Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opieka zastępcza w m. st. Warszawa. Podstawy prawne działania: Ustawa o pomocy społecznej Ustawa o pomocy społecznej Rozporządzenie w sprawie placówek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opieka zastępcza w m. st. Warszawa. Podstawy prawne działania: Ustawa o pomocy społecznej Ustawa o pomocy społecznej Rozporządzenie w sprawie placówek."— Zapis prezentacji:

1 Opieka zastępcza w m. st. Warszawa

2 Podstawy prawne działania: Ustawa o pomocy społecznej Ustawa o pomocy społecznej Rozporządzenie w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych Rozporządzenie w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych Rozporządzenie w sprawie rodzin zastępczych Rozporządzenie w sprawie rodzin zastępczych

3 Placówki opiekuńczo-wychowawcze Typu interwencyjnego, Typu interwencyjnego, Typu socjalizacyjnego, Typu socjalizacyjnego, Typu wsparcia dziennego, Typu wsparcia dziennego, Typu rodzinnego, Typu rodzinnego, Wielofunkcyjne (mogą łączyć trzy pierwsze typy) Wielofunkcyjne (mogą łączyć trzy pierwsze typy)

4 Placówki interwencyjne dysponujące 96 miejscami LP. PLACÓWKA INTERWENCYJNA LICZBA MIEJSC 1 Pogotowie Opiekuńcze Nr 1, ul. Dembińskiego 1 30 dziewczęta od 11 r.ż. na podstawie postanowienia sądu 2 Pogotowie Opiekuńcze Nr 2 im. Józefa Czesława Babickiego, ul. Św. Bonifacego – na podstawie postanowienia sądu, 20 – interwencja doraźna 3 Interwencyjna Placówka Opiekuńcza, ul. Batorego 44 OTWOCK 16 niemowlęta przygotowywane do adopcji

5 Placówki socjalizacyjne dysponujące 328 miejscami LP. PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA LICZBA MIEJSC 1 Dom Dziecka Nr 2, ul. Jaktorowska Dom Dziecka Nr 4, ul. Łukowska Dom Dziecka Nr 5, ul. Podmokła Dom Dziecka Nr 9 im. Lidii i Adama Ciołkoszów, ul. Korotyńskiego Dom Dziecka Nr 12, ul. Tarczyńska Dom Dziecka ZSFRM, ul. Klasyków 52/ Dom Dziecka ZSFRM, ul. Paprociowa Dom Dziecka ZSFRM, ul. Wałuszewska Katolicka Placówka Wychowawcza Nasz Dom, ul. B. Śmiałego 37 12

6 Placówki wielofunkcyjne dysponujące 450 miejscami LP. PLACÓWKA WIELOFUNKCYJNA LICZBA MIEJSC W FORMACH PRACY 1 Dom Dziecka Nr 1 Nasz Dom im. Maryny Falskiej, Al. Zjednoczenia – socjalizacja w budynku, 21 – 2 mieszkania filialne, 20 – dzieci w sytuacjach przemocy 2 Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło, ul. Dalibora 1 30 – socjalizacja, 30 – interwencja dla dzieci lat 3 Ośrodek Wspomagania Rodziny, ul. 6-go Sierpnia 1/5 36 – socjalizacja, 22 – 2 mieszkania filialne, 30 – wsparcie dzienne, w tym 10 hostel 4 Dom Dziecka Nr 11 Chata, ul. Bohaterów – socjalizacja, 61 – 5 mieszkań filialnych, 20 – wsparcie dzienne, w tym 10 hostel 5 Dom Dziecka Nr 15 im. Ks. G. P. Baudouina, ul. Nowogrodzka – interwencja, 24 – socjalizacja, 12 – 2 mieszkania filialne, 8 – małoletnie matki z dziećmi 6 Dom Dziecka Nr – interwencja, 20 – socjalizacja

7 Liczba miejsc w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczychROK Liczba miejsc Uwagi w tym 2 niepubliczne placówki rodzinne (10 miejsc) w tym 3 placówki rodzinne – 1 niepubliczna, 2 publiczne (14 miejsc); 5 mieszkań filialnych (49 miejsc) w tym 10 placówek rodzinnych – 1 niepubliczna, 9 publicznych (53 miejsca); 116 miejsc w 11 mieszkaniach filialnych, 50 miejsc wsparcia dziennego w placówkach wielofunkcyjnych

8 Przyczyny opuszczania placówek opiekuńczo-wychowawczych w 2008 roku

9 Placówki rodzinne dysponujące 53 miejscami LP. PLACÓWKA RODZINNA LICZBA MIEJSC LICZBA ETATÓW 1 RIDD, ul. Ząbkowska 23/25 m RDD, ul. Ząbkowska 23/25 m RDD, ul. Borówkowa RDD, Al. Jerozolimskie 47 m RDD, ul. Karowa 14/16 m RDD, ul. Zygmunta Augusta RDD, ul. Słowackiego 75 (Wesoła) 71 8 RDD, ul. 15 Sierpnia RDD, ul. Warzelnicza 23b RDD TPD, ul. Czerniakowska 26b/25 61,5

