Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Innowacyjna edukacja Doskonalenie metod nauczania i zarządzania w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze spotkanie informacyjne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Innowacyjna edukacja Doskonalenie metod nauczania i zarządzania w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze spotkanie informacyjne."— Zapis prezentacji:

1 Innowacyjna edukacja Doskonalenie metod nauczania i zarządzania w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze spotkanie informacyjne 30 sierpnia 2011 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 (Dlaczego) potrzebujemy doskonalenia metod nauczania i zarządzania?

3 uczniowie/uczennice w wielu naszych szkołach osiągają wyniki niższe od średniej województwauczniowie/uczennice w wielu naszych szkołach osiągają wyniki niższe od średniej województwa część nauczycieli prezentuje przeciętną lub niską kreatywność w realizacji procesów dydaktycznych i wychowawczychczęść nauczycieli prezentuje przeciętną lub niską kreatywność w realizacji procesów dydaktycznych i wychowawczych rzadko planujemy dalszy rozwój zawodowy po osiągnięciu stopnia nauczyciela dyplomowanegorzadko planujemy dalszy rozwój zawodowy po osiągnięciu stopnia nauczyciela dyplomowanego znaczącą rolę może odgrywać dzielenie się doświadczeniami w formach zorganizowanych (zaplanowanych i ukierunkowanych zgodnie z lokalnymi potrzebami i priorytetami)znaczącą rolę może odgrywać dzielenie się doświadczeniami w formach zorganizowanych (zaplanowanych i ukierunkowanych zgodnie z lokalnymi potrzebami i priorytetami) … Potrzebujemy, ponieważ:

4 Ankiety diagnostyczne w II semestrze 2009/2010Ankiety diagnostyczne w II semestrze 2009/2010 –Procentowy wskaźnik nauczycieli/nauczycielek podnoszących kwalifikacje –Procentowy wskaźnik nauczycieli/nauczycielek podnoszących kwalifikacje w zakresie innowacji pedagogicznych –Procentowy wskaźnik nauczycieli/nauczycielek zaangażowanych w realizację innowacji pedagogicznych –Inne dane dotyczące podnoszenia kwalifikacji Opracowanie ankiet – zespół nauczycieli G24 Geneza projektu

5 Ankiety sondażowe CKPiU w porozumieniu w WO UM w Zabrzu (II semestr 2009/2010)Ankiety sondażowe CKPiU w porozumieniu w WO UM w Zabrzu (II semestr 2009/2010) –Aktualne potrzeby nauczycieli/nauczycielek w zakresie kształcenia: językowegojęzykowego ICTICT innowacji pedagogicznychinnowacji pedagogicznych Opracowanie ankiet – zespół pod kierunkiem p. Andrzeja Paska Geneza projektu

6 Podnoszenie kwalifikacji

7 Podnoszenie kwalifikacji w zakresie innowacji

8 Zaangażowanie w realizację innowacji

9 3% nauczycieli3% nauczycieli 6% nauczycielek6% nauczycielek opracowało własne programy nauczania, 31% autorów/autorek posiadało stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Inne dane wyjściowe

10 60% nauczycieli60% nauczycieli 65% nauczycielek65% nauczycielek rzadko korzysta z narzędzi ICT w nauczaniu 81% nauczycieli81% nauczycieli 80% nauczycielek80% nauczycielek rzadko stosuje elementy języków obcych w nauczaniu własnych przedmiotów Inne dane wyjściowe

11 3% nauczycieli3% nauczycieli 12% nauczycielek12% nauczycielek podnosiło kwalifikacje w zakresie j. obcych 0,25% nauczycielek uzyskało kwalifikacje do nauczania w j. obcym0,25% nauczycielek uzyskało kwalifikacje do nauczania w j. obcym 0,4% nauczycielek uzyskało kwalifikacje do nauczania j. obcych0,4% nauczycielek uzyskało kwalifikacje do nauczania j. obcych Inne dane wyjściowe

