Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja multimedialna RODZINA. Rodzina Jest najmniejszą, podstawową grupą społeczną, stanowi integralną część każdego społeczeństwa, Jest najmniejszą,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja multimedialna RODZINA. Rodzina Jest najmniejszą, podstawową grupą społeczną, stanowi integralną część każdego społeczeństwa, Jest najmniejszą,"— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja multimedialna RODZINA

2 Rodzina Jest najmniejszą, podstawową grupą społeczną, stanowi integralną część każdego społeczeństwa, Jest najmniejszą, podstawową grupą społeczną, stanowi integralną część każdego społeczeństwa, Jest kulturowo uwarunkowanym regulatorem rodzinnych zachowań ludzkich oraz komórką społeczną zaspakajającą istotne potrzeby jednostki i społeczeństwa, Jest kulturowo uwarunkowanym regulatorem rodzinnych zachowań ludzkich oraz komórką społeczną zaspakajającą istotne potrzeby jednostki i społeczeństwa, Zaspokaja potrzeby poprzez zintegrowane wzorcami rodzinnymi działania i zachowania swych członków, którzy realizują określone funkcje rodziny Zaspokaja potrzeby poprzez zintegrowane wzorcami rodzinnymi działania i zachowania swych członków, którzy realizują określone funkcje rodziny posiada, własną, indywidualną, niepowtarzalną organizację i układ stosunków rodzinnych. posiada, własną, indywidualną, niepowtarzalną organizację i układ stosunków rodzinnych.

3 Funkcja rodziny Funkcja rodziny Wyspecjalizowane działania i współdziałania członków rodziny, wynikające z bardziej lub mniej uświadamianych sobie przez nich zadań, podejmowanych w ramach wyznaczonych przez obowiązujące normy i wzory, a prowadzące do określonych efektów głównych i pobocznych Wyspecjalizowane działania i współdziałania członków rodziny, wynikające z bardziej lub mniej uświadamianych sobie przez nich zadań, podejmowanych w ramach wyznaczonych przez obowiązujące normy i wzory, a prowadzące do określonych efektów głównych i pobocznych

4 5 Podstawowych funkcji jakie spełnia rodzina 1. Utrzymuje biologiczną całość społeczeństwa 2. Sprawuje opiekę nad dzieckiem, stwarza mu warunki rozwoju, umożliwia jego socjalizację 3. Kontroluje pod kontem norm obowiązujących w społeczeństwie postępowanie swoich członków 4. Zaspokaja potrzeby emocjonalne, stwarza warunki tak potrzebnej każdemu prywatności 5. Utrzymuje kulturalną ciągłość społeczeństwa, pokazując młodemu pokoleniu język, zwyczaje, wzory postępowań i przekazuje tradycję kulturalną

5 Obowiązki prawne członków rodziny Współdziałanie dla dobra rodziny Współdziałanie dla dobra rodziny Małżonkowie zobowiązani są przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny Małżonkowie zobowiązani są przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny Dzieci i rodzice mają obowiązek wzajemnie się wspierać Dzieci i rodzice mają obowiązek wzajemnie się wspierać Dzieci do 18 roku życia podlegają władzy rodzicielskiej Dzieci do 18 roku życia podlegają władzy rodzicielskiej Dzieci mieszkający z rodzicami, pozostające na ich utrzymaniu zobowiązane są pomagać w gospodarstwie domowym Dzieci mieszkający z rodzicami, pozostające na ich utrzymaniu zobowiązane są pomagać w gospodarstwie domowym Dziecko ukończywszy 18 lat, zamieszkujące u rodziców ma obowiązek przestrzegać porządku domowego ustalonego przez rodziców Dziecko ukończywszy 18 lat, zamieszkujące u rodziców ma obowiązek przestrzegać porządku domowego ustalonego przez rodziców Rodzice mają obowiązek sprawować pieczę nad osobą dziecka Rodzice mają obowiązek sprawować pieczę nad osobą dziecka Rodzice mają obowiązek prawnego reprezentowania dziecka Rodzice mają obowiązek prawnego reprezentowania dziecka

6 Zakłócenie życia rodzinnego Alkoholizm Alkoholizm Agresja Agresja Niechciana ciąża Niechciana ciąża

7 Typy rodziny (ze względu na to, kto kieruje czynnościami rodziny) Najważniejszym autorytetem w rodzinie jest ojciec i on sprawuje przede wszystkim funkcje kontroli Najważniejszym autorytetem w rodzinie jest ojciec i on sprawuje przede wszystkim funkcje kontroli Funkcje te przypadają matce, obdarzonej z tej racji wysokim autorytetem Funkcje te przypadają matce, obdarzonej z tej racji wysokim autorytetem Zachodzi równowaga między mężem, a żoną w zakresie władzy i kontroli w rodzinie Zachodzi równowaga między mężem, a żoną w zakresie władzy i kontroli w rodzinie Rodzina wybiera drogę pośrednią między równowagą a dominacją męża lub żony Rodzina wybiera drogę pośrednią między równowagą a dominacją męża lub żony

8 Potrzeby jakie zaspokaja rodzina Biologiczne; Biologiczne; Ekonomiczne; Ekonomiczne; Psychospołeczne; Psychospołeczne; Bytowe; Bytowe; Opiekuńcze; Opiekuńcze; Emocjonalne (miłość i przynależność, wymiany uczuć, uznania, szacunku, poczucia bezpieczeństwa); Emocjonalne (miłość i przynależność, wymiany uczuć, uznania, szacunku, poczucia bezpieczeństwa); Kształtuje i wzbogaca osobowość Kształtuje i wzbogaca osobowość

9 Role rodzicielskie 1. Organizacja życia domowego, rola żywicieli, opiekunów, wychowawców, podejmują za dziecko decyzję i ponoszą za nie odpowiedzialność 2. Udział w kształtowaniu się osobowości dziecka, jego świata myśli, uczuć, dążeń oraz w tworzeniu się obrazu siebie samego, poczucia własnego ja 3. Układ ról - postać matki i ojca. Od roli ojca oczekuje się: siły, zaradności, odpowiedzialności, stwarzania oparcia dla żony i całej rodziny. Od roli matki oczekuje się: ekspresji uczuć, serdeczności, ciepła, wyrozumiałości, zrozumienia i zaspokojenia potrzeb innych, wprowadzenia w szerszy krąg rodziny i tradycji 4. Jednomyślność w systemie wartości, nakazach i zakazach ( brak jednolitości w zakazach i nakazach utrudnia dziecku rozeznanie w tym co dobre, a co złe; dla dziecka ważne jest jak odnoszą się wzajemnie rodzice do siebie i do innych członków rodziny- czy akceptują się, są życzliwi, czy pełni urazy, pretensji czy żalu


Pobierz ppt "Prezentacja multimedialna RODZINA. Rodzina Jest najmniejszą, podstawową grupą społeczną, stanowi integralną część każdego społeczeństwa, Jest najmniejszą,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google