10 Co Miasto zapewnia placówkom rodzinnym mieszkanie lub dom (dotychczas tylko 2 RDD są zorganizowane w domu własnym rodziny), mieszkanie lub dom (dotychczas tylko 2 RDD są zorganizowane w domu własnym rodziny), wyposażenie RDD (z udziałem dyrektora) wyposażenie RDD (z udziałem dyrektora) samochód (zakup, ubezpieczenie, paliwo); koszty zakupu samochodu to zł i zł w zależności od liczby dzieci w placówce samochód (zakup, ubezpieczenie, paliwo); koszty zakupu samochodu to zł i zł w zależności od liczby dzieci w placówce średni koszt wyposażenia domu jednorodzinnego lokalu mieszkalnego domu własnego rodziny na m 2 lokalu zł900 zł410 zł na dziecko umieszczone zł zł zł na osobę w rodzinie zł zł9 360 zł

11 Co Miasto zapewnia placówkom rodzinnym cd. zatrudnienie dyrektora, ewentualnie pracownika (średnia pensja dyrektora placówki wynosi 4 596,93 zł, a pracownika 2 436,13 zł) zatrudnienie dyrektora, ewentualnie pracownika (średnia pensja dyrektora placówki wynosi 4 596,93 zł, a pracownika 2 436,13 zł) ponoszenie kosztów wynikających z przepisów (miesięczna zryczałtowana kwota na dziecko, utrzymanie lokalu, usługi telekomunikacyjne, bieżące naprawy i remonty, świadczenia zdrowotne nieobjęte NFZ, wyrównanie opóźnień w nauce) oraz kosztów leków dla dzieci) ponoszenie kosztów wynikających z przepisów (miesięczna zryczałtowana kwota na dziecko, utrzymanie lokalu, usługi telekomunikacyjne, bieżące naprawy i remonty, świadczenia zdrowotne nieobjęte NFZ, wyrównanie opóźnień w nauce) oraz kosztów leków dla dzieci) kwota ryczałtowa w Warszawie została zwiększona, w 2009 roku stanowi 45% podstawy (nie 34%) czyli 741,15 zł, dodatkowo zwiększana jest w czerwcu i wynosi 135% podstawy tj ,45 zł, a w sierpniu i grudniu wynosi 90% tj. 1482,30 zł; kwota jest również zwiększana w miesiącu przyjęcia dziecka o dodatkowe 23% (378,81 zł) kwota ryczałtowa w Warszawie została zwiększona, w 2009 roku stanowi 45% podstawy (nie 34%) czyli 741,15 zł, dodatkowo zwiększana jest w czerwcu i wynosi 135% podstawy tj ,45 zł, a w sierpniu i grudniu wynosi 90% tj. 1482,30 zł; kwota jest również zwiększana w miesiącu przyjęcia dziecka o dodatkowe 23% (378,81 zł)

12 Szkolenie kandydatów do rodzinnej opieki zastępczej w latach 2004 – 2008 ROK ADOPCJA KRAJOWA RODZINA ZASTĘPCZA PLACÓWKA RODZINNA przeszkolenizawiązaniprzeszkolenizawiązaniprzeszkolenizawiązani SUMA Szkoleniem kandydatów do rodzinnej opieki zastępczej zajmują się w Warszawie 4 ośrodki adopcyjno-opiekuńcze. Szkoleniem kandydatów do rodzinnej opieki zastępczej zajmują się w Warszawie 4 ośrodki adopcyjno-opiekuńcze.

13 Rodziny zastępcze – typy (w nawiasach podano liczbę rodzin zastępczych w 2008r.) Spokrewnione z dzieckiem (1321) Spokrewnione z dzieckiem (1321) Niespokrewnione z dzieckiem (163) Niespokrewnione z dzieckiem (163) Zawodowe niespokrewnione z dzieckiem: Zawodowe niespokrewnione z dzieckiem: wielodzietne (0) wielodzietne (0) specjalistyczne (6) specjalistyczne (6) o charakterze pogotowia rodzinnego (3) o charakterze pogotowia rodzinnego (3) Liczba rodzin zawiązanych – 283 Liczba rodzin rozwiązanych – 99

