Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku www.up.podlasie.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku www.up.podlasie.pl."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku www.up.podlasie.pl

2 P ROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY W RAMACH P ROGRAMU O PERACYJNEGO K APITAŁ L UDZKI 2007-2013, P RIORYTETU VII P ROMOCJA I NTEGRACJI S POŁECZNEJ D ZIAŁANIA 7.2 P RZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ P ODDZIAŁANIE 7.2.1 A KTYWIZACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM. OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.07.2010-31.12.2013

3 PRZYCZYNY POWSTANIA POPS UTRUDNIAJĄ: DZIAŁANIA NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ POWODUJĄ: MAŁĄ SKUTECZNOŚĆ DZIAŁAŃ PRZYCZYNIAJĄ SIĘ: DO NIEEFEKTYWNEGO WYKORZYSTYWANIA ŚRODKÓW PUBLICZNYCH BRAK AKTUALNEJ, RZETELNEJ WIEDZY DOTYCZĄCEJ SYTUACJI OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM NIEDOSTATECZNE ROZPOZNANIE PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH ORAZ PRZYCZYN I MECHANIZMÓW ICH POWSTAWANIA

4 CEL GŁÓWNY POPS zaspokojenie potrzeb informacyjnych podmiotów funkcjonujących w woj. podlaskim w obszarze polityki społecznej: instytucji pomocy i integracji społecznej oraz ich partnerów społecznych i gospodarczych poprzez prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz z zakresu polityki społecznej.

5 SCHEMAT PRAC OBSERWATORIUM Przeprowadzenie badania potrzeb informacyjnych wśród podmiotów funkcjonujących w zakresie polityki społecznej. Badanie to umożliwi określenie obszarów z zakresu problematyki społecznej, w których występują braki informacyjne. Badanie to będzie również punktem wyjścia do stworzenia planu badawczego PLAN BADAWCZY OBSERWATORIUM Prace badawcze będą koncentrowały się na przeprowadzeniu pogłębionej diagnozy obszarów społecznych w woj. podlaskim wskazanych jako niedostatecznie przebadane. Uzyskane w trakcie badań informacje, mają ułatwić planowanie efektywnego i skutecznego wsparcia grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

6 SCHEMAT PRAC OBSERWATORIUM C. D. R EZULTATY : PRZEBADANIE CO NAJMNIEJ 8 WYBRANYCH OBSZARÓW LUB ZAGADNIEŃ SPOŁECZNYCH I UZYSKANIE ICH POGŁĘBIONEJ DIAGNOZY, OPRACOWANIE I OPUBLIKOWANIE WYNIKÓW BADAŃ I ANALIZ W FORMIE RAPORTÓW. BADANIA ZESPÓŁ PROJEKTOWY EKSPERT WSPIERAJĄCY GRUPA KONSULTACYJNA

7 POPS i OIS Obserwatorium Integracji Społecznej Badania i analizy z szeroko rozumianej polityki społecznej planowane w ramach POPS będą komplementarne wobec działań podejmowanych przez ROPS w Białymstoku realizujący od IX 2009 r. projekt systemowy Obserwatorium Integracji Społecznej.

8 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku www.up.podlasie.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google