Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CHROM Andrzej Widomski Katarzyna Miłkowska Maciej Młynarczyk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CHROM Andrzej Widomski Katarzyna Miłkowska Maciej Młynarczyk."— Zapis prezentacji:

1 CHROM Andrzej Widomski Katarzyna Miłkowska Maciej Młynarczyk

2 CHROM Plan prezentacji: 1. Wstęp. 2. Właściwości fizyczne oraz chemiczne chromu. 3. Chrom na różnych stopniach utlenienia. 4. Otrzymywanie chromu. 5. Stale chromowe. 6. Występowanie związków chromu w przyrodzie. 7. Stopy chromu. 8. Wykresy fazowe. 9. Zastosowanie chromu. 10. Podsumowanie.

3 CHROM Do grupy chromowców należą: Chrom - 24 Cr występuje w przyrodzie głównie w postaci minerału chromitu FeO Cr 2 O 3 lub FeCr 2 O 4 Molibden - 42 Mo występuje w przyrodzie jako dwusiarczek MoS 2 w minerale zwanym molibdenem. Wolfram - 74 W występuje w przyrodzie w postaci minerałów - szelitu CaWO 4 i wolframitu (Fe,Mn)WO 4.

4 CHROM WYSTĘPOWANIE: Zawartość chromu wynosi 0,0102% w dostępnych badaniom warstw kuli ziemskiej. Najważniejszymi minerałami i znanymi rudami chromu są: chromit, FeCr 2 O 4 oraz krokoit, PbCrO 4.

5 CHROM Własności fizyczne

6 *Błękitno - biały metal *Temperatura topnienia - 2130K *Odporny na korozję *Przewodniość cieplna : 93,7 W/(m*K) *Dwie odmiany alotropowe

7 Właściwości chemiczne średnio reaktywny w związkach chemicznych występują na +II, +III, +VI stopniu utlenienia

8 Chrom na różnych stopniach utlenienia stopień utlenieniaIIIIIVI przykład związkuCrOCr 2 O 3 CrO 3 przykład związkuCr(OH) 2 Cr(OH) 3 CrO 4 2 -,Cr 2 O 7 2 - charakter chemicznyzasadowyamfoterycznykwaśny własności miemetalicznerosną własności utleniającerosną Równania potwierdzające charakter chemiczny tlenków: CrO + 2 HCl CrCl 2 + H 2 O CrO + KOH – reakcja nie biegnie Cr 2 O 3 + 6 HCl 2 CrCl 3 + 3 H 2 O Cr 2 O 3 + 6 KOH + 3 H 2 O 2 K 3 [Cr(OH) 6 ] CrO 3 + 2 KOH K 2 CrO 4 + H 2 O W środowisku kwaśnym trwałe są jony chromianowe (VI) CrO 3 + HCl reakcja nie biegnie

9 + NaOH Doświadczenia z chromem na różnych stopniach utlenienia III Cr 2 (SO 4 ) 3 Siarczan (VI) chromu (III) III Cr(OH) 3 Wodortlenek chromu (III) III Na 3 [Cr(OH) 6 ] lub NaCrO 2 lub Na 3 CrO 2 Chromian (III) sodu III CrCl 3 Chlorek chromu (III) III Cr 2 (SO 4 ) 3 siarczan (VI) chromu (III) + H 2 O 2 + reduktor + kwas + H 2 SO 4 + NaOH utleniacz + HCl+ NaOH VI Na 2 Cr 2 O 7 dichromian (VI) sodu VI Na 2 CrO 4 chromian (VI) sodu

10 Wytrącił się szaroniebieski osad wodorotlenku chromu(III) Zapis reakcji: Cr 2 (SO 4 ) 3 + 6 NaOH 2 Cr(OH) 3 + 3 Na 2 SO 4 Otrzymywanie wodorotlenku chromu(III) Do roztworu siarczanu(VI) chromu(III) dodano kilka kropel roztworu wodorotlenku sodu

11 W probówce 1. osad znika, a ciecz przyjmuje zielone zabarwienie. To samo obserwuje się w probówce 2. Świadczy to o amfoterycznych właściwościach chromu na III stopniu utlenienia. W probówce 1. Cr(OH) 3 + 3 NaOH Na 3 CrO 3 + 3 H 2 O W probówce 2. Cr(OH) 3 + 3 HCl CrCl 3 + 3 H 2 O Reakcja wodorotlenku chromu(III) z wodorotlenkiem sodu i kwasem solnym Otrzymany w poprzednim doświadczeniu osad wodorotlenku chromu(III) podzielono na dwie probówki. Do probówki 1. dodano roztwór wodorotlenku sodu, a do probówki 2. roztwór kwasu solnego

