Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE ćwiczenia /art. 54 UPE/ Dr Kamilla Kurczewska Katedra Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE ćwiczenia /art. 54 UPE/ Dr Kamilla Kurczewska Katedra Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie."— Zapis prezentacji:

1 POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE ćwiczenia /art. 54 UPE/ Dr Kamilla Kurczewska Katedra Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

2 CEL POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO Celem postępowania egzekucyjnego jest doprowadzenie przez organ administracji do wykonania obowiązków przez zobowiązanego I etap II etap III etap UPOMNIENIE ZOBOWIĄZANEGOWNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI CZYNNOŚCI EGZEKUCYJNE WIERZYCIEL ZOBOWIĄZNY WIERZYCIEL ORGAN EGZEKUCYJNY ZOBOWIĄZNY Dr Kamilla Kurczewska Katedra Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie POSTĘPOWANIE PRZEDEGZEKUCYJNE

3 III ETAP POSTEPOWANIA działania zobowiązanego tamujące lub niweczące czynności postępowania egzekucyjnego I I I etap podniesienie zarzutów Wniesienie powództwa do sądu kwestionującego istnienie lub wysokość należności Art. 33 UPE Art. 35a UPE Okazanie dowodów wykonania, umorzenia, wygaśnięcia lub nieistnienia obowiązku Art. 45 UPE Wniesienie skargi na czynności egzekucyjne Art. 54 UPE Wniosek o wyłączenie spod egzekucji składników majątkowych Art. 13 UPE Wniosek o wstrzymanie egzekucji Art. 23 UPE Dr Kamilla Kurczewska Katedra Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

4 Skarga na czynności egzekucyjne /podstawa prawna/ Art. 54. § 1. Zobowiązanemu przysługuje skarga na czynności egzekucyjne organu egzekucyjnego lub egzekutora oraz skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego. § 2. Na przewlekłość postępowania egzekucyjnego skarga przysługuje również wierzycielowi niebędącemu jednocześnie organem egzekucyjnym, a także podmiotowi, którego interes prawny lub faktyczny został naruszony w wyniku niewykonania obowiązku oraz organowi zainteresowanemu w wykonaniu obowiązku. § 3. Skargę na czynności egzekucyjne organu egzekucyjnego lub egzekutora oraz na przewlekłość postępowania egzekucyjnego wnosi się za pośrednictwem organu egzekucyjnego. § 4. Skargę na czynności egzekucyjne, o których mowa w § 3, wnosi się w terminie 14 dni od dnia dokonania zakwestionowanej czynności egzekucyjnej, o ile przepisy niniejszej ustawy nie stanowią inaczej. § 5. W sprawie skargi, o której mowa w § 1 i 2, postanowienie wydaje organ nadzoru. Na postanowienie o oddaleniu skargi przysługuje zażalenie. § 6. Wniesienie skargi, o której mowa w § 1, nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego. Organ egzekucyjny lub organ nadzoru może jednak, w drodze postanowienia, wstrzymać w uzasadnionych przypadkach prowadzenie postępowania egzekucyjnego. Dr Kamilla Kurczewska Katedra Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

5 III ETAP POSTEPOWANIA skarga na czynności egzekucyjne organu lub egzekutora III etap Skarga na przewlekłość postępowania Postanowienie w przedmiocie skargi Postanowienie o oddaleniu skargi Skarga na czynności egzekucyjne zobowiązany Doprowadzenie do wykonania obowiązku Skarga na przewlekłość postępowania Postanowienie w przedmiocie skargi Postanowienie o oddaleniu skargi Zobowiązany wierzyciel Podmiot zainteres. Dr Kamilla Kurczewska Katedra Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

6 skarga na czynności egzekucyjne środki zaskarżenia /środki zaskarżenia/ Art. 54 UPE Zażalenie na postanowienie o oddaleniu skargi Postanowienie O utrzymaniu w mocy postanowienia oddalającego skargę/art.54/ Postępowanie w II instancji Organ II instancji Skarga na postanowienie II instancji o utrzymaniu w mocy postanowienia oddalającego skargę/art.54/ Zobowiązany /Podmiot zainteresowany Orzeczenie w przedmiocie postanowienia o utrzymaniu w mocy postanowienia oddalającego skargę/art.54/ Postępowanie przed sądem administracyjnym Sąd administracjny Skarga w trybie art. 54 UPE Zobowiązany /wierzyciel /Podmiot zainteresowany Postanowienie O oddaleniu skargi Postępowanie w I instancji Organ I instancji Dr Kamilla Kurczewska Katedra Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Zobowiązany /wierzyciel /Podmiot zainteresowany

7 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE ćwiczenia /art. 54 UPE/ Dr Kamilla Kurczewska Katedra Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google