Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zjawisko rdzawej wody i możliwe środki zaradcze

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zjawisko rdzawej wody i możliwe środki zaradcze"— Zapis prezentacji:

1 Zjawisko rdzawej wody i możliwe środki zaradcze
Dr.-Ing. Burkhard Wricke

2 Treść Przyczyny powstawania rdzawej wody
Możliwości nastawienia wartości pH nasycenia kalcytem Opracowanie optymalnego programu płukania Podsumowanie

3 (?) ? ? ( ) Rdzawa woda w wyniku
Bezpośredniego wniknięcia przez korozję Tworzenia się i mobilizacji osadów Rdzawa woda po gwałtownej zmianie prędkości przepływu Rdzawa woda po stagnacji lub przy bardzo niskich prędkościach przepływu (?) ? ? ( )

4 Tworzenie się i przesuwanie osadów w systemach dystrybucji
Wniknięcie z zakładu wodociągo-wego Wniknię-cie poprzez korozję Wniknięcie przez mobilizację osadów

5 Przyczyny zjawiska rdzawej wody w sieci wodociągowej i środki zaradcze
Wewnętrzne środki zaradcze Tworzenie się rdzawej wody na skutek nieustalonej korozji Długi czas przebywania wody na końcowych odcinkach pionu z niechronionych przewodów z odlewów i stali Trwałe odcięcie (lepsze odkażanie) Nieustalona korozja w przewodach przyłącza domowego Brak wewnętrznych środków zaradczych, konieczne odkażanie

6 Wewnętrzne środki zaradcze 2.1 Zmniejszenie wnikania osadów
Przyczyny Wewnętrzne środki zaradcze 2. Mobilizacja osadów 2.1 Zmniejszenie wnikania osadów Wniknięcie z zakładu wodociągowego Optymalizacja lub ulepszenie uzdatniania Zwiększona korozja w przewodach z przepływem wody Nastawienie wartości pH nasycenia, ewentualnie dozowanie inhibitorów 2.2 Usunięcie osadów Tworzenie się osadów jako skutek wniknięcia z zakładu wodociągowego lub korozji Regularne i systematyczne płukanie sieci wodociągowej

7 Możliwości nastawienia wartości pH nasycenia kalcytem

8 Cel uzdatniania Wartość pH nasycenia > 7,7  cel odkwaszenia pH ≥ 7,8 Wartość pH nasycenia ≤ 7,7  cel odkwaszenia pH = Wartość pH nasycenia

9 Schemat : konieczność przeprowadzenia odkwaszania
Zmierzyć wartość pH tak Brak środków pH ≥ 7,7 nie obliczyć pHc tak pH ≥ pHc Brak środków nie obliczyć Dc tak TrinkwV spełnione*? Brak środków nie * Spełnione wymagania TrinkwV dot. nasycenia kalcytem? odkwaszanie

10 Metody odkwaszania i zakres zastosowania
Metoda Jakość wody do odkwaszenia Usunięcie dwutlenku węgla C(Ca2+) x KS 4,3 > 2 mmol²/l² Filtracja przez węglan wapnia KS 4,3 + 2 KB 8,2 < 1,5 mmol/l Filtracja przez półpalony dolomit KS 4,3 + 2 KB 8,2 < 2,5 mmol/l Dozowanie substancji alkalicznych (Ca(OH)2, NaOH, Na2CO3) ---

11 Opracowanie optymalnego programu płukania

12 Konsekwencje i zawartość osadów
~108 bakterii/g (waga sucha) ~106 jednostek koloniotwórczych/g (waga sucha) ~10 Coliformów/g (waga sucha)

13 Warunek Metody Wykrycie tworzenia się i przesuwania osadów
Stałe pomiary mętności Przeprowadzenie płukania z wykryciem wypłukanych osadów Analiza i zastosowanie skalibrowanego modelu hydraulicznego

14 Tworzenie się osadów Stałe pomiary mętności płukania

15 Wyniki stałych pomiarów mętności w sieci dystrybucyjnej

16 Tworzenie się osadów

17 Optymalny plan płukania
Tworzenie się osadów Wybór części obszaru zaopatrzenia Stworzenie projektu płukań Ocena sytuacji hydraulicznej Kalibracja modelu hydraulicznego Stałe pomiary mętności Płukanie podstawowe Ocena mechanizmów wnikania Płukanie powtórne Ocena podstawowych danych Optymalny plan płukania

18 Opracowanie metody postępowania i matematycznego modelu do stworzenia optymalnych planów płukań (opracowanie TZW DD) Hydrauliczne dane dot. sieci Badania sieci Model przeliczeniowy Optymalny plan płukania

19 Zależność między hydrauliką a możliwą ilością osadów w przewodach

20 Przykład optymalnego planu płukań (dopasowany do szybkości tworzenia się
osadów w sieci)

21 Posumowanie (I) Aby zapobiec tworzeniu się rdzawej wody należy regularnie usuwać osady. Aby ograniczyć tworzenie się osadów, czysta woda po uzdatnianiu powinna zawierać jak najmniej cząstek zmętniających i tylko ślady żelaza czy manganu. Poza tym woda nie powinna być korozyjna. Zmniejszenie prędkości przepływu prowadzi do zwiększenia możliwej ilości osadów w sieci. Przez wzrost poziomu osadów wzrasta ryzyko powstawania rdzawej wody i pogorszenia jakości mikrobiologicznej.

22 Podsumowanie (II) Często stosowane w praktyce strategie płukania końcowych odcinków pionu lub płukania koniecznego nie mają wystarczającego wpływu na tworzenie się osadów. Aby zminimalizować ryzyko wymagane jest systematyczne płukanie całej sieci. Optymalne plany płukania dopasowują częstotliwość płukań do szybkości tworzenia się osadów.


Pobierz ppt "Zjawisko rdzawej wody i możliwe środki zaradcze"

Podobne prezentacje


Reklamy Google