Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt „ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt „ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny."— Zapis prezentacji:

1 Projekt „ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

2 Dane Projektu Nazwa szkoły: Gimnazjum Publiczne w Dywitach
ID grupy: 96/73_MP_G2 Opiekun: Teresa Rukowicz Kompetencja: matematyczno – przyrodnicza Temat Projektowy: Badanie wpływu przemysłu na składniki biosfery - powietrze, wodę, glebę. Rok Szkolny: 2011/2012 Dane Projektu

3 Zajęcia Organizacyjne
Dni 6 września odbyły się nasze pierwsze zajęcia w nowym semestrze. Dokonaliśmy Wyboru tematu projektowego oraz omówiliśmy zadania do realizacji. Tego dnia wypełnialiśmy również testy na wejściu do wybranego tematu. Zajęcia Organizacyjne

4 Dnia 16 września na zajęciach opracowywaliśmy notatki o stanie środowiska w naszym regionie. Szukaliśmy informacji o skutkach zanieczyszczeń litosfery, hydrosfery, pedosfery, atmosfery. Uwzględniliśmy wpływ przemysłu. Korzystaliśmy z Internetu oraz czasopism takich jak: „Aura”, „Eko-świat”, „Przyroda Polska”. Stan środowiska

5 Dnia 22 września pojechaliśmy na wycieczkę do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Były to zajęcia warsztatowe „Metodyka Badań Hydrobiologicznych”. Określaliśmy m.in. przejrzystość wody, analizowaliśmy gatunki w warstwie przybrzeżnej i dennej jeziora. Wycieczka na UWM

6 Stopień zanieczyszczenia powietrza
Dnia 27 września wykonywaliśmy mapy przedstawiające stopień zanieczyszczenia powietrza w województwie warmińsko-mazurskim i w Polsce. Opracowywaliśmy również wycieczkę do zakładu, której celem było określenie stanu zanieczyszczenia powietrza, gleby oraz przyzakładowych wód powierzchniowych. Podzieliliśmy się na dwie grupy: Aneta, Anita, Natalia, Natalia, Szymon – pierwsza grupa (mapa zanieczyszczeń w Polsce) Patryk, Dominika, Alan, Sara, Natalia – druga grupa (mapa zanieczyszczeń w woj. warmińsko – mazurskim. Stopień zanieczyszczenia powietrza

7 Między naszymi zajęciami projektowymi odbyły się wykłady dotyczące między innymi badania gleb. Na wykładzie rozmawialiśmy również o układach wewnętrznych człowieka, np. układzie pokarmowym. Wykład był naprawdę ciekawy. Wykłady

8 Analiza wody - Przygotowanie
Dnia 25 października przygotowywaliśmy się do analizy wody. Szukaliśmy informacji o bioindykatorach jezior oraz innych zbiorników, standardowych metodach analizy chemicznej wody. Po tych zajęciach byliśmy bardzo dobrze przygotowani do zajęć praktycznych, które miały się odbyć na następnych zajęciach. Analiza wody - Przygotowanie

9 Dnia 8 listopada odbyły się zajęcia warsztatowe na których analizowaliśmy biologicznie i chemicznie wodę. Analiza biologiczna polegała na obserwacji makroskopowej i mikroskopowej prób z wodą jeziorną. Do analizy chemicznej wykorzystaliśmy wcześniej kupiony sprzęt. Analiza wody

10 Wpływ przemysłu na zbiorniki wodne
Dnia 15 listopada odbyły się zajęcia teoretyczne dotyczące wpływu zanieczyszczeń przemysłowych na pobliskie zbiorniki wodne {jeziora, rzeki, stawy} oraz na różnorodność flory i fauny żyjącej w pobliżu tych zbiorników. Dyskusja była interesująca każdy mógł wykazać się własną wiedzą. Wpływ przemysłu na zbiorniki wodne

11 Wpływ przemysłu na gleby
Podzieliliśmy się na dwie grupy zadaniowe : Patryk, Natalia, Sara, Dominika, Alan – pierwsza grupa (działka szkolna) Natalia, Anita, Natalia, Paweł, Aneta – druga grupa (pobliże zakładu) Dnia 22 Listopada badaliśmy kondycję gleb w Olsztynie oraz w Dywitach. W badaniach wykorzystywaliśmy kilka prób gleby z różnych stanowisk (działki szkolnej w Dywitach, próbę z pobocza drogi w pobliżu zakładu Michellin w Olsztynie). Okazało się, że kondycja gleb w Dywitach jest zdecydowanie lepsza. Wpływ przemysłu na gleby

12 Był to już nasz drugi wykład w tym semestrze
Był to już nasz drugi wykład w tym semestrze. Wykonywaliśmy naprawdę interesujące doświadczenia fizyczne oraz analizowaliśmy prezentację. Według nas był to najciekawszy wykład. Wykłady

13 Dwutlenek siarki w powietrzu
Dnia 29 listopada odbyły się zajęcia dotyczące stopnia zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki. Były to zajęcia w terenie, sprawdzaliśmy obecność i gatunki porostów na drzewach przy drodze i w lesie. Dwutlenek siarki w powietrzu

14 Zajęcia doświadczalne
Dnia 6 grudnia badaliśmy pH i stężenie różnych zanieczyszczeń w roztworach z tkanek roślin, rosnących w okolicach Olsztyna. Doświadczenie polegało na zbadaniu ph, określeniu stężenia metali ciężkich , jonów amonowych, azotynowych, fosforowych w próbach z roztworem z czerwonej kapusty. Podzieliliśmy się na dwie grupy: *Pierwsza grupa – Natalia, Dominika, Patryk, Sara, Alan. Natalia – zapisywała wynik doświadczenia. Patryk, Sara – badanie ph. Dominika – pomagała Natalii w zapisach. Alan – określał stężenia jonów amonowych *Druga grupa – Anita, Aneta, Natalia, Natalia, Szymon Anita, Szymon – zapisywali wyniki doświadczenia. *Aneta, Natalia, Natalia – badanie ph i określanie stężenia jonów amonowych. Zajęcia doświadczalne

15 Dnia 13 grudnia odbyły się zajęcia na platformie eduportalu
Dnia 13 grudnia odbyły się zajęcia na platformie eduportalu. Wypełnialiśmy ankiety ewaluacyjne i testy na wyjściu z tematu projektowego. Uzupełnialiśmy również braki w przypisanych materiałach e-learningowych z biologii. Eduportal

16 Dnia 20 Grudnia dokonaliśmy podsumowania projektu i zaprosiliśmy na te zajęcia dyr. ds. gimnazjum Ewę Romanowską. Za część wizualną i wybór slajdów odpowiadali: Patryk Nowosielski, Alan Sobótka, Dominika Wilińska i Natalia Gugała. Natomiast za opisy do slajdów odpowiadali: A. Krystkiewicz, N. Krystkiewicz, N. Korchut i A. Olejnik. Sara Plichtowska wraz z Szymonem podsumowali projekt w kontekście przyrostu wiedzy i umiejętności. Podsumowanie

17 Dziękujemy za obejrzenie prezentacji
Dziękujemy za obejrzenie prezentacji. Prezentację zrealizowano przy współudziale wszystkich uczestników grupy projektowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA


Pobierz ppt "Projekt „ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google