Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ekonomia polityczna – przegląd problematyki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ekonomia polityczna – przegląd problematyki"— Zapis prezentacji:

1 Ekonomia polityczna – przegląd problematyki
Ćwiczenia 1 Ekonomia polityczna – przegląd problematyki

2 Ekonomia polityczna wzrostu i rozwoju gospodarczego
2

3 A ZASADA PRAWORZĄDNOŚCI (2000 R.)
PKB PER CAPITA A ZASADA PRAWORZĄDNOŚCI (2000 R.) Źródło: na podstawie danych World Development Indicators 2002 i Aggregate Governance Indicators CZY INSTYTUCJE MAJĄ ZNACZENIE I KTÓRE INSTYTUCJE? 3

4 Mechanizm zmian instytucjonalnych
DEMOKRATYZACJA W UJĘCIU NOWEJ EKONOMII INSTYTUCJONALNEJ Mechanizm zmian instytucjonalnych Instytucje ekonomiczne Wyniki ekonomiczne Organizacje polityczne, rząd Organizacje ekonomiczne i gospodarstwa domowe Instytucje polityczne CZY DEMOKRATYZACJA SPRZYJA WZROSTOWI GOSPODARCZEMU? CZY WZROST GOSPODARCZY SPRZYJA DEMOKRATYZACJI? 4

5 Ekonomia polityczna transformacji

6 REFORMY GOSPODARCZE W KRAJACH
POSTSOCJALISTYCZNYCH (zagregowany wskaźnik transformacji EBOiR, 1989–2006) Źródło: Opracowanie na podstawie danych EBOiR (1994–2006). Uwzględnione reformy: prywatyzacja liberalizacja konkurencja restrukturyzacja sektor finansowy Różnic w obranych drogach reform i skuteczności ich realizacji nie można wyjaśnić przez odwołanie się jedynie do czynników ze sfery gospodarczej. Kluczowe znaczenie mają czynniki polityczne i instytucjonalne.

7 PKB DLA DWÓCH GRUP KRAJÓW
POSTSOCJALISTYCZNYCH (indeks: 1990 = 1, 1990–2007) Źródło: Opracowanie na podstawie danych Banku Światowego (2008). Różnic w sytuacji gospodarczej nie można wyjaśnić przez odwołanie się jedynie do czynników ekonomicznych. Kluczowe znaczenie mają czynniki polityczne i instytucjonalne. Konwergencja czy dywergencja?

8 Ekonomia polityczna bezrobocia

9 Stopy bezrobocia wg OECD (Standardised Unemployment Rates)

10 Bezrobocie w Polsce – województwa http://rynekpracy.edu.pl

11 Ekonomia polityczna bezrobocia – pytania cd.
Czy polityka rządowa może doprowadzić do trwałego obniżenia stopy bezrobocia? Czy zbliżające się wybory mogą mieć wpływ na poziom bezrobocia? W czyim interesie jest utrzymywanie wysokiej stopy bezrobocia?

12 Ekonomia polityczna handlu międzynarodowego

13 Dlaczego, pomimo licznych teorii i wysiłków ekonomistów, nie mamy wolnego handlu?

14 Ustrój państwowy i protekcjonizm w sektorze rolno-spożywczym
Źródło: Olper (2008), Constitutional Rules and Agricultural Policy Outcomes

15 Ordynacje wyborcze i protekcjonizm w sektorze rolno-spożywczym
Źródło: Olper (2008), Constitutional Rules and Agricultural Policy Outcomes

16 Formy rządów i protekcjonizm w sektorze rolno-spożywczym
Źródło: Olper (2008), Constitutional Rules and Agricultural Policy Outcomes

17 Ekonomia polityczna integracji europejskiej

18 Rada Unii Europejskiej
Triada instytucjonalna Unii Europejskiej Parlament Europejski Rada Unii Europejskiej Reprezentuje obywateli Unii i przez nich bezpośrednio wybierany Reprezentuje poszczególne Państwa Członkowskie Gospodarka Komisja Europejska Reprezentuje i chroni wspólne interesy całej Unii Europejskiej Triada instytucjonalna wspólnie opracowuje założenia polityki i prawodawstwo obowiązujące w całej Unii

19 Rozdział środków w ramach budżetu UE w latach


Pobierz ppt "Ekonomia polityczna – przegląd problematyki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google