Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA."— Zapis prezentacji:

1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

2 * Nazwa szkoły: Gimnazjum Publiczne w Dywitach * ID grupy: 96/73_MP_G2 * Opiekun: Teresa Rukowicz * Kompetencja: matematyczno – przyrodnicza * Temat Projektowy: Badanie wpływu przemysłu na składniki biosfery - powietrze, wodę, glebę. * Rok Szkolny: 2011/2012

3 Dni 6 września odbyły się nasze pierwsze zajęcia w nowym semestrze. Dokonaliśmy Wyboru tematu projektowego oraz omówiliśmy zadania do realizacji. Tego dnia wypełnialiśmy również testy na wejściu do wybranego tematu.

4 Dnia 16 września na zajęciach opracowywaliśmy notatki o stanie środowiska w naszym regionie. Szukaliśmy informacji o skutkach zanieczyszczeń litosfery, hydrosfery, pedosfery, atmosfery. Uwzględniliśmy wpływ przemysłu. Korzystaliśmy z Internetu oraz czasopism takich jak: Aura, Eko-świat, Przyroda Polska.

5 Dnia 22 września pojechaliśmy na wycieczkę do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Były to zajęcia warsztatowe Metodyka Badań Hydrobiologicznych. Określaliśmy m.in. przejrzystość wody, analizowaliśmy gatunki w warstwie przybrzeżnej i dennej jeziora.

6 Dnia 27 września wykonywaliśmy mapy przedstawiające stopień zanieczyszczenia powietrza w województwie warmińsko- mazurskim i w Polsce. Opracowywaliśmy również wycieczkę do zakładu, której celem było określenie stanu zanieczyszczenia powietrza, gleby oraz przyzakładowych wód powierzchniowych. Podzieliliśmy się na dwie grupy: Aneta, Anita, Natalia, Natalia, Szymon – pierwsza grupa (mapa zanieczyszczeń w Polsce) Patryk, Dominika, Alan, Sara, Natalia – druga grupa (mapa zanieczyszczeń w woj. warmińsko – mazurskim.

7 Między naszymi zajęciami projektowymi odbyły się wykłady dotyczące między innymi badania gleb. Na wykładzie rozmawialiśmy również o układach wewnętrznych człowieka, np. układzie pokarmowym. Wykład był naprawdę ciekawy.

8 Dnia 25 października przygotowywaliśmy się do analizy wody. Szukaliśmy informacji o bioindykatorach jezior oraz innych zbiorników, standardowych metodach analizy chemicznej wody. Po tych zajęciach byliśmy bardzo dobrze przygotowani do zajęć praktycznych, które miały się odbyć na następnych zajęciach.

9 Dnia 8 listopada odbyły się zajęcia warsztatowe na których analizowaliśmy biologicznie i chemicznie wodę. Analiza biologiczna polegała na obserwacji makroskopowej i mikroskopowej prób z wodą jeziorną. Do analizy chemicznej wykorzystaliśmy wcześniej kupiony sprzęt.

10 Dnia 15 listopada odbyły się zajęcia teoretyczne dotyczące wpływu zanieczyszczeń przemysłowych na pobliskie zbiorniki wodne {jeziora, rzeki, stawy} oraz na różnorodność flory i fauny żyjącej w pobliżu tych zbiorników. Dyskusja była interesująca każdy mógł wykazać się własną wiedzą.

11 Dnia 22 Listopada badaliśmy kondycję gleb w Olsztynie oraz w Dywitach. W badaniach wykorzystywaliśmy kilka prób gleby z różnych stanowisk (działki szkolnej w Dywitach, próbę z pobocza drogi w pobliżu zakładu Michellin w Olsztynie). Okazało się, że kondycja gleb w Dywitach jest zdecydowanie lepsza. Podzieliliśmy się na dwie grupy zadaniowe : Patryk, Natalia, Sara, Dominika, Alan – pierwsza grupa (działka szkolna) Natalia, Anita, Natalia, Paweł, Aneta – druga grupa (pobliże zakładu)

12 Był to już nasz drugi wykład w tym semestrze. Wykonywaliśmy naprawdę interesujące doświadczenia fizyczne oraz analizowaliśmy prezentację. Według nas był to najciekawszy wykład.

13 Dnia 29 listopada odbyły się zajęcia dotyczące stopnia zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki. Były to zajęcia w terenie, sprawdzaliśmy obecność i gatunki porostów na drzewach przy drodze i w lesie.

14 Dnia 6 grudnia badaliśmy pH i stężenie różnych zanieczyszczeń w roztworach z tkanek roślin, rosnących w okolicach Olsztyna. Doświadczenie polegało na zbadaniu ph, określeniu stężenia metali ciężkich, jonów amonowych, azotynowych, fosforowych w próbach z roztworem z czerwonej kapusty. Podzieliliśmy się na dwie grupy: *Pierwsza grupa – Natalia, Dominika, Patryk, Sara, Alan. Natalia – zapisywała wynik doświadczenia. Patryk, Sara – badanie ph. Dominika – pomagała Natalii w zapisach. Alan – określał stężenia jonów amonowych *Druga grupa – Anita, Aneta, Natalia, Natalia, Szymon Anita, Szymon – zapisywali wyniki doświadczenia. *Aneta, Natalia, Natalia – badanie ph i określanie stężenia jonów amonowych.

15 Dnia 13 grudnia odbyły się zajęcia na platformie eduportalu. Wypełnialiśmy ankiety ewaluacyjne i testy na wyjściu z tematu projektowego. Uzupełnialiśmy również braki w przypisanych materiałach e-learningowych z biologii.

16 Dnia 20 Grudnia dokonaliśmy podsumowania projektu i zaprosiliśmy na te zajęcia dyr. ds. gimnazjum Ewę Romanowską. Za część wizualną i wybór slajdów odpowiadali: Patryk Nowosielski, Alan Sobótka, Dominika Wilińska i Natalia Gugała. Natomiast za opisy do slajdów odpowiadali: A. Krystkiewicz, N. Krystkiewicz, N. Korchut i A. Olejnik. Sara Plichtowska wraz z Szymonem podsumowali projekt w kontekście przyrostu wiedzy i umiejętności.

17 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA


Pobierz ppt "Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google