Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Innowacyjna edukacja Doskonalenie metod nauczania i zarządzania w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze spotkanie podsumowujące.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Innowacyjna edukacja Doskonalenie metod nauczania i zarządzania w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze spotkanie podsumowujące."— Zapis prezentacji:

1 Innowacyjna edukacja Doskonalenie metod nauczania i zarządzania w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze spotkanie podsumowujące I część realizacji projektu 12 czerwca 2012 r. z udziałem Prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki – Szulik Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Cele projektu podniesienie kwalifikacji 36 zabrzańskich dyrektorów/dyrektorek w zakresie narzędzi, metod i form innowacyjnego zarządzania szkołą/placówką oświatową oraz zarządzania innowacjami pedagogicznymi; zwiększenie wiedzy 60 nauczycieli/nauczycielek zabrzańskich w zakresie przepisów dotyczących konstruowania i wdrażania innowacji pedagogicznych;

3 Cele projektu wdrożenie 236 nauczycieli/nauczycielek do aktywnego korzystania z innowacyjnych narzędzi, metod i form pracy, w tym ICT i j. obcych; zwiększenie motywacji 236 nauczycieli/nauczycielek do z wyższymi stopniami awansu zawodowego do aktywnego planowania rozwoju zawodowego poprzez realizację innowacji pedagogicznych.

4 Szkolenia w okresie realizacji projektu
Zarządzanie innowacjami pedagogicznymi (dla dyrektorów; 3 grupy x 12 os.) Lider innowacji pedagogicznych (dla nauczycieli; 5 grup x 12 os.) Kurs ECDL zaawansowany (dla nauczycieli; 3 grupy x 12 os.) Kursy językowe doskonalące (dla nauczycieli, 9 grup x 10 os. łącznie, poziomy docelowe B1 i B2) Kursy językowe kwalifikacyjne (dla nauczycieli, 5 grup x 10 os. łącznie, poziomy docelowe: B2 i C1)

5 Szkolenia zakończone w kwietniu 2012
Zarządzanie innowacjami pedagogicznymi, grupa 1 (dyrektorzy – 12 osób) Lider innowacji pedagogicznych, grupa 1 (nauczyciele, 11 osób) Językowy kurs doskonalący B1,

6 Zarządzanie innowacjami pedagogicznymi
Szkolenia stacjonarne (w CKPiU) 27 h – Szkolna współpraca międzynarodowa (prowadzący: Mirosław Mendecki, dyrektor Zespołu Szkół nr 10) Współpraca międzynarodowa miasta i regionu (9h) Unijne programy współpracy międzynarodowej szkół (9h) Możliwości doskonalenia zawodowego n-li/n-lek w ramach programów unijnych (9h) 27 h – Menadżer innowacji pedagogicznych (prowadząca: Beata Florek, WODN w Łodzi) Działalność innowacyjna w świetle przepisów oświatowych (9h) Innowacyjne zarządzanie szkołą w świetle trendów współczesnej edukacji (9h) Praktyczne aspekty innowacji pedagogicznych (9h)

7 Zarządzanie innowacjami pedagogicznymi
Konwersatoria wyjazdowe: Bielsko – Biała ( ); V Liceum Ogólnokształcące – prowadzący: dyrektor Mirosław Frączek; Szkoła Podstawowa nr 24 – prowadząca: dyrektor Renata Kraciuk Konwersatoria w szkołach lub placówkach, które odznaczają się wysoką jakością osiąganych wyników sprawdzianu/egzaminów zewnętrznych lub realizują nowatorskie rozwiązania w zakresie dydaktyki, wychowania

8

9

10

11

12

13 Zarządzanie innowacjami pedagogicznymi
Konwersatoria wyjazdowe: Warszawa ( ); Społeczne Gimnazjum nr 20 „Raszyńska” - prowadząca: dyrektor Krystyna Starczewska; I Społeczne LO „Bednarska” – prowadzący: dyrektor Jan Wróbel Trzydniowe konwersatoria w szkołach lub placówkach o uznanych dokonaniach w zakresie innowacji pedagogicznych

