Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Języki programowania C++

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Języki programowania C++"— Zapis prezentacji:

1 Języki programowania C++
Zasady zaliczenia laboratorium Mgr Inż. Michał Żyjewski

2 Warunki zaliczenia przedmiotu
Laboratorium jako przedmiot jest zaliczone na ocenę pozytywną w przypadku oddania kompletu list zadań do laboratoriów w ustalonych terminach {listy 1-8, 11, 13-15}, na podstawie obecności, oddanych dwóch sprawozdań z dwóch laboratoriów {lista zadań 4 i 8}, zaliczenie indywidualnego programu wraz ze sporządzonym sprawozdaniem {lista 13-15}.

3 Obecność i zaliczenie laboratoriów
Podstawą do zaliczenia laboratorium z programowania w C++ jest obecność na zajęciach i przedstawienie wykonanych wszystkich zadań z listy 1-8, 11, W przypadku usprawiedliwionej nieobecności i braku zaliczenia, student może na następnych zajęciach zaliczyć zaległą i bieżącą listę zadań. W przypadku planowanej nieobecności, student może starać się zaliczyć kolejną listę zadań przed terminem lecz ma wpisaną nieobecność.

4 Przygotowanie do zajęć
Student powinien przychodzić na laboratorium przygotowany. Mieć opracowaną koncepcję programu, jego schemat blokowy, używane wzory matematyczne oraz propozycję pierwszej, nie koniecznie do końca poprawnej, wersji programu, a przynajmniej odręcznie napisaną jego postać źródłową.

5 Przykład – Schemat blokowy

6 Odrabianie zaległości
Opuszczona lub niezaliczona lista zadań do laboratorium może być odrobiona przez studenta z inną grupą (w miarę wolnych stanowisk). Zaległe ćwiczenia z listy zadań do laboratorium mogą być zaliczane przez wykonanie i zaliczenie dodatkowych sprawozdań z tych ćwiczeń.

7 Sprawozdanie Jest to wydrukowany plik źródłowy programu w języku C++ i powinno zawierać: imię i nazwisko studenta, jego numer albumu, kierunek studiów i semestr oraz datę, opis założeń do programu wraz z opisem danych i sposobu ich wprowadzania, opis postaci wyników, kod źródłowy programu zaopatrzony bogato w komentarze, uwagi eksploatacyjne i inne uwagi dotyczące realizacji.

8 Indywidualny program Indywidualny program powinien zawierać takie elementy jak: menu, dynamiczny przydział pamięci na tablice, wymiana danych z plikami dyskowymi,. Programy na lepszą ocenę powinny zawierać dodatkowe elementy jak np. sortowanie z użyciem funkcji qsort, rekurencyjnie przetwarzane dynamiczne struktury danych, bardziej rozwinięte menu itp. Indywidualny program powinien być oddany wraz ze sprawozdaniem nie później niż na ostatnich zajęciach laboratoryjnych.


Pobierz ppt "Języki programowania C++"

Podobne prezentacje


Reklamy Google