Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Paulina Zadura-Lichota Zespół Przedsiębiorczości Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Foresight kadr nowoczesnej gospodarki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Paulina Zadura-Lichota Zespół Przedsiębiorczości Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Foresight kadr nowoczesnej gospodarki."— Zapis prezentacji:

1 Paulina Zadura-Lichota Zespół Przedsiębiorczości Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Foresight kadr nowoczesnej gospodarki

2 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Projekty FORESIGHT Foresight – działanie wspierające podejmowanie strategicznych działań poprzez dostarczenie decydentom alternatywnych scenariuszy rozwoju, których wystąpienie zależy od wartości przybieranych przez określone czynniki kluczowe (np.: czynniki globalizacji, wprowadzenie określonych reform, poziom akceptacji społecznej); Prezentowany projekt jest obecnie zrealizowany na zlecenie PARP przez: Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, SMG/KRC Poland Media S.A. Polską Izbą Gospodarczą Zaawansowanych Technologii Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - PO Kapitał Ludzki.

3 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Cele projektu Przeprowadzenie analizy dotyczącej zapotrzebowania polskiej gospodarki na umiejętności kadr zarządzających oraz pracowników przedsiębiorstw w długiej perspektywie czasowej – 10-20-letniej metodą typu foresight. Opracowanie scenariuszy określających zapotrzebowanie na kadry zarządzające oraz pracowników przedsiębiorstw w perspektywie 20 lat wraz z określeniem ich kompetencji na tle trendów rozwoju polskiego przemysłu w warunkach zrównoważonego rozwoju gospodarczego.

4 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Hipotezy badawcze Potrzebne jest przewidywanie kierunków rozwoju kapitału ludzkiego w długim okresie w celu planowania kierunków edukacyjnych i szkoleniowych; Brak przewidywania kierunków rozwoju kadr może negatywnie wpłynął na zdolności konkurencyjne polskiej gospodarki w przyszłości; Informacja i zdolności przewidywania w tym zakresie ze strony administracji są na niskim poziomie; Przedsiębiorstwa nie potrafił zaplanować zapotrzebowania na kadry w perspektywie wieloletniej; Ważne jest zaangażowanie w tym kierunku jak najszerszego kręgu partnerów zarówno ze strony administracji, wyższych uczelni, jak równie? organizacji pozarządowych.

5 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Metodologia badania Panele eksperckie - zebranie wiedzy eksperckiej w zakresie wybranych obszarów tematycznych (zawody przyszłości, przemysł maszynowy, chemiczny, ICT i energetyczny); Analiza SWOT - identyfikacja mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń w zakresie badanych obszarów; Analiza PEST - analiza otoczenia zewnętrznego w oparciu o czynniki polityczne, społeczne, ekonomiczne i technologiczne Badanie Delphi w celu weryfikacji scenariuszy; Budowa scenariuszy – określają możliwe alternatywne kierunki zdarzeń w badanym obszarze.

6 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Scenariusze rozwoju Scenariusz skoku cywilizacyjnego Scenariusz Twardych dostosowań Scenariusz Słabnącego rozwoju

7 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Kierunki rozwoju nowych zawodów (1/4) Informatyka i biotechnologia jako dziedziny horyzontalne, które będą miały wpływ na nieomal wszystkie dziedziny życia społecznego, gospodarką, nauką, administracją i kulturą. nowa kategoria pracowników green collars – spodziewana zielona rewolucja technologiczna i proekologiczna transformacja gospodarki (specjaliści w dziedzinie nowych źródeł energii, budownictwa proekologicznego, zawody miękkie związane z doradztwem dotyczącym zielonego stylu życia, nowych form dietetyki, transportu, edukacji). pracownicy wiedzy: specjaliści wiedzy (knowledge workers) i zarządzający wiedz? (knowledge executives); stratyfikacja zawodów związana z pogłębianiem się dualnego rynku pracy; prace wykonywane zawodowe i te świadczone w czasie wolnym.

8 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Kierunki rozwoju nowych zawod ó w (2/4) Informatyka i biotechnologia jako dziedziny horyzontalne, które będą miały wpływ na nieomal wszystkie dziedziny życia społecznego, gospodarką, nauką, administracją i kulturą. Informatyka i usługi internetowe: Specjaliści sieciowi, teleinformatycy, mechatronicy, internetowe zawody przyszłości (np.new metrics analist, ethical haker, e-mail channel specialist). Biotechnologia: Nanotechnologia, rynek zdrowej żywności, ochrona środowiska naturalnego, naturalne źródła energii i przeróbka odpadów (np.: biorolnik, odkażacz środowiska, biotechnolog).

9 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Kierunki rozwoju nowych zawod ó w (3/4) Medycyna i ochrona zdrowia: Opieka nad ludźmi, zachowanie zdrowia i urody Finanse: Zawody istniejące ale wymagające umiejętności pracy w sieciach; Pracownicy centrów interaktywnej i elektronicznej obsługi klienta, scentralizowanych systemów rozliczeniowych, projektantów pakietów usług finansowych, obsługi zintegrowanych produktów finansowych, telebankingu. Edukacja: Szkoleniowcy, trenerzy, brokerzy edukacyjni, teleedukatorzy, coaching klientów i pracowników.

10 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Kierunki rozwoju nowych zawod ó w (4/4) Bezpieczeństwo: Polaryzacja i rozwarstwienie społeczeństw prowadzące do wzrostu przestępczości i zagrożeń związanych z terroryzmem, Zawody: Negocjatorzy, opiekunowie mienia, ochroniarze. Rozrywka: przemysł rozrywkowy (hazard); turystyka, realizacja hobby – managerowie programów multimedialnych, managerowie wielokulturowości, animatorzy centrów rozrywki, specjaliści marketingu społecznego

11 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Kwalifikacje i umiejętności kadr – kadra zarządzajaca budowanie w organizacji świadomości co do roli transferu wiedzy i innowacji dla rozwoju prowadzonego biznesu; kształtowanie kultury innowacyjnej w przedsiębiorstwie; zarządzanie prawami własności intelektualnej; zarządzanie złożonymi projektami, ryzykiem projektowym, zarządzanie kryzysowe, znajomość języków obcych na poziomie technicznym; umiejętność współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin nauki znajomość prawa i rynku umiejętność doboru i motywacji kadr; umiejętność komunikowania się z grupami interesariuszy.

12 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Kwalifikacje i umiejętności kadr – pracownicy znajomość języków obcych na poziomie technicznym; interdyscyplinarność; ICT: różne wymagania dla twórców rozwiązań i dostawców usług.

13 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Zapotrzebowanie na szkolenia Kształcenie umiejętności społecznych i menadżerskich Planowanie strategicznego Zarządzanie zespołami ludzkimi Etyka biznesu Wdrażanie i wykorzystywanie nowych technologii Własność intelektualna i prawa autorskie

14 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Dziękuję za uwagę paulina_zadura@parp.gov.pl Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 Tel: 0 22 432 83 97 Fax: 0 22 432 70 46


Pobierz ppt "Paulina Zadura-Lichota Zespół Przedsiębiorczości Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Foresight kadr nowoczesnej gospodarki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google