14 Liczba rodzin zastępczych i przebywających w nich dzieci w latach Od roku 2005 w liczbie niespokrewnionych rodzinach zastępczych i liczbie dzieci w nich przebywających zawiera się również liczba dzieci w zawodowych rodzinach zastępczych.ROK spokrewnione rodziny zastępcze dzieci w spokrewnionych RZ niespokrewnione rodziny zastępcze dzieci w niespokrewnionych RZ RAZEMrodzin dzieci w rodzinach

15 Pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych Wysokość pomocy pieniężnej wynosi miesięcznie w przypadku dziecka: do 7 roku życia - 60 % podstawy, czyli 988,20 zł do 7 roku życia - 60 % podstawy, czyli 988,20 zł do 7 roku życia, jeżeli dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności - 80 % podstawy, czyli 1 317,60 zł do 7 roku życia, jeżeli dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności - 80 % podstawy, czyli 1 317,60 zł od 7 do 18 lat - 40 % podstawy, czyli 658,80 zł od 7 do 18 lat - 40 % podstawy, czyli 658,80 zł od 7 do 18 lat, jeżeli posiada orzeczenie o niepełnosprawności (tylko znacznym lub umiarkowanym) - 60 % podstawy, czyli 988,20 zł od 7 do 18 lat, jeżeli posiada orzeczenie o niepełnosprawności (tylko znacznym lub umiarkowanym) - 60 % podstawy, czyli 988,20 zł od 7 do 18 lat, umieszczonego w rodzinie zastępczej na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich- 60 % podstawy, czyli 988,20 zł od 7 do 18 lat, umieszczonego w rodzinie zastępczej na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich- 60 % podstawy, czyli 988,20 zł od 7 do 18 lat posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności i umieszczonego w rodzinie zastępczej na podstawie ustawy, o której mowa w punkcie poprzednim – 80% podstawy, czyli 1 317,60 zł od 7 do 18 lat posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności i umieszczonego w rodzinie zastępczej na podstawie ustawy, o której mowa w punkcie poprzednim – 80% podstawy, czyli 1 317,60 zł Niespokrewniona z dzieckiem rodzina zastępcza otrzymuje dodatkowo na każde umieszczonew niej dziecko kwotę odpowiadającą 10 % podstawy z tytułu sprawowania osobistej opieki i wychowania w wysokości 164,70 zł. Zgodnie z przepisami Starosta może przyznać rodzinie zastępczej jednorazowe świadczenie pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka w wysokości do 150% podstawy, tj. do wysokości 2470,50 zł.

16 Wynagrodzenie dla zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych Wysokość tego wynagrodzenia, w zależności od typu rodziny zastępczej, wynosi miesięcznie: Dla wielodzietnej oraz specjalistycznej zawodowej rodziny zastępczej – wynagrodzenie w wysokości do 160 % podstawy, czyli do 2.635,20 zł (brutto), nie mniej jednak niż 95% podstawy, tj. nie mniej niż 1564,65zł (brutto). Dla wielodzietnej oraz specjalistycznej zawodowej rodziny zastępczej – wynagrodzenie w wysokości do 160 % podstawy, czyli do 2.635,20 zł (brutto), nie mniej jednak niż 95% podstawy, tj. nie mniej niż 1564,65zł (brutto). Dla zawodowej rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego – wynagrodzenie w wysokości: Dla zawodowej rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego – wynagrodzenie w wysokości: - za pozostawanie w gotowości do przyjęcia dziecka w wysokości 95% podstawy, tj. 1564,65 zł (brutto), - za pozostawanie w gotowości do przyjęcia dziecka w wysokości 95% podstawy, tj. 1564,65 zł (brutto), - od dnia przyjęcia pierwszego dziecka wynagrodzenie wzrasta do 160% podstawy, tj. do 2.635,20 zł (brutto), - od dnia przyjęcia pierwszego dziecka wynagrodzenie wzrasta do 160% podstawy, tj. do 2.635,20 zł (brutto), - wynagrodzenie zwiększa się o 20% podstawy, tj. o 329,40 zł (brutto), jeżeli w rodzinie przebywa więcej niż troje dzieci w okresie dłuższym niż 10 dni w miesiącu. - wynagrodzenie zwiększa się o 20% podstawy, tj. o 329,40 zł (brutto), jeżeli w rodzinie przebywa więcej niż troje dzieci w okresie dłuższym niż 10 dni w miesiącu. Podstawą naliczania wynagrodzenia jest kwota w wysokości 1647,00 zł. Podstawą naliczania wynagrodzenia jest kwota w wysokości 1647,00 zł.

