Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Hydrosfera jest wodną powłoką Ziemi przenikającą atmosferę i skorupę ziemską. Obejmuje wody występujące w przyrodzie w postaci gazowej, ciekłej i stałej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Hydrosfera jest wodną powłoką Ziemi przenikającą atmosferę i skorupę ziemską. Obejmuje wody występujące w przyrodzie w postaci gazowej, ciekłej i stałej."— Zapis prezentacji:

1

2 Hydrosfera jest wodną powłoką Ziemi przenikającą atmosferę i skorupę ziemską. Obejmuje wody występujące w przyrodzie w postaci gazowej, ciekłej i stałej. Hydrosferę stanowią: oceany, morza, jeziora, rzeki, bagna, pokrywa śnieżna, lodowce kontynentalne (lądolody), lodowce górskie, lód gruntowy (trwała marzłoć), wody podziemne oraz para wodna występująca w atmosferze (w troposferze) i skorupie ziemskiej. Hydrosfera pokrywa 70,8% powierzchni Ziemi w postaci wód otwartych i 2,5% powierzchni w postaci lodowców. Cechuje ją stałość zapasów wodnych (ok. 1,3 mld km3). Gromadzi ona głównie wody słone. Wody słodkie stanowią jedynie 2,5% objętości hydrosfery; najwięcej wód słodkich magazynują lodowce (69% wody słodkiej hydrosfery) i wody podziemne (30%). Hydrosfera jest tą sferą biosfery, w której powstało życie. Woda pokrywa ponad 70% powierzchni ziemi.

3 Obieg wody w przyrodzie - topnienie zamarzanie skraplanie parowanie sublimacja resublimacja, bierze w nim udział ok. 0,03% wody na Ziemi. Więcej informacji na temat obiegu wody znajdziesz tu. Bilans wodny - jest to zestawienie strat i zysków wody w ciągu roku hydrologicznego (od listopada do października) Zyski wodne: - Opady atmosferyczne - Pozostałości z poprzedniego okresu - Dopływ powierzchniowy lub podziemny z sąsiednich terenów. Straty wodne - Parowanie - Wsiąkanie - Odpływ powierzchniowy i podziemny do sąsiednich terenów

4 Rzeki - wody płynąca stale lub okresowo w wyraźnym korycie opadającym w określonym kierunku. Rzeka główna - rzeka uchodząca do morza. System rzeczny - rzeka główna wraz z dopływami. Dorzecze - obszar z którego wody spływają do jednej rzeki za pośrednictwem różnej wielkości dopływów. Rodzaje rzek: - rzeki stałe- woda stale płynie w korycie - rzeki epizodyczne- (chwilowe) woda płynie po ulewnych deszczach na pustynie (w czasie trwania burzy) - rzeki okresowe (sezonowe) płyną w okresach deszczowych, wysychają w porze ciepłej (letniej)

5 Morze - część oceanu oddzielona od jego otwartych wód przez: Półwyspy Łańcuchy wysp Progi podwodne Układ prądów morskich Podział mórz: Morza otwarte - morza które mają szerokie połączenie z oceanem światowym np. Morze Arabskie Morze wewnętrzne - otoczone są prawie ze wszystkich stron lądami, połączone z oceanem tylko cieśninami np. Morze Bałtyckie, Morze Śródziemne. Morza przybrzeżne - oddzielone są od oceanu wyspami lub półwyspami np. Morze Japońskie Morze między wyspowe - oddzielone od oceanu archipelagami wysp np. Morze Koralowe

6 Ocean - zawiera słona wodę, rozróżnia się: Ocean Spokojny, Ocean Atlantycki, Ocean Indyjski i Ocean Arktyczny. Ukształtowanie dna oceanicznego - szelf - stok kontynentalny - basen oceaniczny - rów oceaniczny - grzbiet oceaniczny - góry pochodzenia wulkanicznego - podwodny kanion - gujot Pływy morskie (przypływy i odpływy) - regularnie powtarzające się podnoszenie i opadanie poziomu wody w oceanie. Wywołuje je zjawisko pływowe, a konkretnie siły grawitacyjne Księżyca, oraz w mniejszym stopniu, Słońca oraz siła odśrodkowa wywołana obrotem Ziemi wokół środka ciężkości układu Ziemia - ciało niebieskie działające na naszą planetę. Przeciętny czas między przypływami wynosi 12 godzin i 24 minuty. Prądy morskie - masy wody płynące w wierzchniej warstwie oceanu; gdy temperatura "oceanicznej rzeki" jest wyższa od otaczającej wody, jest to prąd ciepły; gdy wody niesione przez prąd morski są chłodniejsze od otaczających wód, jest to prąd zimny.

7 Jezioro - śródlądowy zbiornik wody znajdujący się w obniżeniu terenu. Jeziora powstałe dzięki siłom natury określamy jako naturalne, natomiast utworzone przez człowieka nazywany jeziorami sztucznymi.

8 Bagno - obszar trwale podmokły, porośnięty roślinnością przystosowaną do specyficznych warunków środowiska; powstaje w warunkach bardzo płytkiego zalegania wód podziemnych, utrudnionego odpływu wód gruntowych i opadowych, wokół wysięków i źródeł, w wyniku zarastania jezior i starorzeczy; w zbiorowiskach roślinnych przebiega proces tworzenia się torfu, którego gromadzenie może prowadzić do powstawania torfowiska.

9 Lodowiec - masa lodu powstała na lądzie z nagromadzonego i przekrystalizowanego śniegu, znajdująca się w stałym, powolnym ruchu; rozróżnia się lodowce kontynentalne (lądolód) i lodowce górskie, składające się zwykle z pola firnowego i wypływających z niego mas lodu, zw. jęzorami lodowcowymi; najdłuższym lodowcem świata jest Lodowiec Fedczenki w Pamirze (77 km).

10


Pobierz ppt "Hydrosfera jest wodną powłoką Ziemi przenikającą atmosferę i skorupę ziemską. Obejmuje wody występujące w przyrodzie w postaci gazowej, ciekłej i stałej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google