12 Ankiety sondażowe CKPiU/WO (1041 respondentów)

13

14 Kształcenie językowe ankieta a zgłoszenia Kształcenie językowe ankieta a zgłoszenia

15 Środki UM na doskonalenie n-li

16 Wyniki sprawdzianu

17

18

19

20 Wynik sprawdzianu

21 Wyniki GH

22

23

24

25

26 Wyniki GMP

27

28

29

30

31 2010: 314 w województwie, 10 w Zabrzu2010: 314 w województwie, 10 w Zabrzu 2011: 360 w województwie, 7 w Zabrzu2011: 360 w województwie, 7 w Zabrzu Statystyka wdrażanych innowacji pedagogicznych

32 Narzędzia i możliwości

33 Strona internetowa projektu

34 Adres strony www.innowacyjna-edukacja.zabrze.pl

35 Statystyki strony (sierpień)

36 Statystyka wejść na podstrony

37 Programy unijne w szkołach

38 Programy Zarządzane przez Komisję Europejską Program Uczenie się przez całe życie (Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig) Program Kultura 2007- 2013 Program Europa dla obywateli Zarządzane w poszczególnych krajach Program OperacyjnyKapitał Ludzki Program OperacyjnyInfrastruktura i środowisko Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

39 Adres strony www.innowacyjna-edukacja.zabrze.pl (formularz opisu projektu)

40 Rekrutacja

41 Zakładana liczba uczestników/uczestniczek projektu: 272 ; liczba zgłoszonych: 225 (82,7%)Zakładana liczba uczestników/uczestniczek projektu: 272 ; liczba zgłoszonych: 225 (82,7%) Przebieg rekrutacji:Przebieg rekrutacji: –Formularz zgłoszeniowy (tylko przez stronę www projektu) –Dokumenty papierowe (w terminie wyznaczonym e-mailu) –Lista rankingowa (30 dni przed rozpoczęciem szkolenia) –Umowa szkoleniowa (14 dni przed rozpoczęciem szkolenia) Rekrutacja

42 Rekrutacja - statystyki

43

44

45 Nauczyciel: 169Nauczyciel: 169 Dyrektor: 20Dyrektor: 20 Zastępca dyrektora: 12Zastępca dyrektora: 12 Przewodniczący zespołu przedmiotowego: 11Przewodniczący zespołu przedmiotowego: 11 Opiekun grupy uczniów: 3Opiekun grupy uczniów: 3 Przewodniczący zespołu zadaniowego: 2Przewodniczący zespołu zadaniowego: 2 Przewodnicząca zakładowej organizacji związkowej: 1Przewodnicząca zakładowej organizacji związkowej: 1 Doradca metodyczny: 1Doradca metodyczny: 1 Pedagog: 1Pedagog: 1 Bibliotekarz: 1Bibliotekarz: 1 Opiekun samorządu: 1Opiekun samorządu: 1 Lider WDN: 1Lider WDN: 1 Koordynator ds. bezpieczeństwa: 1Koordynator ds. bezpieczeństwa: 1 Inna funkcja: 1Inna funkcja: 1 Rekrutacja - statystyki

46 Udział w szkoleniach poziom spełniania kryteriów rekrutacyjnych (listy rankingowe)poziom spełniania kryteriów rekrutacyjnych (listy rankingowe) kolejność przesyłania formularzy rejestracyjnych (listy rezerwowe)kolejność przesyłania formularzy rejestracyjnych (listy rezerwowe) Szczegółowe informacje na temat kryteriów rekrutacyjnych – na stronie www.Szczegółowe informacje na temat kryteriów rekrutacyjnych – na stronie www.

