Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Izabela Stefaniak Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim 1 Jak zapewnić w szkole kontynuację działań z przedszkola?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Izabela Stefaniak Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim 1 Jak zapewnić w szkole kontynuację działań z przedszkola?"— Zapis prezentacji:

1 Izabela Stefaniak Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim 1 Jak zapewnić w szkole kontynuację działań z przedszkola?

2 Na początek… Przejście z przedszkola do szkoły jest dla każdego dziecka wielkim przeżyciem. Pierwsze dni pobytu w szkole odgrywają w życiu początkującego ucznia wielką rolę. Zderzają się bowiem marzenia i oczekiwania dziecka pod adresem szkoły z rzeczywistością szkolną. Te pierwsze wrażenia i odczucia na długo zapadają w pamięć dziecka. 2

3 W Szkole Podstawowej nr 2 - Przejście dziecka z oddziałów przedszkolnych do edukacji wczesnoszkolnej odbywa się harmonijnie, łagodnie. -Najważniejsze to stworzenie poczucia bezpieczeństwa. - Stosowanie przez nauczycieli podobnych form i metod pracy (głównie aktywizujących). - Bardzo dobra komunikacja. - Zaangażowanie rodziców w życie szkoły. 3

4 WYMAGANIA Od nauczycieli wychowania przedszkolnego i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej wymaga się realizacji zaleceń zapisanych w podstawie programowej i jednocześnie oczekuje się, że ich wychowankowie i uczniowie będą dysponowali określonymi wiadomościami i umiejętnościami. 4

5 Warunki dobrego przejścia z oddziałów przedszkolnych do edukacji wczesnoszkolnej Zapewnienie kontynuacji nauczania poprzez wzajemnie uzupełniające się działania przedszkola i szkoły. Stopniowe zapoznawanie dzieci z wymaganiami szkoły. Przepływ informacji między przedszkolem, szkołą i rodzicami. 5

6 Organizacja przestrzeni: Wydzielone skrzydło dla oddziałów przedszkolnych i edukacji wczesnoszkolnej. Praca bez „dzwonków”. Jedna ze świetlic przygotowana dla dzieci najmłodszych. 6

7 W trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze, nauczyciele: -systematycznie informują rodziców o zadaniach wycho- wawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej, zapoznają rodziców z Podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka tych wiadomości i umiejętności, które są tam zalecane; -informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają; - zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, na przykład wspólnie organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci. 7

8 Mocne strony: Znajomość przestrzeni szkolnej (poczucie bezpieczeństwa). Oddziały przedszkolne tworzą integralną część szkoły. Uczestnictwo i zaangażowanie w uroczystości szkolne. Rodzice zaangażowani w działalność Rady Rodziców. 8

9 Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej : zapewniają kontynuację i ciągłość procesu edukacji rozpoczętego w przedszkolu, stopniowo i łagodnie przeprowadzają dziecko z kształcenia zintegrowanego do nauczania przedmiotowego w klasach IV – VI, realizują programy nauczania skoncentrowane na dziecku, jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach. 9

10 Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej: organizują zajęcia dodatkowe rozwijające zdolności uczniów i uzupełniające ich wiedzę, stosują różnorodne metody i formy pracy, stwarzają uczniom przyjazną atmosferę, zapewniają poczucie bezpieczeństwa, współpracują w zespole zadaniowym z nauczycielami wychowania przedszkolnego. 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 Dziękuję za uwagę Izabela Stefaniak 20


Pobierz ppt "Izabela Stefaniak Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim 1 Jak zapewnić w szkole kontynuację działań z przedszkola?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google