12 Roztwór zmienił zabarwienie z zielonego na żółty, co świadczy o powstaniu chromianu(VI) sodu. Zapis reakcji: 2 Na 3 CrO 3 + 3 H 2 O 2 2 Na 2 CrO 4 + 2 NaOH + 2 H 2 O Utlenianie chromu(III) nadtlenkiem wodoru w środowisku zasadowym Otrzymany w poprzednim doświadczeniu roztwór chromianu(III) sodu z alkalizowano roztworem wodorotlenku sodu i dodano kilka kropel roztworu nadtlenku wodoru.

13 Roztwór zmienił zabarwienie z żółtego na pomarańczowy, co świadczy o powstaniu dichromianu(VI) sodu. (nie jest to reakcja redoks !!!) Zapis reakcji: 2 Na 2 CrO 4 + H 2 SO 4 Na 2 Cr 2 O 7 + Na 2 SO 4 + H 2 O Reakcja chromianu(VI) sodu z kwasem siarkowym(VI) Do otrzymanego w poprzednim doświadczeniu roztwór chromianu(VI) sodu dodano kilka kropel roztworu kwasu siarkowego(VI)

14 Roztwór zmienił zabarwienie z pomarańczowego na zielonogranatowy, co świadczy o powstaniu chromu na III stopniu utlenienia Zapis reakcji: Na 2 Cr 2 O 7 + 4 H 2 SO 4 + 3 KNO 2 Cr 2 (SO 4 ) 3 + 3 KNO 3 + Na 2 SO 4 + 4 H 2 O Redukcja dichromianu(VI) sodu w środowisku kwasu siarkowego(VI) Otrzymany w poprzednim doświadczeniu roztwór dichromianu(VI) sodu zakwaszonego kwasem siarkowym(VI) dodano niewielką ilość stałego azotanu(III) potasu

15 CHROM Otrzymywanie chromowców sprowadza się do przerobienia rudy na tlenek, w przypadku chromu na Cr 2 O 3.

16 CHROM 2FeCr 2 O 4 + 4Na 2 CO 3 + 7/2O 2 4Na 2 CrO 4 + Fe 2 O 3 + 4CO 2

17 CHROM Powstający chromian sodu jako dobrze rozpuszczalny zostaje oddzielony od nierozpuszczalnej pozostałości przez wyługowanie wodą.

18 CHROM Na 2 Cr 2 O 7 + 2C Cr 2 O 3 + Na 2 CO 3 + CO

19 CHROM Dalszą redukcję do metalu przeprowadza się na drodze aluminotermicznej (węgiel nie nadaje się do tego celu ze względu na to, że tworzy z wszystkimi chromowcami węgliki): Cr 2 O 3 + 4Al 2Cr + Al 2 O 3

20 CHROM Stale chromowe Stale nierdzewne - 10,5% chromu - Stal ferryczna - Stal martenzytyczna - Stal austenityczna - Stal austenityczno - ferrytyczna

21 CHROM Podział stali nierdzewnych: / ze względu na skład chemiczny / - chromowe - chromowo – niklowe - chromowo – niklowe z dalszymi pierwiastkami stopowymi

22 Występowanie związków chromu w przyrodzie :

23 chromit –FeCr 2 O 4

24 krokoit – PbCr 2 O 4

25 uwarowit – Ca 3 Cr 2 (SiO 4 ) 3

26 CHROM Chrom jako dodatek stopowy: - powoduje rozdrobnienie ziarna - podwyższa hartowność stali - zwiększa wytrzymałość oraz ciągliwość stali - składnik uszlachetniający

27 CHROM Stopy chromu: * Żelazochrom HC FeCr ME FeCr LC FeCr * Krzemochrom

28 CHROM

29

30

31

32 Zastosowanie chromu : *powłoki ochronne na innych metalach *składnik stali nierdzewnych *dietetyka *protetyka

33 CHROM Podsumowanie. DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ.


Pobierz ppt "CHROM Andrzej Widomski Katarzyna Miłkowska Maciej Młynarczyk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google