47 Zajęcia Stacjonarne – w CKPiU (harmonogram na stronie www)Stacjonarne – w CKPiU (harmonogram na stronie www) Niestacjonarne językowe (Energetyk, Dzierżno)Niestacjonarne językowe (Energetyk, Dzierżno) Stacjonarne i niestacjonarne dla dyrektorówStacjonarne i niestacjonarne dla dyrektorów –Szkoły i placówki w Polsce (trzydniowe konwersatorium) –Szkoły i placówki w województwie (trzy jednodniowe konwersatoria) –Szkoły i placówki zabrzańskie (jednodniowe konferencje)

48

49 3 grupy x 12 osób (w tym Grupa 2: Przedszkola)3 grupy x 12 osób (w tym Grupa 2: Przedszkola) Łącznie 78 h szkoleńŁącznie 78 h szkoleń Zajęcia stacjonarne 1 raz w tygodniu (ok. 2h)Zajęcia stacjonarne 1 raz w tygodniu (ok. 2h) Zajęcia niestacjonarne – wyjazdowe (wg uzgodnionego harmonogramu)Zajęcia niestacjonarne – wyjazdowe (wg uzgodnionego harmonogramu) Zajęcia niestacjonarne w Zabrzu (wg uzgodnionego harmonogramu)Zajęcia niestacjonarne w Zabrzu (wg uzgodnionego harmonogramu) Stan rekrutacji:Stan rekrutacji: –Grupa 1 (10.2011 – 02.2012): 10 dyrektorów, 2 nauczycieli –Grupa 2 (01.2012 – 05.2012): 4 dyrektorów –Grupa 3 (10.2012 – 02.2013): 1 dyrektor, 2 nauczycieli Zarządzanie innowacjami pedagogicznymi

50 Menadżer innowacji pedagogicznych (27h)Menadżer innowacji pedagogicznych (27h) –Działalność innowacyjna w świetle przepisów oświatowych (9h) –Innowacyjne zarządzanie szkołą w świetle trendów współczesnej edukacji (9h) –Praktyczne aspekty innowacji pedagogicznych (9h) Szkolna współpraca międzynarodowa (27h)Szkolna współpraca międzynarodowa (27h) –Współpraca międzynarodowa miasta i regionu (9h) –Unijne programy współpracy międzynarodowej szkół (9h) –Możliwości doskonalenia zawodowego n-li/n-lek w ramach programów unijnych (9h) Zarządzanie innowacjami – zajęcia stacjonarne

51 Trzydniowe (trzy jednodniowe) konwersatorium/a w szkołach lub placówkach o uznanych dokonaniach w zakresie innowacji pedagogicznych (18h; 3 x 6h; 6 x 3h…)Trzydniowe (trzy jednodniowe) konwersatorium/a w szkołach lub placówkach o uznanych dokonaniach w zakresie innowacji pedagogicznych (18h; 3 x 6h; 6 x 3h…) –Program konwersatorium przygotowuje szkoła goszcząca –Honorarium dla prelegenta/ów ze szkoły goszczącej –Transport, nocleg, wyżywienie dla uczestników –Możliwość odwiedzenia większej ilości szkół/placówek –Możliwość organizacji spotkań z przedstawicielami instytucji otoczenia szkół (KO, OP, partnerzy społeczni…) Zarządzanie innowacjami – zajęcia wyjazdowe (kraj)

52 Trzydniowe (trzy jednodniowe) konwersatorium/a w szkołach lub placówkach, które odznaczają się wysoką jakością osiąganych wyników sprawdzianu/egzaminów zewnętrznych lub realizują nowatorskie rozwiązania w zakresie dydaktyki, wychowania (18h; 3 x 6h; 6 x 3h…)Trzydniowe (trzy jednodniowe) konwersatorium/a w szkołach lub placówkach, które odznaczają się wysoką jakością osiąganych wyników sprawdzianu/egzaminów zewnętrznych lub realizują nowatorskie rozwiązania w zakresie dydaktyki, wychowania (18h; 3 x 6h; 6 x 3h…) –Program konwersatorium przygotowuje szkoła goszcząca –Honorarium dla prelegenta/ów ze szkoły goszczącej –Możliwość odwiedzenia większej ilości szkół/placówek –Możliwość organizacji spotkań z przedstawicielami instytucji otoczenia szkół (KO, OP, partnerzy społeczni…) Zarządzanie innowacjami – zajęcia wyjazdowe (Śląskie)

