Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kompozyty - wprowadzenie Kompozyt – materiał złożony, utworzony z co najmniej dwóch komponentów (faz) o różnych właściwościach w taki sposób, ze ma właściwości.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kompozyty - wprowadzenie Kompozyt – materiał złożony, utworzony z co najmniej dwóch komponentów (faz) o różnych właściwościach w taki sposób, ze ma właściwości."— Zapis prezentacji:

1 Kompozyty - wprowadzenie Kompozyt – materiał złożony, utworzony z co najmniej dwóch komponentów (faz) o różnych właściwościach w taki sposób, ze ma właściwości lepsze lub nowe w stosunku do komponentów użytych osobno lub wynikających z prostego sumowania tych właściwości. Jest materiałem zewnętrznie monolitycznym, jednakże z widocznymi granicami między komponentami. Istotna cecha- możliwość przewidywania z dość dużą dokładnością uzyskania żądanych właściwości. Uzyskiwane wskaźniki wytrzymałościowe – nieosiągalne w innych klasycznych materiałach. Podstawowy problem przy projektowaniu i wytwarzaniu kompozytów – wykorzystanie pożądanych dla danego zastosowania właściwości, z jednoczesnym wyeliminowaniem wad komponentów kompozytu. 1. Podział ze względu na pochodzenie: a) kompozyty naturalne b) kompozyty zaprojektowane i wytwarzane przez człowieka 2. Podział według przeznaczenia: a) kompozyty konstrukcyjne, b) kompozyty o szczególnych właściwościach fizycznych (lub chemicznych). 3. Podział według rodzaju osnowy: a) kompozyty o osnowie niemetalicznej: - polimerowej, - ceramicznej, - półprzewodnikowej, b) kompozyty o osnowie metalicznej. Klasyfikacja kompozytów

2 Kompozyty- projektowanie Filozofia projektowania kompozytów Dobór komponentów kompozytu opiera się na przewidywaniu jednego z dwóch typów uzyskiwanych właściwości: sumarycznych lub wynikowych. Właściwości sumaryczne Przykład : moduł Younga E w kierunku włókien w kompozytach zbrojonych włóknem ciągłym E K = V O E V O ) E Gdzie V O – udział objętościowy składnika.

3 Kompozyty- projektowanie Właściwości wynikowe (synergiczne) Przykład: Efekt magnetoelektryczny w kompozycie składającym się z fazy magnetostrykcyjnej i piezoelektrycznej

4 Kompozyty- projektowanie Podstawowa koncepcja budowy kompozytu: Osnowa + zbrojenie Możliwe rodzaje zbrojenia: 1) Cząstki o średnicy 0,01 – 1,0 m (od 1 do 15%) równomiernie rozmieszczone w objętości osnowy - mechanizm umocnienia dyspersyjnego. 2) Cząstki o średnicy większej niż 1 m (powyżej 25%) - ograniczenie zdolności osnowy do odkształcania się. 3) Włókna o średnicy wynoszącej ułamek m do kilkuset m (od kilku do 70% i więcej – rola osnowy polega na przenoszeniu obciążenia na wysoko wytrzymałe włókno. Współczynnik wzmocnienia kompozytu:

5 Kompozyty- zbrojenie

6

7

8

9 Wyroby z włókna stosowane do zbrojenia kompozytów

10 Kompozyty- wytwarzanie

11 Kompozyty- MMC Kompozyty o osnowie metalicznej zbrojone cząstkami

12 Kompozyty- MMC Mechanical and physical properties of various ceramic particulate reinforcements commonly used in the manufacture of modern discontinuously reinforced metal-matrix composites Materials properties and formability as a function of reinforcement particle size

13 Kompozyty- MMC

14 Własności kompozytów metalicznych na osnowie stopów aluminium do przeróbki plastycznej

15 Kompozyty- MMC Własności kompozytów metalicznych na osnowie magnezu

16 Kompozyty- MMC Własności kompozytów metalicznych na osnowie stopów tytanu

17 Kompozyty- in situ Kompozyty metaliczne in situ Kompozyt tworzy się w wyniku krystalizacji zorientowanej (ukierunkowanej), która jest skutkiem wywołania jednokierunkowego odprowadzania ciepła w czasie krzepnięcia. Celem jest otrzymanie w całej objętości równoległego, ukierunkowanego rozmieszczenia faz.

18 Kompozyty- in situ Właściwości i możliwości zastosowania kompozytów in situ Główne zastosowanie – do pracy w wysokich temperaturach dzięki stabilności cieplnej struktury np. łopatki turbin. Degradacji płytek fazy zbrojącej w wyniku procesów dyfuzyjnych zapobiega się przez wprowadzanie dodatków utrudniających dyfuzję w osnowie.

19 Kompozyty- stosowanie Problemy z upowszechnieniem stosowania kompozytów

20 Kompozyty- zastosowanie MMC Discontinuously reinforced titanium (DRTi) automotive valves for the Toyota Altezza Engine with integrally cast aluminum MMC cylinder liners Prototype aluminum MMC connecting rod

21 Kompozyty- zastosowanie MMC Aluminum MMC brake rotors Aluminum MMC driveshaft


Pobierz ppt "Kompozyty - wprowadzenie Kompozyt – materiał złożony, utworzony z co najmniej dwóch komponentów (faz) o różnych właściwościach w taki sposób, ze ma właściwości."

Podobne prezentacje


Reklamy Google