Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Gimnazjum Publiczne w Barcianach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Gimnazjum Publiczne w Barcianach"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Gimnazjum Publiczne w Barcianach
ID grupy: 96/48_MP_G1 Kompetencja: Matematyczno - Przyrodnicza Temat projektowy: „Woda – zbadaj, poznaj, oceń.” Semestr/rok szkolny: SEMESTR V /2011/2012

3 Krążenie wody w przyrodzie. ; )
Aniela

4 Woda jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych związków chemicznych na ziemi, a zarazem związkiem podstawowym decydującym o życiu organizmów w tym i człowieka. Woda wchodzi w skład organizmów, pełni funkcję środowiska życia (ryby), jest składnikiem pożywienia oraz umożliwia przemianę materii. W warunkach naturalnych woda występuje w 3 stanach skupienia: · gazowym · Stałym · Ciekłym

5 Około 97% wody na Ziemi znajduje się w morzach i oceanach, ok
  Około 97% wody na Ziemi znajduje się w morzach i oceanach, ok. 2% w lodowcach górskich i lądolodach, ok. 0,6% to wody podziemne pozostałe 0,4% stanowią jeziora, rzeki, bagna, wilgoć glebowa i atmosferyczna.

6 Źródła wody na Ziemi Wody oceanów 97,24% Woda w lodowcach2.14% Woda gruntowa 0.61% Woda w jeziorach 0.009% Woda mórz wewnątrz lądowych 0.008% Woda w postaci pary wodnej 0.005% Woda w atmosferze 0.001% Woda rzek %

7 Składowe obiegu wody w przyrodzie:
parowanie - zachodzi pod wpływem promieniowania słonecznego i obejmuje: parowanie z wód powierzchniowych parowanie z powierzchni lądów parowanie z organizmów żywych (transpiracja) parowanie z powierzchni lodowych (sublimacja)

8 przemieszczanie się pary wodnej w atmosferze
przemieszczanie się pary wodnej w atmosferze * opady atmosferyczne - w postaci deszczu, śniegu, gradu, rosy. Z ogólnej sumy opadów 80% trafia do mórz i oceanów, a pozostałe 20% na powierzchnię lądów. * wsiąkanie * spływ wód powierzchniowy i podziemny

9 Woda w przyrodzie

10 Obieg wody w przyrodzie
Agata

11 Ziemia wchłania opady atmosferyczne i gromadzi je w postaci wód gruntowych. W niektórych miejscach wody gruntowe wydostają się na powierzchnię i tak powstają źródła. Z nich biorą początek strumyki, te z kolei łączą się ze sobą w większe strumienie i rzeki, które wpadają do morza lub oceanu. W ten sposób zamyka się obieg wody w przyrodzie. Proces zaczyna się od nowa.

12 Pod wpływem ciepła słonecznego powierzchnia mórz i oceanów nieustannie paruje. Woda zmienia stan skupienia i masy pary wodnej mieszają się z powietrzem. Przy dostatecznie dużej wilgotności powietrza następuje skraplanie pary wodnej do postaci małych kropelek, które grupują się w widoczne skupienia – chmury. W wyniku ochładzania na niewielkich wysokościach powietrza zawierającego parę wodną powstają mgły. Chmury, niesione wiatrem przemieszczają się nad powierzchnią lądów mórz i oceanów. W określonych warunkach drobniutkie kropelki łączą się ze sobą w większe krople i opadają na ziemię jako deszcz, śnieg lub grad.