53 Jednodniowe konferencje doskonalące w zabrzańskich szkołach/placówkach wskazanych jako szkoły/placówki mogące upowszechniać dobre praktyki (6h)Jednodniowe konferencje doskonalące w zabrzańskich szkołach/placówkach wskazanych jako szkoły/placówki mogące upowszechniać dobre praktyki (6h) –Prezentacja dobrych praktyk w zakresie np. nadzoru pedagogicznego dyrektora, analizy wyników egzaminów/klasyfikacyjnych, współpracy z otoczeniem szkoły/placówki, pozyskiwania środków zewnętrznych… –Panel, warsztaty, wykłady… - aktywny udział szkoły/placówki organizującej i uczestniczących dyrektorów –Produkty konferencji: publikacja wygłoszonych wystąpień, protokół z dyskusji, spisane wnioski uczestników –Konferencja doskonaląca dla uczestniczących dyrektorów – nie promocja szkół! Zarządzanie innowacjami – konferencje w Zabrzu

54

55 Eksperci

56 Ocena programów kursów doskonalących opracowanych w ramach konkursówOcena programów kursów doskonalących opracowanych w ramach konkursów Ocena produktów wytworzonych przez uczestników kursów doskonalących:Ocena produktów wytworzonych przez uczestników kursów doskonalących: Programy nauczaniaProgramy nauczania Projekty innowacji pedagogicznychProjekty innowacji pedagogicznych Plany rozwojowe szkół i placówekPlany rozwojowe szkół i placówek Formułowanie rekomendacji w zakresie wyboru szkół/placówek o uznanym dorobku w zakresie działań innowacyjnych w celu organizacji niestacjonarnych modułów kursów doskonalącychFormułowanie rekomendacji w zakresie wyboru szkół/placówek o uznanym dorobku w zakresie działań innowacyjnych w celu organizacji niestacjonarnych modułów kursów doskonalących Udzielanie odpowiedzi na pytania uczestnikówUdzielanie odpowiedzi na pytania uczestników Zadania ekspertów

57 Irma Małgorzata Wrzosek – nauczyciel – doradca metodyczny języka polskiego.Pracuje w ZSO nr 11 w Zabrzu (od 1 września 2010), poprzednio w Szkole Podstawowej nr 36 w Zabrzu, kolejno na stanowiskach: nauczyciel, dyrektor szkoły, doradca metodyczny. Swoją pracę zawodową rozpoczęła po studiach polonistycznych na Uniwersytecie Śląskim w roku 1978 w Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na stanowisku instruktora kulturalno- oświatowego, potem kierownika klubu osiedlowego na osiedlu Wyspiańskiego. W 1981 przeniosła się do pracy w szkole. Absolwentka studiów podyplomowych dla moderatorów WDN, licznych kursów z zakresu prawa oświatowego, TERM II, kursu zarządzania oświatą, kursu andragogiki. Edukator wpisana na listę MEN oraz ekspert do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Autorka licznych warsztatów metodycznych dla nauczycieli, programów wpisanych na listy WOM, współautorką programu nauczania języka polskiego dla cudzoziemców dla WSZOP w Katowicach.Irma Małgorzata Wrzosek – nauczyciel – doradca metodyczny języka polskiego.Pracuje w ZSO nr 11 w Zabrzu (od 1 września 2010), poprzednio w Szkole Podstawowej nr 36 w Zabrzu, kolejno na stanowiskach: nauczyciel, dyrektor szkoły, doradca metodyczny. Swoją pracę zawodową rozpoczęła po studiach polonistycznych na Uniwersytecie Śląskim w roku 1978 w Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na stanowisku instruktora kulturalno- oświatowego, potem kierownika klubu osiedlowego na osiedlu Wyspiańskiego. W 1981 przeniosła się do pracy w szkole. Absolwentka studiów podyplomowych dla moderatorów WDN, licznych kursów z zakresu prawa oświatowego, TERM II, kursu zarządzania oświatą, kursu andragogiki. Edukator wpisana na listę MEN oraz ekspert do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Autorka licznych warsztatów metodycznych dla nauczycieli, programów wpisanych na listy WOM, współautorką programu nauczania języka polskiego dla cudzoziemców dla WSZOP w Katowicach. Od lat pełni funkcję przewodniczącej rejonowej komisji konkursowej Konkursu Języka polskiego dla gimnazjów. Pełni też opiekę merytoryczną nad licznymi konkursami organizowanymi przez polonistów zabrzańskich szkół podstawowych i gimnazjów. Współpracuje z wydawnictwami, w tym także opiniowała przydatność i możliwości praktycznego wykorzystania podręcznika szkolnego (Nowa Era), programy edukacyjne (np. Librus). Sama także korzysta z różnych form szkoleń, m.in.: warsztaty dla nauczycieli w ramach Festiwalu Era Nowe Horyzonty – trzykrotnie, szkolenie Filmoteki Polskiej, kurs z zakresu wykorzystywania funduszy EFS, inne szkolenia adresowane do doradców i nauczycieli. W pracy z uczniami preferuje metody aktywizujące, jej podopieczni osiągają dobre wyniki nauczania, w SP wyżej średniej wojewódzkiej, w gimnazjum – wyżej średniej krajowej. Eksperci

