Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podlaskie w Unii Europejskiej 8 lat Białystok, 30 kwietnia 2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podlaskie w Unii Europejskiej 8 lat Białystok, 30 kwietnia 2012 r."— Zapis prezentacji:

1

2 Podlaskie w Unii Europejskiej 8 lat Białystok, 30 kwietnia 2012 r.

3 Województwo podlaskie (stan na kwiecień 2012) Łączna wartość projektów realizowanych w latach 2004 – 2012: 13 727,93 mln zł Łączna wartość dofinansowania projektów realizowanych w latach 2004 – 2012: 8 010,17 mln zł

4 Podlaskie w perspektywie 2004 - 2006

5 Wartość projektów: 2587,39 mln zł Dofinansowanie: 1268,82 mln zł

6 Podlaskie w perspektywie 2007 – 2013

7 Programy krajowe

8 Liczba projektów: 58 Wartość całkowita: 3 636,02 mln zł Wartość dofinansowania: 1 947,88 mln zł Projekty: Budowa Opery i Filharmonii Podlaskiej - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku S 8 na odcinku Jeżewo-Białystok S 8 - obwodnica Zambrowa

9 Liczba projektów: 159 Wartość całkowita: 1 282,38 mln zł Wartość dofinansowania: 484,79 mln zł Projekty: Foresight Technologiczny 2020 – Politechnika Białostocka projekty firm: Plum, ChM, Zeto, Cezar Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – m.in. Białystok, Sokółka, Suwałki.

10 Liczba projektów: 20 Wartość całkowita: 1 630,07 mln zł Wartość dofinansowania: 1 259,52 mln zł Projekty: Białostocki Park Naukowo-Technologiczny Transport publiczny w Białymstoku Podlaski Park Przemysłowy w Czarnej Białostockiej Nowoczesne Centrum Kształcenia PB

11 Programy realizowane przez samorząd województwa podlaskiego

12 Nowa rola samorządu wojewódzkiego w latach 2007 – 2013 zabiega o środki z funduszy europejskich po raz pierwszy pełni funkcję instytucji zarządzającej programem regionalnym (przygotowanie, realizacja i zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego)

13 Liczba projektów: 903 Wartość całkowita: 3 289,53 mln zł Wartość dofinansowania: 1 983,55 mln zł

14 Wartość udzielonego wsparcia w podziale na obszary (w mln zł), stan na kwiecień 2012 r.

15 Efekty Programu to m.in. przebudowa i remont 400 km dróg (gminnych, powiatowych i wojewódzkich) utworzenie 3,5 tys. nowych miejsc pracy wprowadzenie przez przedsiębiorców na rynek ponad 1080 nowych produktów i usług infrastruktura dydaktyczna, z której skorzysta 6154 uczniów podlaskich szkół

16 Wybrane projekty: Rozbudowa Zambrowskiego Parku Przemysłowego Przebudowa ulic w centrum Białegostoku Rewaloryzacja Ogrodu Branickich Anatomiczne zespolenie urazów kości z technologią implantacji – firma ChM Mała elektrownia wodna z linią kablową – firma Mariel Innowacyjna linia technologiczna do produkcji okien - firma Sonarol

17 Liczba projektów: 1375 Wartość całkowita: 778,29 mln zł Wartość dofinansowania: 726,71 mln zł

18 Efekty Programu to m.in. 4 159 osób uzyskało środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym 787 osób niepełnosprawnych 1 687 przedsiębiorstw zostało objętych wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych 438 osób wzięło udział w stażach lub szkoleniach praktycznych 166 ośrodków wychowania przedszkolnego otrzymało wsparcie 3 686 dzieci w wieku 3-5 lat uczestniczyło w różnych formach edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich 1464 uczniów w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe zakończyło udział w stażach i praktykach

19 Wybrane projekty: Pomóżmy małym dzieciom w gminie Ciechanowiec – ośrodki wychowania przedszkolnego Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. S. Staszica w Białymstoku, projekt Projektanci Podlasia Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych Alpi, projekt Tożsamość Miasta – bez wykluczenia

20 Liczba projektów: 1883 Wartość umów: 338,90 mln zł Wypłacono: 201,22 mln zł

21 Efekty Programu to m.in. scalono 6 927 ha użytków rolnych i leśnych zmeliorowano 586 ha gruntów rolnych zmodernizowano i wyposażono 429 świetlic wiejskich i domów kultury wybudowano 450 km wodociągów i 235 km sieci kanalizacyjnych wybudowano 1425 oczyszczalni przyzagrodowych 8 targowisk w trakcie realizacji

22 Wybrane projekty: Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Tajnie Starym wraz z budową wodociągu grupowego Barszcze oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Tajno Stare, Tajno Podjeziorne, Tajno Łanowe, Tajenko, Dreństwo i Nowiny Stare Adaptacja budynku kina na muzeum w Mielniku Nordic Walking Park – Kraina Puszczy i Żubra

23 Nowa perspektywa 2014 – 2020


Pobierz ppt "Podlaskie w Unii Europejskiej 8 lat Białystok, 30 kwietnia 2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google