Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Starostwo Powiatowe w Radomiu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Starostwo Powiatowe w Radomiu"— Zapis prezentacji:

1 Starostwo Powiatowe w Radomiu
e – o b s ł u g a i n t e r e s a n t a Projekt systemu e-obsługi interesanta w Starostwie Powiatowym w Radomiu S t a r o s t w o P o w i a t o w e w R a d o m i u

2 Starostwo Powiatowe w Radomiu
e – o b s ł u g a i n t e r e s a n t a Rodzaj projektu Projekt związany z przygotowaniem jednostek administracji samorządowej do: elektronicznego obiegu dokumentów, elektronicznej archiwizacji dokumentów, rozwoju elektronicznych usług dla ludności oraz modernizacji infrastruktury informatycznej. S t a r o s t w o P o w i a t o w e w R a d o m i u

3 Starostwo Powiatowe w Radomiu
e – o b s ł u g a i n t e r e s a n t a Poprzez realizacje projektu chcemy rozwiązać następujące problemy: niedostateczne upowszechnienie wykorzystania technologii społeczeństwa informacyjnego w pracy Starostwa, zbyt wolny obieg dokumentów i załatwianie spraw, negatywna opinia o pracy urzędu i urzędników. S t a r o s t w o P o w i a t o w e w R a d o m i u

4 Starostwo Powiatowe w Radomiu
e – o b s ł u g a i n t e r e s a n t a Cel ogólny Usprawnienie pracy administracji samorządowej (Starostwa) tak, aby: interesant był lepiej obsługiwany usługi były koncentrowane na jego potrzebach, urząd miał opinię urzędu przyjaznego – zorientowanego na interesanta. Cele pośrednie Poprawa obsługi interesanta. Zwiększenie dostępności interesantów do informacji i kontaktu Urzędu z mieszkańcami Integracja Starostwa ze środowiskiem mieszkańców S t a r o s t w o P o w i a t o w e w R a d o m i u

5 S t a r o s t w o P o w i a t o w e w R a d o m i u
e – o b s ł u g a i n t e r e s a n t a Zadania realizowane w ramach wyznaczonych celów projektu Zmiany organizacyjne i proceduralne w Starostwie, Adaptowanie i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby BOI, Zakup i wdrożenie oprogramowania wspomagającego obsługę interesanta, Wykorzystanie Internetu do kontaktu interesanta ze Starostwem (w tym: , e-kioski) S t a r o s t w o P o w i a t o w e w R a d o m i u

6 Starostwo Powiatowe w Radomiu
e – o b s ł u g a i n t e r e s a n t a Schemat funkcjonalny obiegu korespondencji w Starostwie Powiatowym w Radomiu S t a r o s t w o P o w i a t o w e w R a d o m i u

7 Starostwo Powiatowe w Radomiu
e – o b s ł u g a i n t e r e s a n t a Rozmieszczenie e-kiosków na terenie powiatu S t a r o s t w o P o w i a t o w e w R a d o m i u

8 Starostwo Powiatowe w Radomiu
e – o b s ł u g a i n t e r e s a n t a Wykres sieciowy „Projektu systemu e-obsługi interesanta” S t a r o s t w o P o w i a t o w e w R a d o m i u

9 Starostwo Powiatowe w Radomiu
e – o b s ł u g a i n t e r e s a n t a Wykres Gantta dla projektu: : „Opracowanie systemu e-obsługi interesanta” S t a r o s t w o P o w i a t o w e w R a d o m i u

10 Starostwo Powiatowe w Radomiu
e – o b s ł u g a i n t e r e s a n t a Koszty projektu, w rozbiciu na wydatki o charakterze osobowym, rzeczowym i inwestycyjnym. Całkowity koszt projektu ,00 zł S t a r o s t w o P o w i a t o w e w R a d o m i u

11 Starostwo Powiatowe w Radomiu
e – o b s ł u g a i n t e r e s a n t a Zespół powołany do opracowania projektu: Henryk Gwiazda – Kierownik zespołu projektowego, Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru Zdzisław Dulias – Radny Rady Powiatu Radomskiego Renata Mazur – Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Monika Kalita – informatyk w Oddziale Informatyki Wojciech Ćwierz – podinspektor w Wydziale Promocji i Rozwoju Powiatu Eugenia Skorża – referent w Wydziale Organizacji i Nadzoru Dariusz Piątek – Sekretarz Powiatu S t a r o s t w o P o w i a t o w e w R a d o m i u

12 Zapraszam na Nasze stoisko
e – o b s ł u g a i n t e r e s a n t a Dziękuję za uwagę Zapraszam na Nasze stoisko


Pobierz ppt "Starostwo Powiatowe w Radomiu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google