14

15

16

17 Zarządzanie innowacjami pedagogicznymi
Zajęcia niestacjonarne w Zabrzu Zespół Szkół nr 10 ( ). Jednodniowa konferencja doskonalące w zabrzańskich szkołach/placówkach wskazanych jako szkoły/placówki mogące upowszechniać dobre praktyki (6h) Prezentacja dobrych praktyk w zakresie np. nadzoru pedagogicznego dyrektora, analizy wyników egzaminów/klasyfikacyjnych, współpracy z otoczeniem szkoły/placówki, pozyskiwania środków zewnętrznych… Panel, warsztaty, wykłady… - aktywny udział szkoły/placówki organizującej i uczestniczących dyrektorów Produkty konferencji: publikacja wygłoszonych wystąpień, protokół z dyskusji, spisane wnioski uczestników Konferencja doskonaląca dla uczestniczących dyrektorów – nie promocja szkół!

18

19

20 Lider innowacji pedagogicznych
36 h – Innowacje w przepisach i realiach oświatowych (prowadzący: Marzena Oterman, doradca metodyczny; Iwona Dąbrowska – Waśniewska, dyrektor ZSSpec nr 39 w Zabrzu) Przepisy prawa (16h) Innowacyjne zarządzanie karierą zawodową nauczycieli (12h) Innowacje pedagogiczne w świetle trendów współczesnej edukacji (12h) 27 h – Innowacyjne formy pracy nauczyciela (prowadząca: Grażyna Skirmuntt, doradca metodyczny) Nauczanie metodą projektu (9h) Programy autorskie jako formy innowacji pedagogicznych (9h) Prezentacja i ocena projektów innowacji pedagogicznych/programów nauczania (9h)

21 Lider innowacji pedagogicznych
120 h – Kurs komputerowy ECDL - Core (prowadzący: Piotr Bukała, Jacek Terlecki - CEK LogoSoft) Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych Użytkowanie komputera Przetwarzanie tekstów Arkusze kalkulacyjne Bazy danych Grafika menadżerska i prezentacyjna Przeglądanie stron internetowych i komunikacja

22

23

24 Językowy kurs doskonalący B1
Zajęcia w CKPiU Zajęcia stacjonarne – 100h Zajęcia w Ośrodku Wypoczynkowo – Szkoleniowym „Energetyk” w Dzierżnie Intensywne zajęcia niestacjonarne – 30h Zajęcia niestacjonarne z native speakerem – 15h

25

26

27 Rezultaty kursów Zarządzanie innowacjami pedagogicznymi:
96 godzin szkoleń stacjonarnych i wyjazdowych; 12 zaświadczeń ukończenia kursu doskonalącego 2 autorskie programy kursów szkoleniowych: Szkolna współpraca międzynarodowa (Mirosław Mendecki) Menadżer innowacji pedagogicznych (Marta Kotarba – Kańczugowska) 12 konkursowych planów rozwojowych szkół i placówek oświatowych (koncepcji pracy szkoły)

28 Rezultaty kursów Lider innowacji pedagogicznych:
183h szkoleń stacjonarnych 12 zaświadczeń ukończenie kursu doskonalącego 12 certyfikatów ECDL Core 12 lekcji elektronicznych (strony www) 2 autorskie programy kursów szkoleniowych: Innowacje w przepisach i realiach oświatowych (Marzena Oterman i Iwona Dąbrowska – Waśniewska) Innowacyjne formy pracy nauczyciela (Grażyna Skirmuntt) 12 konkursowych projektów innowacji pedagogicznych (programów nauczania)

29 Rezultaty kursów Językowy kurs doskonalący B1:
145 godzin szkoleń językowych stacjonarnych i wyjazdowych 11 zaświadczeń doskonalącego ukończenia kursu językowego 11 certyfikatów językowych.

