Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykonała: Natalia Furmańczyk. Woda to jeden z najważniejszych związków chemicznych występujący na Ziemi. Zajmuje około ponad 70% powierzchni Ziemi. Znajduje.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykonała: Natalia Furmańczyk. Woda to jeden z najważniejszych związków chemicznych występujący na Ziemi. Zajmuje około ponad 70% powierzchni Ziemi. Znajduje."— Zapis prezentacji:

1 Wykonała: Natalia Furmańczyk

2 Woda to jeden z najważniejszych związków chemicznych występujący na Ziemi. Zajmuje około ponad 70% powierzchni Ziemi. Znajduje się także w skorupie ziemskiej i pod w postacią pary w atmosferze. Woda stanowi niezbędny składnik do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka. Organizm ludzki wytrzyma bez wody tylko kilka dni. Człowiek nie ma możliwości gromadzić wody, musi codziennie na nowo się w nią zaopatrywać.

3 Rośliny są bezpośrednio związane ze środowiskiem poprzez wymianę energii i wody. W związku z tym są bardzo wrażliwe na burze, susze i powodzie. Zjawiska te mogą negatywnie oddziaływać na plony. Nadmiernie mokre lata też mogą powodować spadek plonów. Nadmiar wody może spowodować zatopienie roślin lub też rośliny giną, ponieważ ich korzenie gniją w wodzie. Gwałtowne ulewy mogą uszkadzać młodsze rośliny poprzez silne uderzenia dużych kropel wody, które dodatkowo sprzyjają erozji gleby.

4 Gospodarka wodna organizmu zwierzęcego zależy od otaczającego środowiska. Zwierzęta lądowe narażone są na deficyt wody. Zwierzęta, które żyją w wodzie morskiej są zaopatrzone w mechanizmy chroniące przed nadmierną utratą wody.

5 Woda stanowi niezbędny składnik do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka. Poza tym związek ten warunkuje życie na kuli ziemskiej. Organizm ludzki składa się w 80 procentach z wody. Jest niezastąpiona w procesach, które mają miejsce na poziomie komórkowym. Organizm ludzki wytrzyma bez wody tylko kilka dni. Człowiek nie ma możliwości gromadzić wody, musi codziennie na nowo się w nią zaopatrywać.

6 Powietrze atmosferyczne to bezbarwna i bezwonna mieszanina gazów, składająca się z azotu-78%, tlenu ok. 21%, gazów szlachetnych, dwutlenku węgla-0,03% oraz pary wodnej i zanieczyszczeń pochodzenia organicznego i mineralnego.

7 Prawdopodobnie najważniejszym elementem środowiska jest klimat, gdyż wpływa na rozwój wszystkich istot żyjących na Ziemi. Rośliny do wzrostu potrzebują wody, związków mineralnych i powietrza. Po wchłonięciu przez rośliny, zanieczyszczenia takie, wywołują szereg zarówno widocznych jak i utajonych objawów.

8 Problem stanowią także zakwaszone jeziora i rzeki. Dochodzi do zaburzeń rozmnażania się żab oraz rozwoju ptaków żyjących przy takich zbiornikach. Wśród wielu zwierząt, takich jak łosie, sarny i zające, które odżywiają się roślinnością wzrastającą na terenach silnie zakwaszonych, zaobserwowano podwyższoną ilość kadmu w nerkach oraz w wątrobie.

9 Powietrze atmosferyczne stanowi dla człowieka jeden z podstawowych czynników niezbędnych do życia. Klimat miasta oddziałuje na organizm człowieka przede wszystkim poprzez emisję zanieczyszczeń i hałas, a obecność w obszarach zurbanizowanych miejskiej wyspy ciepła wpływa zaś znacząco na odczuwalność cieplną. Zła jakość powietrza ma bezpośredni wpływ na zdrowie człowieka.

10 Część wód opadowych wyparowuje, część w wyniku spływu powierzchniowego dostaje się do cieków wodnych, a z nimi do mórz i oceanów, reszta wsiąka w grunt zasilając wody gruntowe; woda zatrzymana w glebie zwiększa jej wilgotność. Parowanie wody odbywa się zarówno z powierzchni wód, gleby jak i z innych organizmów a w szczególności roślin(transpiracja). Para wodna przedostaje się do atmosfery a tam wraz z deszczem ponownie powraca do ziemi.

11 Powietrze zanieczyszczają wszystkie substancje gazowe, stałe lub ciekłe, znajdujące się w powietrzu w ilościach większych niż ich średnia zawartość. Ogólnie zanieczyszczenia powietrza dzieli się na pyłowe i gazowe. Stan powietrza atmosferycznego jest uwarunkowany przez emisje zanieczyszczeń do atmosfery z terytorium Polski transport trans graniczny oraz warunki meteorologiczne. Nadmierne zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego występuje na ponad 20% powierzchni Polski.

12 Najwięcej zanieczyszczeń trafia do wód razem ze ściekami. Innymi źródłami zanieczyszczeń wód są transport wodny i lądowy, stosowanie pestycydów i nawozów sztucznych oraz odpady komunalne i przemysłowe. Wody ulegają zanieczyszczeniu także w wyniku eutrofizacji. Obieg wody w przyrodzie został zakłócony przez człowieka - wycinanie lasów, monokulturę rolnictwa, niewłaściwe i nadmierne zabiegi rolnicze, urbanizację.

13 Tereny w okolicy wody są bardzo atrakcyjnym i popularnym wśród pobliskich mieszkańców oraz turystów miejscem wypoczynku i relaksu. Sam widok błękitu jeziora działa na nas bardzo odprężająco. Dochodzą do tego jeszcze dodatkowe atrakcje w postaci sportów wodnych. Nie można też zapomnieć o wędkarzach, którzy całymi dniami przebywają w rzece, cierpliwie oczekując, upragnionej zdobyczy.

14 Bez powietrza nie możliwy by był także przemysł produkcyjny, energetyczny, chemiczny, itp. Rozwój wielu technologii przemysłowych jest nierozłącznie związany z powietrzem. Powietrze bardzo często odgrywa rolę środowiska współuczestniczącego w procesie produkcyjnym, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Bardzo często stanowi ono medium transportowe wielu gazów, płynów, cieczy.

15


Pobierz ppt "Wykonała: Natalia Furmańczyk. Woda to jeden z najważniejszych związków chemicznych występujący na Ziemi. Zajmuje około ponad 70% powierzchni Ziemi. Znajduje."

Podobne prezentacje


Reklamy Google