Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA PROWADZONE PRZEZ MPU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA PROWADZONE PRZEZ MPU"— Zapis prezentacji:

1

2 REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA PROWADZONE PRZEZ MPU
MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W POZNANIU (MPU) Jest miejską jednostką organizacyjną. KOMPETENCJE I ZADANIA: opracowywanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Poznania i ich zmian oraz prowadzenie procedury formalno-prawnej z tym związanej, opracowywanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta Poznania i jego zmian oraz prowadzenie procedury formalno-prawnej z tym związanej, wydawanie opinii urbanistycznych dla potrzeb jednostek Miasta Poznania, koordynacja opracowań planistycznych wykonywanych poza Pracownią, wykonywanie badań, studiów, analiz z zakresu zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania oraz gmin Województwa Wielkopolskiego, mogących mieć wpływ na zagospodarowanie miasta Poznania, wykonywanie prognoz skutków finansowych uchwalenia planów miejscowych, prognoz oddziaływania na środowisko, opracowań ekofizjograficznych prowadzenie przed sądami administracyjnymi w imieniu Miasta Poznania spraw z zakresu uchwał Rady Miasta Poznania dotyczących zagospodarowania przestrzennego, opracowywanie wytycznych dla konkursów architektoniczno – urbanistycznych, opiniowanie prac konkursowych, współpraca z uczelniami wyższymi (np. w zakresie prowadzenia praktyk studenckich), udział w konferencjach – w charakterze prelegenta i słuchacza. REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA PROWADZONE PRZEZ MPU KTO PRACUJE W MPU? WYBIERZ JEDNĄ Z OPCJI ! KONTAKT

3 REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA PROWADZONE PRZEZ MPU
MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W POZNANIU (MPU) Jest miejską jednostką organizacyjną. KOMPETENCJE I ZADANIA: opracowywanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Poznania i ich zmian oraz prowadzenie procedury formalno-prawnej z tym związanej, opracowywanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta Poznania i jego zmian oraz prowadzenie procedury formalno-prawnej z tym związanej, wydawanie opinii urbanistycznych dla potrzeb jednostek Miasta Poznania, koordynacja opracowań planistycznych wykonywanych poza Pracownią, wykonywanie badań, studiów, analiz z zakresu zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania oraz gmin Województwa Wielkopolskiego, mogących mieć wpływ na zagospodarowanie miasta Poznania, wykonywanie prognoz skutków finansowych uchwalenia planów miejscowych, prognoz oddziaływania na środowisko, opracowań ekofizjograficznych prowadzenie przed sądami administracyjnymi w imieniu Miasta Poznania spraw z zakresu uchwał Rady Miasta Poznania dotyczących zagospodarowania przestrzennego, opracowywanie wytycznych dla konkursów architektoniczno – urbanistycznych, opiniowanie prac konkursowych, współpraca z uczelniami wyższymi (np. w zakresie prowadzenia praktyk studenckich), udział w konferencjach – w charakterze prelegenta i słuchacza. REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA PROWADZONE PRZEZ MPU KTO PRACUJE W MPU? KONTAKT

4 MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W POZNANIU (MPU)
REJESTRY I EWIDENCJE PROWADZONE PRZEZ MPU: rejestr wniosków o sporządzenie lub zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, rejestr wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, rejestr skarg i wniosków. ARCHIWA PROWADZONE PRZEZ MPU: Składnica Map i Planów - plany uchwalone: obowiązujące i archiwalne, archiwum zakładowe.

5 MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W POZNANIU (MPU)
Kto pracuje w MPU? ZESPÓŁ SPECJALISTÓW z zakresu: architektury i urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej, transportu i infrastruktury, ochrony środowiska, ochrony dóbr kultury, ekonomii, administracji i prawa. CZŁONKOWIE ZACHODNIEJ OKREGOWEJ IZBY URBANISTÓW

6 MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W POZNANIU (MPU)
KONTAKT: ul. Bolesława Prusa 3 Poznań TELEFONY: Sekretariat: Punkt Informacyjny: Fax: GODZINY URZĘDOWANIA: Sekretariat III piętro pn. 8:00-17:00 wt.- pt. 8:00-15:00 Punkt informacyjny III piętro pok. 31 8:00-15:00

7 MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W POZNANIU (MPU)
REJESTRY I EWIDENCJE PROWADZONE PRZEZ MPU: rejestr wniosków o sporządzenie lub zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, rejestr wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, rejestr skarg i wniosków. ARCHIWA PROWADZONE PRZEZ MPU: Składnica Map i Planów - plany uchwalone: obowiązujące i archiwalne, archiwum zakładowe.

8 MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W POZNANIU (MPU)
Kto pracuje w MPU? ZESPÓŁ SPECJALISTÓW z zakresu: architektury i urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej, transportu i infrastruktury, ochrony środowiska, ochrony dóbr kultury, ekonomii, administracji i prawa. CZŁONKOWIE ZACHODNIEJ OKREGOWEJ IZBY URBANISTÓW

9 MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W POZNANIU (MPU)
KONTAKT: ul. Bolesława Prusa 3 Poznań TELEFONY: Sekretariat: Punkt Informacyjny: Fax: GODZINY URZĘDOWANIA: Sekretariat III piętro pn. 8:00-17:00 wt.- pt. 8:00-15:00 Punkt informacyjny III piętro pok. 31 8:00-15:00


Pobierz ppt "REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA PROWADZONE PRZEZ MPU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google