Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ekonomia polityczna – przegląd problematyki Ćwiczenia 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ekonomia polityczna – przegląd problematyki Ćwiczenia 1."— Zapis prezentacji:

1 Ekonomia polityczna – przegląd problematyki Ćwiczenia 1

2 Ekonomia polityczna wzrostu i rozwoju gospodarczego 2

3 3 PKB PER CAPITA A ZASADA PRAWORZĄDNOŚCI (2000 R.) Źródło: na podstawie danych World Development Indicators 2002 i Aggregate Governance Indicators 1996-2002 CZY INSTYTUCJE MAJĄ ZNACZENIE I KTÓRE INSTYTUCJE?

4 4 DEMOKRATYZACJA W UJĘCIU NOWEJ EKONOMII INSTYTUCJONALNEJ Organizacje ekonomiczne i gospodarstwa domowe Wyniki ekonomiczne Organizacje polityczne, rząd Instytucje polityczne Instytucje ekonomiczne Mechanizm zmian instytucjonalnych CZY DEMOKRATYZACJA SPRZYJA WZROSTOWI GOSPODARCZEMU? CZY WZROST GOSPODARCZY SPRZYJA DEMOKRATYZACJI?

5 Ekonomia polityczna transformacji 5

6 6 REFORMY GOSPODARCZE W KRAJACH POSTSOCJALISTYCZNYCH (zagregowany wskaźnik transformacji EBOiR, 1989–2006) Źródło: Opracowanie na podstawie danych EBOiR (1994–2006). Uwzględnione reformy: - prywatyzacja - liberalizacja - konkurencja - restrukturyzacja - sektor finansowy Różnic w obranych drogach reform i skuteczności ich realizacji nie można wyjaśnić przez odwołanie się jedynie do czynników ze sfery gospodarczej. Kluczowe znaczenie mają czynniki polityczne i instytucjonalne.

7 7 PKB DLA DWÓCH GRUP KRAJÓW POSTSOCJALISTYCZNYCH (indeks: 1990 = 1, 1990–2007) Źródło: Opracowanie na podstawie danych Banku Światowego (2008). Różnic w sytuacji gospodarczej nie można wyjaśnić przez odwołanie się jedynie do czynników ekonomicznych. Kluczowe znaczenie mają czynniki polityczne i instytucjonalne. Konwergencja czy dywergencja?

8 Ekonomia polityczna bezrobocia 8

9 9 Stopy bezrobocia wg OECD (Standardised Unemployment Rates)

10 10 Bezrobocie w Polsce – województwa http://rynekpracy.edu.pl

11 Ekonomia polityczna bezrobocia – pytania cd. Czy polityka rządowa może doprowadzić do trwałego obniżenia stopy bezrobocia? Czy zbliżające się wybory mogą mieć wpływ na poziom bezrobocia? W czyim interesie jest utrzymywanie wysokiej stopy bezrobocia? 11

12 Ekonomia polityczna handlu międzynarodowego 12

13 Dlaczego, pomimo licznych teorii i wysiłków ekonomistów, nie mamy wolnego handlu? 13

14 14 Ustrój państwowy i protekcjonizm w sektorze rolno-spożywczym Źródło: Olper (2008), Constitutional Rules and Agricultural Policy Outcomes

15 15 Ordynacje wyborcze i protekcjonizm w sektorze rolno-spożywczym Źródło: Olper (2008), Constitutional Rules and Agricultural Policy Outcomes

16 16 Formy rządów i protekcjonizm w sektorze rolno-spożywczym Źródło: Olper (2008), Constitutional Rules and Agricultural Policy Outcomes

17 Ekonomia polityczna integracji europejskiej 17

18 18 Triada instytucjonalna Unii Europejskiej Parlament Europejski Rada Unii Europejskiej Komisja Europejska Triada instytucjonalna wspólnie opracowuje założenia polityki i prawodawstwo obowiązujące w całej Unii Reprezentuje obywateli Unii i przez nich bezpośrednio wybierany Reprezentuje poszczególne Państwa Członkowskie Reprezentuje i chroni wspólne interesy całej Unii Europejskiej Gospodarka

19 19 Rozdział środków w ramach budżetu UE w latach 2007-2013


Pobierz ppt "Ekonomia polityczna – przegląd problematyki Ćwiczenia 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google