Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gaz ziemny Marek Kaźmierczak. Technologie przyjazne dla środowiska, 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gaz ziemny Marek Kaźmierczak. Technologie przyjazne dla środowiska, 2011."— Zapis prezentacji:

1 Gaz ziemny Marek Kaźmierczak. Technologie przyjazne dla środowiska, 2011

2 Zasoby paliw kopalnych w Polsce Węgiel kamienny 100 mld t Ropa naftowa 300 mln t Gaz ziemny 1500 mld m 3 Zasoby energii odnawialnej PJ/rok Wody geotermalne do 3 km 625 000 Biomasa 500 Energia słoneczna (bezp) 300 Energia wiatru 150 Energia wodna 40 Zużycie energii 2003 r., PJ 4000 J.Sokołowski, J. Zimny, R.H.Kozłowski, Polska XXI wieku, Fundacja Pomoc Rodzinie, Łomianki 2005

3 W oparciu o różne klasyfikacje można dokonać podziału: 1.1) Gazy ziemne suche - mała zawartość łatwiej kondensujących, wyższych alkanów (propanu i wyżej wrzących homologów). W gazach tych dominuje wśród składników węglowodorowych metan, a udział węglowodorów CH nie przekracza kilku % mas. (zwykle mniej niż 3 +4 %). 2.2) Gazy ziemne mokre - zawierają więcej cięższych składników (C 3+ powyżej 5-10%), (stąd nazwa - gaz mokry, łatwo wykraplający się). Gazy takie na ogół charakteryzują się także podwyższoną zawartością etanu, cennego surowca do syntez chemicznych. Czasem wyróżnia się jeszcze odrębną kategorię gazów o bardzo wysokiej zawartości C 3+ (powyżej kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu %).

4 W oparciu o zawartość azotu wyróżnić można: 1) gazy bezazotowe (poniżej 1 - 3% N 2 ), 2) gazy niskoazotowe (3 - 10% N 2 ), 3) gazy ziemne zaazotowane (powyżej kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu % N 2 ). W oparciu o zawartość siarki (zwykle w postaci H 2 S) dzielimy gazy ziemne na: 1) niskosiarkowe (poniżej 0,3 % S), 2) siarkowe (0,3+3% S),I 3) wysokosiarkowe (powyżej 3 % S) Zdarzają się też gazy ziemne bogate w dwutlenek węgla (kilka, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt % obj. CO 2 - np. gaz ze złóż w stanie Wyoming – USA, oraz gazy o podwyższonej zawartości gazów szlachetnych, najczęściej helu, (nawet > 1 % obj. He).

5 Pr. zb. Technologia chemiczna – surowce, Wyd. P.Śl., Gliwice 1997

6

7

8

9

10

11 Przygotowanie do wykorzystania lub transportu: Odsiarczanie i usuwanie CO 2, Osuszanie (usuwanie par H 2 O), Odgazolinowanie (usuwanie alkanów C 3+ ), Odazotowanie.

12 Pr. Zb., Technologia chemiczna – surowce, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1997.

13 Absorpcja z reakcją chemiczną Absorbent Odwracalne reakcje kwas + zasada Węglan potasuK 2 CO 3 + CO 2 + H 2 O = 2 KHCO 3 ___________________________________________________________ Aminy pierwszorzędowe2RNH 2 + H 2 S = (RNH 3 ) 2 S 2RNH 2 + CO 2 + H 2 O = (RNH 3 ) 2 CO 3 Monoetanoloamina (MEA)R = CH 2 CH 2 OH 2HOCH 2 CH 2 NH 2 + H 2 S = (HOCH 2 CH 2 NH 3 ) 2 S 2HOCH 2 CH 2 NH 2 +CO 2 + H 2 O = (HOCH 2 CH 2 NH 3 ) 2 CO 3 Diglikoloamina R = CH 2 CH 2 OCH 2 CH 2 OH (eter β-hydroksy- βaminoetylowy) ___________________________________________________________ Aminy drugorzędowe2R 2 NH + H 2 S = (R 2 NH 2 ) 2 S 2R 2 NH + CO 2 + H 2 O = (R 2 NH 2 ) 2 CO 3 Dietanoloamina (DEA)R = CH 2 CH 2 OH 2(HOCH 2 CH 2 ) 2 NH+H 2 S = ((HOCH 2 CH 2 ) 2 NH 2 ) 2 S 2(HOCH 2 CH 2 ) 2 NH+CO 2 +H 2 O = ((HOCH 2 CH 2 ) 2 NH 2 ) 2 CO 3 DiizopropanoloaminaR = CH 2 CH(OH) CH 3

14 Pr. zb. Technologia chemiczna – surowce, Wyd. P.Śl., Gliwice 1997


Pobierz ppt "Gaz ziemny Marek Kaźmierczak. Technologie przyjazne dla środowiska, 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google