Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAMOWANIE p o w t ó r k a. Programowanie 1.Co to jest algorytm ? 2.Jak wyglądają podstawowe bloki do przedstawiania graficznej postaci algorytmu ?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAMOWANIE p o w t ó r k a. Programowanie 1.Co to jest algorytm ? 2.Jak wyglądają podstawowe bloki do przedstawiania graficznej postaci algorytmu ?"— Zapis prezentacji:

1 PROGRAMOWANIE p o w t ó r k a

2 Programowanie 1.Co to jest algorytm ? 2.Jak wyglądają podstawowe bloki do przedstawiania graficznej postaci algorytmu ? 3.Narysuj schemat blokowy algorytmu rozwiązywania równania kwadratowego. 4.Narysuj schemat blokowy znajdywania wartości minimalnej lub maksymalnej w n elementowej tablicy.

3 Programowanie 5.W jaki sposób na serwerze student możemy umieścić własną stronę domową (podaj katalog, plik główny strony i adres url) ? 6.Jak wygląda struktura dokumentu w języku html. 7.Napisz fragment kodu źródłowego w języku html tworzącego stronę o tytule Moja strona i przedstawiającą grafikę z pliku zdjecie.jpg oraz link do strony głównej uczelni. Na końcu strony należy umożliwiający wysłanie listu email do właściciela strony.

4 Programowanie 8.Napisz fragment kodu źródłowego w języku html tworzącego stronę o tytule Moja tabela zawierającą tabelę o 2 wierszach i 3 kolumnach. Kolejne komórki tabeli powinny zawierać cyfry od 1 do 6. 9.Opisz działanie następujących poleceń systemu UNIX: ls, cp, mv, cat. 10.Opisz działanie polecenia chmod na przykładzie: chmod 761 dane.txt 11.W jaki sposób przy pomocy polecenia mail możemy wysłać i odebrać pocztę elektroniczną. 12.Opisz działanie następujących operatorów wykorzystywanych w systemie UNIX: >, >>, <, |

5 Programowanie 13.Jak w systemie UNIX rozpoznajemy pliki wykonywalne. 14.Jak wygląda struktura kodu źródłowego programu w języku ANSI C. 15.Pokaż przykład deklaracji zmiennej lokalnej i globalnej. Jaki wpływ sposób deklaracji ma na wartość początkową zmiennej. 16.Opisz budowę funkcji w języku C. 17.Czym różni się prototyp od predefinicji funkcji? Pokaż przykład. 18.Pokaż przykład przekazywania parametrów funkcji przez wartość (sposób domyślny dla języka C).

6 Programowanie 19.Pokaż przykład przekazywania parametrów funkcji przez wartość (sposób domyślny dla języka C). 20.Opisz działanie (na przykładzie) pętli typu for. 21.Opisz działanie (na przykładzie) pętli typu while 22.Opisz działanie (na przykładzie) pętli typu do while 23.Opisz działanie (na przykładzie) instrukcji warunkowej if 24.Opisz działanie (na przykładzie) instrukcji wyboru switch 25. Napisz program w języku C znajdujący wartość minimalną lub maksymalną w 10 elementowej tablicy liczb zmiennopozycyjnych pojedynczej precyzji.

7 Programowanie 26.Napisz program w języku C zerujący wartości w 10 elementowej tablicy liczb typu int, a następnie uzupełniający je kwadratami ich indeksów. 27.Napisz program w języku C wypisujący na konsoli wartości parametrów jego wywołania. 28.Napisz program w języku C otwierający plik test.txt i wypisujący jego zawartość na konsoli. 29.Co rozumiesz pod pojęciami stdin i stdout. Jak korzystać z tych urządzeń. 30.Wymień znane ci rodzaje otwarcia pliku.

8 Programowanie 31.Jeśli w programie wystąpi sekwencja: i = 30; printf(%d, ++i ); Jaka wartość i zostanie wyświetlona i dlaczego ? 32.Jeśli w programie wystąpi sekwencja: i = 30; printf(%d, i++ ); Jaka wartość i zostanie wyświetlona i dlaczego ? 33.Opisz na przykładzie działanie funkcji printf 34.Opisz na przykładzie działanie funkcji scanf 35.Jakie przekształcenia mogą wystąpić w funkcji printf, wymień i opisz 4 z nich? 36.Pokaż przykład wykorzystania dyrektywy preprocesora #define 37.Pokaż przykład dostępu do elementu tablicy poprzez wskaźnik i poprzez indeks

9 Programowanie 38.Jeśli w programie występują dwie zmienne i oraz j których wartości są odpowiedni równe i=1 oraz j=10, napisz fragment kodu zamieniający wartości tych zmiennych (j=1; i=10) 39.Opisz algorytm sortowania wektora metodą bąbelkową. 40.Jakie wartości wyświetli funkcja printf w programie jak poniżej: int a = 5, *b; b = &a; *b *= *b; printf(%d %d, a, 2**b);

10 Programowanie


Pobierz ppt "PROGRAMOWANIE p o w t ó r k a. Programowanie 1.Co to jest algorytm ? 2.Jak wyglądają podstawowe bloki do przedstawiania graficznej postaci algorytmu ?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google