Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opieka zastępcza w m. st. Warszawa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opieka zastępcza w m. st. Warszawa"— Zapis prezentacji:

1 Opieka zastępcza w m. st. Warszawa

2 Podstawy prawne działania:
Ustawa o pomocy społecznej Rozporządzenie w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych Rozporządzenie w sprawie rodzin zastępczych

3 Placówki opiekuńczo-wychowawcze:
Typu interwencyjnego, Typu socjalizacyjnego, Typu wsparcia dziennego, Typu rodzinnego, Wielofunkcyjne (mogą łączyć trzy pierwsze typy) w 2000 roku liczba miejsc w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych wynosiła 1268 (w tym 10 w RDD), obecnie 959 (w tym 47 RDD, 50 wsparcie dzienne)

4 Placówki interwencyjne dysponujące 116 miejscami:
LP. PLACÓWKA INTERWENCYJNA LICZBAMIEJSC 1 Pogotowie Opiekuńcze Nr 1, ul. Dembińskiego 1 30 dziewczęta od 11 r.ż. na podstawie postanowienia sądu 2 Pogotowie Opiekuńcze Nr 2 im. Józefa Czesława Babickiego, ul. Św. Bonifacego 81 70 50 – na podstawie postanowienia sądu, 20 – interwencja doraźna 3 Interwencyjna Placówka Opiekuńcza, ul. Batorego 44 OTWOCK 16 Niemowlęta przygotowywane do adopcji

5 Placówki socjalizacyjne dysponujące 343 miejscami:
LP. PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA LICZBA MIEJSC 1 Dom Dziecka Nr 2, ul. Jaktorowska 6 35 2 Dom Dziecka Nr 4, ul. Łukowska 25 40 3 Dom Dziecka Nr 5, ul. Podmokła 4 4 Dom Dziecka Nr 9 im. Lidii i Adama Ciołkoszów, ul. Korotyńskiego 13 41 5 Dom Dziecka Nr 12, ul. Tarczyńska 27 30 6 Dom Dziecka ZSFRM, ul. Klasyków 52/54 45 7 Dom Dziecka ZSFRM, ul. Paprociowa 2 50 8 Dom Dziecka ZSFRM, ul. Wałuszewska 48 9 Katolicka Placówka Wychowawcza „Nasz Dom”, ul. B. Śmiałego 37 12

6 Placówki wielofunkcyjne dysponujące 453 miejscami:
LP. PLACÓWKA WIELOFUNKCYJNA LICZBA MIEJSC W POSZCZEGÓLNYCH FORMACH PRACY 1 Dom Dziecka Nr 1 „Nasz Dom” im. Maryny Falskiej, Al. Zjednoczenia 34 36 - socjalizacja w budynku, 21 – 2 mieszkania filialne, 20 – dzieci w sytuacjach przemocy 2 Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło”, ul. Dalibora 1 38 – socjalizacja, 30 – interwencja dla dzieci lat 3 Ośrodek Wspomagania Rodziny, ul. 6-go Sierpnia 1/5 36 – socjalizacja 22 – 2 mieszkania filialne 30 – wsparcie dzienne , w tym 10 hostel 4 Dom Dziecka Nr 11 „Chata”, ul. Bohaterów 50 44 – socjalizacja, 28 – 3 mieszkania filialne, 14 – grupa specjalistyczna, 20 – wsparcie dzienne , w tym 10 hostel 5 Dom Dziecka Nr 15 im. Ks. G. P. Baudouina, ul. Nowogrodzka 75 30 – interwencja 30 - socjalizacja 6 – mieszkanie filialne, 8 – małoletnie matki z dziećmi 6 Dom Dziecka Nr 16 20 – interwencja 20 - socjalizacja

7

8

9

10 Placówki rodzinne dysponujące 47 miejscami:
LP. PLACÓWKA RODZINNA LICZBA MIEJSC 1 RIDD, ul. Ząbkowska 23/25 m. 84 4 2 RDD, ul. Ząbkowska 23/25 m. 53 3 RDD, ul. Borówkowa 8 RDD, Al. Jerozolimskie 47 m. 4 7 5 RDD, ul. Karowa 14/16 m. 29 6 RDD, ul. Zygmunta Augusta 12 RDD, u. Słowackiego 75 (Wesoła) 8 RDD, ul. 15 Sierpnia 15 9 RDD TPD, ul. Czerniakowska

11 „Co Miasto zapewnia …” mieszkanie lub dom (dotychczas tylko 2 RDD są zorganizowane w domu własnym rodziny) wyposażenie RDD (z udziałem dyrektora) samochód (zakup, ubezpieczenie, paliwo); koszty zakupu samochodu to zł i zł w zależności od liczby dzieci w placówce zatrudnienie dyrektora, ewentualnie pracownika ponoszenie kosztów wynikających z przepisów (miesięczna zryczałtowana kwota na dziecko, utrzymanie lokalu, usługi telekomunikacyjne, bieżące naprawy i remonty, świadczenia zdrowotne nieobjęte NFZ, wyrównanie opóźnień w nauce) oraz kosztów leków dla dzieci średni koszt wyposażenia domu jednorodzinnego lokalu mieszkalnego domu własnego rodziny na m2 lokalu 1 160 zł 900 zł 410 zł na dziecko umieszczone 35 980 zł 29 150 zł 16 380 zł na osobę w rodzinie 22 890 zł 16 250 zł 9 360 zł

12 Pozytywne strony RDD zindywidualizowanie opieki nad dziećmi
szybsze zdiagnozowanie deficytów dzieci i podjęcie pracy w celu ich zniwelowania zwiększona szansa dzieci na prawidłowy proces socjalizacji lepsze perspektywy szkolne, zawodowe unikanie stygmatyzacji

13 Średni koszt utrzymania dziecka placówce opiekuńczo-wychowawczej
LP. PLACÓWKA ŚREDNI KOSZT 1. wielofunkcyjna 3507 2. socjalizacyjna publiczna 3517 3. socjalizacyjna niepubliczna 2433 4. interwencyjna 2753 5. rodzinna 4150

14 Szkolenie kandydatów Szkoleniem kandydatów do rodzinnej opieki zastępczej zajmują się w Warszawie 4 ośrodki adopcyjno-opiekuńcze. W latach 2004 – 2007 ośrodki przeszkoliły 1129 rodzin, w tym 952 zainteresowanych przysposobieniem dziecka, 164 pełnieniem funkcji rodziny zastępczej, 13 prowadzeniem placówki rodzinnej.

