Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Innowacyjna edukacja Doskonalenie metod nauczania i zarządzania w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze spotkanie podsumowujące.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Innowacyjna edukacja Doskonalenie metod nauczania i zarządzania w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze spotkanie podsumowujące."— Zapis prezentacji:

1 Innowacyjna edukacja Doskonalenie metod nauczania i zarządzania w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze spotkanie podsumowujące I część realizacji projektu 12 czerwca 2012 r. z udziałem Prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki – Szulik Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 podniesienie kwalifikacji 36 zabrzańskich dyrektorów/dyrektorek w zakresie narzędzi, metod i form innowacyjnego zarządzania szkołą/placówką oświatową oraz zarządzania innowacjami pedagogicznymi;podniesienie kwalifikacji 36 zabrzańskich dyrektorów/dyrektorek w zakresie narzędzi, metod i form innowacyjnego zarządzania szkołą/placówką oświatową oraz zarządzania innowacjami pedagogicznymi; zwiększenie wiedzy 60 nauczycieli/nauczycielek zabrzańskich w zakresie przepisów dotyczących konstruowania i wdrażania innowacji pedagogicznych;zwiększenie wiedzy 60 nauczycieli/nauczycielek zabrzańskich w zakresie przepisów dotyczących konstruowania i wdrażania innowacji pedagogicznych; Cele projektu

3 wdrożenie 236 nauczycieli/nauczycielek do aktywnego korzystania z innowacyjnych narzędzi, metod i form pracy, w tym ICT i j. obcych;wdrożenie 236 nauczycieli/nauczycielek do aktywnego korzystania z innowacyjnych narzędzi, metod i form pracy, w tym ICT i j. obcych; zwiększenie motywacji 236 nauczycieli/nauczycielek do z wyższymi stopniami awansu zawodowego do aktywnego planowania rozwoju zawodowego poprzez realizację innowacji pedagogicznych.zwiększenie motywacji 236 nauczycieli/nauczycielek do z wyższymi stopniami awansu zawodowego do aktywnego planowania rozwoju zawodowego poprzez realizację innowacji pedagogicznych. Cele projektu

4 Zarządzanie innowacjami pedagogicznymiZarządzanie innowacjami pedagogicznymi (dla dyrektorów; 3 grupy x 12 os.) Lider innowacji pedagogicznychLider innowacji pedagogicznych (dla nauczycieli; 5 grup x 12 os.) Kurs ECDL zaawansowanyKurs ECDL zaawansowany (dla nauczycieli; 3 grupy x 12 os.) Kursy językowe doskonaląceKursy językowe doskonalące (dla nauczycieli, 9 grup x 10 os. łącznie, poziomy docelowe B1 i B2) Kursy językowe kwalifikacyjneKursy językowe kwalifikacyjne (dla nauczycieli, 5 grup x 10 os. łącznie, poziomy docelowe: B2 i C1) Szkolenia w okresie realizacji projektu

5 Zarządzanie innowacjami pedagogicznymi,Zarządzanie innowacjami pedagogicznymi, grupa 1 (dyrektorzy – 12 osób) Lider innowacji pedagogicznych,Lider innowacji pedagogicznych, grupa 1 (nauczyciele, 11 osób) Językowy kurs doskonalący B1,Językowy kurs doskonalący B1, grupa 1 (nauczyciele, 11 osób) Szkolenia zakończone w kwietniu 2012

6 Szkolenia stacjonarne (w CKPiU)Szkolenia stacjonarne (w CKPiU) –27 h – Szkolna współpraca międzynarodowa (prowadzący: Mirosław Mendecki, dyrektor Zespołu Szkół nr 10) –Współpraca międzynarodowa miasta i regionu (9h) –Unijne programy współpracy międzynarodowej szkół (9h) –Możliwości doskonalenia zawodowego n-li/n-lek w ramach programów unijnych (9h) –27 h – Menadżer innowacji pedagogicznych (prowadząca: Beata Florek, WODN w Łodzi) –Działalność innowacyjna w świetle przepisów oświatowych (9h) –Innowacyjne zarządzanie szkołą w świetle trendów współczesnej edukacji (9h) –Praktyczne aspekty innowacji pedagogicznych (9h) Zarządzanie innowacjami pedagogicznymi

