Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy informatyki Rekurencja i rekurencja Grupa: 1A Prowadzący: Grzegorz Smyk Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Wydział Odlewnictwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy informatyki Rekurencja i rekurencja Grupa: 1A Prowadzący: Grzegorz Smyk Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Wydział Odlewnictwa."— Zapis prezentacji:

1 Podstawy informatyki Rekurencja i rekurencja Grupa: 1A Prowadzący: Grzegorz Smyk Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Wydział Odlewnictwa Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica Kraków, r

2 Kalendarium zajęć 11-10: Organizacyjne : Typy, operatory, instrukcje warunkowe : Pętle (zajęcia powtórkowe) : Wszystkich świętych 08-11: Pętle : Tablice i operacje na nich : Funkcje, deklaracja, argumenty 29-11: Wskaźniki i referencje : Rekurencja i rekurencja (zajęcia powtórkowe) : Rekurencja i rekurencja (zajęcia powtórkowe) : Rekurencja i rekurencja : Święta 03-01: String – jako tablica charów 10-01: Struktury – idea i obsługa : Operacje IO – obsługa strumieni : Wyjątki – idea i obsługa.

3 String – tablica charow Aby rozpocząć pracę ze zmiennymi przechowującymi tekst, należy użyć narzędzia: Std::string A także należy dodać plik nagłównowy: #include

4 String – tablica charow Na zmiennej typu string możemy operować tak samo jak każdej innej zmiennej lub tak jak na tablicy charów odwołując się do poszczególnych elementów w tablicy. Możliwe jest dodawanie (sklejanie) zmiennych typu string jednak nie można sklejać w następujący sposób: string zmienna = nowy + wyraz

5 Struktury Struktury stanowią odwzorowanie elementów świata rzeczywistego w sposób uproszczony rzeczywistości komputerowej. Zamiast tworzyć wielu zmiennych oraz ręczne łączenie ich w grupy, możemy utworzyć strukturę – obiekt, która będzie mieć określone elementy ją opisujące.

6 Struktury - budowa Przykład budowy: struct nazwa { // definicja struktury typ1 element1;// pola elementów typ2 element2;// struktury … }; struct nazwa obiekt;// deklaracja obiektu

7 Struktury – odwołanie do elementów struct data { int dzien; int miesiac; int rok; }; struct data dzis; … dzis.dzien = 10; dzis.miesiac = 1; dzis.rok = 2013;

8 Struktury - elementy dzis.rok = 2013; dzis - nazwa zmiennej;. - operator wyboru pola struktury; rok- nazwa pola struktury; = - operator przypisania dowolna wartość odpowiadająca typowi elementu struktury

9 #typdef Utworzenie obiektu typu struktura wiąże się z użyciem: struct nazwa obiekt; By uniknąć każdorazowego użycia struct możemy utworzyć nowy typ przy pomocy #typdef; #typdef struct data _data; _data obiekt;

10 Struktury struct _data { int dzien; int miesiac; int rok; }; typdef _data data; data a; typdef struct { int dzien; int miesiac; int rok; } data; data a;

11 Struktury W języku C++ nazwa oznacznikowa struktury występująca po słowie struct jest pełnoprawną nazwą typu strukturalnego. Nie trzeba używać słowa struct. struct _data { int dzien; int miesiac; int rok; }; data dzis;

12 Zadanie 1 Napisz program, który tworzy strukturę Student, a w niej elementy: imię, nazwisko, kierunek i wydział. Utwórz obiekt, uzupełnij poszczególne elementy i wypisz je na ekran w postaci. Imie: Nazwisko: Kierunek: Wydział:

13 Zadanie 2 Utwórz strukturę student, a w niej elementy tj. imię, nazwisko, kierunek, wydział itp…. Utwórz funkcję, która pozwoli na wypisanie wszystkich elementów struktury po przekazaniu do niej obiektu zgodnie z formatem z zadania I.

14 Zadanie 3 Utwórz strukturę samochód, a w niej elementy: marka, model, rok produkcji, pojemność baku, spalanie. Utwórz tablicę obiektów tej struktury, a następnie wybierz ten element tablicy, którego obiekt ma najmniejsze spalanie (możesz wykorzystać tablicę statyczną lub dynamiczną).

15 Zadanie 4 Utwórz struktury: Autor, która zawiera: imię, nazwisko, rok urodzenia, data śmierci oraz strukturę: Książka o elementach: tytuł, gatunek, autor (wykorzystaj poprzednią strukturę). Napisz program, który umożliwi przy pomocy funkcji wczytanie kilku książek do tablicy różnych autorów, a następnie napisz funkcje sortujące wg tytułu książek, gatunku (podaj gatunek -> zwróć na ekran elementy z tego gatunku), autora.

16 Zadanie 5 Utwórz strukturę student, a w niej elementy: imie, nazwisko, przedmiot, rok studiów. Utwórz strukturę przedmiot, a w niej: nazwa, prowadzący, oceny; Napisz program umożliwiający uzupełnienie przedmiotów należących do danego studenta, oraz obliczanie średnich arytmetycznych z poszczególnych przedmiotów oraz sortowanie wg po najlepszych przedmiotach danego studenta i po najlepszych studentach z danego przedmiotu.


Pobierz ppt "Podstawy informatyki Rekurencja i rekurencja Grupa: 1A Prowadzący: Grzegorz Smyk Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Wydział Odlewnictwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google