidt 201519

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30


Pobierz ppt "Systemowe uwikłania granicy między szkołą i nadzorem Ulrich Hammerschmidt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google