Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.rkkw.pl Konflikty w spółkach / spory korporacyjne dr Radosław L. Kwaśnicki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.rkkw.pl Konflikty w spółkach / spory korporacyjne dr Radosław L. Kwaśnicki."— Zapis prezentacji:

1 Konflikty w spółkach / spory korporacyjne dr Radosław L. Kwaśnicki

2 Trzy są sposoby zdobywania mądrości. Pierwszy to refleksja – najbardziej szlachetny, następnie naśladowanie – jest on najłatwiejszy, a trzeci to doświadczenie – najbardziej gorzki ze wszystkich. Konfucjusz KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy2

3 KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy3 By chronić Naszych Klientów przed gorzkim doświadczeniem, odpowiednio wcześniej budzimy w Nich refleksję. KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

4 J.A.F. Stoner i Ch. Wankel definiując konflikt w organizacji widzą go jako: spór dwóch osób lub więcej członków albo grup, wynikający z konieczności dzielenia się ograniczonymi zasobami albo pracami lub zajmowania odmiennej pozycji, różnych celów, wartości lub postrzeżeń. Członkowie czy działy organizacji w trakcie sporu dążą do tego, by ich sprawa lub punkt widzenia przeważyły nad sprawą lub punktem widzenia innych (Stoner, Wankel, 1996, s. 329) KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy4

5 Konflikt to: sytuacja, kiedy występują co najmniej dwa podmioty, przy czym są one od siebie w jakimś sensie zależne jeden z podmiotów przeszkadza drugiemu w osiągnięciu określonego celu sprzeczności interesów występują obiektywnie lub mogą być tylko wyobrażane wywołuje najczęściej silne emocje KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy5

6 Program Konferencji Dzień pierwszy… KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy6

7 Znaczenie i kompetencje organów spółek kapitałowych - GŁOŚNE SPRAWY - walnego zgromadzenia i zgromadzenia wspólników rady nadzorczej zarządu case studies – jak to się odbywa w praktyce? Burzliwe zgromadzenia AD 2011 GŁOŚNE SPRAWY AD 2011 dr Radosław L. Kwaśnicki, Radca Prawny, Partner Zarządzający, Kancelaria KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy7

8 KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy8 Przesłanki uchylenia uchwały zgromadzenia Sprzeczność ze umową (statutem) spółki Sprzeczność z dobrymi obyczajami Sprzeczność z interesem spółki Cel pokrzywdzenia wspólnika (akcjonariusza) Bartosz Krużewski, Adwokat, Partner Kancelaria Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy spółka komandytowa Marcin Ciemiński, Adwokat, Counsel Kancelaria Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy spółka komandytowa

9 KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy9 Dobre praktyki a dobre obyczaje (art. 422 § 1 KSH) Bartosz Krużewski, Adwokat, Partner Kancelaria Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy spółka komandytowa Marcin Ciemiński, Adwokat, Counsel Kancelaria Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy spółka komandytowa

10 Typy powództw prowadzących do zaskarżenia uchwał zgromadzeń wspólników / walnych zgromadzeń i ich konstrukcja powództwo o uchylenie uchwały powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały powództwo o stwierdzenie nieistnienia uchwały konstruowanie żądań ewentualnych częściowe zaskarżanie uchwały koszty i opłaty sądowe terminy na wniesienie powództwa Dariusz Kulgawczuk, Radca Prawny, Szef Departamentu Procesowego, Kancelaria KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy10

11 Konflikt na linii akcjonariusz mniejszościowy - spółka case study Piotr Cieślak Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy11

12 Zaskarżenie uchwały a rejestr przedsiębiorców KRS – case studies uchwały doniosłe dla KRS, w tym implikujące wpis konstytutywny i deklaratoryjny możliwość zawieszenia postępowania rejestrowego status uczestnika postępowania rejestrowego Damian Dworek, Radca Prawny, Kancelaria KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy12

