Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Innowacyjna edukacja. Doskonalenie metod nauczania i zarządzania w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze Projekt jest współfinansowany.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Innowacyjna edukacja. Doskonalenie metod nauczania i zarządzania w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze Projekt jest współfinansowany."— Zapis prezentacji:

1 Innowacyjna edukacja. Doskonalenie metod nauczania i zarządzania w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Realizator: Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Projekt odpowiada na nasze potrzeby zdiagnozowane w ubiegłym roku poprzez ankiety wypełniane przez nauczycieli i dyrektorów; Oferta projektu warta jest otwartości nawet, jeśli na pierwszy rzut oka wydaje się nie przystawać do realiów konkretnej szkoły. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wprowadzenie

4 …jako Zabrze nie jesteśmy liderami województwa śląskiego w osiąganych wynikach sprawdzianu/egzaminów… Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Uzasadnienie potrzeby projektu

5 …projekt będzie stanowił forum wymiany pomysłów, doświadczeń, dobrych praktyk wielu wymiarach: od lokalnego po międzynarodowy… Inspiracje innych szkół zabrzańskich Wizyty robocze w szkołach woj. śląskiego i nie tylko Recepcja dobrych rozwiązań ze szkół europejskich Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Uzasadnienie potrzeby projektu

6 …w kontekście niżu demograficznego i związanej z nim redukcji oddziałów, projekt da możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji, które mogą zwiększać szanse na utrzymanie zatrudnienia lub nadgodzin… Nauczanie j. obcego, jako drugiego przedmiotu (rodzaju prowadzonych zajęć): – We wszystkich typach szkół – W przedszkolach i klasach I – III Nauczanie innych przedmiotów w j. obcym w klasach dwujęzycznych (wzbogacanie oferty szkoły). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Uzasadnienie potrzeby projektu

7 Struktura projektu Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kursy doskonalące i kwalifikacyjne – Stacjonarne – Niestacjonarne Konferencje szkoleniowe Konferencja dot. innowacji pedagogicznych Publikacja książkowa

8 Struktura budżetu Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Struktura budżetu Źródło finansowaniaKwota Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego ,06 Wkład własny niefinansowy ,00 Wkład własny finansowy – środki finansowe szkół i placówek ,54 Wkład własny finansowy – środki finansowe Wydziału Oświaty UM ,00 Wartość projektu ogółem: ,60 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zakupy sprzętu91.900,00 Tablice interaktywne, zestawy multimedialne

10 Struktura szkoleń Szkolenia dotyczące innowacji pedagogicznych Szkolenia w zakresie języków obcych Szkolenia w zakresie ICT Szkolenia stacjonarne realizowane będą w siedzibie CKPiU w Zabrzu Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 1.Lider innowacji pedagogicznych a)Kurs doskonalący dla nauczycieli/nauczycielek b)5 grup x 12 osób x 183 godziny c)Nominalny trwania kursu: 6 miesięcy 2.Zarządzanie innowacjami pedagogicznymi a)Kurs doskonalący dla dyrektorów/dyrektorek b)3 grupy x 12 osób x 78 godzin c)Nominalny czas trwania kursu: 5 miesięcy Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolenia w zakresie innowacji

12 Kurs ECDL Core (120h) Innowacje w przepisach i realiach oświatowych (36h) – Przepisy prawa (12h) – Innowacyjne zarządzanie karierą zawodową nauczyciela (12h) – Innowacje pedagogiczne w świetle trendów współczesnej edukacji (12h) Innowacyjne formy pracy nauczyciela (27h + 9h pracy własnej) – Nauczanie metodą projektu (9h) – Własny program nauczania jako forma innowacji pedagogicznej (9h) – Prezentacja i ocena projektów innowacji pedagogicznych i własnych programów nauczania (9h) Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lider innowacji pedagogicznych

13 Menadżer innowacji pedagogicznych (27h + 9h pracy własnej: opracowanie programu rozwojowego szkoły) – Działalność innowacyjna szkół i placówek w świetle przepisów oświatowych (9h) – Innowacyjne zarządzanie szkołą w świetle trendów współczesnej edukacji (9h) – Praktyczne aspekty innowacji pedagogicznych, m.in. ewaluacja, finansowanie, partnerstwo (9h) Szkolna współpraca międzynarodowa (27h) – Współpraca międzynarodowa Zabrza i regionu (9h) – Unijne inicjatywy i programy na rzecz współpracy międzynarodowej szkół (9h) – Możliwości doskonalenia zawodowego n-li/n-lek w ramach programów unijnych (9h) Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zarządzanie IPed. (1)

14 Studium skutecznych rozwiązań innowacyjnych i eksperymentalnych – Trzydniowe niestacjonarne konwersatorium w szkołach i placówkach o uznanych dokonaniach w zakresie innowacji i eksperymentów pedagogicznych; – Trzy jednodniowe konwersatoria w szkołach i placówkach województwa śląskiego, legitymujących się wysokimi wynikami osiąganymi przez uczniów na sprawdzianie, egzaminach albo realizujących nowatorskie rozwiązania w zakresie dydaktyki i wychowania; – Jednodniowe konferencje w wybranych zabrzańskich szkołach i placówkach wskazanych przez OP, jako podmioty mogące upowszechniać dobre praktyki Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zarządzanie IPed. (2)

15 Szkolenia w zakresie innowacji: – Lider innowacji pedagogicznych – Zarządzanie innowacjami pedagogicznymi kończą się wytworzeniem produktów: projekt innowacji pedagogicznej lub własny program nauczania (nauczyciele) ; strategiczny plan rozwoju szkoły na okres 5 lat (dyrektorzy). Produkty podlegają ocenie. Autorzy najwyżej ocenionych produktów otrzymują nagrody dla szkoły ! Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolenia w zakresie innowacji

