Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Maria Góreczna Innowacje w budownictwie Poznań, 22 stycznia 2008 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Maria Góreczna Innowacje w budownictwie Poznań, 22 stycznia 2008 r."— Zapis prezentacji:

1 Maria Góreczna Innowacje w budownictwie Poznań, 22 stycznia 2008 r.

2 Europejska Platforma Technologiczna Budownictwa Grupa Doradcza ds. MŚP Bariery i możliwości rozwoju innowacji w budownictwie ICT w budownictwie

3 Europejska Platforma Technologiczna Budownictwa – Grupa Doradcza ds. MŚP Cele: - Wspieranie udziału MŚP w pracach ECTP - Wspieranie udziału MŚP w projektach innowacyjnych zarówno europejskich jak i krajowych - Ocena dostępności Programu Ramowego dla MSP - Weryfikacja obszarów tematycznych Programu Ramowego przeznaczonych dla MŚP

4 Zbyt niska: świadomość, wiedza, kompetencje, jasność zysków płynących z innowacji (Danish Agency for Trade and Industry, 2000; Atkin, 1999). Bariery dla innowacji w sektorze budowlanym

5 Brak balansu między liczbą firm a liczbą instytutów badawczych mających ofertę dla budownictwa. Nadrzędne znaczenie ceny w przetargach, szczególnie publicznych. Firmy są zainteresowane B+R tylko widząc zysk w krótkim lub średnim okresie. Duże znaczenie tradycji i małe zmiany w systemie budowania. (wysoka pracochłonność). Inwestycja w B+R są postrzegane jako wydatek a nie inwestycja w przyszłość. Raport projektu BUILD NOVA Bariery dla innowacji w sektorze budowlanym

6 E- Watch – Construction

7 ICT w budownictwie - bariery (e-BizWtach) Niska implementacja odpowiednich narzędzi ICT – coraz więcej dostępnych narzędzi ICT dla budownictwa i NISKIE wykorzystanie tych narzędzi przez firmy Brak strategii inwestycji w ICT Brak kompetencji w zakresie ICT i/lub zbyt kosztowny dostęp do doradztwa zewnętrznego Kultura organizacyjna: konserwatywne podejście do wykorzystania ICT Finansowanie: ograniczone zasoby dla inwestycji w ICT i niska świadomość kosztów i potencjalnych zysków z inwestycji w ICT Brak integracji narzędzi - niepotrzebnym koszty związane z „ręcznym” transferem danych Doświadczenie międzynarodowe – MŚP nie mają doświadczenia międzynarodowego

8 ICT w budownictwie - wnioski dla budownictwa (e-BizWtach) 1.Podnoszenie świadomości firm w zakresie możliwości, potencjału i korzyści płynących dla firm korzystających z ICT 1.a. Opracowanie narządzi do łatwej oceny zyskowności inwestycji w IT. 1.b. Identyfikacja przykładów „dobrych praktyk” pokazując ich wymierny efekt na działanie firmy. Promocja wśród firm i stowarzyszeń. 2. Szkolenia kadr MSP i stowarzyszeń w zakresie możliwości oferowanych przez technologie IT (platformy, strategie, etc.) 3. Promocja standaryzacji, klasyfikacji produktów etc. Tak aby dawały / ułatwiały współpracy z wykorzystaniem narzędzi IT.

9 Czynniki stymulujące rozwój innowacji w sektorze budowlanym: poszukiwanie przez firmy wykonawcze obszarów zwiększania produktywności i wzrost konkurencyjności; wzrost świadomości społecznej w zakresie ekologii, bezpieczeństwa, nowych usług i tanich produktów; decyzje polityczne związane z min. redukcja zużycia energii wzrost znaczenia bezpieczeństwa na budowie, poprawy warunków pracy, etc. rozwój nauk poza budownictwem (IT, materiały etc.)

10 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Maria Góreczna Innowacje w budownictwie Poznań, 22 stycznia 2008 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google