13 Osoby uprawnione do zaskarżenia uchwał zgromadzeń powództwem o stwierdzenie nieważności lub uchylenie oraz ustalenie nieistnienia uchwały członkowie organów spółki - zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej wspólnicy (akcjonariusze) wierzyciele inne podmioty (użytkownik, zastawnik, kurator) zaskarżanie uchwał przez byłych członków organów spółki Krzysztof Wróbel, Radca Prawny, Partner, Kancelaria KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Marta Korniluk, Aplikantka Radcowska, Kancelaria KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy13

14 Dzień drugi… KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy14

15 Wojny patentowe jako wojny korporacyjne naszych czasów Aneta Pankowska, Radca Prawny, Szef Departamentu Własności Intelektualnej, Kancelaria KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy15

16 Konflikt w spółce a PR Konflikt w spółce a konflikt w prasie Jak pokazać prawdę w morzu …? Rola PR w postępowaniu sądowym Jerzy Ciszewski, Prezes, Ciszewski Financial Communications Paweł Tomczuk, Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Generalny, Ciszewski Financial Communications KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy16

17 Jak w praktyce próbuje się obchodzić prawo akcjonariuszy mniejszościowych do wyboru członków rad nadzorczych w drodze głosowania oddzielnymi grupami i jak temu przeciwdziałać – CASE STUDIES Agnieszka Nalazek, Aplikantka Radcowska, Kancelaria KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy17

18 Przesłanki stwierdzenia nieważności uchwały organu spółki - sprzeczność z ustawą rola i znaczenie uchybień formalnych rola i znaczenie uchybień materialnych sytuacje szczególne – procesy restrukturyzacyjne (na przykładzie art. 509 KSH) Jacek Siński, Radca Prawny, Partner, Kancelaria Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy18

19 Typy powództw prowadzących do zaskarżenia uchwał rad nadzorczych/ zarządów i ich konstrukcja a. walnego zgromadzenia i zgromadzenia wspólników b. rady nadzorczej c. zarządu Dariusz Kulgawczuk, Radca Prawny, Szef Departamentu Procesowego, Kancelaria KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy19

20 Obowiązki informacyjne spółek publicznych związane o wytoczeniem powództwa o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia Alicja Piskorz, Aplikantka Radcowska, Kancelaria KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Karol Szymański, Kancelaria KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy20

21 Kontrowersje dot. rewidenta do spraw szczególnych – case studies Alicja Piskorz, Aplikantka Radcowska, Kancelaria KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Karol Szymański, Kancelaria KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy21

22 KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy22 Spory korporacyjne w spółce publicznej – identyfikacja przez inwestorów, obowiązki ciążące na spółce Kiedy inwestor może wnioskować, że w spółce zaistniały sytuacje sporne (analiza przekazywanych informacji) Obowiązki spółki publicznej w sytuacjach spornych Case study – analiza informacji dotyczących sporów występujących w ostatnim czasie Przemysław Szpytka, Partner Zarządzający, Compliance Partners

23 Zabezpieczenie powództwa dot. zaskarżenia uchwały – case studies regulacje prawne, ile to kosztuje? sposoby zabezpieczenia wniosek o uchylenie udzielonego zabezpieczenia jak się nie bać zabezpieczenia (np. dokonanie czynności w dniu powzięcia uchwały lub warunkowe dokonanie czynności przed dniem powzięcia uchwały) Jacek Siński, Radca Prawny, Partner, Kancelaria Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy23

24 Koszty postępowania i szantaż korporacyjny w praktyce zaskarżenie uchwały będące szantażem korporacyjnym a nadużycie prawa podmiotowego wygrałem spór i ile uzyskam od drugiej strony? dotkliwe sankcje w przypadku szantażu korporacyjnego – teoria (piękna) i praktyka (…) Krzysztof Rąpała, Aplikant Radcowski, Kancelaria KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy24

25 Podsumowanie Damian Dworek, Radca Prawny, Kancelaria KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy25

26 NEWSLETTER RKKW KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

27 Ul. Wilcza 46, II p Warszawa Tel: Fax: Web: Kancelaria Prawna KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy KONTAKT KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy27


Pobierz ppt "Www.rkkw.pl Konflikty w spółkach / spory korporacyjne dr Radosław L. Kwaśnicki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google