Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Kwestia kobiet w Planach Działania dla Priorytetu VI PO KL w województwie kujawsko-pomorskim.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Kwestia kobiet w Planach Działania dla Priorytetu VI PO KL w województwie kujawsko-pomorskim."— Zapis prezentacji:

1 1 Kwestia kobiet w Planach Działania dla Priorytetu VI PO KL w województwie kujawsko-pomorskim

2 Kobiety, w tym w szczególności powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dzieci, stanowią jedną z grup premiowanych w województwie kujawsko-pomorskim w ramach Priorytetu VI PO KL za pomocą szczegółowych kryteriów wyboru projektów.

3 Poddziałanie 6.1.1 – kryteria strategiczne Poddziałanie 6.1.3 – kryterium dostępu Działanie 6.2 – kryterium dostępu Projekty innowacyjne Temat: Rozwój i wspieranie instrumentów wspierających godzenie życia zawodowego i rodzinnego oraz zwalczania dyskryminacji w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność

4 Kryterium strategiczne (10 pkt.) Odbiorcami produktu są osoby należące do jednej lub kilku z niżej wymienionych grup: a.Osoby nieaktywne zawodowo b.Kobiety (w tym powracające lub wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy) c.Osoby pozostające bez zatrudnienia zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą d.Osoby niepełnosprawne e.Osoby po 45 roku życia

5 Efekty: 1.Kobiety przeważają wśród osób, które zakończyły udział w projektach 2.W Działaniu 6.1 kobiety przeważają wśród wszystkich kategorii osób, które zakończyły udział, przy czym przewaga jest najwyższa wśród osób długotrwale bezrobotnych, młodych, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, najmniejsza wśród kobiet w wieku 50- 64 lata 3.W Działaniu 6.2 kobiety stanowią mniejszość wśród osób do 25 roku życia, osób z terenów wiejskich, osób w wieku 50-64 lata 4.Kobiety stanowią mniejszość wśród osób, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej 5.Kobiety stanowią większość wśród osób, które zakończyły udział w projekcie w ramach Działania 6.3

6 L.PTytuł projektuNazwa BeneficjentaForma wsparciaGrupy docelowe Okres realizacji projektu 1. Wracamy - program aktywizacji zawodowej kobiet wychowujących dzieci Centrum Integracji Społecznej,,CISTOR" Gospodarstwo Pomocnicze Urzędu Miasta warsztaty kompetencji kluczowych, staże zawodowe, szkolenia zawodowe osoby nieaktywne zawodowo (30 osób) 01.02.2009- 31.03.2010 2. Kobieta aktywna, Kobietą sukcesu Iwona Wencka Przedsiębiorstwo Wielobranżowe język angielski, IPD osoby nieaktywne zawodowo (60) oraz osoby bezrobotne (20) 01.09.2009- 31.07.2010 3. Stop bierności, bądź kobietą sukcesu Europejska Grupa Doradcza Sp. z o.o szkolenia z zakresu rozwoju umiejętności interpersonalnych i nabywania kompetencji kluczowych, doradztwo z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy, język angielski, niemiecki kobiety bezrobotne (96) i kobiety nieaktywne zawodowo (24) 01.09.2009- 31.08.2010

7 Lp.BeneficjentTytuł wnioskuDziałaniaOkres realizacji 1. Fundacja Ekspert – KujawyTeraz My Szkolenia: (Florystyka i zdobienie przedmiotów", "Kurs szycia i kroju) Warsztaty: ("Kształtowanie postaw przedsiębiorczych, "Kształtowanie własnego wizerunku, "Pośrednictwo pracy) 01.04.2010 - 31.08.2010 2. Fundacja Ekspert – Kujawy Mobilne mieszkanki gminy Żnin Warsztaty aktywizacji zawodowej Kurs - prawo jazdy kat. B Spotkanie z pośrednikiem pracy 01.04.2010 - 31.08.2010 3. Jaskółka. Fundacja Na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Uwierz w siebie – wsparcie aktywizacji zawodowej kobiet gmin Górzno, Bartniczka i Świedziebnia Kursy: języka angielskiego - poziom podstawowy; "Obsługa komputera i urządzeń biurowych"; "Trening umiejętności osobistych i społecznych "Autoprezentacja i budowa wizerunku "Metody aktywnego poszukiwania pracy 01.04.2010 - 31.10.2010 4. STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY KAMIEŃ KRAJEŃSKI Kobieta Liderem Lokalnej Społeczności. Projekt szkoleniowy dla członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Kamień Krajeński Warsztaty: informacyjne (Internet, wyszukiwanie informacji o możliwościach pozyskiwania środków zewnętrznych oraz z podstaw obsługi pakietów biurowych); praktyczne (aplikowanie o środki) Badania ewaluacyjne - badania ankietowe na temat świadomości sposobu i możliwości realizowania inicjatyw społecznych. 01.05.2010 - 31.08.2010 5. Gmina Stolno Kurs florystyczny z elementami dekoracji wnętrz dla mieszkańców Gmin Stolno i Chełmno Kurs zawodowy z zakresu florystyki z elementami dekoracji wnętrz i aranżacji stołów 01.07.2010 - 31.10.2010 6. Fundacja Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli Nowe umiejętności - większa szansa na zatrudnienie. Aktywizacja zawodowa kobiet z gminy Rojewo Warsztaty: "Odkrywam, że potrafię doradzatwo zawodowe Szkolenie: sprzedaż internetowa 01.07.2010 - 31.12.2010

8 Założenia do Planu działania na rok 2011: Premiowanie projektów skierowanych do kobiet, w tym zwłaszcza do kobiet powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci – uwzględniających działania na rzecz upowszechnianiem rozwiązań sprzyjających godzeniu życia zawodowego i rodzinnego (elastyczne formy zatrudnienia, zapewnienie opieki nad dziećmi) (Poddziałanie 6.1.1 i 6.1.3, Działanie 6.2, Działanie 6.3);

9 9 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 Kwestia kobiet w Planach Działania dla Priorytetu VI PO KL w województwie kujawsko-pomorskim."

Podobne prezentacje


Reklamy Google