Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

radca prawny Aneta Pankowska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "radca prawny Aneta Pankowska"— Zapis prezentacji:

1 radca prawny Aneta Pankowska
Wojna o „Tigera” radca prawny Aneta Pankowska

2 Dariusz „Tiger” Michalczewski (DM)
Tytuł prezentacji Strony sporu Dariusz „Tiger” Michalczewski (DM) Fundacja Dariusza Michalczewskiego „Równe szanse” (Fundacja) FoodCare Sp. z o.o. (dawniej „Gellwe Sp. z o.o.) (FC) KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

3 Źródło sporu i jego historia
Tytuł prezentacji Źródło sporu i jego historia Umowa promocyjna pomiędzy DM oraz FC (z , a następnie z r.): m.in. upoważnienie dla FC do korzystania ze znaków towarowych DM, wizerunku oraz pseudonimu DM w związku z wprowadzaniem do obrotu napojów energetyzujących. KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

4 TIGER Tytuł prezentacji KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

5 Ekonomiczny KONTEKST sporu:
Tytuł prezentacji Ekonomiczny KONTEKST sporu: prawo do produkcji napoju energetyzującego o nazwie „Tiger” w roku 2009: 37% udział w rynku przychody ze sprzedaży: ok ,00 zł (dane za rok 2009) KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

6 Instytucje prawne istotne dla sporu:
treść prawa do znaku towarowego (znak krajowy oraz wspólnotowy) naruszenie prawa do znaku towarowego zasada: ochrona w ramach specjalizacji znak renomowany: ochrona poza specjalizacją nieuczciwa reklama KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

7 Prawa z rejestracji - dm
Z pierwszeństwem od r. Zarejestrowany dla usług w klasach 41, 44, m.in. organizowanie i prowadzenie imprez i zawodów sportowych (bez napoi energetyzujących) KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

8 Prawa z rejestracji - dm
Z pierwszeństwem od r. Zarejestrowany dla różnych klas towarów, m.in. piwa, wody mineralne, napoje izotoniczne (bez wyraźnego wskazania napoi energetyzujących) KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

9 Prawa z rejestracji - dm
Słowny znak TIGER M CTM Pierwszeństwo od dnia r. Zarejestrowany dla towarów i usług w klasach 28, 32, 41, m.in. piwa, wody mineralne i napoje izotoniczne (bez wyraźnego wskazania napoi energetyzujących) KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

10 Prawa z rejestracji - dm
CTM – Pierwszeństwo od r. Zarejestrowany dla towarów i usług w klasie 5 i 41, m.in. dietetyczne napoje o medycznym przeznaczeniu (bez wyraźnego wskazania napojów energetyzujących) KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

11 Prawa Z Rejestracji - DM
CTM – Z pierwszeństwem od , dla towarów i sług w klasach 28, 41 i 42; m.in. sprzęt gimnastyczny, kluby sportowe (bez napoi energetyzujących) KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

12 Prawa z rejestracji - Fundacja
Znak słowny TIGER VIT R Pierwszeństwo od r. Zarejestrowany dla towarów z klasy 32, m.in. dla napoi bezalkoholowych KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

13 Prawa z rejestracji - FC
Znak słowny BLACK TIGER R – Pierwszeństwo od dnia r. Zarejestrowany dla napoi bezalkoholowych oraz piwa (klasa 32) Znak słowny WILD TIGER R – Z pierwszeństwem do r. Zarejestrowany dla napoi bezalkoholowych KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

14 STRATEGIA DM oraz Fundacji:
Zakazanie FC posługiwania się oznaczeniem Tiger oraz wizerunkiem głowy tygrysa w odniesieniu do napoi energetyzujących z uwagi na wcześniejsze rejestracje KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

15 Rozstrzygnięcia Sądowe - ad.1 :
udzielenie zabezpieczenia roszczeń DM przez Sąd Okręgowy w Krakowie:  treść rozstrzygnięcia: zakaz wprowadzania do obrotu produktów energetyzujących w opakowaniach, zawierających słowo „Tiger” oraz zakaz reklamy takich produktów  podstawa roszczenia: prawo DM z rejestracji znaku R   istota naruszenia: sąd uznał, że co prawda znak DM nie został zarejestrowany dla napoi energetyzujących, ale z uwagi na renomowany charakter korzysta z ochrony poza granicami specjalizacji  kwestia problematyczna: renoma znaku R – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

16 Rozstrzygnięcia Sądowe – ad.2:
udzielenie zabezpieczenia roszczeń Fundacji przez Sąd Okręgowy w Gdańsku: treść rozstrzygnięcia: zakazanie FC produkcji oraz wprowadzania do obrotu produktów energetyzujących w opakowaniach wszelkiego rodzaju zawierających oznaczenie „TIGER” niezależnie od sposobu jego przedstawienia oraz zakazanie reklamy dotyczącej takich produktów  podstawa roszczenia: prawo Fundacji do znaku TIGER VIT (R – ) istota naruszenia: ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów z uwagi na podobieństwo oznaczeń oraz podobieństwo oznaczeń  kwestia problematyczna: ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

17 Rozstrzygnięcia Sądowe – ad.3:
odmowa udzielenia zabezpieczenia roszczeń DM przez Sąd Okręgowy w Warszawie (Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych):  podstawa roszczeń DM: z uwagi na wskazane wyżej prawa DM do znaków towarowych, DM domagał się zabezpieczenia jego roszczeń poprzez zakazanie oferowania i wprowadzenia do obrotu napojów energetyzujących z oznaczeniami, zawierającymi słowo „Tiger” lub wizerunek głowy tygrysa  argumentacja SO w Warszawie:   brak uprawdopodobnienia roszczenia: zarejestrowane na rzecz DM znaki nie zostały zarejestrowane dla „napojów energetyzujących”; w istocie DM zmierza do rozszerzenia ochrony na napoje energetyzujące, do czego nie ma praw wynikających z rejestracji. KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

18 Pytania: Zasadność oparcia roszczeń na prawach wynikających z rejestracji znaków towarowych Zasadność podniesienia roszczeń opartych na naruszeniu dobra osobistego w postaci „pseudonimu” z uwagi na jego bezprawną komercjalizację KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

19 Tytuł prezentacji hfghgfhfg KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy


Pobierz ppt "radca prawny Aneta Pankowska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google