Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Odpowiedzi ustne. Kartkówki obejmujące niewielką partię materiału. Zadania klasowe, sprawdziany, testy, arkusze egzaminacyjne, badanie wyników nauczania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Odpowiedzi ustne. Kartkówki obejmujące niewielką partię materiału. Zadania klasowe, sprawdziany, testy, arkusze egzaminacyjne, badanie wyników nauczania."— Zapis prezentacji:

1

2 Odpowiedzi ustne. Kartkówki obejmujące niewielką partię materiału. Zadania klasowe, sprawdziany, testy, arkusze egzaminacyjne, badanie wyników nauczania. Ocena umiejętności czytania, recytacji. Przygotowanie ucznia do lekcji (przybory, zeszyty, atlas, strój gimnastyczny). Aktywność ucznia na lekcji. Ocena pracy domowej. Ocena umiejętności przeprowadzania doświadczeń, posługiwania się komputerem, aparaturą pomiarową, czytania map. Testy sprawnościowe. Sukcesy w zawodach sportowych, konkursach przedmiotowych.

3 Formy diagnozowania potrzeb edukacyjnych: Zebrania z rodzicami, Ankiety, Wywiady środowiskowe, Diagnozowanie przeprowadzają wychowawcy, nauczyciele oraz pedagog szkolny.

4 Wobec uczniów wyróżniających się w pracy dydaktycznej, wychowawczej i społecznej stosuje się następujące nagrody: Pochwałę na forum klasy Pochwałę wobec całej szkoły Informacje w gazetce szkolnej Tygielnik i gablocie poświęconej osiągnięciom szkoły Świadectwo z wyróżnieniem (średnia ocen min.4,75 i ocena zachowania przynajmniej bardzo dobra) Listy gratulacyjne dla ucznia i jego rodziców Nagrody książkowe Dyplom i odznakę szkolną Primus Inter Pares Nominacje do Nagrody Prezesa Rady Ministrów i Nagrody Ministra Właściwego ds. Oświaty Nominacje do Stypendium Prezydenta Miasta Rybnika i tytułu Rybnickiego Prymusa

5 Obiektywizm, Stwarzanie równych szans uczniom, Budowanie przyjaznej atmosfery oceniania, Ocenianie ściśle merytoryczne, Jasne sformułowanie i przekazanie wymagań uczniom, Stosowanie ustalonych wymagań.

6

7 W dniach od 4 do 28 maja 2010 r. w województwie śląskim do egzaminu maturalnego przystąpiło 47 739 osób w ZST – 154 osoby, w tym: - 53 osoby - LP - 53 osoby - LP - 83 osoby - T - 83 osoby - T - 18 osób - TU - 18 osób - TU ZDAJĄCY EGZAMIN MATURALNY 2010 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

8

9 LO-90,35% LP-54,90% LU-28,17% T-68,86% TU-12,86%

10 W WOJEWÓDZTWIE- 79,37% RYBNIK - 80,13% MYSŁOWICE- 88,57% POWIAT CZĘSTOCHOWSKI - 59,35%

11

12 J. POLSKI MATEMATYKA J. ANGIELSKI J. FRANCUSKI J. NIEMIECKI J. ROSYJSKI

13 W naszej szkole do egzaminu maturalnego przystąpiło 53 uczniów. Egzamin maturalny zdało 38 uczniów. Zdawalność egzaminu maturalnego wyniosła 71,7%

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 Do egzaminu pisemnego przystąpiła jedna osoba Jej wynik to 43% Średni wynik dla liceum profilowanego w woj. śląskim to 55,62%

27

28 W naszej szkole do egzaminu maturalnego przystąpiło 83 uczniów. Egzamin maturalny zdało 70 uczniów. Zdawalność egzaminu maturalnego wyniosła 80,3%

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42 Egzamin pisemny zdawała jedna osoba – jej wynik 48% (65,81% w województwie) Egzamin ustny zdawała jedna osoba – jej wynik 55% (66,17% w województwie)

43

44 W naszej szkole do egzaminu maturalnego przystąpiło 18 uczniów. Egzamin maturalny zdało 6 uczniów. Zdawalność egzaminu maturalnego wyniosła 33,3%

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62 Technikum nr 1 jako szkoła sukcesu (EWD dla języka polskiego i matematyki). Wyższa średnia zdawalność egzaminu dojrzałości w poszczególnych typach szkół (LP, T, TU) w porównaniu z wynikami z Rybnika i woj. śląskiego. W LP wyższa od województwa zdawalność egzaminów: j.polski (pisemny i ustny) matematyka, j.angielski (pisemny i ustny), j.niemiecki (pisemny i ustny–zdawały 3 osoby). W LP wyższy od województwa średni wynik z przedmiotów: j.polski (ustny), j.niemiecki (pisemny i ustny-zdawały 3 osoby).

63 W Technikum wyższa od województwa zdawalność z przedmiotów: j.polski (pisemny i ustny). W Technikum wyższy od województwa średni wynik z przedmiotów: j.polski (pisemny), matematyki, j.francuskiego (pisemny-zdawały 4 osoby). W TU wyższa od województwa zdawalność z przedmiotów: j.polski (pisemny i ustny), matematyka. W TU wyższy od województwa średni wynik z przedmiotów: j.polski (pisemny i ustny), matematyka Brak unieważnień egzaminu maturalnego.


Pobierz ppt "Odpowiedzi ustne. Kartkówki obejmujące niewielką partię materiału. Zadania klasowe, sprawdziany, testy, arkusze egzaminacyjne, badanie wyników nauczania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google