Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Innowacyjna edukacja. Doskonalenie metod nauczania i zarządzania w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze Projekt jest współfinansowany.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Innowacyjna edukacja. Doskonalenie metod nauczania i zarządzania w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze Projekt jest współfinansowany."— Zapis prezentacji:

1 Innowacyjna edukacja. Doskonalenie metod nauczania i zarządzania w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Projekt w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”
Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Realizator: Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Wprowadzenie Projekt odpowiada na nasze potrzeby zdiagnozowane w ubiegłym roku poprzez ankiety wypełniane przez nauczycieli i dyrektorów; Oferta projektu warta jest otwartości nawet, jeśli na pierwszy rzut oka wydaje się nie przystawać do realiów konkretnej szkoły. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Uzasadnienie potrzeby projektu
…jako Zabrze nie jesteśmy liderami województwa śląskiego w osiąganych wynikach sprawdzianu/egzaminów… Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Uzasadnienie potrzeby projektu
…projekt będzie stanowił forum wymiany pomysłów, doświadczeń, dobrych praktyk wielu wymiarach: od lokalnego po międzynarodowy… Inspiracje innych szkół zabrzańskich Wizyty robocze w szkołach woj. śląskiego i nie tylko Recepcja dobrych rozwiązań ze szkół europejskich Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Uzasadnienie potrzeby projektu
…w kontekście niżu demograficznego i związanej z nim redukcji oddziałów, projekt da możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji, które mogą zwiększać szanse na utrzymanie zatrudnienia lub nadgodzin… Nauczanie j. obcego, jako drugiego przedmiotu (rodzaju prowadzonych zajęć): We wszystkich typach szkół W przedszkolach i klasach I – III Nauczanie innych przedmiotów w j. obcym w klasach dwujęzycznych (wzbogacanie oferty szkoły). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Struktura projektu Kursy doskonalące i kwalifikacyjne
Stacjonarne Niestacjonarne Konferencje szkoleniowe Konferencja dot. innowacji pedagogicznych Publikacja książkowa Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Struktura budżetu Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Tablice interaktywne, zestawy multimedialne
Struktura budżetu Źródło finansowania Kwota Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego ,06 Wkład własny niefinansowy 84.640,00 Wkład własny finansowy – środki finansowe szkół i placówek 59.507,54 Wkład własny finansowy – środki finansowe Wydziału Oświaty UM 14.400,00 Wartość projektu ogółem: ,60 Zakupy sprzętu 91.900,00 Tablice interaktywne, zestawy multimedialne Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Szkolenia stacjonarne realizowane będą w siedzibie CKPiU w Zabrzu
Struktura szkoleń Szkolenia dotyczące innowacji pedagogicznych Szkolenia w zakresie języków obcych Szkolenia w zakresie ICT Szkolenia stacjonarne realizowane będą w siedzibie CKPiU w Zabrzu Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Szkolenia w zakresie innowacji
Lider innowacji pedagogicznych Kurs doskonalący dla nauczycieli/nauczycielek 5 grup x 12 osób x 183 godziny Nominalny trwania kursu: 6 miesięcy Zarządzanie innowacjami pedagogicznymi Kurs doskonalący dla dyrektorów/dyrektorek 3 grupy x 12 osób x 78 godzin Nominalny czas trwania kursu: 5 miesięcy Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Lider innowacji pedagogicznych
Kurs ECDL Core (120h) Innowacje w przepisach i realiach oświatowych (36h) Przepisy prawa (12h) Innowacyjne zarządzanie karierą zawodową nauczyciela (12h) Innowacje pedagogiczne w świetle trendów współczesnej edukacji (12h) Innowacyjne formy pracy nauczyciela (27h + 9h pracy własnej) Nauczanie metodą projektu (9h) Własny program nauczania jako forma innowacji pedagogicznej (9h) Prezentacja i ocena projektów innowacji pedagogicznych i własnych programów nauczania (9h) Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 Zarządzanie IPed. (1) Menadżer innowacji pedagogicznych (27h + 9h pracy własnej: opracowanie programu rozwojowego szkoły) Działalność innowacyjna szkół i placówek w świetle przepisów oświatowych (9h) Innowacyjne zarządzanie szkołą w świetle trendów współczesnej edukacji (9h) Praktyczne aspekty innowacji pedagogicznych, m.in. ewaluacja, finansowanie, partnerstwo (9h) Szkolna współpraca międzynarodowa (27h) Współpraca międzynarodowa Zabrza i regionu (9h) Unijne inicjatywy i programy na rzecz współpracy międzynarodowej szkół (9h) Możliwości doskonalenia zawodowego n-li/n-lek w ramach programów unijnych (9h) Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Zarządzanie IPed. (2) Studium skutecznych rozwiązań innowacyjnych i eksperymentalnych Trzydniowe niestacjonarne konwersatorium w szkołach i placówkach o uznanych dokonaniach w zakresie innowacji i eksperymentów pedagogicznych; Trzy jednodniowe konwersatoria w szkołach i placówkach województwa śląskiego, legitymujących się wysokimi wynikami osiąganymi przez uczniów na sprawdzianie, egzaminach albo realizujących nowatorskie rozwiązania w zakresie dydaktyki i wychowania; Jednodniowe konferencje w wybranych zabrzańskich szkołach i placówkach wskazanych przez OP, jako podmioty mogące upowszechniać dobre praktyki Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 Szkolenia w zakresie innowacji
Lider innowacji pedagogicznych Zarządzanie innowacjami pedagogicznymi kończą się wytworzeniem produktów: projekt innowacji pedagogicznej lub własny program nauczania (nauczyciele); strategiczny plan rozwoju szkoły na okres 5 lat (dyrektorzy). Produkty podlegają ocenie. Autorzy najwyżej ocenionych produktów otrzymują nagrody dla szkoły! Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 Szkolenia w zakresie ICT
Kurs doskonalący ECDL Core – w ramach kursu „Lider innowacji pedagogicznych” 5 grup x 12 osób x 120 h VII modułów – VII egzaminów Kurs doskonalący ECDL Advanced - samodzielny kurs 3 grupy x 12 osób x 160 h IV moduły – IV egzaminy Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 Szkolenia w zakresie j. obcych
Kursy doskonalące – rozwijanie umiejętności językowych połączone z możliwością uzyskania certyfikatu potwierdzającego znajomość danego języka na jednym z poziomów RE; Kursy kwalifikacyjne – pozwalające uzyskać kwalifikacje do nauczania danego języka w danym typie szkoły/placówki lub do nauczania w danym języku. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19 Szkolenia w zakresie j. obcych
B1 – Kurs doskonalący – pozwalający uzyskać certyfikat potwierdzający znajomość języka na poziomie B1 (15% mężczyzn) 6 grup x 10 osób x 145 godzin, w tym: Zajęcia stacjonarne (100 godzin) Zajęcia niestacjonarne (30h) – w okresie ferii/wakacji Konwersacje z native speakerem (15 h) w okresie ferii/wakacji Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

