Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Kwestia kobiet w Planach Działania dla Priorytetu VI PO KL w województwie kujawsko-pomorskim.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Kwestia kobiet w Planach Działania dla Priorytetu VI PO KL w województwie kujawsko-pomorskim."— Zapis prezentacji:

1 1 Kwestia kobiet w Planach Działania dla Priorytetu VI PO KL w województwie kujawsko-pomorskim

2 Kobiety, w tym w szczególności powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dzieci, stanowią jedną z grup premiowanych w województwie kujawsko-pomorskim w ramach Priorytetu VI PO KL za pomocą szczegółowych kryteriów wyboru projektów.

3 Poddziałanie – kryteria strategiczne Poddziałanie – kryterium dostępu Działanie 6.2 – kryterium dostępu Projekty innowacyjne Temat: Rozwój i wspieranie instrumentów wspierających godzenie życia zawodowego i rodzinnego oraz zwalczania dyskryminacji w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność

4 Kryterium strategiczne (10 pkt.) Odbiorcami produktu są osoby należące do jednej lub kilku z niżej wymienionych grup: a.Osoby nieaktywne zawodowo b.Kobiety (w tym powracające lub wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy) c.Osoby pozostające bez zatrudnienia zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą d.Osoby niepełnosprawne e.Osoby po 45 roku życia

5 Efekty: 1.Kobiety przeważają wśród osób, które zakończyły udział w projektach 2.W Działaniu 6.1 kobiety przeważają wśród wszystkich kategorii osób, które zakończyły udział, przy czym przewaga jest najwyższa wśród osób długotrwale bezrobotnych, młodych, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, najmniejsza wśród kobiet w wieku lata 3.W Działaniu 6.2 kobiety stanowią mniejszość wśród osób do 25 roku życia, osób z terenów wiejskich, osób w wieku lata 4.Kobiety stanowią mniejszość wśród osób, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej 5.Kobiety stanowią większość wśród osób, które zakończyły udział w projekcie w ramach Działania 6.3

6 L.PTytuł projektuNazwa BeneficjentaForma wsparciaGrupy docelowe Okres realizacji projektu 1. Wracamy - program aktywizacji zawodowej kobiet wychowujących dzieci Centrum Integracji Społecznej,,CISTOR" Gospodarstwo Pomocnicze Urzędu Miasta warsztaty kompetencji kluczowych, staże zawodowe, szkolenia zawodowe osoby nieaktywne zawodowo (30 osób) Kobieta aktywna, Kobietą sukcesu Iwona Wencka Przedsiębiorstwo Wielobranżowe język angielski, IPD osoby nieaktywne zawodowo (60) oraz osoby bezrobotne (20) Stop bierności, bądź kobietą sukcesu Europejska Grupa Doradcza Sp. z o.o szkolenia z zakresu rozwoju umiejętności interpersonalnych i nabywania kompetencji kluczowych, doradztwo z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy, język angielski, niemiecki kobiety bezrobotne (96) i kobiety nieaktywne zawodowo (24)

7 Lp.BeneficjentTytuł wnioskuDziałaniaOkres realizacji 1. Fundacja Ekspert – KujawyTeraz My Szkolenia: (Florystyka i zdobienie przedmiotów", "Kurs szycia i kroju) Warsztaty: ("Kształtowanie postaw przedsiębiorczych, "Kształtowanie własnego wizerunku, "Pośrednictwo pracy) Fundacja Ekspert – Kujawy Mobilne mieszkanki gminy Żnin Warsztaty aktywizacji zawodowej Kurs - prawo jazdy kat. B Spotkanie z pośrednikiem pracy Jaskółka. Fundacja Na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Uwierz w siebie – wsparcie aktywizacji zawodowej kobiet gmin Górzno, Bartniczka i Świedziebnia Kursy: języka angielskiego - poziom podstawowy; "Obsługa komputera i urządzeń biurowych"; "Trening umiejętności osobistych i społecznych "Autoprezentacja i budowa wizerunku "Metody aktywnego poszukiwania pracy STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY KAMIEŃ KRAJEŃSKI Kobieta Liderem Lokalnej Społeczności. Projekt szkoleniowy dla członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Kamień Krajeński Warsztaty: informacyjne (Internet, wyszukiwanie informacji o możliwościach pozyskiwania środków zewnętrznych oraz z podstaw obsługi pakietów biurowych); praktyczne (aplikowanie o środki) Badania ewaluacyjne - badania ankietowe na temat świadomości sposobu i możliwości realizowania inicjatyw społecznych Gmina Stolno Kurs florystyczny z elementami dekoracji wnętrz dla mieszkańców Gmin Stolno i Chełmno Kurs zawodowy z zakresu florystyki z elementami dekoracji wnętrz i aranżacji stołów Fundacja Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli Nowe umiejętności - większa szansa na zatrudnienie. Aktywizacja zawodowa kobiet z gminy Rojewo Warsztaty: "Odkrywam, że potrafię doradzatwo zawodowe Szkolenie: sprzedaż internetowa

8 Założenia do Planu działania na rok 2011: Premiowanie projektów skierowanych do kobiet, w tym zwłaszcza do kobiet powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci – uwzględniających działania na rzecz upowszechnianiem rozwiązań sprzyjających godzeniu życia zawodowego i rodzinnego (elastyczne formy zatrudnienia, zapewnienie opieki nad dziećmi) (Poddziałanie i 6.1.3, Działanie 6.2, Działanie 6.3);

9 9 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 Kwestia kobiet w Planach Działania dla Priorytetu VI PO KL w województwie kujawsko-pomorskim."

Podobne prezentacje


Reklamy Google