13 Woda jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych związków chemicznych na ziemi, a zarazem związkiem podstawowym decydującym o życiu organizmów w tym i człowieka. Woda wchodzi w skład organizmów, pełni funkcję środowiska życia (ryby), jest składnikiem pożywienia oraz umożliwia przemianę materii. W warunkach naturalnych woda występuje w 3 stanach skupienia: · gazowym · Stałym · Ciekłym

14 Ponad 70% powierzchni ziemi ukrywa się pod wodami oceanów, które stanowią główne zbiorniki wody w stanie ciekłym na naszej planecie. Wodę znajdujemy również w powietrzu w postaci chmur i spadającego deszczu, na powierzchni zaś ziemi i w głębi skorupy w postaci jezior, strumieni, rzek i wód gruntowych, a również jako skład litosfer

15 Ocean Atlantycki

16 Oceany zajmują objętość 1385684 tys
Oceany zajmują objętość tys.km3 i zajmują powierzchnie tys.km2 a dla porównania wody słodkie zajmują objętość równą tys.km3 i zajmują powierzchnie tys.km2. Morze Kaspijskie – największe jezioro na świecie km 2

17 Klasy czystości wód Klasa I – Wody tej klasy czystości mogą być wykorzystywane (do formułowano to "są przeznaczone") jako źródło zaopatrzenia ludności w wode pitną, jako źródło zaopatrzenia przemysłu spożywczego i innych gałęzi przemysłu wymagających tej klasy czystości wody oraz hodowli ryb łososiowatych. Klasa II – Wody tej klasy czystości mogą być wykorzystywane (do 1991 formułowano to "są przeznaczone") jako źródło zaopatrzenia w wodę hodowli zwierząt, do celów rekreacji, sportów wodnych i kąpielisk oraz do hodowli ryb z wyjątkiem łososiowatych Paulina

18 Klasa III – Wody tej klasy czystości mogą być wykorzystywane (do 1991 formułowano to "są przeznaczone") jako źródło zaopatrzenia w wodę zakładów przemysłowych z wyjątkiem tych, dla których wymagana jest klasa I i II oraz do celów nawodnienia terenów rolnych i ogrodniczych.

19 Stan wód w Polsce Monitoring stanu wód w Polsce wykazywał, że większość badanych wód nie odpowiadała normom. Wynika to po części z metodologii oceny stanu wód, która zakłada, że stan wody wyznacza najgorszy zbadany czynnik. W związku z tym, nawet gdy pozostałe wskaźniki wskazywały nie najgorszy stan, ogólna ocena była niska, jeżeli choć jeden wskaźnik nie mieścił się w normach. Bardzo często najgorsze wartości wykazywał stan sanitarny określany przez miano Coli typu fekalnego.

20

21 Klasy czystości wód w województwie warmińsko – mazurskim.
W 2008 roku na terenie województwa warmińsko – mazurskiego przeprowadzono badania monitoringowe wód podziemnych pobranych z terenów zlikwidowanych składowisk odpadów niebezpiecznych z przeterminowanymi środkami ochrony roślin. Przeprowadzone analizy wykazały, iż wyniki badań pestycydów chloroorganicznych nie przekroczyły wartości dopuszczalnej dla I klasy czystości wód.

22 Mapa województwa warmińsko – mazurskiego.

23 Organizmy wskaźnikowe czystości wód .
Organizmy wskaźnikowe występują tylko w środowisku o określonych parametrach jakiegoś czynnika, np. pstrągi w natlenionej wodzie, eugleniny i sinice w wodzie nadmiernie użyźnionej (wskaźniki eutrofizacji), określone gatunki porostów występują w środowisku wolnym od związków siarki w powietrzu, inne znoszą pewien ich poziom (skala porostowa). Wiele roślin ma też preferencje do określonego pH gleby, np. acydofity - rośliny gleb kwaśnych (wrzos, borówka), bazyfity - rośliny gleb alkalicznych (miłek wiosenny, obuwik) lub do zawartości określonych substancji w glebie, np. nitrofile (marchewka, babka lancetowata). Joasia, Patryk

24 Rośliny wskaźnikowe charakteryzujące typy zbiorników wodnych.
*Zbiorniki żyzne: wywłócznik, mozga trzcinowa, manna melec. *Zbiorniki ubogie i zabagnione: jeżogłowka, turzyce, skrzyp, grzybienie białe, grążel żółty. *Zbiorniki głębsze , średnio żyzne: rogatek, mech wodny, moczarka kanadyjska, wywłócznik skrętoległy.