7 Konwersatoria wyjazdowe:Konwersatoria wyjazdowe: –Bielsko – Biała ( ); V Liceum Ogólnokształcące – prowadzący: dyrektor Mirosław Frączek;V Liceum Ogólnokształcące – prowadzący: dyrektor Mirosław Frączek; Szkoła Podstawowa nr 24 – prowadząca: dyrektor Renata KraciukSzkoła Podstawowa nr 24 – prowadząca: dyrektor Renata Kraciuk Konwersatoria w szkołach lub placówkach, które odznaczają się wysoką jakością osiąganych wyników sprawdzianu/egzaminów zewnętrznych lub realizują nowatorskie rozwiązania w zakresie dydaktyki, wychowaniaKonwersatoria w szkołach lub placówkach, które odznaczają się wysoką jakością osiąganych wyników sprawdzianu/egzaminów zewnętrznych lub realizują nowatorskie rozwiązania w zakresie dydaktyki, wychowania Zarządzanie innowacjami pedagogicznymi

8

9

10

11

12

13 Konwersatoria wyjazdowe:Konwersatoria wyjazdowe: –Warszawa ( ); Społeczne Gimnazjum nr 20 Raszyńska - prowadząca: dyrektor Krystyna Starczewska;Społeczne Gimnazjum nr 20 Raszyńska - prowadząca: dyrektor Krystyna Starczewska; I Społeczne LO Bednarska – prowadzący: dyrektor Jan WróbelI Społeczne LO Bednarska – prowadzący: dyrektor Jan Wróbel Trzydniowe konwersatoria w szkołach lub placówkach o uznanych dokonaniach w zakresie innowacji pedagogicznychTrzydniowe konwersatoria w szkołach lub placówkach o uznanych dokonaniach w zakresie innowacji pedagogicznych Zarządzanie innowacjami pedagogicznymi

14

15

16

17 Zajęcia niestacjonarne w ZabrzuZajęcia niestacjonarne w Zabrzu –Zespół Szkół nr 10 ( ). Jednodniowa konferencja doskonalące w zabrzańskich szkołach/placówkach wskazanych jako szkoły/placówki mogące upowszechniać dobre praktyki (6h)Jednodniowa konferencja doskonalące w zabrzańskich szkołach/placówkach wskazanych jako szkoły/placówki mogące upowszechniać dobre praktyki (6h) –Prezentacja dobrych praktyk w zakresie np. nadzoru pedagogicznego dyrektora, analizy wyników egzaminów/klasyfikacyjnych, współpracy z otoczeniem szkoły/placówki, pozyskiwania środków zewnętrznych… –Panel, warsztaty, wykłady… - aktywny udział szkoły/placówki organizującej i uczestniczących dyrektorów –Produkty konferencji: publikacja wygłoszonych wystąpień, protokół z dyskusji, spisane wnioski uczestników –Konferencja doskonaląca dla uczestniczących dyrektorów – nie promocja szkół! Zarządzanie innowacjami pedagogicznymi

18

19

20 36 h – Innowacje w przepisach i realiach oświatowych36 h – Innowacje w przepisach i realiach oświatowych (prowadzący: Marzena Oterman, doradca metodyczny; Iwona Dąbrowska – Waśniewska, dyrektor ZSSpec nr 39 w Zabrzu) -Przepisy prawa (16h) -Innowacyjne zarządzanie karierą zawodową nauczycieli (12h) -Innowacje pedagogiczne w świetle trendów współczesnej edukacji (12h) 27 h – Innowacyjne formy pracy nauczyciela27 h – Innowacyjne formy pracy nauczyciela (prowadząca: Grażyna Skirmuntt, doradca metodyczny) –Nauczanie metodą projektu (9h) –Programy autorskie jako formy innowacji pedagogicznych (9h) –Prezentacja i ocena projektów innowacji pedagogicznych/programów nauczania (9h) Lider innowacji pedagogicznych

21 120 h – Kurs komputerowy ECDL - Core120 h – Kurs komputerowy ECDL - Core (prowadzący: Piotr Bukała, Jacek Terlecki - CEK LogoSoft) –Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych –Użytkowanie komputera –Przetwarzanie tekstów –Arkusze kalkulacyjne –Bazy danych –Grafika menadżerska i prezentacyjna –Przeglądanie stron internetowych i komunikacja Lider innowacji pedagogicznych

