Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.rkkw.pl Koszty postępowania i szantaż korporacyjny w praktyce Krzysztof Rąpała.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.rkkw.pl Koszty postępowania i szantaż korporacyjny w praktyce Krzysztof Rąpała."— Zapis prezentacji:

1 www.rkkw.pl Koszty postępowania i szantaż korporacyjny w praktyce Krzysztof Rąpała

2 www.rkkw.pl Z CZYM MAMY DO CZYNIENIA…? Inwestor Z zamierza dokapitalizować Spółkę Y (będącą w ciężkiej sytuacji finansowej) w drodze objęcia nowo utworzonych akcji w ramach procedury podwyższenia kapitału zakładowego. Walne Zgromadzenie Spółki Y podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru. Akcjonariusz X pozywa Spółkę Y o uchylenie ww. uchwały. Inwestor Z wstrzymuje się z wniesieniem wkładu na pokrycie nowo utworzonych akcji. Akcjonariusz X składa propozycję cofnięcia pozwu pod warunkiem zapłacenia przez Spółkę Y na jego rzecz określonej kwoty pieniężnej. KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy2

3 www.rkkw.pl SPOSOBY DZIAŁANIA SZANTAŻYSTY (MODUS OPERANDI) KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy3

4 www.rkkw.pl ODSZKODOWANIE ZA NADUŻYCIE PRAWA KORPORACYJNEGO KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy4

5 www.rkkw.pl DEFINICJA Szantaż korporacyjny to nadużycie prawa do zaskarżania uchwał w celu uzyskania korzyści majątkowej lub niemajątkowej KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy5

6 www.rkkw.pl SKUTKI SZANTAŻU KORPORACYJNEGO KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy6

7 www.rkkw.pl CO RYZYKUJE SZANTAŻYSTA… KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy7

8 www.rkkw.pl Koszty sądowe KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy8 Akcjonariusz X wnosząc pozew przeciwko Spółce Y zobowiązany był uiścić opłatę sądową w wysokości 2.000 zł. Jakie jeszcze inne koszty może ponieść przegrywając sprawę? wynagrodzenie pełnomocnika Spółki (zazwyczaj 360 zł!) opłata sądowa (2.000 zł) wydatki Sądu na biegłych, tłumaczy etc. koszty przejazdów do sądu (nie więcej niż 360 zł!) Koszty sądowe

9 www.rkkw.pl ZRYCZAŁTOWANE ODSZKODOWANIE ART. 423 § 2 KSH W przypadku wniesienia oczywiście bezzasadnego powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia sąd, na wniosek pozwanej spółki, może zasądzić od powoda kwotę do dziesięciokrotnej wysokości kosztów sądowych oraz wynagrodzenia jednego adwokata lub radcy prawnego. Nie wyłącza to możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy9

10 www.rkkw.pl PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI NA PODSTAWIE ART. 423 § 2 ZD. 1 KSH Przesłanki formalne: tylko w postępowaniu o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej (art. 422 – 425 KSH) na wyraźny wniosek pozwanej Spółki wniesiony wraz z odpowiedzią na pozew Przesłanki materialne: wniesienie oczywiście bezzasadnego powództwa KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy10

11 www.rkkw.pl OCZYWISTA BEZZASADNOŚĆ POWÓDZTWA Dla każdego prawnika jest widoczne od razu z samej treści pozwu - bez analizowania sprawy pod względem faktycznym i prawnym - jest zupełnie oczywiste, że powództwo nie może być uwzględnione. (Postanowienie SN z dnia 18.01.1966 r. I CZ 124/65, niepubl.) KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy11

12 www.rkkw.pl WIELOKROTNOŚĆ… Sąd może zasądzić od powoda kwotę do dziesięciokrotnej wysokości kosztów sądowych oraz wynagrodzenia jednego adwokata lub radcy prawnego. Wielokrotność kosztów sądowych oraz wynagrodzenia jednego adwokata lub radcy prawnego… tzn. ile? KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy12

13 www.rkkw.pl Jak jest w praktyce… KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy13

14 www.rkkw.pl ul. Wilcza 46, II piętro 00-679 Warszawa Tel: +48 22 541 70 80 Fax: +48 22 213 30 07 Email: office@rkkw.pl krzysztof.rapala@rkkw.pl Web: www.rkkw.pl Kancelaria Prawna KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy KONTAKT KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy14


Pobierz ppt "Www.rkkw.pl Koszty postępowania i szantaż korporacyjny w praktyce Krzysztof Rąpała."

Podobne prezentacje


Reklamy Google