20 Szkolenia w zakresie j. obcych
B2 + pp – Kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczania j. obcego, jako drugiego przedmiotu (rodzaju prowadzonych zajęć) w edukacji przedszkolnej i klasach I – III SP (5% mężczyzn) 3 grupy x 10 osób x 285 godzin (+140h pracy własnej): Zajęcia stacjonarne (100h) Kurs metody wczesnego nauczania języka (140h + 140h pracy własnej) Zajęcia niestacjonarne (30h) - w okresie ferii/wakacji Konwersacje z native speakerem (15 h) w okresie ferii/wakacji Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

21 Szkolenia w zakresie j. obcych
B2 – kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczania innych przedmiotów w j. obcym we wszystkich typach szkół (15% mężczyzn) 3 grupy x 10 osób x 145 godzin, w tym: Zajęcia stacjonarne (100h) Zajęcia niestacjonarne (30h) – w okresie ferii/wakacji Konwersacje z native speakerem (15 h) w okresie ferii/wakacji Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

22 Szkolenia w zakresie j. obcych
C1 – kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczania j. obcego we wszystkich typach szkół (15% mężczyzn) 2 grupy x 10 osób x 345h (+140h pracy własnej): Zajęcia stacjonarne (160h) Kurs przedmiotowo – metodyczny (140h + 140h pracy własnej) Zajęcia niestacjonarne (30h) – w okresie ferii/wakacji Konwersacje z native speakerem (15h) w okresie ferii/wakacji Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

23 Miejska konferencja na temat IPed
Czerwiec 2013 Max liczba uczestników: 150 osób Miejsce: sala koncertowa MOK Prelegenci zewnętrzni – 2 osoby Prelegenci – uczestnicy projektu Cel: podsumowanie działań projektowych, analiza efektywności działań, dzielnie się doświadczeniem w zakresie IPed. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

24 Publikacja książkowa (VI.2013)
Spis treści: Programy kursów doskonalących w zakresie innowacji pedagogicznych Projekty innowacji pedagogicznych i programy nauczania wytworzone w ramach projektu Analizy ankiet ewaluacyjnych wypełnianych w ramach projektu Artykuły i analizy nauczycieli i dyrektorów dotyczące jakości pracy szkół Zbiorcze dane statystyczne na temat zabrzańskiej oświaty z uwzględnieniem jakości Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

25 Rekrutacja Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

26 Rekrutacja www.innowacyjna-edukacja.zabrze.pl
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

27 Kryteria rekrutacyjne:
Rekrutacja Kryteria rekrutacyjne: Uczestnikami projektu mogą być w pierwszej kolejności nauczyciele/nauczycielki posiadający najwyższe stopnie awansu zawodowego, zatrudnieni w szkołach/zespołach/placówkach, w których: 1) kształci się mniej niż 400 uczniów/uczennic; 2) uczniowie na sprawdzianach lub egzaminach osiągają wyniki niższe od średniej województwa śląskiego i niższe od średniej Zabrza; 3) w ostatnich trzech latach nie realizowano innowacji i eksperymentów pedagogicznych na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002 r. Nr 56, poz. 506); 4) wyniki EWD z części humanistycznej lub matematyczno – przyrodniczej sytuują dany podmiot wśród szkół wymagających pomocy (dotyczy gimnazjów); Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

28 Rekrutacja Weryfikacja kryteriów: Imię i nazwisko kandydata
Data zgłoszenia K1 K2 K3 K4 Kwalifikacja/ Lista rezerwowa NN TAK NIE K XX Lr YY MM ZZ Przykład: kurs językowy zaczyna się r. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

29 Termin rozpoczęcia rekrutacji:
Rekrutacja Termin rozpoczęcia rekrutacji: 1 czerwca 2011 r. Formularz rejestracyjny na stronie www zwrotny nt. wolnych miejsc Złożenie dokumentów w wersji papierowej Publikacja listy uczestników na stronie www Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

30 Podsumowanie Realizacja projektu spoczywa w naszych rekach – mamy decydujący wpływ na: klimat wdrażania i realizacji projektu jakość komunikowania się doskonalenie obowiązujących procedur organizację pracy zespołu zarządzającego projektem Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

31 Dziękuję za uwagę Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Innowacyjna edukacja. Doskonalenie metod nauczania i zarządzania w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze Projekt jest współfinansowany."

Podobne prezentacje


Reklamy Google