22

23

24 Zajęcia w CKPiUZajęcia w CKPiU –Zajęcia stacjonarne – 100h Zajęcia w Ośrodku Wypoczynkowo – Szkoleniowym Energetyk w DzierżnieZajęcia w Ośrodku Wypoczynkowo – Szkoleniowym Energetyk w Dzierżnie –Intensywne zajęcia niestacjonarne – 30h –Zajęcia niestacjonarne z native speakerem – 15h Językowy kurs doskonalący B1

25

26

27 Zarządzanie innowacjami pedagogicznymi:Zarządzanie innowacjami pedagogicznymi: –96 godzin szkoleń stacjonarnych i wyjazdowych; –12 zaświadczeń ukończenia kursu doskonalącego –2 autorskie programy kursów szkoleniowych: Szkolna współpraca międzynarodowa (Mirosław Mendecki)Szkolna współpraca międzynarodowa (Mirosław Mendecki) Menadżer innowacji pedagogicznych (Marta Kotarba – Kańczugowska)Menadżer innowacji pedagogicznych (Marta Kotarba – Kańczugowska) –12 konkursowych planów rozwojowych szkół i placówek oświatowych (koncepcji pracy szkoły) Rezultaty kursów

28 Lider innowacji pedagogicznych:Lider innowacji pedagogicznych: –183h szkoleń stacjonarnych –12 zaświadczeń ukończenie kursu doskonalącego –12 certyfikatów ECDL Core –12 lekcji elektronicznych (strony www) –2 autorskie programy kursów szkoleniowych: Innowacje w przepisach i realiach oświatowych (Marzena Oterman i Iwona Dąbrowska – Waśniewska)Innowacje w przepisach i realiach oświatowych (Marzena Oterman i Iwona Dąbrowska – Waśniewska) Innowacyjne formy pracy nauczyciela (Grażyna Skirmuntt)Innowacyjne formy pracy nauczyciela (Grażyna Skirmuntt) –12 konkursowych projektów innowacji pedagogicznych (programów nauczania) Rezultaty kursów

29 Językowy kurs doskonalący B1:Językowy kurs doskonalący B1: –145 godzin szkoleń językowych stacjonarnych i wyjazdowych –11 zaświadczeń doskonalącego ukończenia kursu językowego –11 certyfikatów językowych. Rezultaty kursów

30 Łączny budżet projektu: ,60Łączny budżet projektu: ,60 –Dofinansowanie EFS: ,06 –Wkład własny Zabrza: ,54 Finansowy: ,54Finansowy: ,54 Niefinansowy: ,00Niefinansowy: ,00 Koszta zakończonych kursów (ogółem/na os.)Koszta zakończonych kursów (ogółem/na os.) –Zarządzanie innowacjami pedagogicznymi (gr. 1): –Lider innowacji pedagogicznych (gr. 1): –Językowy kurs doskonalący B1 (gr. 1): Budżet

31 Liczba uczestnikówLiczba uczestników –Planowana: 272 (100%) –Zakończyli szkolenia: 34 (12,5%) –Zakończyli + realizują szkolenia: 124 (45%) BudżetBudżet –Plan: ,60 –Wykonanie (3 grupy: ZIP, LIP, B1): –Wykonanie (łącznie do ): Statystyki

32 Jak ocenia Pan/Pani przygotowanie merytoryczne prowadzącego? (skala 1 – 5)Jak ocenia Pan/Pani przygotowanie merytoryczne prowadzącego? (skala 1 – 5) Analiza ankiet ewaluacyjnych

33 Jak ocenia Pan/Pani sposób prowadzenia zajęć? skala 1 (b. nisko) do 5 (b. wysoko)Jak ocenia Pan/Pani sposób prowadzenia zajęć? skala 1 (b. nisko) do 5 (b. wysoko) Analiza ankiet ewaluacyjnych

34 Jak ocenia Pan/Pani formułę szkolenia?Jak ocenia Pan/Pani formułę szkolenia? –Za dużo ćwiczeń praktyczny, za mało teoretycznych –Za dużo ćwiczeń teoretycznych za mało praktycznych –Nie mam zastrzeżeń Analiza ankiet ewaluacyjnych