30 Budżet Łączny budżet projektu: 1.056.983,60
Dofinansowanie EFS: ,06 Wkład własny Zabrza: ,54 Finansowy: ,54 Niefinansowy: ,00 Koszta zakończonych kursów (ogółem/na os.) Zarządzanie innowacjami pedagogicznymi (gr. 1): Lider innowacji pedagogicznych (gr. 1): Językowy kurs doskonalący B1 (gr. 1):

31 Statystyki Liczba uczestników Budżet Planowana: 272 (100%)
Zakończyli szkolenia: 34 (12,5%) Zakończyli + realizują szkolenia: 124 (45%) Budżet Plan: ,60 Wykonanie (3 grupy: ZIP, LIP, B1): Wykonanie (łącznie do ):

32 Analiza ankiet ewaluacyjnych
Jak ocenia Pan/Pani przygotowanie merytoryczne prowadzącego? (skala 1 – 5)

33 Analiza ankiet ewaluacyjnych
Jak ocenia Pan/Pani sposób prowadzenia zajęć? skala 1 (b. nisko) do 5 (b. wysoko)

34 Analiza ankiet ewaluacyjnych
Jak ocenia Pan/Pani formułę szkolenia? Za dużo ćwiczeń praktyczny, za mało teoretycznych Za dużo ćwiczeń teoretycznych za mało praktycznych Nie mam zastrzeżeń

35 Analiza ankiet ewaluacyjnych
Jak ocenia Pan/Pani czas trwania szkolenia? 1. Trwało za krótko 2. Trwało odpowiednio długo 3. Trwało za długo

36 Analiza ankiet ewaluacyjnych
Jak ocenia Pan/Pani organizację szkolenia? (skala 1 – 5)

37 Wyniki konkursów Koncepcja pracy szkoły Ekspertki: Kryteria ocen:
Marzena Oterman, Wiesława Gala, Irma M. Wrzosek; Kryteria ocen: Analiza istniejącej sytuacji z uwzględnieniem kluczowych problemów Opis stanu pożądanego Opis innowacji (kluczowe komponenty: cele, metody, formy, osoby) Analiza interesariuszy Analiza strategii Ewaluacja pracy placówki, w tym plan procedury ewaluacji… Nagrody: Tablica interaktywna dla szkoły (1 miejsce) Zestaw multimedialny dla szkoły (2 miejsce)

38 Wyniki konkursów 1. Maria Szpakowska, 2. Marcin Kłak,
Najwyżej ocenione koncepcje pracy szkoły… Liczba uzyskanych punktów: 5,5; 4,7. Imiona i nazwiska laureatów: 1. Maria Szpakowska, Gimnazjum nr 21 2. Marcin Kłak, Gimnazjum nr 20

39 Wyniki konkursów Projekty innowacji pedagogicznych Ekspertki…
Kryteria ocen: Nazwa, rodzaj, termin realizacji, kogo obejmuje (10%) Jasno określony cel innowacji (10%) Treść innowacji, w tym warunki realizacji (40%) Oczekiwane efekty wdrożenia innowacji (10%) Formy ewaluacji (10%) Innowacyjność opracowania, źródła (20%) Nagroda – tablica interaktywna dla szkoły/placówki

40 Wyniki konkursów Cecylia Tomczak,
Najwyżej oceniony projekt innowacji pedagogicznej… Liczba uzyskanych punktów: 5,1 Imię i nazwisko laureatki: Cecylia Tomczak, Szkoła Podstawowa nr 8

41 Najbliższa przyszłość…
Rozpoczęcie językowych kursów kwalifikacyjnych, poziom docelowy: B2 i C1 (po jednej grupie na każdym poziomie) Rozpoczęcie kursu LIP – grupa 3; Zakończenie kolejnych grup kursów doskonalących: ZIP (grupa 2), LIP (grupa 2), B1 (grupa 2 i 4) Wyjazdowe zajęcia językowe w Dzierżnie (2-7 VII) Egzaminy językowe TOEIC (12, 13 VII) Poszerzenie realizacji projektu o komponent współpracy ponadnarodowej

42 Adres strony

43 Dziękuję za uwagę Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Innowacyjna edukacja Doskonalenie metod nauczania i zarządzania w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze spotkanie podsumowujące."

Podobne prezentacje


Reklamy Google