Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Woda – Najpopularniejszy związek chemiczny

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Woda – Najpopularniejszy związek chemiczny"— Zapis prezentacji:

1 Woda – Najpopularniejszy związek chemiczny

2 Spis treści Właściwości wody wynikające z budowy jej cząsteczek
Obieg wody w przyrodzie Woda jako środowisko życia organizmów Woda potrzebna do życia Ziemia- planeta wody Miejsca na Ziemi najuboższe w wodę

3 Właściwości wody wynikające z budowy jej cząsteczek
bezbarwna bezwonna bez smaku jest dobrym rozpuszczalnikiem paruje w każdej temperaturze ma 3 stany skupienia: ciekły, gazowy, stały lód jest lżejszy od niej idealnie przewodzi prąd

4 Obieg wody w przyrodzie

5 Obieg wody w przyrodzie to wszystkie wody hydrosfery które są w ciągłym ruchu. Część wody krąży stale miedzy atmosferą, hydrosfera oraz litosferą. Wody Ziemi stanowią jedność. Krążenie wody w przyrodzie jest cyklem zamkniętym. Cały obieg wody wprawia w ruch energia słoneczna oraz siła grawitacji. Do głównych elementów obiegu wody zaliczamy: opady atmosferyczne, odpływ wód, a także wsiąkanie i parowanie.

6 Woda dostaje się do atmosfery wskutek parowania z powierzchni oceanów, mórz, jezior, rzek, bagien, lodowców, wilgotnej gleby, a także transpiracji roślin. Źródłem pary wodnej jest też działalność wulkaniczna. W miarę ochładzania się powietrza para wodna w atmosferze przechodzi w stan nasycenia i wówczas następuje kondensacja pary wodnej, czyli tworzą się kropelki wody lub kryształki lodu. W kolejnym etapie spadają one na Ziemię jako opady atmosferyczne. Gdy opady trafiają do zbiorników wodnych następuje ponowne ich parowanie. Jeśli opady spadają na ląd woda może: wyparować po pewnym czasie, zostać pobrana przez korzenie roślin, przejść do liści, z których następuje transpiracja odpłynąć do rzek, potem do oceanów wsiąkać w glebę, skały, po czym wydostać się na powierzchnię jako źródło i odpłynąć do oceanów zatrzymać się na pewien czas w postaci śniegu, lodu, w jeziorach czy pod powierzchnią Ziemi

7 Woda jako środowisko życia organizmów
Życie w wodzie zależy od: - ilości tlenu w wodzie: w warstwie powierzchniowej oraz tam, gdzie rosną rośliny, tlenu jest dużo, w głębszych warstwach jest go mniej; w wodzie zimnej rozpuszcza się więcej tlenu niż w ciepłej; - gęstości wody: drobne organizmy mogą biernie unosić się w wodzie, większe, aby się poruszać, mają inne przystosowania umożliwiające życie w tym środowisku; z gęstością wody związana jest jej duża siła niszcząca; - nasłonecznienia: jest ono zależne od głębokości i przejrzystości wody, ma wpływ na rozwój roślin zielonych. - ilości składników odżywczych: od tego czy w wodzie jest dużo, czy mało pożywienia zależy rozwój organizmów.

8 Woda potrzebna do życia
Woda dla każdego żywego organizmu jest podstawowym elementem potrzebnym do życia. Czysta woda wymywa z organizmu toksyny i śluz. Woda to H2O, wodór, tlen i nic więcej. Wszystko co jest w niej ponad to - zanieczyszcza ją, oczywiście nie mówimy tu o niezbędnych dla zdrowia minerałach tzw. pierwiastkach życia.

9 Porównanie środowiska lądowego i wodnego
Zmienna wilgotność Stała wilgotność duże wahania temperatury (powietrze szybko się nagrzewa i szybko oddaje ciepło), małe wahania temperatury (woda wolno się nagrzewa i wolno oddaje ciepło), Duża ilość tlenu Mała ilość tlenu Mała gęstość powietrza Duża gęstość powietrza Duża przejrzystość powietrza Mała przejrzystość powietrza

10 Ziemia- planeta wody Woda jest na Ziemi bardzo rozpowszechniona. Występuje głównie w oceanach, które pokrywają 70,8% powierzchni globu, ale także w rzekach, jeziorach i w postaci stałej w lodowcach. Część wody znajduje się pod powierzchnią ziemi lub w atmosferze (chmury, para wodna).Większość występującej w przyrodzie wody jest „słona” (około 97,38% tzn. zawiera dużo rozpuszczonych soli, głównie chlorku sodu). Najwięcej soli mineralnych zawiera woda morska i wody mineralne; najmniej woda z opadów atmosferycznych.

11 Miejsca na Ziemi najuboższe w wodę
Około miliarda ludzi na świecie nie ma dostępu do czystej wody, a 1.8 mld - do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Najgorzej wygląda sytuacja w Afryce subsaharyjskiej; tam też notowana jest najwyższa umieralność wywołana chorobami przenoszonymi przez wodę. I tak aż 38% spośród niespełna 3 mln mieszkańców Abidżanu na Wybrzeżu Kości Słoniowej nie może korzystać z wodociągów, a 15% - z ustępów. W odmiennej sytuacji znajdują się Chiny, w których dostęp do czystej wody jest powszechny

12 Koniec 


Pobierz ppt "Woda – Najpopularniejszy związek chemiczny"

Podobne prezentacje


Reklamy Google