35 Jak ocenia Pan/Pani czas trwania szkolenia?Jak ocenia Pan/Pani czas trwania szkolenia? –1. Trwało za krótko –2. Trwało odpowiednio długo –3. Trwało za długo Analiza ankiet ewaluacyjnych

36 Jak ocenia Pan/Pani organizację szkolenia? (skala 1 – 5)Jak ocenia Pan/Pani organizację szkolenia? (skala 1 – 5) Analiza ankiet ewaluacyjnych

37 Koncepcja pracy szkołyKoncepcja pracy szkoły –Ekspertki: Marzena Oterman,Marzena Oterman, Wiesława Gala,Wiesława Gala, Irma M. Wrzosek;Irma M. Wrzosek; –Kryteria ocen: –Analiza istniejącej sytuacji z uwzględnieniem kluczowych problemów –Opis stanu pożądanego –Opis innowacji (kluczowe komponenty: cele, metody, formy, osoby) –Analiza interesariuszy –Analiza strategii –Ewaluacja pracy placówki, w tym plan procedury ewaluacji… –Nagrody: Tablica interaktywna dla szkoły (1 miejsce)Tablica interaktywna dla szkoły (1 miejsce) Zestaw multimedialny dla szkoły (2 miejsce)Zestaw multimedialny dla szkoły (2 miejsce) Wyniki konkursów

38 Najwyżej ocenione koncepcje pracy szkoły…Najwyżej ocenione koncepcje pracy szkoły… –Liczba uzyskanych punktów: 5,5;5,5; 4,7.4,7. –Imiona i nazwiska laureatów: 1. Maria Szpakowska, Gimnazjum nr Marcin Kłak, Gimnazjum nr 20 Wyniki konkursów

39 Projekty innowacji pedagogicznychProjekty innowacji pedagogicznych –Ekspertki… –Kryteria ocen: Nazwa, rodzaj, termin realizacji, kogo obejmuje (10%)Nazwa, rodzaj, termin realizacji, kogo obejmuje (10%) Jasno określony cel innowacji (10%)Jasno określony cel innowacji (10%) Treść innowacji, w tym warunki realizacji (40%)Treść innowacji, w tym warunki realizacji (40%) Oczekiwane efekty wdrożenia innowacji (10%)Oczekiwane efekty wdrożenia innowacji (10%) Formy ewaluacji (10%)Formy ewaluacji (10%) Innowacyjność opracowania, źródła (20%)Innowacyjność opracowania, źródła (20%) –Nagroda – tablica interaktywna dla szkoły/placówki Wyniki konkursów

40 Najwyżej oceniony projekt innowacji pedagogicznej…Najwyżej oceniony projekt innowacji pedagogicznej… –Liczba uzyskanych punktów: 5,15,1 –Imię i nazwisko laureatki: Cecylia Tomczak, Szkoła Podstawowa nr 8 Wyniki konkursów

41 Rozpoczęcie językowych kursów kwalifikacyjnych, poziom docelowy: B2 i C1 (po jednej grupie na każdym poziomie)Rozpoczęcie językowych kursów kwalifikacyjnych, poziom docelowy: B2 i C1 (po jednej grupie na każdym poziomie) Rozpoczęcie kursu LIP – grupa 3;Rozpoczęcie kursu LIP – grupa 3; Zakończenie kolejnych grup kursów doskonalących: ZIP (grupa 2), LIP (grupa 2), B1 (grupa 2 i 4)Zakończenie kolejnych grup kursów doskonalących: ZIP (grupa 2), LIP (grupa 2), B1 (grupa 2 i 4) Wyjazdowe zajęcia językowe w Dzierżnie (2-7 VII)Wyjazdowe zajęcia językowe w Dzierżnie (2-7 VII) Egzaminy językowe TOEIC (12, 13 VII)Egzaminy językowe TOEIC (12, 13 VII) Poszerzenie realizacji projektu o komponent współpracy ponadnarodowejPoszerzenie realizacji projektu o komponent współpracy ponadnarodowej Najbliższa przyszłość…

42 Adres strony

43 Dziękuję za uwagę Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Innowacyjna edukacja Doskonalenie metod nauczania i zarządzania w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze spotkanie podsumowujące."

Podobne prezentacje


Reklamy Google