58 Marzena Oterman – od 2001 r. jest doradcą metodycznym edukacji wczesnoszkolnej w Zabrzu. Absolwentka Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, studiów podyplomowych: Zarządzanie placówką oświatową w Politechnice Śląskiej oraz Technologii informacyjnej i Techniki w Politechnice Częstochowskiej. Posiada kwalifikacje z zakresu terapii pedagogicznej i oligofrenopedagogiki oraz I i II stopień specjalizacji zawodowej z zakresu nauczania początkowego. Posiada tytuł edukatora Nowej Szkoły Grupy 1000/2 CODN oraz trenera Grupy 600 CODN Ocenianie w Nowej Szkole oraz trenera Grupy 2000 Komponentu Informacyjnego projektu systemowego MEN i CODN w zakresie wdrażania nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Jest ekspertem MEN komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych ds. awansu zawodowego nauczycieli. Opracowała i wdrożyła programy autorskie i innowacje z zakresu edukacji regionalnej, ekologicznej i informatycznej. Współautorka wielu programów promujących kształcenie zintegrowane, edukację zdrowotną oraz bezpieczeństwo ucznia w sieci. Propagator edukacji regionalnej i europejskiej wśród uczniów i nauczycieli województwa śląskiego. Od lat aktywnie działa w Polskim Stowarzyszeniu Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta, m.in. uczestnicząc w sympozjach i warsztatach we Francji i Danii. Koordynator miejskich programów: Ratujemy i uczymy ratować, Otwarta Firma, Jak żyć bezpiecznie, zdrowo i trzeźwo we współczesnym świecie? Kicaj zdrowo. Efektywnie zajmuje się działalnością charytatywną, do której z sukcesem wdraża uczniów i nauczycieli. Od wielu lat organizator i współorganizator konkursów miejskich i wojewódzkich. Efekty swoich doświadczeń upowszechnia poprzez liczne artykuły (21) na łamach fachowych czasopism pedagogicznych i prasie lokalnej. Współautorka siedmiu specjalistycznych publikacji książkowych. Posiada uznany dorobek zawodowy potwierdzony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, nagrodami: prezydenta miasta, kuratora oświaty, ministra edukacji narodowej.

