Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gaz ziemny Marek Kaźmierczak. Technologie przyjazne dla środowiska, 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gaz ziemny Marek Kaźmierczak. Technologie przyjazne dla środowiska, 2011."— Zapis prezentacji:

1 Gaz ziemny Marek Kaźmierczak. Technologie przyjazne dla środowiska, 2011

2 Zasoby paliw kopalnych w Polsce Węgiel kamienny 100 mld t Ropa naftowa 300 mln t Gaz ziemny 1500 mld m 3 Zasoby energii odnawialnej PJ/rok Wody geotermalne do 3 km Biomasa 500 Energia słoneczna (bezp) 300 Energia wiatru 150 Energia wodna 40 Zużycie energii 2003 r., PJ 4000 J.Sokołowski, J. Zimny, R.H.Kozłowski, Polska XXI wieku, Fundacja Pomoc Rodzinie, Łomianki 2005

3 W oparciu o różne klasyfikacje można dokonać podziału: 1.1) Gazy ziemne suche - mała zawartość łatwiej kondensujących, wyższych alkanów (propanu i wyżej wrzących homologów). W gazach tych dominuje wśród składników węglowodorowych metan, a udział węglowodorów CH nie przekracza kilku % mas. (zwykle mniej niż 3 +4 %). 2.2) Gazy ziemne mokre - zawierają więcej cięższych składników (C 3+ powyżej 5-10%), (stąd nazwa - gaz mokry, łatwo wykraplający się). Gazy takie na ogół charakteryzują się także podwyższoną zawartością etanu, cennego surowca do syntez chemicznych. Czasem wyróżnia się jeszcze odrębną kategorię gazów o bardzo wysokiej zawartości C 3+ (powyżej kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu %).

4 W oparciu o zawartość azotu wyróżnić można: 1) gazy bezazotowe (poniżej 1 - 3% N 2 ), 2) gazy niskoazotowe (3 - 10% N 2 ), 3) gazy ziemne zaazotowane (powyżej kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu % N 2 ). W oparciu o zawartość siarki (zwykle w postaci H 2 S) dzielimy gazy ziemne na: 1) niskosiarkowe (poniżej 0,3 % S), 2) siarkowe (0,3+3% S),I 3) wysokosiarkowe (powyżej 3 % S) Zdarzają się też gazy ziemne bogate w dwutlenek węgla (kilka, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt % obj. CO 2 - np. gaz ze złóż w stanie Wyoming – USA, oraz gazy o podwyższonej zawartości gazów szlachetnych, najczęściej helu, (nawet > 1 % obj. He).

5 Pr. zb. Technologia chemiczna – surowce, Wyd. P.Śl., Gliwice 1997

6

7

8

9

10

11 Przygotowanie do wykorzystania lub transportu: Odsiarczanie i usuwanie CO 2, Osuszanie (usuwanie par H 2 O), Odgazolinowanie (usuwanie alkanów C 3+ ), Odazotowanie.

12 Pr. Zb., Technologia chemiczna – surowce, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1997.

13 Absorpcja z reakcją chemiczną Absorbent Odwracalne reakcje kwas + zasada Węglan potasuK 2 CO 3 + CO 2 + H 2 O = 2 KHCO 3 ___________________________________________________________ Aminy pierwszorzędowe2RNH 2 + H 2 S = (RNH 3 ) 2 S 2RNH 2 + CO 2 + H 2 O = (RNH 3 ) 2 CO 3 Monoetanoloamina (MEA)R = CH 2 CH 2 OH 2HOCH 2 CH 2 NH 2 + H 2 S = (HOCH 2 CH 2 NH 3 ) 2 S 2HOCH 2 CH 2 NH 2 +CO 2 + H 2 O = (HOCH 2 CH 2 NH 3 ) 2 CO 3 Diglikoloamina R = CH 2 CH 2 OCH 2 CH 2 OH (eter β-hydroksy- βaminoetylowy) ___________________________________________________________ Aminy drugorzędowe2R 2 NH + H 2 S = (R 2 NH 2 ) 2 S 2R 2 NH + CO 2 + H 2 O = (R 2 NH 2 ) 2 CO 3 Dietanoloamina (DEA)R = CH 2 CH 2 OH 2(HOCH 2 CH 2 ) 2 NH+H 2 S = ((HOCH 2 CH 2 ) 2 NH 2 ) 2 S 2(HOCH 2 CH 2 ) 2 NH+CO 2 +H 2 O = ((HOCH 2 CH 2 ) 2 NH 2 ) 2 CO 3 DiizopropanoloaminaR = CH 2 CH(OH) CH 3

14 Pr. zb. Technologia chemiczna – surowce, Wyd. P.Śl., Gliwice 1997


Pobierz ppt "Gaz ziemny Marek Kaźmierczak. Technologie przyjazne dla środowiska, 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google