Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Dezynfekcja Wody Przeznaczonej do Spożycia i Urządzeń do jej Uzdatniania Przegląd i pojęcia Dr inż.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Dezynfekcja Wody Przeznaczonej do Spożycia i Urządzeń do jej Uzdatniania Przegląd i pojęcia Dr inż."— Zapis prezentacji:

1 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Dezynfekcja Wody Przeznaczonej do Spożycia i Urządzeń do jej Uzdatniania Przegląd i pojęcia Dr inż. Burkhard Wricke E-mail: wricke@tzw-dresden.de 29/10/2007 - Fulda

2 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Punkty prezentacji Potrzeba i cel dezynfekcji Regulacje prawne Zasady odpowiadające aktualnemu stanowi techniki

3 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Organizmy chorobotwórcze, które mogą wywoływać infekcję poprzez spożycie skażonej wody: Organizmy przenoszone drogą oralno- fekalną, np.: - patogeny bakteryjne: Cholera, Tyfus, Salmonella enteritis (zapalenie jelit) - patogeny wirusowe: zapalenie wątroby, choroba Heinego-Medina - pasożyty czerwona pełzakowa, Cryptosporidioza, Giardioza patogeny fakultatywne, np.: - Pseudomonas aeruginosa, Legionella

4 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Wymogi w zakresie wody do spożycia: Stężenia mikroorganizmów nie mogą zagrażać zdrowiu ludzkiemu Wymogi w zakresie zaopatrzenia w wodę : Zagwarantowanie bezpieczeństwa higieniczno- mikrobiologicznego wody do spożycia poprzez ochronę zasobów wodnych, uzdatnianie i bezpieczną sieć dystrybucji (Dezynfekcja odgrywa istotną rolę w aspekcie uzdatniania wody.)

5 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Podstawowe wymogi w zakresie ochrony zasobów wodnych oraz uzdatniania Jak tylko to możliwe należy chronić wodę surową przed skażeniami fekalnymi pochodzącymi ze ścieków bytowo-gospodarczych. Skażona woda w każdym wypadku wymaga uzdatnienia zakończonego dezynfekcją. Od wielkości skażenia zależy, czy jednokrotne przeprowadzenie dezynfekcji będzie wystarczające.

6 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Znowelizowane Rozporządzenie ws. Wody do Spożycia z 21 maja 2001r.

7 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Woda powierzchniowa Usunięcie osadu oraz cząstek stałych – zawsze wymagane Woda źródlana i głębinowa Spełnienie kryteriów zawartych w Zaleceniach UBA z 2001r.: mętność << 1 FNU taktaknie Usunięcie osadu oraz cząstek stałych – zazwyczaj nie jest wymagane Indywidualna decyzja na podstawie oceny ogólnej sytuacji na danym Obszarze ujęcia Ocena konieczności usunięcia osadu oraz cząstek stałych przed przeprowadzeniem dezynfekcji w uzdatnianiu mikrobiologicznie obciążonej wody surowej

8 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Podstawy do podjęcia decyzji w zakresie konieczności usunięcia osadu oraz cząstek stałych przed przeprowadzeniem dezynfekcji w uzdatnianiu wody źródlanej i głębinowej Przeprowadzenie badań mikrobiologicznych oraz pomiaru mętności i zawartości cząstek stałych w wodzie surowej - przynajmniej raz w roku - przynajmniej raz w tygodniu - uwzględnienie niekorzystnych, zależnych od pogody napływów wody Ocena hydrogeologiczna obszaru ujęcia w tym ewentualnych Eintragspfade i źródeł skażenia Konieczność eliminacji przed przeprowadzeniem dezynfekcji zwiększa się wraz ze wzrostem skażenia oraz częstotliwości występowania obciążeń w wodzie surowej (> 10 E.coli/100 ml względnie > 100 bakterii grupy Coli/100 ml wskazują na wysokie obciążenie)

9 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Bezpieczeństwo higieniczne urządzeń do ultra- i mikrofiltracji w uzdatnianiu wody Ultra- i mikrofiltracja to wypróbowane metody uzdatniania wody Jakości filtratu nie stawia się wyższych wymogów niż w przypadku pozostałych metod filtracji. Po przeprowadzeniu dezynfekcji, wystarczy wykazać, że mętność filtratu nie przekracza 0,2 FNU. Monitoring takich urządzeń powinien się odbywać zgodnie z arkuszem roboczym DVGW - W 213-6 (monitoring urządzeń filtracyjnych). Nie zachodzą szczególne wymagania w zakresie badania integralności. Komisja techniczna DVGW Metody uzdatniania wody

10 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Bezpieczeństwo higieniczne urządzeń do ultra- i mikrofiltracji w uzdatnianiu wody W przypadku rezygnacji z filtracji należy spełnić następujące wymagania: tylko ultrafiltracja (membrana nieprzepuszająca wirusów) Zatrzymanie bakteriofagów MS2: > 99,99 % (4 log redukcja) potwierdzone badaniem w miarę możliwości stosować certyfikowane produkty/ elementy wymagane częste badania integralności wymagany monitoring online integralności pożądane testy online zatrzymywania cząstek Komisja techniczna DVGW Metody uzdatniania wody

11 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Zazwyczaj możliwe zatrzymanie wirusów (pory < wirusy) Ale: brak porów jednej wielkości: podział! Możliwe błędy w produkcji W związku z tym istnieje konieczność wykazania badaniem zatrzymania wirusów. Średnie zatrzymanie bakteriofagów MS2: 4 log redukcja Bark ogólnie uznanej metody badań Nie dające się ze sobą porównać certyfikaty Konieczność ustandardyzowanej metody Aktualna sytuacja w zakresie bezpieczeństwa urządzeń ultrafiltracyjnych przy obciążeniach mikrobiologicznych

