Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Struktura przestrzenna i funkcje centrów wzrostu społeczno - gospodarczego województwa podkarpackiego w tym Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego Dr Joanna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Struktura przestrzenna i funkcje centrów wzrostu społeczno - gospodarczego województwa podkarpackiego w tym Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego Dr Joanna."— Zapis prezentacji:

1 Struktura przestrzenna i funkcje centrów wzrostu społeczno - gospodarczego województwa podkarpackiego w tym Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego Dr Joanna Kudełko Akademia Ekonomiczna w Krakowie

2 Za centra wzrostu społeczno – gospodarczego województwa podkarpackiego przyjęto miasta i gminy skupiające ponad 1 tys. pracujących w zajęciach pozarolniczych W latach 1976-2004 ich udział w ogólnej liczbie pracujących w województwie, wahał się od 88,3% w 1976 r. i 82,2% w 2004 r.

3

4

5 Centra wzrostu społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego w 1976 r.

6 Centra wzrostu społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego w 1988 r.

7 Centra wzrostu społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego w 2004 r.

8

9

10

11

12 W latach 1976-2004 nastąpił dość poważny spadek potencjału społeczno-gospodarczego centrów, wyrażający się zmniejszeniem ich liczby oraz wielkości pracujących. W latach 1976-2004 zmniejszyła się bowiem liczba centrów wzrostu z 49 do 44 oraz liczba pracujących w nich z 425,5 tys. do 305,2 tys. osób, tj. o 28,2%.

13 Zauważa się stopniowy proces koncentracji potencjału społeczno-gospodarczego w Rzeszowie, przy równocześnie spadającym znaczeniu centrów strefy zewnętrznej. W latach 1976-2004 Rzeszów zwiększył swój udział w potencjale centrów wzrostu województwa z 19,1% do 22,2%. Natomiast zmniejszył się udział centrów strefy zewnętrznej z 69,7% do 65,9%.

14 Struktura funkcjonalna centrów wzrostu uległa przeobrażeniom. Funkcje centrów zmieniają się w zależności od etapu ich rozwoju społeczno- gospodarczego i szybkości przechodzenia z fazy industrialnej do fazy postindustrialnej, co uwidacznia się w przechodzeniu od funkcji przemysłowych do funkcji usługowych. Obecnie w województwie podkarpackim dominujące znaczenie pod względem potencjału społeczno-gospodarczego mają centra usługowe.


Pobierz ppt "Struktura przestrzenna i funkcje centrów wzrostu społeczno - gospodarczego województwa podkarpackiego w tym Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego Dr Joanna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google