Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

E – o b s ł u g a i n t e r e s a n t a S t a r o s t w o P o w i a t o w e w R a d o m i u.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "E – o b s ł u g a i n t e r e s a n t a S t a r o s t w o P o w i a t o w e w R a d o m i u."— Zapis prezentacji:

1 e – o b s ł u g a i n t e r e s a n t a S t a r o s t w o P o w i a t o w e w R a d o m i u

2 e – o b s ł u g a i n t e r e s a n t a S t a r o s t w o P o w i a t o w e w R a d o m i u Projekt związany z przygotowaniem jednostek administracji samorządowej do elektronicznego obiegu dokumentów, elektronicznej archiwizacji dokumentów, rozwoju elektronicznych usług dla ludności oraz modernizacji infrastruktury informatycznej.

3 e – o b s ł u g a i n t e r e s a n t a S t a r o s t w o P o w i a t o w e w R a d o m i u Poprzez realizacje projektu chcemy rozwiązać następujące problemy: niedostateczne upowszechnienie wykorzystania technologii społeczeństwa informacyjnego w pracy Starostwa, zbyt wolny obieg dokumentów i załatwianie spraw, negatywna opinia o pracy urzędu i urzędników.

4 e – o b s ł u g a i n t e r e s a n t a S t a r o s t w o P o w i a t o w e w R a d o m i u Cel ogólny Usprawnienie pracy administracji samorządowej (Starostwa) tak, aby interesant był lepiej obsługiwany a usługi były koncentrowane na jego potrzebach, natomiast urząd miał opinię urzędu przyjaznego – zorientowanego na interesanta. Cele pośrednie Poprawa obsługi interesanta. Zwiększenie dostępności interesantów do informacji i kontaktu Urzędu z mieszkańcami Integracja Starostwa ze środowiskiem mieszkańców

5 e – o b s ł u g a i n t e r e s a n t a S t a r o s t w o P o w i a t o w e w R a d o m i u Realizacja Projektu

6 e – o b s ł u g a i n t e r e s a n t a S t a r o s t w o P o w i a t o w e w R a d o m i u Realizacja Projektu cd.

7 e – o b s ł u g a i n t e r e s a n t a S t a r o s t w o P o w i a t o w e w R a d o m i u Logiczna matryca projektu

8 e – o b s ł u g a i n t e r e s a n t a S t a r o s t w o P o w i a t o w e w R a d o m i u ścieżka krytyczna Najwcześniejszy czas rozpoczęcia Działanie Najpóźniejszy czas rozpoczęcia Najwcześniejszy czas zakończenia Czas trwania Najpóźniejszy czas zakończenia Wykres sieciowy projektu: Opracowanie systemu e-obsługi interesanta

9 e – o b s ł u g a i n t e r e s a n t a S t a r o s t w o P o w i a t o w e w R a d o m i u Wykres Gantta dla projektu: : Opracowanie systemu e-obsługi interesanta

10 e – o b s ł u g a i n t e r e s a n t a S t a r o s t w o P o w i a t o w e w R a d o m i u Budżet projektu

11 e – o b s ł u g a i n t e r e s a n t a S t a r o s t w o P o w i a t o w e w R a d o m i u Analiza przepływów

12 e – o b s ł u g a i n t e r e s a n t a S t a r o s t w o P o w i a t o w e w R a d o m i u Opracowanie systemu e-obsługi interesanta jest skomplikowanym przedsięwzięciem o dużym stopniu innowacyjności. Zaspokoi wiele potrzeb artykułowanych zarówno przez klientów, jak i przez samych urzędników. Starostwo Powiatowe w Radomiu powołało zespół do uczestnictwa w programie szkoleniowym w ramach Komponentu B-3 Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich V Programu Sektorowego - Rozwój Organizacyjny Jednostki Samorządu Terytorialnego.

13 e – o b s ł u g a i n t e r e s a n t a S t a r o s t w o P o w i a t o w e w R a d o m i u Henryk Gwiazda– Kierownik zespołu projektowego, Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru Zdzisław Dulias– Radny Rady Powiatu Radomskiego Renata Mazur– Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Monika Kalita– informatyk w Oddziale Informatyki Wojciech Ćwierz– podinspektor w Wydziale Promocji i Rozwoju Powiatu Eugenia Skorża– referent w Wydziale Organizacji i Nadzoru Dariusz Piątek– Sekretarz Powiatu Zespół powołany do opracowania projektu:

14 e – o b s ł u g a i n t e r e s a n t a S t a r o s t w o P o w i a t o w e w R a d o m i u Koszty projektu, w rozbiciu na wydatki o charakterze osobowym, rzeczowym i inwestycyjnym. Całkowity koszt projektu 488 780,00 zł


Pobierz ppt "E – o b s ł u g a i n t e r e s a n t a S t a r o s t w o P o w i a t o w e w R a d o m i u."

Podobne prezentacje


Reklamy Google