Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poprawa warunków studiowania na kierunkach technicznych o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy poprzez budowę i modernizację budynków.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poprawa warunków studiowania na kierunkach technicznych o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy poprzez budowę i modernizację budynków."— Zapis prezentacji:

1 Poprawa warunków studiowania na kierunkach technicznych o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy poprzez budowę i modernizację budynków Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE w Jarosławiu PWSTE w Jarosławiu

2 CEL PROJEKTU Głównym celem projektu jest poprawa warunków kształcenia na kierunkach technicznych w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno - Ekonomicznej w Jarosławiu i ich skorelowanie z potrzebami regionalnego rynku pracy. PWSTE w Jarosławiu

3 ZADANIA Budowa budynku dydaktycznego Aula
Budowa budynku dydaktycznego dla Kierunku Geodezja i Kartografia Wyposażenie laboratorium budownictwa Wyposażenie laboratorium chemicznego Wyposażenie laboratorium geodezji Wyposażenie laboratorium komp. PWSTE w Jarosławiu

4 LOKALIZACJA PWSTE w Jarosławiu

5 LOKALIZACJA CD. PWSTE w Jarosławiu

6 PROJEKT W LICZBACH Budowa budynku dydaktycznego Aula –
podstawowe parametry: pow. użytkowa 1081 m2, kubatura 6149,12 m3, pow. zabudowy 488,24 m2). Budynek w części środkowej zawiera dwie kondygnacje w parterze i przyziemiu. Jego podstawową funkcję użytkową stanowi sala audytoryjna wyposażona w 224 miejsca znajdujące się na pochyłej widowni oraz 26 miejsc przewidzianych na balkonach. PWSTE w Jarosławiu

7 PROJEKT W LICZBACH CD. W budynku dydaktycznym Aula zaprojektowano salę na poziomie przyziemia, która będzie mięć charakter wielofunkcyjny. Służyć będzie głównie celom dydaktycznym, jednakże z uwagi na konieczność projektowania obiektów wielofunkcyjnych dla szkolnictwa wyższego, wprowadzi się pewne elementy związane z edukacją społeczną studentów. PWSTE w Jarosławiu

8 AULA W TRAKCIE BUDOWY PWSTE w Jarosławiu

9 PROJEKT W LICZBACH CD. Budynek dydaktyczny GiK
Podstawowe dane powierzchniowe: powierzchnia zabudowy – 417,90 m2 powierzchnia użytkowa – 969,36 m2 w tym piwnice – 186, 56 m2 parter – 309,31 m2 piętro – 321,65 m2 poddasze – 151,84 m2 pow. całkowita – 1530,00 m2 kubatura budynku – 4620,00 m3 PWSTE w Jarosławiu

10 BUDYNEK DYDAKTYCZNY GIK
PWSTE w Jarosławiu

11 PROJEKT W LICZBACH CD. 4 laboratoria Laboratorium budownictwa
Laboratorium GiK Laboratorium chemiczne Laboratorium komputerowe PWSTE w Jarosławiu

12 LABORATORIA PWSTE w Jarosławiu

13 LABORATORIA CD. PWSTE w Jarosławiu

14 PODSUMOWANIE Wartość projektu - 9 966 358,66 zł
Wydatki kwalifikowane - 9 299 228,02 zł. Kwota dofinansowania – ,82 zł PWSTE w Jarosławiu

15 KOMPLEMENTARNOŚĆ Typ komplemantarności projektów PWSTE w Jarosławiu
uzupełnianie się projektów - projekty uzupełniają się przedmiotowo lub przestrzennie, a osiągnięcie efektów poszczególnych projektów nie jest uzależnione od realizacji drugiego z projektów PWSTE w Jarosławiu

16 KOMPLEMANTARNOŚĆ „Budowa budynku dydaktycznego z biblioteką PWSZ w Jarosławiu” „Poprawa wydajności energetycznej budynków PWSZ w Jarosławiu” Rozwój usług elektronicznych poprzez rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej PWSZ w Jarosławiu PWSTE w Jarosławiu

17 KOMPLEMENTARNOŚĆ „Rozbudowa infrastruktury e-usług publicznych PWSTE w Jarosławiu” „Poprawa wydajności energetycznej budynków PWSTE w Jarosławiu” „Wzrost liczby studentów kierunków technicznych o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy” PWSTE w Jarosławiu

18 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ PWSTE w Jarosławiu


Pobierz ppt "Poprawa warunków studiowania na kierunkach technicznych o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy poprzez budowę i modernizację budynków."

Podobne prezentacje


Reklamy Google