16 Szkolenia w zakresie ICT Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kurs doskonalący ECDL Core – w ramach kursu Lider innowacji pedagogicznych – 5 grup x 12 osób x 120 h – VII modułów – VII egzaminów Kurs doskonalący ECDL Advanced - samodzielny kurs – 3 grupy x 12 osób x 160 h – IV moduły – IV egzaminy

17 Szkolenia w zakresie j. obcych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kursy doskonalące – rozwijanie umiejętności językowych połączone z możliwością uzyskania certyfikatu potwierdzającego znajomość danego języka na jednym z poziomów RE; Kursy kwalifikacyjne – pozwalające uzyskać kwalifikacje do nauczania danego języka w danym typie szkoły/placówki lub do nauczania w danym języku.

18 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19 B1 – Kurs doskonalący – pozwalający uzyskać certyfikat potwierdzający znajomość języka na poziomie B1 (15% mężczyzn) – 6 grup x 10 osób x 145 godzin, w tym: Zajęcia stacjonarne (100 godzin) Zajęcia niestacjonarne (30h) – w okresie ferii/wakacji Konwersacje z native speakerem (15 h) w okresie ferii/wakacji Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolenia w zakresie j. obcych

20 B2 + pp – Kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczania j. obcego, jako drugiego przedmiotu (rodzaju prowadzonych zajęć) w edukacji przedszkolnej i klasach I – III SP (5% mężczyzn) – 3 grupy x 10 osób x 285 godzin (+140h pracy własnej): Zajęcia stacjonarne (100h) Kurs metody wczesnego nauczania języka (140h + 140h pracy własnej) Zajęcia niestacjonarne (30h) - w okresie ferii/wakacji Konwersacje z native speakerem (15 h) w okresie ferii/wakacji Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolenia w zakresie j. obcych

21 B2 – kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczania innych przedmiotów w j. obcym we wszystkich typach szkół (15% mężczyzn) – 3 grupy x 10 osób x 145 godzin, w tym: Zajęcia stacjonarne (100h) Zajęcia niestacjonarne (30h) – w okresie ferii/wakacji Konwersacje z native speakerem (15 h) w okresie ferii/wakacji Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolenia w zakresie j. obcych

22 C1 – kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczania j. obcego we wszystkich typach szkół (15% mężczyzn) – 2 grupy x 10 osób x 345h (+140h pracy własnej): Zajęcia stacjonarne (160h) Kurs przedmiotowo – metodyczny (140h + 140h pracy własnej) Zajęcia niestacjonarne (30h) – w okresie ferii/wakacji Konwersacje z native speakerem (15h) w okresie ferii/wakacji Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolenia w zakresie j. obcych

23 Czerwiec 2013 Max liczba uczestników: 150 osób Miejsce: sala koncertowa MOK Prelegenci zewnętrzni – 2 osoby Prelegenci – uczestnicy projektu Cel: podsumowanie działań projektowych, analiza efektywności działań, dzielnie się doświadczeniem w zakresie IPed. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejska konferencja na temat IPed

24 Spis treści: Programy kursów doskonalących w zakresie innowacji pedagogicznych Projekty innowacji pedagogicznych i programy nauczania wytworzone w ramach projektu Analizy ankiet ewaluacyjnych wypełnianych w ramach projektu Artykuły i analizy nauczycieli i dyrektorów dotyczące jakości pracy szkół Zbiorcze dane statystyczne na temat zabrzańskiej oświaty z uwzględnieniem jakości Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja książkowa (VI.2013)

25 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rekrutacja

26 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rekrutacja

27 Kryteria rekrutacyjne: Uczestnikami projektu mogą być w pierwszej kolejności nauczyciele/nauczycielki posiadający najwyższe stopnie awansu zawodowego, zatrudnieni w szkołach/zespołach/placówkach, w których: 1) kształci się mniej niż 400 uczniów/uczennic; 2) uczniowie na sprawdzianach lub egzaminach osiągają wyniki niższe od średniej województwa śląskiego i niższe od średniej Zabrza; 3) w ostatnich trzech latach nie realizowano innowacji i eksperymentów pedagogicznych na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002 r. Nr 56, poz. 506); 4) wyniki EWD z części humanistycznej lub matematyczno – przyrodniczej sytuują dany podmiot wśród szkół wymagających pomocy (dotyczy gimnazjów); Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rekrutacja

28 Weryfikacja kryteriów: Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rekrutacja Imię i nazwisko kandydata Data zgłoszenia K1K1K2K3K4Kwalifikacja/ Lista rezerwowa NN TAK NIETAKK XX NIE Lr YY TAKNIETAKNIEK MM TAK NIE K ZZ TAK Lr Przykład: kurs językowy zaczyna się r.

29 Termin rozpoczęcia rekrutacji: 1 czerwca 2011 r. Formularz rejestracyjny na stronie www zwrotny nt. wolnych miejsc Złożenie dokumentów w wersji papierowej Publikacja listy uczestników na stronie www Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rekrutacja

30 Realizacja projektu spoczywa w naszych rekach – mamy decydujący wpływ na: klimat wdrażania i realizacji projektu jakość komunikowania się doskonalenie obowiązujących procedur organizację pracy zespołu zarządzającego projektem … Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podsumowanie

31 Dziękuję za uwagę Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Innowacyjna edukacja. Doskonalenie metod nauczania i zarządzania w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze Projekt jest współfinansowany."

Podobne prezentacje


Reklamy Google