Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Michał Urbanowicz Dział Emitentów OFERTA GPW SEGMENTACJA RYNKÓW GIEŁDOWYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Michał Urbanowicz Dział Emitentów OFERTA GPW SEGMENTACJA RYNKÓW GIEŁDOWYCH."— Zapis prezentacji:

1 GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Michał Urbanowicz Dział Emitentów OFERTA GPW SEGMENTACJA RYNKÓW GIEŁDOWYCH

2 Nowe regulacje obowiązujące od 1 maja 2004r. dopuszczenie do obrotu giełdowego przez Zarząd Giełdy 2 rynki giełdowe: podstawowy –kryteria dopuszczeniowe z rozporządzenia Rady Ministrów równoległy – kryteria z Regulaminu Giełdy 2 segmenty jakościowe w ramach rynków Plus – na rynku podstawowym Prim – na rynku równoległym

3 rynek podstawowy:rynek podstawowy: Kryteria dopuszczeniowe określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 lipca: dopuszczenie do publicznego obrotu dopuszczenie do publicznego obrotu brak ograniczeń zbywalności brak ograniczeń zbywalności 1 mln Euro – wartość akcji albo kapitałów własnych 1 mln Euro – wartość akcji albo kapitałów własnych rozproszenie akcji: rozproszenie akcji: - przynajmniej 25% wszystkich akcji spółki w rękach drobnych akcjonariuszy, lub akcji o wartości 17 mln Euro w rękach drobnych akcjonariuszy, publikacja sprawozdań finansowych z ostatnich 3 lat publikacja sprawozdań finansowych z ostatnich 3 lat obrotowych obrotowych Warunki dopuszczenia akcji

4 Plus - segment rynku podstawowego Kryteria kwalifikacji określone w Regulaminie Giełdy: 3 mln Euro – minimalna wartość akcji w rękach drobnych akcjonariuszy, przynajmniej 25% wszystkich akcji spółki w rękach drobnych akcjonariuszy lub co najmniej 500 tys. akcji o wart 14 mln Euro zobowiązanie się przez emitenta do: sporządzania raportów bieżących i okresowych w języku angielskim (od ) zorganizowania min 2 spotkań z inwestorami i analitykami w roku publikacji kalendarza wydarzeń korporacyjnych publikacji raportów na stronie internetowej stosowania wszystkich zasad ładu korporacyjnego (oprócz zasady nr 20 zawieszonej do końca 2004) zawarcia umowy z animatorem (oprócz spółek z WIG20)

5 rynek równoległy: Kryteria dopuszczeniowe określone w Regulaminie: dopuszczenie do publicznego obrotu brak ograniczeń zbywalności brak postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego wobec emitenta brak minimalnych wymogów wartościowych Warunki dopuszczenia akcji

6 Prim – segment rynku równoległego Kryteria kwalifikacji określone w Regulaminie: zobowiązanie się przez emitenta do: zorganizowania min. 2 spotkań z inwestorami i analitykami w roku publikacji kalendarza wydarzeń korporacyjnych publikacji raportów na stronie internetowej publikacji skonsolidowanych raportów kwartalnych

7 7 Postępowanie dopuszczeniowe Giełda rozpatruje wniosek uwzględniając: sytuację finansową emitenta i jej prognozęsytuację finansową emitenta i jej prognozę perspektywy rozwoju, ocenę możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych i źródła ich finansowaniaperspektywy rozwoju, ocenę możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych i źródła ich finansowania doświadczenie i kwalifikacje członków zarządu i rady nadzorczejdoświadczenie i kwalifikacje członków zarządu i rady nadzorczej warunki emisji akcji i ich zgodność z publicznym charakterem obrotu giełdowegowarunki emisji akcji i ich zgodność z publicznym charakterem obrotu giełdowego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu giełdowegointeres i bezpieczeństwo uczestników obrotu giełdowego

8 8 Zróżnicowanie rynków procedura dopuszczeniowa prospekt emisyjny obowiązki informacyjne

9 9 Spółki, które zadebiutowały na GPW w 2004 r. pozyskały na rynku blisko 2 mld zł (1) L.p.Spółka Pierwsze notowanie akcjiWartość emisji (zł) 1ATM GRUPA PLAST BOX BETACOM DGA GTC TECHMEX INTER CARS spółka nie przeprowadzała emisji 8JC AUTO ARTMAN HYGIENIKA SM - MEDIA CERAMIKA NOWA GALA

10 10 Spółki, które zadebiutowały na GPW w 2004 r. pozyskały na rynku blisko 2 mld zł (2) L.p.Spółka Pierwsze notowanie akcjiWartość emisji (zł) 13BROKER FM ELSTAR OILS PBG CAPITAL PARTNERS przejście z CeTO 17COMP RZESZÓW ATM TORFARM BORSODCHEM spółka nie przeprowadzała emisji 21FAM SWISSMED WSIP spółka nie przeprowadzała emisji 24PKO BP spółka nie przeprowadzała emisji

11 11 Spółki, które zadebiutowały na GPW w 2004 r. pozyskały na rynku blisko 2 mld zł (3) L.p.Spółka Pierwsze notowanie akcjiWartość emisji (zł) 25PEKAES PRATERM KOELNER CCC TVN spółka nie przeprowadzała emisji 30POLCOLORIT IVAX BMP DWORY spółka nie przeprowadzała emisji 34DROZAPOL PROFIL MOL spółka nie przeprowadzała oferty 36EUROFAKTOR Razem:

12 12 Dziękuję tel. (0-22)


Pobierz ppt "GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Michał Urbanowicz Dział Emitentów OFERTA GPW SEGMENTACJA RYNKÓW GIEŁDOWYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google