15 Szkolenie kandydatów do rodzinnej opieki zastępczej w latach 2004 – 2007
ROK ADOPCJA KRAJOWA RODZINA ZASTĘPCZA RODZINNY DOM DZIECKA przeszkoleni zawiązani 2004 271 183 39 31 2 1 2005 253 153 22 7 2006 245 172 44 29 3 4 2007 95 50 26 SUMA 952 603 164 108 13 8

16 Rodziny zastępcze – typy:
Spokrewnione z dzieckiem (1335) Niespokrewnione z dzieckiem (174) Zawodowe niespokrwenione z dzieckiem: wielodzietne specjalistyczne (5) o charakterze pogotowia rodzinnego (3) w 2000 roku nie występował podział na rodziny spokrewnione i niespokrewnione z dzieckiem, natomiast w 2001 roku w Warszawie było 1400 rodzin zastępczych, w tym 1253 rodziny spokrewnione, w których przebywało 1454 dzieci oraz 147 rodzin niespokrewnionych, w których przebywało 166 dzieci

17 Spokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze:
Dzielnica Liczba rodzin Liczba dzieci Bemowo 76 96 Białołęka 38 42 Bielany 142 180 Mokotów 178 209 Ochota 55 63 Praga Południe 158 Praga Północ 118 148 Rembertów 15 18 Śródmieście 110 136 Targówek 91 109 Ursus 39 49 Ursynów 79 Wawer 32 37 Wesoła 17 22 Wilanów 12 13 Włochy 48 Wola 160 Żoliborz 34 35

18 Niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze:
Dzielnica Liczba rodzin - 174 Liczba dzieci - 207 Bemowo 8 10 Białołęka Bielany 14 Mokotów 20 24 Ochota Praga Południe 31 34 Praga Północ 9 Rembertów 3 4 Śródmieście 11 13 Targówek Ursus 5 Ursynów 15 19 Wawer 6 7 Wesoła 2 Wilanów Włochy Wola Żoliborz

19 Zawodowe rodziny zastępcze:
LP. Typ rodziny Liczba dzieci - 18 Dzielnica 1 pogotowie rodzinne 3 Śródmieście 2 Ursus Wawer 4 specjalistyczna 5 Rembertów 6 Ursynów 7 8

20 Pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych:
Wysokość pomocy pieniężnej wynosi miesięcznie w przypadku dziecka: do 7 roku życia - 60 % podstawy, czyli 988,20 zł do 7 roku życia, jeżeli dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności - 80 % podstawy, czyli 1 317,60 zł od 7 do 18 lat - 40 % podstawy, czyli 658,80 zł od 7 do 18 lat, jeżeli posiada orzeczenie o niepełnosprawności (tylko znacznym lub umiarkowanym) - 60 % podstawy, czyli 988,20 zł od 7 do 18 lat, umieszczonego w rodzinie zastępczej na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich- 60 % podstawy, czyli 988,20 zł od 7 do 18 lat posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności i umieszczonego w rodzinie zastępczej na podstawie ustawy, o której mowa w punkcie poprzednim – 80% podstawy, czyli 1 317,60 zł Niespokrewniona z dzieckiem rodzina zastępcza otrzymuje dodatkowo na każde umieszczone w niej dziecko kwotę odpowiadającą 10 % podstawy z tytułu sprawowania osobistej opieki i wychowania w wysokości 164,70 zł. Zgodnie z przepisami Starosta może przyznać rodzinie zastępczej jednorazowe świadczenie pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka w wysokości do 150% podstawy, tj. do wysokości 2470,50 zł.

21 Wsparcie rodzin zastępczych
Kontakt Rodziny z pracownikiem socjalnym WCPR (telefoniczny, osobisty, okresowe wizyty w środowisku) rozmowy, wymiana informacji, poradnictwo doraźne, praca socjalna. Kluby, grupy wsparcia oraz szkolenia w ośrodkach pomocy społecznej. Szkolenia dla wszystkich nowych spokrewnionych rodzin zastępczych prowadzone przez Publiczny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy. Szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe, organizowane przez Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy. Poradnictwo indywidualne prowadzone przez wszystkie ośrodki adopcyjno-opiekuńcze dla rodzin przeszkolonych w tych ośrodkach, w tym stały dyżur pedagoga i psychologa. Systemowa terapia rodzinna prowadzona przez Ośrodek Reintegracji Rodzin funkcjonujący w strukturze Ośrodka Wspomagania Rodziny w Warszawie. Oferta pomocy indywidualnej świadczona przez ośrodki pomocy społecznej, organizacje pozarządowe, parafie.

22 Koszty związane z opieką zastępczą w Warszawie (2007 rok)
Całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze Publiczne – zł Niepubliczne – zł Rodziny zastępcze zł W sumie koszty w 2007 roku wyniosły zł.


Pobierz ppt "Opieka zastępcza w m. st. Warszawa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google