59 Wiesława Gala – ukończyła studia magisterskie w zakresie fizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu (1980 r.) oraz studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania placówką edukacyjną - specjalność menedżer oświaty (2000 r.) oraz nadzoru pedagogicznego z elementami ewaluacji (2001 r.). W latach 1980 – 1982 – nauczycielka fizyki w Zbiorczej Szkole Gminnej nr 2 w Olecku, od 1982 r. do 2007 r. – również nauczycielka fizyki w Zespole Szkół Sportowych w Zabrzu; od 1993 r. do 2006 r. – pełniła w ww. szkole funkcję wicedyrektora ds. dydaktycznych, a w latach 2006 - 2007 – funkcję doradcy metodycznego dla nauczycieli fizyki i astronomii w Zabrzu. Od 1.09.2007 r. pełni funkcję wizytatora w Kuratorium Oświaty w Katowicach; ekspert ds. oceny projektów PO KL w priorytetach II, IX; egzaminator z zakresu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych w gimnazjum oraz maturalny fizyki z astronomią; ekspert komisji kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.

60 Konkurs na programy kursów

61 Grażyna SKIRMUNTT –Grażyna SKIRMUNTT – –Innowacyjne formy pracy nauczyciela Mirosław MENDECKI –Mirosław MENDECKI – –Szkolna współpraca międzynarodowa Iwona DĄBROWSKA – WAŚNIEWSKA –Iwona DĄBROWSKA – WAŚNIEWSKA – –Innowacje w przepisach i realiach oświatowych Autorzy programów wybrani w konkursach

62 Wkład własny finansowy

63 Budżet projektu

64 Źródło finansowaniaKwota Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego 898.436,06 Wkład własny niefinansowy 84.640,00 Wkład własny finansowy – środki finansowe szkół i placówek 59.507,54 Wkład własny finansowy – środki finansowe Wydziału Oświaty UM 14.400,00 Wartość projektu ogółem:1.056.983,60 Źródło finansowaniaKwota Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego 898.436,06 Wkład własny niefinansowy 84.640,00 Wkład własny finansowy – środki finansowe szkół i placówek 59.507,54 Wkład własny finansowy – środki finansowe Wydziału Oświaty UM 14.400,00 Wartość projektu ogółem:1.056.983,60

65 Zasady zwrotu kosztów

66 Dokumentacja rozliczeń (na stronie www) :Dokumentacja rozliczeń (na stronie www) : –Zasady zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia –Oświadczenie dyrektora o wniesionym wkładzie własnym w danym miesiącu (do 5 dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu refundacji kosztów) Propozycje formularzy (na stronie www) :Propozycje formularzy (na stronie www) : –Oświadczenie n-la dla dyrektora (transport publiczny) –Oświadczenie n-la dla dyrektora (samochód prywatny) –Oświadczenie osoby dowożącej n-la na szkolenia –Oświadczenie n-la o rezygnacji ze zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia. Ewidencja wkładu własnego

67 Dziś i jutro

68 Szkolenie wyjazdowe w Dzierżnie 22-27.08.2011 (B1, grupa 1 i 2)

69 WrzesieńWrzesień Kurs doskonalący B1 (zajęcia stacjonarne) – od 6.09Kurs doskonalący B1 (zajęcia stacjonarne) – od 6.09 Kurs językowy B2 z metodyką wczesnego nauczania języka (j. angielski) – od 7.09Kurs językowy B2 z metodyką wczesnego nauczania języka (j. angielski) – od 7.09 Kurs językowy C1 z komponentem przedmiotowo – metodycznym (j. angielski) – od 6.09Kurs językowy C1 z komponentem przedmiotowo – metodycznym (j. angielski) – od 6.09 PaździernikPaździernik Kurs doskonalący Lider innowacji pedagogicznych – od 3.10Kurs doskonalący Lider innowacji pedagogicznych – od 3.10 Kurs doskonalący Zarządzanie innowacjami pedagogicznymi – od 3.10Kurs doskonalący Zarządzanie innowacjami pedagogicznymi – od 3.10 Najbliższa przyszłość

70 Adres strony www.innowacyjna-edukacja.zabrze.pl

71 Dziękuję za uwagę Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Innowacyjna edukacja Doskonalenie metod nauczania i zarządzania w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze spotkanie informacyjne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google