25 *Wody alkaliczne (zasadowe): rzęsa trójrowkowa, rzęsa wielokorzeniowa.
*Wody obojętne i kwaśne: rzęsa drobna, turzyce, wątrobowiec, poryblin jeziorny, ramienice. *Wody kwaśne i żelaziste: turzyce, bagno zwyczajne, siedmiopalecznik błotny. *Wody bogate w wapń (Ca): rdest, wywłócznik kłosowaty, moczarka kanadyjska, osoka aloesowata.

26 PRZYSTOSOWANIE ZWIERZĄT DO ŻYCIA W WODZIE NA PRZYKŁADACH : RYBA, SSAK, PTAK.
Dominika

27 RYBY Przystosowania: narządy oddechowe: oskrzela - mają łuski ułożone dachowato - śluz zmniejszający tarcie - struna grzbietowa ciemniejsza od brzusznej - ubarwienie ochronne, obronne, odstraszające - płetwy : ogonowa, grzbietowa, odbytowa parzyste: brzuszne, piersiowe - nieruchome połączenie głowy z tułowiem - opływowy kształt ciała - oczy bez powiek

28 Ptaki Przystosowanie:
-gruczoł kuprowy produkujący łój, który ptaki rozprowadzają dziobem po piórach, - kończyny tylne których palce zrośnięte są błoną,  - "klapki" zamykające otwory nosowe, (nie pozwalają one dostać się wodzie do układu oddechowego).

29 Ssaki Ssaki ziemno-wodne Przystosowanie :
-krótkie, silne nogi -palce nóg spięte błoną pławną -opływowy kształt ciała -długie wąsy czuciowe (wibrysy) pozwalające na orientację pod wodą -nozdrza zamykane podczas nurkowania Ssaki wodne płetwonogie -zrośnięte tylne nogi -szerokie i płetwowate kończyny przednie  -nozdrza zamykane podczas nurkowania -gruba warstwa tłuszczu jako termoizolacja  -echolokacja (u waleni)

30 Sprawdzanie jakości wody
Ewelina , Krzysiek

31 Zbadaliśmy czystość wody z trzech źródeł:
woda z kranu z Suchawy, woda z kranu z Barcian woda otrzymana ze śniegu. Zbadaliśmy zawartość PO4, NO2, Mg/ Ca i pH. W tym celu posłużyliśmy się odczynnikami, papierkiem uniwersalnym oraz pH-metrem.

32 Jony PO4 Do zbadania zawartości PO4 w badanych wodach posłużyliśmy się specjalnym odczynnikiem. Wlaliśmy wodę do próbówek i dodawaliśmy odczynnik. Obserwowaliśmy reakcję.

33 ph Następnie zbadaliśmy pH naszej wody. W tym celu posłużyliśmy się pH-metrem oraz papierkiem uniwersalnym. Wyniki otrzymaliśmy wszystkie powyżej 7, co świadczy o tym, że woda ma odczyn lekko zasadowy.

34

35 Jony NO3 Kolejnym doświadczeniem było zbadanie zawartości NO2 w tych trzech próbkach wody.

36

37 Mg/Ca Ostatnim przeprowadzonym eksperymentem było zbadanie ilości wapnia i magnezu w poszczególnych próbkach wody. Do tego również posłużyliśmy się odczynnikami i skalą.

38 Podsumowanie wyników Woda z Suchawy Woda z Barcian Woda ze śniegu PO4
pH 7,64 7,71 8,51 NO2 0,02 0,03 Mg/Ca 22 13-14 15

39 WNIOSKI W badanych próbkach wody nie stwierdziliśmy obecności jonów PO4. Wszystkie próbki wody miały odczyn lekko zasadowy. Najbardziej zasadową okazała się woda z Suchawy. Woda ze śniegu zawiera najwięcej jonów NO2. Woda w Suchawie ma duży stopień twardości.

40


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Gimnazjum Publiczne w Barcianach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google