12 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Bezpieczeństwo higieniczne urządzeń do ultra- i mikrofiltracji w uzdatnianiu wody z tych względów zaleca się obecnie uzdatnianie wody do spożycia obciążonej mikrobiologicznie poprzez filtrację membranową a także nierezygnowanie z przeprowadzenia dezynfekcji, nawte jeżeli liczba cząstek w filtracie będzie niska. Jeżeli w procesie uzdatniania obecne są dodatkowe stopnie filtracji, a woda przed przeprowadzeniem ultrafiltracji spełnia wymogi Rozporządzenia ws. Wody do Spożycia, należy indywidualnie sprawdzić czy zachodzi potrzeba dezynfekcji. Komisja techniczna DVGW Metody uzdatniania wody

13 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Dezynfekcja w sieci dystrybucji – podstawowe zagadnienia Dezynfekcję należy przeprowadzić wówczas, gdy usunięcie problemu nie jest możliwe poprzez płukanie części urządzenia Możliwe jedynie zastosowanie chloru, dwutlenku chloru lub podchlorynów wystarczająca zdolność dezynfekcji jest zapewniona, gdy zostanie wykazana obecność chloru wolnego (0,1 mg/l lub dwutlenku chloru (0,05 mg/l) w sieci lub danych jej odcinkach

14 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Dezynfekcja przy zastosowaniu substancji chemicznych Lista substancji oraz metod dezynfekcji na podstawie § 11 Rozporządzenia ws. Wody do Spożycia z 2001r., Cz. III dopuszczone chemiczne środki dezynfekcyjne, Pkt. c Środki do uzdatniania wody l)Wyjątek: w przypadku braku możliwości zapewnienia dezynfekcji lub gdy na skuteczność dezynfekcji czasowo wpływa obecność amoniaku 2) Wymóg usunięcia z listy

15 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Dezynfekcja przy zastosowaniu substancji chemicznych Lista substancji oraz metod dezynfekcji na podstawie § 11 Rozporządzenia ws. Wody do Spożycia z 2001r – dopuszczone metody chemicznej dezynfekcji 1) W stosowaniu metod dezynfekcji wody powierzchniowej lub wody, na którą może wpływać woda powierzchniowa, należy mieć na uwadze oderwanie cząsteczek. W procesie tym wartości mętności nie mogą przekraczać 0,1 - 0,2 FNU –(formalnie wskazane przez UBA w 1997r.).

16 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Najczęściej stosowane środki dezynfekcji w Niemczech (dane z [11], 1994r.)

17 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Wymogi podstawowe Wymogi w zakresie środków i metod dezynfekcji (fragment) Lit: Federalne Pismo Zdrowotne - 8 (2007) S. 1105 – 1107 Składniki środków dezynfekujących muszą być znane. Skuteczność dezynfekcji musi być co najmniej taka sama jak dotychczasowo dozwolonych środków. Utrzymanie warunków koniecznych dla skutecznej dezynfekcji musi podlegać kontroli. Odpowiednie produkty reakcji oraz zanieczyszczenia muszą zostać zidentyfikowane.

18 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Czym są zasady odpowiadające aktualnemu stanowi techniki? Są to zasady służące w rozwiązywaniu zadań techniki - uznane przez większość ekspertów z danej dziedziny, - o naukowych podstawach, - sprawdzone w praktyce - dostatecznie wypróbowane. Muszą stanowić element spójnych technicznych reguł, a dzięki swojej skuteczności być uznawane przez większość ekspertów poszczególnych dziedzin za właściwe i prawidłowe.

19 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Arkusz roboczy W 290 Dezynfekcja wody do spożycia – Zastosowanie i kryteria wymogów 0 Wprowadzenie 1 Zakres zastosowania 2 Regulacje prawne 3 Pojęcia 4 Potrzeba i cel dezynfekcji 5Warunki bezpiecznej dezynfekcji 6 Środki i metody dezynfekcji 7 Konstrukcja, działanie i monitoring urządzeń dezynfekujących

20 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Arkusz roboczy W 291 Oczyszczanie i odkażanie urządzeń rozdziału wody 1 Zakres obowiązywania 2 Podstawy 3 Środki zapobiegawcze 4 Czyszczenie 5 Środki dezynfekcji 6 Urządzenia stosowane w dezynfekcji 7 Czyszczenie i dezynfekcja zbiorników 8 Czyszczenie i dezynfekcja rurociągów 9 Czyszczenie i dezynfekcja wbudowanych elementów 10 Badania kontrolne 11 Rozruch

21 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Pozostałe normy dotyczące dezynfekcji W 224Dwutlenek chloru w uzdatnianiu wody W 225Ozon w uzdatnianiu wody W 229Postępowanie w odkażaniu wody do picia za pomocą chloru i podchlorynów W 294 1-4Urządzenia do dezynfekcji promieniami UV W 295Określenie potencjału tworzenia się trihalogenometanu W 296Ograniczenie lub zlikwidowanie procesów tworzenia się trihalogenometanu W 551Techniczne środki służące do ograniczenia wzrostu Legionelli W 623Urządzenia dozujące chlor W 624Urządzenia dozujące dwutlenek chloru W 625Urządzenia służące do wytwarzania i dozowania ozonu


Pobierz ppt "TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Dezynfekcja Wody Przeznaczonej do Spożycia i Urządzeń do jej Uzdatniania Przegląd i pojęcia Dr inż."

Podobne prezentacje


Reklamy Google