Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dzielnicowe Centrum ds. Integracji zostało powołane Zarządzeniem nr 203/2008 Burmistrza Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy z dnia 6 listopada 2008 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dzielnicowe Centrum ds. Integracji zostało powołane Zarządzeniem nr 203/2008 Burmistrza Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy z dnia 6 listopada 2008 roku."— Zapis prezentacji:

1 Dzielnicowe Centrum ds. Integracji zostało powołane Zarządzeniem nr 203/2008 Burmistrza Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy z dnia 6 listopada 2008 roku.

2 Skład DCI EWA SOBOCKA – PRZEWODNICZĄCY WŁODZIMIERZ SIESS MAŁGORZATA ZAWADZKA BOZENA ĆWIKLIŃSKA WANDA BOWNIK ELWIRA JEUNEHOMME

3 Zadania DCI pomoc rodzicom w wyborze jak najlepszej formy kształcenia w szkole lub placówce dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, upowszechnianie wiedzy dotyczącej prawa oświatowego i wszystkich zagadnień związanych z problematyką integracji wśród dyrektorów placówek oświatowych w danej dzielnicy, bardziej ścisłą współpracę psychologów i pedagogów szkolnych z poradniami psychologiczno- pedagogicznymi, stworzenie spójnego systemu pomocy dziecku z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i jego rodzinie na terenie danej dzielnicy.

4 Adresaci działań DCI rodzice dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, nauczyciele uczący uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w przedszkolach i szkołach, dyrektorzy przedszkoli i szkół, do których uczęszczają uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, pedagodzy, psycholodzy i inni specjaliści pracujący w poradniach psychologiczno- pedagogicznych, doradcy metodyczni, pracownicy Wydziału Oświaty i Wychowania.

5 Miejski Zespół ds. Integracji w Edukacji W styczniu 2009 roku zarządzaniem nr 2493 Prezydenta m.st. Warszawy został powołany Miejski Zespół ds. Integracji w Edukacji. Obszary działania: Zapewnienie dzieciom i młodzieży miejsc w oddziałach integracyjnych zgodnie z zaleceniami wskazanymi w orzeczeniu ; Informowanie rodziców o ofercie placówek prowadzących odziały integracyjne, o wolnych miejscach dla dzieci z orzeczeniem w oddziałach integracyjnych ( tzw. bank informacji); Doskonalenie współpracy nauczycieli, psychologów, pedagogów specjalnych, pomoc nauczycielom w kształceniu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

6 Diagnoza oferty edukacyjnej przedszkoli i szkół dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego wg stanu na 30 września br. w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Diagnoza oferty edukacyjnej przedszkoli i szkół dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego wg stanu na 30 września br. w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy

7 Dane statystyczne. Do publicznych szkół i przedszkola w Dzielnicy Praga Północ uczęszcza 9458 dzieci. Przedszkole i szkoły z oddziałami integracyjnymi: Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 185. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 30 im. Powstańców 1863 r. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 73 im. Króla Stefana Batorego. Gimnazjum Nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi im. Rotmistrza Witolda Pileckiego. Gimnazjum Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Asnyka. L Liceum Ogólnokształcące im. Ruy Barbosa.

8 Dane statystyczne. W praskich przedszkolach i szkołach utworzono 358 oddziałów, w tym 43 oddziały integracyjne. W oddziałach integracyjnych uczy się 234 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, najwięcej w szkołach podstawowych (103) i gimnazjach(70). Ponadto 38 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszcza do klas ogólnodostępnych. W Dzielnicy działają także placówki i szkoły niepubliczne, w których orzeczenie o potrzebie kształcenie specjalnego posiada 22 dzieci. Łącznie na terenie Pragi Północ systemem edukacji objętych jest 294 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego( w tym 272 w placówkach i szkołach publicznych).

9 Dane statystyczne. Najliczniejszą grupę uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego stanowią dzieci zagrożone niedostosowaniem społecznym (106) i z zaburzeniami zachowania (49). Istotną grupą są także dzieci z niepełnosprawnością ruchową (39), będące w znacznej części uczniami L LO im. Ruy Barbosa ( 15).

10 Dane statystyczne.

11 Problemy. Ogromna liczba dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym, niedostosowanej społecznie i z zaburzeniami zachowania. Słabe wyniki w sprawdzianach zewnętrznych skutkujące niską oceną pracy naszych szkół z oddziałami integracyjnymi przez władze miejskie i oświatowe. Od niedawna - problem z naborem dzieci zdrowych do klas integracyjnych. Na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej zauważa się też trudności w odbiorze młodzieży niepełnosprawnej i jej potrzeb przez niektóre osoby dorosłe – nauczycieli, urzędników, rodziców.

12 Plany. Zarząd Dzielnicy planuje, w ciągu dwóch lat, powołać nową szkołę podstawową z oddziałami integracyjnymi dostosowaną dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową. Planowane jest też przekształcenie Gimnazjum Nr 31 w szkołę z oddziałami integracyjnymi i terapeutycznymi dla uczniów z zaburzeniami zachowania i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Poszczególne szkoły planują także poszerzenie swojej oferty, szczególnie w zakresie terapii, np. artterapii, dogoterapii, kształtowania prawidłowych relacji interpersonalnych czy promocji zdrowia. Przedszkole zamierza dostosować swoje działania do dzieci z zaburzeniami dietetycznymi, wykorzystując w ten sposób swoją bardzo dobrze doposażoną, nowoczesną kuchnię.


Pobierz ppt "Dzielnicowe Centrum ds. Integracji zostało powołane Zarządzeniem nr 203/2008 Burmistrza Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy z dnia 6 listopada 2008 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google