Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gimnazjum Językowe im. Josepha Conrada -Korzeniowskiego STO ul. Edukacji 11a 43-100 Tychy tel.: 32 219 02 40

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gimnazjum Językowe im. Josepha Conrada -Korzeniowskiego STO ul. Edukacji 11a 43-100 Tychy tel.: 32 219 02 40"— Zapis prezentacji:

1 Gimnazjum Językowe im. Josepha Conrada -Korzeniowskiego STO ul. Edukacji 11a 43-100 Tychy tel.: 32 219 02 40 e-mail: szkola@zssto.org www.zssto.org

2 Co to za szkoła? Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej 1991 – założenie LO i SP przez Rodziców, którzy pragnęli dla swoich dzieci DOBREJ SZKOŁY 1999 – powstanie Gimnazjum NIEZMIENNIE od powstania szkoła prowadzona przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe, skupiające Rodziców i Nauczycieli.

3 Naszym uczniom zapewniamy… BEZPIECZEŃSTWO I KAMERALNĄ ATMOSFERĘ  lokalizacja w centrum miasta  własny teren zielony i boisko  małe grupy klasowe (max.16)  lekcje zawsze od 8.00 (bez odwoływania!)  opieka pielęgniarki, pedagoga i psychologa  E-dziennik – bieżąca komunikacja o postępach

4 Naszym uczniom zapewniamy… WYSOKI POZIOM NAUCZANIA  zaangażowani i twórczy nauczyciele (pasjonaci, egzaminatorzy gimnazjalni i maturalni)  realnie indywidualne podejście do młodego człowieka  brak profilowanych klas – wszechstronny rozwój

5 Naszym uczniom zapewniamy… WYSOKI POZIOM NAUCZANIA  nauka języka angielskiego w największym wymiarze w Tychach: obowiązkowo 6 lekcji + 3 godz. konwersacji (native speaker) tygodniowo  pracownie przedmiotowe, komputerowa i multimedialna  punktowy system oceniania wyrabiający systematyczność nauki Największa liczba godzin jęz. angielskiego wśród gimnazjów woj. śląskiego!

6 Naszym uczniom zapewniamy… INTERBLOK – interdyscyplinarny, eksperymentalny sposób uczenia się przedmiotów ścisłych

7 Naszym uczniom zapewniamy… …ciężką pracę na najwyższe wyniki egzaminów Rozprawki, testy, analizy tekstów źródłowych, setki zadań tekstowych i przyrodniczych eksperymentów – przez całe trzy lata nie ma lekko. Na końcu czeka radość sukcesu!

8 Naszym uczniom zapewniamy… ROZWÓJ ZAINTERESOWAŃ  zajęcia pływania i żeglarskie (współpraca z Klubem Żeglarskim „Ziemowit”)  Boczne Drogi – bliskie nieznane

9 Naszym uczniom zapewniamy… ROZWÓJ ZAINTERESOWAŃ  zajęcia taneczne  wyjazdy do Anglii co roku  indywidualne programy dla uczniów zdolnych

10 Naszym uczniom zapewniamy… UDZIAŁ W PROJEKTACH, AKCJACH EDUKACYJNYCH i KONKURSACH  Piknik Europejski/ Światowy Odkrywca  Dzień Kultury Polskiej  konkursy KO i wiele innych

11 Naszym uczniom zapewniamy… o Szacunek i brak anonimowości („Bo w tej szkole każdy jest kimś” – słowa ucznia kl. I GIM) o Współtworzenie społeczności Zespołu Szkół o Dostanie się do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej

12 otwarty, ciekawy świata, zadający pytania, twórczy i pomysłowy potrafiący współpracować w grupie ale i samodzielny wyrażający swoje zdanie, potrafiący dyskutować i argumentować odpowiedzialnie ponoszący konsekwencje swoich zachowań      „Iść za marzeniem…” motto, słowa patrona Szkoły Absolwent naszej szkoły – czyli w jakim kierunku prowadzimy nauczanie i wychowanie:

13 Dzielność (wyjazdy integracyjne, występy, wyzwania) Odpowiedzialność (wyniki w nauce, dotrzymywanie terminów, reprezentowanie szkoły) Uspołecznienie (prowadzenie sklepiku, wolontariat w świetlicy środowiskowej) Absolwent naszej szkoły – wartości, którymi się kierujemy

14 Rodzicom naszych uczniów zapewniamy…  współpracę z wychowawcą i nauczycielami  współdecydowanie o szkole  szacunek dla wartości edukacji u wszystkich uczniów i rodziców  dobrze zainwestowane fundusze – zestawienie miesięczne Gimnazjum STO – w czesnymInne gimnazjum + dodatkowo 24 godz. jęz. angielskiego8 godz. korepetycji z j.ang. 440 zł 12 godz. j.ang - konwersacje (native speaker) 12 godz. j.ang - konwersacje (native speaker) 360 zł Pływanie (4 godz)4 godz. na basen 35 zł więcej matem.,biol.,geogr.,pol.,hist.przygotowanie do egz.gim. 120 zł Razem: 560 złRazem: 1055 zł bezcenne: bezpieczeństwo małe grupy

15 Od naszych Uczniów i ich Rodziców oczekujemy… Średniej ocen min. 3,5 Zachowania min. dobrego Udziału w teście diagnozującym poziom jęz.angielskiego Zaangażowania i chęci nauki Szczerości w przypadku trudności Pomysłów i sugestii na coraz lepszą szkołę Obecności…

16 Jak zostać uczniem STO? WARUNKI PRZYJĘCIA do klasy I Gimnazjum STO: Procedura zapisania dziecka do kl. I Gimnazjum obejmuje: - złożenie w szkole wypełnionego formularza zgłoszeniowego, podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego, z jednoczesnym wpłaceniem połowy kwoty wpisowego (= 300zł) na rachunek bankowy Szkoły (ING Bank Śląski, 70 1050 1399 1000 0022 2607 8984), - przedstawienie świadectwa klasy V i ocen z półrocza kl. VI, - udział dziecka w teście diagnozującym poziom języka angielskiego – 25 kwietnia 2015r. (sobota) Do klasy I Gimnazjum przyjmowani są uczniowie, którzy ukończyli szkołę podstawową. Przyjęcie ucznia do Szkoły następuje na podstawie: - oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (wymagana ocena minimum dobra zachowania wymagana średnia minimum 3,5), - oryginału wyniku sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, - wyniku testu diagnozującego poziom języka angielskiego, - rozmowy kwalifikacyjnej z dyrektorem szkoły. REKRUTACJA POZA SYSTEMEM ELEKTRONICZNYM! Zapraszamy do odwiedzenia Szkoły

17 9 kwietnia 2015, czwartek 16.00 – 18.00 Dzień otwarty – zapraszamy uczniów klas V i VI wraz z Rodzicami

18 25 kwietnia 2015, sobota Test dla kandydatów do klasy I GIMNAZJUM – diagnoza wiedzy i umiejętności z zakresu jęz. angielskiego:  cz. I – pisemna (podstawa programowa języka angielskiego ze szkoły podstawowej)  cz. II – ustna – native speaker (podstawy komunikowania się)

19 Dziękujemy za uwagę. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania Edyta Razmus, dyr. ZS STO Dominika Kaniewska, zast.dyr. ZS STO Gimnazjum im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Zespole Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego 43-100 Tychy, ul. Edukacji 11a, tel.: 32 219 02 40, e-mail: szkola@zssto.org www.zssto.org Gimnazjum im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Zespole Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego 43-100 Tychy, ul. Edukacji 11a, tel.: 32 219 02 40, e-mail: szkola@zssto.org www.zssto.org

20


Pobierz ppt "Gimnazjum Językowe im. Josepha Conrada -Korzeniowskiego STO ul. Edukacji 11a 43-100 Tychy tel.: 32 219 02 40"

Podobne prezentacje


Reklamy Google