Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MATERIAŁOZNAWSTWO ROŚLINNE I NIEROŚLINNE FLORYSTYKA SEM.I

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MATERIAŁOZNAWSTWO ROŚLINNE I NIEROŚLINNE FLORYSTYKA SEM.I"— Zapis prezentacji:

1 MATERIAŁOZNAWSTWO ROŚLINNE I NIEROŚLINNE FLORYSTYKA SEM.I
IZABELA BELINA

2 Wiadomości wstępne : poznajmy się........
Wykładowca: Izabela Belina Tel Strona internetowa: , zakładka „FLORYSTYKA”

3 KONTRAKT OBECNOŚĆ na zajęciach jest obowiązkowa!!!
-nieobecność skutkuje obowiązkiem napisania referatu na temat uzgodniony z wykładowcą (minimalna ilość stron 4) lub wykonaniem prezentacji w formacie PowerPoint na płycie CD – do uzgodnienia z wykładowcą. Na zajęciach obowiązuje prowadzenie zeszytu ćwiczeń -zeszyt gładki 16 kart. Sprawdziany i kartkówki – nieusprawiedliwiona nieobecność na sprawdzianie skutkuje oceną niedostateczną z przedmiotu, na następnych zajęciach słuchacz ma obowiązek poprawy oceny i napisania sprawdzianu. Wszystkie prace domowe ODDAJEMY w formacie Power-Point , na płycie CD.

4 KONTRAKT-praca semestralna
Pracę semestralną piszemy na jeden z trzech tematów podanych przez wykładowcę : TEMAT 1: Charakterystyka 40 dowolnie wybranych gatunków roślin ozdobnych pod kątem ich wykorzystania w kompozycjach florystycznych TEMAT 2: Charakterystyka 40 dowolnie wybranych gatunków roślin ozdobnych pod kątem ich wykorzystania w dekorowaniu wnętrz TEMAT 3: Charakterystyka 40 dowolnie wybranych gatunków roślin przeznaczonych na suche bukiety termin oddania pracy: 8 grudnia r Prace semestralne oddajemy w formie wydruku + strona tytułowa zgodnie z wymogami Szkoły ,spięte zszywaczem,w teczce papierowej podpisanej imieniem i nazwiskiem słuchacza,z zaznaczeniem semestru nauki i grupy + wersja elektroniczna pracy (płyta CD,prezentacja Power Point !!!)

5 KONTRAKT-praca semestralna
1. Zgodność z tematem Czy zwartość pracy odpowiada jej tematowi? 2. Zawartość merytoryczna Ocenie podlegają: poruszane problemy oraz sposób ich omówienia, przytoczone przykłady, itp. 3. Koncepcja i konstrukcja pracy Podział na rozdziały i podrozdziały (zasadność tego podziału), selekcja i dobór materiału omawianego w pracy 4. Dobór literatury Jakość i ilość cytowanych źródeł, dobór cytowanych prac, sposób cytowania w tekście, cytowanie źródeł materiału ilustracyjnego 5. Dobór ilustracji i szata graficzna pracy Czy ilustracje są konieczne do przedstawienia tematu? Czy zostały poprawnie dobrane? Czy ilustracje zostały starannie przygotowane, podpisane i są cytowane w tekście? Czy podano źródło ich pochodzenia? Czy ilustracje wykonano samodzielnie? 6. Estetyka i staranność wykonania pracy Sposób przygotowania ostatecznej wersji pracy (wygląd estetyczny), błędy ortograficzne, literowe, językowe i edytorskie

6 KONTRAKT REGUŁA SZACUNKU-każdy ma prawo do własnego ,odmiennego zdania
REGUŁA WYPOWIEDZI-mówimy tylko na GŁOS ,każdy ma prawo do wypowiedzi REGUŁA DYSKRECJI REGUŁA PUNKTUALNOŚCI REGUŁA WOLNOŚCI OD KOMÓRKI REGUŁA AKTYWNOŚCI NA ZAJĘCIACH W SEMESTRZE PIERWSZYM REALIZUJEMY CAŁY PRZEDMIOT W WYMIARZE 42 H KOŃCZĄCY SIĘ EGZAMINEM PISEMNYM

7 WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU
Słuchacz zalicza przedmiot ,jeżeli: Posiada całościową frekwencję ze wszystkich zajęć lub zaliczył nieobecności wykonaniem zadań wskazanych przez wykładowcę. Bierze aktywny udział w zajęciach, w tym wykonuje ćwiczenia zadane przez wykładowcę. Na ocenę pozytywną zaliczył wszystkie sprawdziany. Prowadzi zeszyt ćwiczeń z przedmiotu materiałoznawstwo. Na ocenę pozytywną zaliczył pracę semestralną realizowaną samodzielnie w trakcie trwania całego semestru. Na ocenę pozytywną zaliczył egzamin końcowy będący egzaminem pisemnym z zakresu informacji prezentowanych na zajęciach.


Pobierz ppt "MATERIAŁOZNAWSTWO ROŚLINNE I NIEROŚLINNE FLORYSTYKA SEM.I"

Podobne prezentacje


Reklamy Google