Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.rkkw.pl Wojna o Tigera radca prawny Aneta Pankowska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.rkkw.pl Wojna o Tigera radca prawny Aneta Pankowska."— Zapis prezentacji:

1 www.rkkw.pl Wojna o Tigera radca prawny Aneta Pankowska

2 www.rkkw.pl STRONY SPORU Dariusz Tiger Michalczewski (DM) Fundacja Dariusza Michalczewskiego Równe szanse (Fundacja) FoodCare Sp. z o.o. (dawniej Gellwe Sp. z o.o.) (FC) KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy2

3 www.rkkw.pl ŹRÓDŁO SPORU I JEGO HISTORIA Umowa promocyjna pomiędzy DM oraz FC (z 31.07.2003, a następnie z 01.07.2005 r.): m.in. upoważnienie dla FC do korzystania ze znaków towarowych DM, wizerunku oraz pseudonimu DM w związku z wprowadzaniem do obrotu napojów energetyzujących. KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy3

4 www.rkkw.pl TIGER KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy4

5 www.rkkw.pl EKONOMICZNY KONTEKST SPORU: prawo do produkcji napoju energetyzującego o nazwie Tiger w roku 2009: 37% udział w rynku przychody ze sprzedaży: ok. 200.000.000,00 zł (dane za rok 2009) KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy5

6 www.rkkw.pl INSTYTUCJE PRAWNE ISTOTNE DLA SPORU: treść prawa do znaku towarowego (znak krajowy oraz wspólnotowy) naruszenie prawa do znaku towarowego zasada: ochrona w ramach specjalizacji znak renomowany: ochrona poza specjalizacją nieuczciwa reklama KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy6

7 www.rkkw.pl PRAWA Z REJESTRACJI - DM KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy7 R – 145637 Z pierwszeństwem od 21.04.1999 r. Zarejestrowany dla usług w klasach 41, 44, m.in. organizowanie i prowadzenie imprez i zawodów sportowych (bez napoi energetyzujących)

8 www.rkkw.pl PRAWA Z REJESTRACJI - DM KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy8 R-191973 Z pierwszeństwem od 08.02.2005 r. Zarejestrowany dla różnych klas towarów, m.in. piwa, wody mineralne, napoje izotoniczne (bez wyraźnego wskazania napoi energetyzujących)

9 www.rkkw.pl PRAWA Z REJESTRACJI - DM KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy9 Słowny znak TIGER M CTM-001219732 Pierwszeństwo od dnia 04.03.1999 r. Zarejestrowany dla towarów i usług w klasach 28, 32, 41, m.in. piwa, wody mineralne i napoje izotoniczne (bez wyraźnego wskazania napoi energetyzujących)

10 www.rkkw.pl PRAWA Z REJESTRACJI - DM KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy10 CTM – 006692792 Pierwszeństwo od 27.03.2008 r. Zarejestrowany dla towarów i usług w klasie 5 i 41, m.in. dietetyczne napoje o medycznym przeznaczeniu (bez wyraźnego wskazania napojów energetyzujących)

11 www.rkkw.pl PRAWA Z REJESTRACJI - DM KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy11 CTM – 007443435 Z pierwszeństwem od 02.03.2009, dla towarów i sług w klasach 28, 41 i 42; m.in. sprzęt gimnastyczny, kluby sportowe (bez napoi energetyzujących)

12 www.rkkw.pl PRAWA Z REJESTRACJI - FUNDACJA KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy12 Znak słowny TIGER VIT R - 130719 Pierwszeństwo od 09.08.1996 r. Zarejestrowany dla towarów z klasy 32, m.in. dla napoi bezalkoholowych

13 www.rkkw.pl PRAWA Z REJESTRACJI - FC KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy13 Znak słowny BLACK TIGER R – 179222 Pierwszeństwo od dnia 20.11.2003 r. Zarejestrowany dla napoi bezalkoholowych oraz piwa (klasa 32) Znak słowny WILD TIGER R – 190486 Z pierwszeństwem do 04.12.2003 r. Zarejestrowany dla napoi bezalkoholowych

14 www.rkkw.pl STRATEGIA DM ORAZ FUNDACJI: KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy14 Zakazanie FC posługiwania się oznaczeniem Tiger oraz wizerunkiem głowy tygrysa w odniesieniu do napoi energetyzujących z uwagi na wcześniejsze rejestracje

15 www.rkkw.pl ROZSTRZYGNIĘCIA SĄDOWE - AD.1 : KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy15 1.udzielenie zabezpieczenia roszczeń DM przez Sąd Okręgowy w Krakowie: treść rozstrzygnięcia: zakaz wprowadzania do obrotu produktów energetyzujących w opakowaniach, zawierających słowo Tiger oraz zakaz reklamy takich produktów podstawa roszczenia: prawo DM z rejestracji znaku R - 145437 istota naruszenia: sąd uznał, że co prawda znak DM nie został zarejestrowany dla napoi energetyzujących, ale z uwagi na renomowany charakter korzysta z ochrony poza granicami specjalizacji kwestia problematyczna: renoma znaku R – 145437

16 www.rkkw.pl ROZSTRZYGNIĘCIA SĄDOWE – AD.2: KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy16 2.udzielenie zabezpieczenia roszczeń Fundacji przez Sąd Okręgowy w Gdańsku: treść rozstrzygnięcia: zakazanie FC produkcji oraz wprowadzania do obrotu produktów energetyzujących w opakowaniach wszelkiego rodzaju zawierających oznaczenie TIGER niezależnie od sposobu jego przedstawienia oraz zakazanie reklamy dotyczącej takich produktów podstawa roszczenia: prawo Fundacji do znaku TIGER VIT (R – 130719) istota naruszenia: ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów z uwagi na podobieństwo oznaczeń oraz podobieństwo oznaczeń kwestia problematyczna: ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd

17 www.rkkw.pl ROZSTRZYGNIĘCIA SĄDOWE – AD.3: KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy17 3.odmowa udzielenia zabezpieczenia roszczeń DM przez Sąd Okręgowy w Warszawie (Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych): podstawa roszczeń DM: z uwagi na wskazane wyżej prawa DM do znaków towarowych, DM domagał się zabezpieczenia jego roszczeń poprzez zakazanie oferowania i wprowadzenia do obrotu napojów energetyzujących z oznaczeniami, zawierającymi słowo Tiger lub wizerunek głowy tygrysa argumentacja SO w Warszawie: brak uprawdopodobnienia roszczenia: zarejestrowane na rzecz DM znaki nie zostały zarejestrowane dla napojów energetyzujących; w istocie DM zmierza do rozszerzenia ochrony na napoje energetyzujące, do czego nie ma praw wynikających z rejestracji.

18 www.rkkw.pl PYTANIA: KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy18 Zasadność oparcia roszczeń na prawach wynikających z rejestracji znaków towarowych Zasadność podniesienia roszczeń opartych na naruszeniu dobra osobistego w postaci pseudonimu z uwagi na jego bezprawną komercjalizację

19 www.rkkw.pl ul. Wilcza 46 00-679 Warszawa Tel: +48 22 541 70 80 Fax: +48 22 213 30 07 Email: office@rkkw.pl Web: www.rkkw.pl Kancelaria Prawna KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy KONTAKT KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy19


Pobierz ppt "Www.rkkw.pl Wojna o Tigera radca prawny Aneta Pankowska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google