Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

zagrożenia cywilizacyjne: dziura ozonowa, efekt cieplarniany, zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby, kwaśne deszcze. Grzegorz Wach kl. IV TAK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "zagrożenia cywilizacyjne: dziura ozonowa, efekt cieplarniany, zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby, kwaśne deszcze. Grzegorz Wach kl. IV TAK."— Zapis prezentacji:

1

2 zagrożenia cywilizacyjne: dziura ozonowa, efekt cieplarniany, zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby, kwaśne deszcze. Grzegorz Wach kl. IV TAK

3 Dziura ozonowa

4 Dziura Ozonowa Powstaje w wyniku niszczenia warstwy ozonowej przez np. freony. Warstwa ozonowa występuje w atmosferze (a dokładniej w stratosferze) i chroni ludzi, zwierzęta i rośliny przed negatywnym promieniowaniem ultrafioletowym. Przez dziurę ozonową promieniowanie to przedostaje się na Ziemię. Wysoki poziom promieniowania ultrafioletowego osłabia nasz system odpornościowy, wpływa na powstawanie nowotworów, może powodować choroby oczu

5 Efekt cieplarniany

6 zjawisko zachodzące w atmosferze planety powodujące wzrost temperatury planety, w tym i Ziemi. Efekt wywołują gazy atmosferyczne, zwane gazami cieplarnianymi, ograniczające promieniowanie cieplne powierzchni i dolnych warstw atmosfery do przestrzeni kosmicznej.atmosferzetemperaturyZiemigazygazami cieplarnianymipromieniowanie cieplnekosmicznej

7 Termin "efekt cieplarniany" odnosi się do efektu wywołanego przez czynniki naturalne w atmosferze Ziemi oraz do zmian efektu wywołanych przez gazy wyemitowane w wyniku działalności człowieka.człowieka

8 Efekt cieplarniany – Skutki - Wzrost średniej temperatury w Arktyce o 3°C od 1920 roku, a średniej zimowej aż o 7°C. - Susza w strefie Sohelu - panująca od 1968 roku. - Gorące lata i ciepłe zimy w ostatnich dekadach - Lekkie przesunięcia stref klimatycznych w stronę równika, czego efektem była susza w Senegalu w 1973 roku.

9 Zanieczyszczenia powietrza są głównymi przyczynami globalnych zagrożeń środowiska. Najczęściej i najbardziej zanieczyszczają atmosferę: dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz pyły.atmosferędwutlenek siarkitlenki azotu pyły

10 Źródła zanieczyszczeń powietrza : Powietrze zanieczyszczają, wszystkie substancje gazowe, stałe lub ciekłe, znajdujące się w powietrzu w ilościach większych niż ich średnia zawartość

11 Zanieczyszczenie wody Woda jest tak samo ważna dla utrzymania życia jak tlen i pożywienie. Bez wody umiera każde żywe stworzenie - roślina, zwierzę, człowiek. Cała woda, także woda z kranu, pochodzi z obiegu hydrologicznego: z oceanów, jezior i rzek, z pól i lasów, z których stale wznosi się w postaci pary i powoduje powstawanie chmur. Tworzenie się chmur prowadzi do opadów deszczu, gradu i śniegu.obiegu hydrologicznego:

12 Obecnie jednak woda jest zanieczyszczona. Na drodze ku ziemi pochłania dwutlenek węgla, amoniak i inne gazy, wymywa cząstki brudu i znieczyszczenia chemiczne z atmosfery i przenosi je do ziemi.

13 Ochrona wód polega przede wszystkim na rozwiązaniach technicznych. Wśród takowych można wymienić takie sposoby jak stosowanie bezściekowych technologii w produkcji przemysłowej, napowietrzaniu wód stojących, zamykanie obiegów wodnych w cyklach produkcyjnych i odzysk wody ze ścieków, utylizacja wód kopalnianych wód kopalnych oraz powtórne wtłaczanie ich do niepotrzebnych już kopalni.

14 Zanieczyszczeniami gleb Zanieczyszczeniami gleb i gruntów są wszelkie związki chemiczne i pierwiastki promieniotwórcze, a także mikroorganizmy, które występują w glebach w zwiększonych ilościach. Pochodzą m.in. ze stałych i ciekłych odpadów przemysłowych i komunalnych, gazów i pyłów emitowanych z zakładów przemysłowych (chemicznych, petrochemicznych, cementowni, hut, elektrowni itp.), gazów wydechowych silników spalinowych oraz z substancji stosowanych w rolnictwie (nawozy sztuczne, środki ochrony roślin).

15 Zanieczyszczenia zmieniają gleby pod względem chemicznym, fizycznym i biologicznym.


Pobierz ppt "zagrożenia cywilizacyjne: dziura ozonowa, efekt cieplarniany, zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby, kwaśne deszcze. Grzegorz Wach kl. IV TAK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google