Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gimnazjum Językowe im. Josepha Conrada -Korzeniowskiego STO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gimnazjum Językowe im. Josepha Conrada -Korzeniowskiego STO"— Zapis prezentacji:

1 Gimnazjum Językowe im. Josepha Conrada -Korzeniowskiego STO
ul. Edukacji 11a Tychy tel.:

2 Co to za szkoła? Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
1991 – założenie LO i SP przez Rodziców, którzy pragnęli dla swoich dzieci DOBREJ SZKOŁY 1999 – powstanie Gimnazjum NIEZMIENNIE od powstania szkoła prowadzona przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe, skupiające Rodziców i Nauczycieli.

3 Naszym uczniom zapewniamy…
BEZPIECZEŃSTWO I KAMERALNĄ ATMOSFERĘ lokalizacja w centrum miasta własny teren zielony i boisko małe grupy klasowe (max.16) lekcje zawsze od 8.00 (bez odwoływania!) opieka pielęgniarki, pedagoga i psychologa E-dziennik – bieżąca komunikacja o postępach

4 Naszym uczniom zapewniamy…
WYSOKI POZIOM NAUCZANIA zaangażowani i twórczy nauczyciele (pasjonaci, egzaminatorzy gimnazjalni i maturalni) realnie indywidualne podejście do młodego człowieka brak profilowanych klas – wszechstronny rozwój

5 Naszym uczniom zapewniamy…
Największa liczba godzin jęz. angielskiego wśród gimnazjów woj. śląskiego! WYSOKI POZIOM NAUCZANIA nauka języka angielskiego w największym wymiarze w Tychach: obowiązkowo 6 lekcji godz. konwersacji (native speaker) tygodniowo pracownie przedmiotowe, komputerowa i multimedialna punktowy system oceniania wyrabiający systematyczność nauki

6 Naszym uczniom zapewniamy…
INTERBLOK – interdyscyplinarny, eksperymentalny sposób uczenia się przedmiotów ścisłych

7 Naszym uczniom zapewniamy…
…ciężką pracę na najwyższe wyniki egzaminów Rozprawki, testy, analizy tekstów źródłowych, setki zadań tekstowych i przyrodniczych eksperymentów – przez całe trzy lata nie ma lekko. Na końcu czeka radość sukcesu!

8 Naszym uczniom zapewniamy…
ROZWÓJ ZAINTERESOWAŃ zajęcia pływania i żeglarskie (współpraca z Klubem Żeglarskim „Ziemowit”) Boczne Drogi – bliskie nieznane

9 Naszym uczniom zapewniamy…
ROZWÓJ ZAINTERESOWAŃ zajęcia taneczne wyjazdy do Anglii co roku indywidualne programy dla uczniów zdolnych

10 Naszym uczniom zapewniamy…
UDZIAŁ W PROJEKTACH, AKCJACH EDUKACYJNYCH i KONKURSACH Piknik Europejski/ Światowy Odkrywca Dzień Kultury Polskiej konkursy KO i wiele innych

11 Naszym uczniom zapewniamy…
Szacunek i brak anonimowości („Bo w tej szkole każdy jest kimś” – słowa ucznia kl. I GIM) Współtworzenie społeczności Zespołu Szkół Dostanie się do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej

12 „Iść za marzeniem…” motto, słowa patrona Szkoły
Absolwent naszej szkoły – czyli w jakim kierunku prowadzimy nauczanie i wychowanie: otwarty, ciekawy świata, zadający pytania, twórczy i pomysłowy potrafiący współpracować w grupie ale i samodzielny wyrażający swoje zdanie, potrafiący dyskutować i argumentować odpowiedzialnie ponoszący konsekwencje swoich zachowań      „Iść za marzeniem…” motto, słowa patrona Szkoły

13 Absolwent naszej szkoły – wartości, którymi się kierujemy
Dzielność (wyjazdy integracyjne, występy, wyzwania) Odpowiedzialność (wyniki w nauce, dotrzymywanie terminów, reprezentowanie szkoły) Uspołecznienie (prowadzenie sklepiku, wolontariat w świetlicy środowiskowej)

14 Rodzicom naszych uczniów zapewniamy…
współpracę z wychowawcą i nauczycielami współdecydowanie o szkole szacunek dla wartości edukacji u wszystkich uczniów i rodziców dobrze zainwestowane fundusze – zestawienie miesięczne Gimnazjum STO – w czesnym Inne gimnazjum + dodatkowo 24 godz. jęz. angielskiego 8 godz. korepetycji z j.ang zł 12 godz. j.ang - konwersacje (native speaker) 12 godz. j.ang - konwersacje (native speaker) zł Pływanie (4 godz) 4 godz. na basen zł więcej matem.,biol.,geogr.,pol.,hist. przygotowanie do egz.gim zł Razem: zł Razem: zł bezcenne: bezpieczeństwo małe grupy

15 Od naszych Uczniów i ich Rodziców oczekujemy…
Średniej ocen min. 3,5 Zachowania min. dobrego Udziału w teście diagnozującym poziom jęz.angielskiego Zaangażowania i chęci nauki Szczerości w przypadku trudności Pomysłów i sugestii na coraz lepszą szkołę Obecności…

16 Jak zostać uczniem STO? Zapraszamy do odwiedzenia Szkoły
WARUNKI PRZYJĘCIA do klasy I Gimnazjum STO: Procedura zapisania dziecka do kl. I Gimnazjum obejmuje: - złożenie w szkole wypełnionego formularza zgłoszeniowego, podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego, z jednoczesnym wpłaceniem połowy kwoty wpisowego (= 300zł) na rachunek bankowy Szkoły (ING Bank Śląski, ), - przedstawienie świadectwa klasy V i ocen z półrocza kl. VI, udział dziecka w teście diagnozującym poziom języka angielskiego – 25 kwietnia 2015r. (sobota) Do klasy I Gimnazjum przyjmowani są uczniowie, którzy ukończyli szkołę podstawową. Przyjęcie ucznia do Szkoły następuje na podstawie: - oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (wymagana ocena minimum dobra zachowania wymagana średnia minimum 3,5), - oryginału wyniku sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, - wyniku testu diagnozującego poziom języka angielskiego, - rozmowy kwalifikacyjnej z dyrektorem szkoły. Zapraszamy do odwiedzenia Szkoły REKRUTACJA POZA SYSTEMEM ELEKTRONICZNYM!

17 Dzień otwarty – zapraszamy uczniów klas V i VI wraz z Rodzicami
9 kwietnia 2015, czwartek 16.00 – 18.00 Dzień otwarty – zapraszamy uczniów klas V i VI wraz z Rodzicami

18 25 kwietnia 2015, sobota Test dla kandydatów do klasy I GIMNAZJUM – diagnoza wiedzy i umiejętności z zakresu jęz. angielskiego: cz. I – pisemna (podstawa programowa języka angielskiego ze szkoły podstawowej) cz. II – ustna – native speaker (podstawy komunikowania się)

19 Dziękujemy za uwagę. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania 
Edyta Razmus, dyr. ZS STO Dominika Kaniewska, zast.dyr. ZS STO Gimnazjum im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Zespole Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego Tychy, ul. Edukacji 11a, tel.: ,

20


Pobierz ppt "Gimnazjum Językowe im. Josepha Conrada -Korzeniowskiego STO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google