17 Koszty związane z utrzymaniem dzieci w rodzinnej opiece zastępczej oraz wynagradzaniem zawodowych rodzin zastępczych i kadry placówek rodzinnych (2008 rok) Pomoc pieniężna dla dzieci umieszczonych w spokrewnionych rodzinach zastępczych – ,00 zł Pomoc pieniężna dla dzieci umieszczonych w spokrewnionych rodzinach zastępczych – ,00 zł Pomoc pieniężna dla dzieci umieszczonych w niespokrewnionych rodzinach zastępczych, w tym w zawodowych rodzinach zastępczych – ,00 zł Pomoc pieniężna dla dzieci umieszczonych w niespokrewnionych rodzinach zastępczych, w tym w zawodowych rodzinach zastępczych – ,00 zł Koszty wynagradzania zawodowych rodzin zastępczych – ,00 zł Koszty wynagradzania zawodowych rodzin zastępczych – ,00 zł Ogółem koszty opieki sprawowanej w rodzinach zastępczych wyniosły ogółem – ,00 zł Ogółem koszty opieki sprawowanej w rodzinach zastępczych wyniosły ogółem – ,00 zł Koszt wynagrodzenia kadry publicznych placówek rodzinnych – ,48 zł Koszt wynagrodzenia kadry publicznych placówek rodzinnych – ,48 zł Ogółem koszty utrzymania publicznych placówek rodzinnych – ,44 zł Ogółem koszty utrzymania publicznych placówek rodzinnych – ,44 zł

18 Wsparcie rodzin zastępczych Kontakt Rodziny z pracownikiem socjalnym WCPR (telefoniczny, osobisty, okresowe wizyty w środowisku) rozmowy, wymiana informacji, poradnictwo doraźne, praca socjalna. Kontakt Rodziny z pracownikiem socjalnym WCPR (telefoniczny, osobisty, okresowe wizyty w środowisku) rozmowy, wymiana informacji, poradnictwo doraźne, praca socjalna. Kluby, grupy wsparcia oraz szkolenia w ośrodkach pomocy społecznej (dotyczy rodzin spokrewnionych). Kluby, grupy wsparcia oraz szkolenia w ośrodkach pomocy społecznej (dotyczy rodzin spokrewnionych). Ośrodek Wspierania Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT (dotyczy rodzin niespokrewnionych) Ośrodek Wspierania Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT (dotyczy rodzin niespokrewnionych) Szkolenia dla wszystkich nowych spokrewnionych rodzin zastępczych prowadzone przez Publiczny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy. Szkolenia dla wszystkich nowych spokrewnionych rodzin zastępczych prowadzone przez Publiczny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy. Szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe, organizowane przez Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy. Szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe, organizowane przez Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy. Poradnictwo indywidualne prowadzone przez wszystkie ośrodki adopcyjno- opiekuńcze dla rodzin przeszkolonych w tych ośrodkach, w tym stały dyżur pedagoga i psychologa. Poradnictwo indywidualne prowadzone przez wszystkie ośrodki adopcyjno- opiekuńcze dla rodzin przeszkolonych w tych ośrodkach, w tym stały dyżur pedagoga i psychologa. Systemowa terapia rodzinna, w tym reintegracja rodzin, prowadzona przez Ośrodek Reintegracji Rodzin funkcjonujący w strukturze Ośrodka Wspomagania Rodziny w Warszawie (Pyry). Systemowa terapia rodzinna, w tym reintegracja rodzin, prowadzona przez Ośrodek Reintegracji Rodzin funkcjonujący w strukturze Ośrodka Wspomagania Rodziny w Warszawie (Pyry). Oferta pomocy indywidualnej świadczona przez ośrodki pomocy społecznej, organizacje pozarządowe, parafie. Oferta pomocy indywidualnej świadczona przez ośrodki pomocy społecznej, organizacje pozarządowe, parafie.

19 Ośrodek Wspierania Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT Towarzystwo Nasz Dom, na zlecenie Miasta Stołecznego Warszawy, uruchomiło z dniem 1 grudnia 2008r. Ośrodek Wspierania Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT, w którym zatrudnieni zostali koordynatorzy rodzinnej opieki zastępczej. Towarzystwo Nasz Dom, na zlecenie Miasta Stołecznego Warszawy, uruchomiło z dniem 1 grudnia 2008r. Ośrodek Wspierania Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT, w którym zatrudnieni zostali koordynatorzy rodzinnej opieki zastępczej. Ich rolą jest koordynowanie realizacji indywidualnych planów pracy z dzieckiem i rodziną w zawodowych rodzinach zastępczych, placówkach rodzinnych i stopniowo obejmować będą programami wsparcia wszystkie warszawskie niespokrewnione rodziny zastępcze. Dalsza oferta Ośrodka PORT to wszechstronna pomoc specjalistyczna, a także prawna i organizacyjna dla rodzinnych form opieki zastępczej.


Pobierz ppt "Opieka zastępcza w m. st. Warszawa. Podstawy prawne działania: Ustawa o pomocy społecznej Ustawa o pomocy społecznej Rozporządzenie w sprawie placówek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google