Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gaz ziemny Marek Kaźmierczak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gaz ziemny Marek Kaźmierczak."— Zapis prezentacji:

1 Gaz ziemny Marek Kaźmierczak.
Technologie przyjazne dla środowiska, 2011

2 Zasoby paliw kopalnych w Polsce
Węgiel kamienny mld t Ropa naftowa mln t Gaz ziemny mld m3 Zasoby energii odnawialnej PJ/rok Wody geotermalne do 3 km Biomasa Energia słoneczna (bezp) Energia wiatru Energia wodna Zużycie energii 2003 r., PJ J.Sokołowski, J. Zimny, R.H.Kozłowski, Polska XXI wieku, Fundacja „Pomoc Rodzinie”, Łomianki 2005

3 W oparciu o różne klasyfikacje można dokonać podziału:
1) Gazy ziemne suche - mała zawartość łatwiej kondensujących, wyższych alkanów (propanu i wyżej wrzących homologów). W gazach tych dominuje wśród składników węglowodorowych metan, a udział węglowodorów CH nie przekracza kilku % mas. (zwykle mniej niż 3 +4 %). 2) Gazy ziemne mokre - zawierają więcej cięższych składników (C3+ powyżej 5-10%), (stąd nazwa - gaz mokry, łatwo wykraplający się). Gazy takie na ogół charakteryzują się także podwyższoną zawartością etanu, cennego surowca do syntez chemicznych. Czasem wyróżnia się jeszcze odrębną kategorię gazów o bardzo wysokiej zawartości C3+ (powyżej kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu %).

4 W oparciu o zawartość azotu wyróżnić można:
1) gazy bezazotowe (poniżej 1 - 3% N2), 2) gazy niskoazotowe (3 - 10% N2), 3) gazy ziemne zaazotowane (powyżej kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu % N2). W oparciu o zawartość siarki (zwykle w postaci H2S) dzielimy gazy ziemne na: 1) niskosiarkowe (poniżej 0,3 % S), 2) siarkowe (0,3+3% S), I 3) wysokosiarkowe (powyżej 3 % S) Zdarzają się też gazy ziemne bogate w dwutlenek węgla (kilka, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt % obj. CO2 - np. gaz ze złóż w stanie Wyoming – USA, oraz gazy o podwyższonej zawartości gazów szlachetnych, najczęściej helu, (nawet > 1 % obj. He).

5 Pr. zb. Technologia chemiczna – surowce, Wyd. P.Śl., Gliwice 1997

6 Pr. zb. Technologia chemiczna – surowce, Wyd. P.Śl., Gliwice 1997

7 Pr. zb. Technologia chemiczna – surowce, Wyd. P.Śl., Gliwice 1997

8 Pr. zb. Technologia chemiczna – surowce, Wyd. P.Śl., Gliwice 1997

9 Pr. zb. Technologia chemiczna – surowce, Wyd. P.Śl., Gliwice 1997

10 Pr. zb. Technologia chemiczna – surowce, Wyd. P.Śl., Gliwice 1997

11 Przygotowanie do wykorzystania lub transportu:
Odsiarczanie i usuwanie CO2, Osuszanie (usuwanie par H2O), Odgazolinowanie (usuwanie alkanów C3+), Odazotowanie.

12 Pr. Zb., Technologia chemiczna – surowce, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1997.

13 Absorbent Odwracalne reakcje kwas + zasada
Absorpcja z reakcją chemiczną Absorbent Odwracalne reakcje kwas + zasada Węglan potasu K2CO3 + CO2 + H2O = 2 KHCO3 ___________________________________________________________ Aminy pierwszorzędowe 2RNH2 + H2S = (RNH3)2S   2RNH2 + CO2 + H2O = (RNH3)2CO3 Monoetanoloamina (MEA) R = ─CH2CH2OH 2HOCH2CH2NH2 + H2S = (HOCH2CH2NH3)2S   2HOCH2CH2NH2 +CO2 + H2O = (HOCH2CH2NH3)2CO3 Diglikoloamina R = ─CH2CH2OCH2CH2OH (eter β-hydroksy- β’aminoetylowy) Aminy drugorzędowe 2R2NH + H2S = (R2NH2)2S   2R2NH + CO2 + H2O = (R2NH2)2CO3 Dietanoloamina (DEA) R = ─CH2CH2OH   2(HOCH2CH2)2NH+H2S = ((HOCH2CH2)2NH2)2S   (HOCH2CH2)2NH+CO2+H2O = ((HOCH2CH2)2NH2)2CO3 Diizopropanoloamina R = ─CH2CH(OH) CH3

14 Pr. zb. Technologia chemiczna – surowce, Wyd. P.Śl., Gliwice 1997


Pobierz ppt "Gaz ziemny Marek Kaźmierczak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google