Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Postawa DEF. I: Stanisław Mika, Psychologia społeczna: To względnie trwała struktura procesów poznawczych, emocjonalnych i tendencji do zachowań odnoszących.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Postawa DEF. I: Stanisław Mika, Psychologia społeczna: To względnie trwała struktura procesów poznawczych, emocjonalnych i tendencji do zachowań odnoszących."— Zapis prezentacji:

1 1 Postawa DEF. I: Stanisław Mika, Psychologia społeczna: To względnie trwała struktura procesów poznawczych, emocjonalnych i tendencji do zachowań odnoszących się do jakiegoś przedmiotu lub dyspozycja do pojawiania się takich procesów, w której wyraża się stosunek do tego przedmiotu (zob. deklaracje, sondaże)

2 2 Postawa DEF. II - Jan Turowski, Socjologia. Małe struktury społeczne: Względnie trwała dyspozycja jednostki do określonego zachowania się wobec danego przedmiotu, wynikająca z poglądów, uczuć i dążności danej jednostki odnoszących się do przedmiotu postawy.

3 3 Komponenty postawy komponent poznawczy nie ma postawy bez przedmiotu, lub też nie można zająć (mieć) postawy wobec przedmiotu, o którym niczego się nie wie (to de facto komponent poznawczo-oceniający, gdyż poznawaniu zawsze towarzyszy ocena: przedmiot wartościowany dodatnio, ujemnie, zerowo). komponent emocjonalny uczucia żywione wobec przedmiotu postawy nadają tej postawie kierunek: pozytywny, lub negatywny składowa behawioralna zachowanie, reakcja jako konsekwencja poprzednich komponentów (zbliżanie się, unikanie, wrogość)

4 4 Jakie wyróżniamy postawy i ze względu na co a)pozytywne, negatywne, ambiwalentne, czyli... - ludzkie postawy mają znak; może to być znak dodatni, ujemny lub ich suma - zero (ani przychylność, akceptacja, ani niechęć, odrzucenie); znak postawy przejawia się we wszystkich jej elementach: w przekonaniach (związek z wartościowaniem przedmiotu postawy), w emocjach (dodatnich lub ujemnych), w zachowaniu (zbliżamy się do przedmiotu, unikamy go, lub okazujemy wrogość)

5 5 Jakie wyróżniamy postawy i ze względu na co b) są silne lub słabe Postawy różnią się stopniem przychylności bądź nieprzychylności do swojego przedmiotu; Siła postawy znajduje się we wszystkich trzech jej składnikach; c) spójne i niespójne zgodne w trzech komponentach pod względem kierunku walencji, lub niezgodne (spójność) d) pełne lub niepełne zawierające wszystkie komponenty lub tylko dwie bądź prawie żadnej (kompletność, stopień kompletności)

6 6 Jakie wyróżniamy postawy i ze względu na co e) pierwotne pierwszorzędne – ukształtowane w dzieciństwie, czasem silnie uwarunkowane biologicznie, trudne do zmiany i... f) wtórne drugorzędne, kształtowane pod wpływem czynników psychicznych, społecznych – plastyczne g) centralne nadrzędne, odnoszące się do wartości autotelicznych, podstawowych h) spoza centralnego trzonu osobowości peryferyjne, podrzędne, dotyczące wartości instrumentalnych)

7 7 Zadanie Na WU określ swoją postawę wobec: FC Barcelona Małgorzaty Dydek Baracka Obamy


Pobierz ppt "1 Postawa DEF. I: Stanisław Mika, Psychologia społeczna: To względnie trwała struktura procesów poznawczych, emocjonalnych i tendencji do zachowań odnoszących."

Podobne prezentacje


Reklamy Google