Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Innowacja o charakterze organizacyjno – programowo - metodycznym dla pierwszego etapu kształcenia Spędzajmy aktywnie czas wolny Łódź 2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Innowacja o charakterze organizacyjno – programowo - metodycznym dla pierwszego etapu kształcenia Spędzajmy aktywnie czas wolny Łódź 2008."— Zapis prezentacji:

1 Innowacja o charakterze organizacyjno – programowo - metodycznym dla pierwszego etapu kształcenia Spędzajmy aktywnie czas wolny Łódź 2008

2 Autor programu mgr Maciej Matysiak Łódź 2008 - nauczyciel kształcenia zintegrowanego w Szkole Podstawowej nr 162 w Łodzi (nauczyciel kontraktowy), - instruktor rekreacji ruchowej, - instruktor samoobrony, - posiadacz 1 stopnia kyu w Karate Shidokan, - zaangażowany od trzech lat w promocję prowadzenia zdrowego stylu życia, poprzez wszelkiego rodzaju aktywności ruchowe, - współorganizator zawodów sportowych na terenie miasta Łodzi.

3 Uzasadnienie celowości wprowadzenia innowacji Łódź 2008 - pozytywny wpływ aktywności ruchowej na rozwój psychofizyczny dziecka, - zwiększone zapotrzebowanie na ruch w okresie edukacji wczesnoszkolnej, - wprowadzenie zajęć stanowiących duże urozmaicenie dla form proponowanych w tradycyjnych szkołach.

4 Założenia programowo-organizacyjne Łódź 2008 - innowacja jest rozszerzeniem treści zawartych w podstawie programowej dotyczących edukacji ruchowej, o treści z zakresu pływania i sztuk walki, - innowacją objęta jest jedna klasa w Szkole Podstawowej nr 162 w Łodzi, - dodatkowe zajęcia na pływalni (1g/tyg) i sztuk walki (2g/tyg), - współpraca z pływalnią przy ul.Malczewskiego i Stowarzyszeniem Sportowym UKS Shi-Kon.

5 Cele innowacji Łódź 2008 - rozbudzanie ambicji sportowych, - rozwijanie zainteresowań związanych ze sportem, - uświadamianie dzieci, o potrzebie aktywności ruchowej w życiu codziennym i jej wdrażanie, - stymulowanie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju fizycznego dziecka

6 Treści kształcenia Łódź 2008 - ELEMENTY SAMOOBRONY z zakresu judo z zakresu karate tradycyjnego Cele szczegółowe: - poznanie filozofii i kultury wschodniej, - wdrażanie do czynnego wypoczynku, - kształtowanie koordynacji ruchowej, - kształtowanie sprawności motorycznych, - motywowanie do pokonywania własnych słabości, - poznanie podstawowych technik samoobrony.

7 Planowane osiągnięcia ucznia Łódź 2008 - używa poprawnej terminologii wybranych technik, - wykonuje poprawnie przewrót w przód i w tył, - posiada następujące umiejętności w zakresie samoobrony: poprawnie wykonuje pady mae i ushiro ukemi, widzi sens wytrącania przeciwnika z równowagi, wykonuje poprawnie rzut o goshi, obala partnera korzystając z technik o soto gari, morote gari i de ashi barai, utrzymuje partnera po obaleniu korzystając z wybranych technik trzymań, blokuje uderzenia i kopnięcia, współdziała z partnerem w celu bezpiecznej realizacji zadań, uczestniczy w zawodach sportowych, dąży do poprawiania wyników ze sprawdzianów sprawności fizycznej.

8 Metody realizacji zadań ruchowych Łódź 2008 ZASADA DOSTĘPNOŚCI: -od elementów prostych do złożonych -od znanych do nieznanych -od łatwych do trudnych GRY I ZABAWY OGÓLNOROZWOJOWE: - zabawowo - naśladowcza - zabawowo - klasyczna - zadaniowo - ścisła - naśladowcza - ścisła SZTUKI WALKI: NIESPECYFICZNE - poglądowa - słowna - myślowo - wyobrażeniowa - praktycznego działania - problemowa (zadaniowa) - od całości poprzez szczegóły do całości SPECYFICZNE - analityczna - syntetyczna - kompleksowa

9 Formy realizacji zadań ruchowych Łódź 2008 ZABAWY: - orientacyjno - porządkowe - na czworakach - ze śpiewem i przy muzyce - bieżne - rzutne - z podbijaniem - z mocowaniem GRY RUCHOWE: - gry proste - gry złożone - gry przejściowe - gry specjalistyczne SZTUKI WALKI: - ścisła - zadaniowa - zabawowa - fragmentów walki

10 Ewaluacja zajęć i osiągnięć ucznia Łódź 2008 CELEM EWALUACJI BĘDZIE: - zdiagnozowanie obszarów sukcesów i niepowodzeń programu w celu dokonania zmian i poprawek w istniejącym programie - poinformowanie zainteresowanych (rodziców, radę pedagogiczną) o wynikach programu OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW KONTROLOWANE BĘDĄ, PRZEDE WSZYSTKIM W ASPEKCIE PRAKTYCZNYM POPRZEZ: - zawody szkolne - zawody pozaszkolne - prowadzenie na bieżąco rozmów po skończonych zajęciach - egzamin na początkujące stopnie w karate

11 Ewaluacja zajęć i osiągnięć ucznia Łódź 2008 Badanie efektywności założonych celów w innowacji, odbywa się poprzez diagnozę pedagogiczną obejmującą następujące cele badawcze: 1. Systematyczność i aktywność na zajęciach (frekwencja) 2. Określenie poziomu opanowania technik z zakresu samoobrony 3. Określenie stopnia rozwoju ogólnej sprawności fizycznej 4. Atrakcyjność zajęć

12 Bibliografia Łódź 2008 Ambroży T. Samoobrona TKKF W-wa 2001 Bompa T. Teoria i metodyka treningu Biblioteka trenera W-wa 1990 Bondarowicz M. Zabawy i gry ruchowe Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego W-wa 1993 Bondarowicz M. Zabawy i gry ruchowe w zajęciach sportowych Biblioteka trenera W-wa 1994 Kalinowski A. Ćwiczę i bawię z dzieckiem Nasza Księgarnia W-wa 1985 Karpiński R. Nauczanie pływania AWF Katowice 1997 Raczek J. Podstawy szkolenia sportowego dzieci i młodzieży Biblioteka trenera W-wa 1996


Pobierz ppt "Innowacja o charakterze organizacyjno – programowo - metodycznym dla pierwszego etapu kształcenia Spędzajmy aktywnie czas wolny Łódź 2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google