Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku"— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

2 Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

3 przyczyny powstania pops
utrudniają: działania na rzecz integracji społeczno-zawodowej powodują: małą skuteczność działań przyczyniają się: do nieefektywnego wykorzystywania środków publicznych brak aktualnej, rzetelnej wiedzy dotyczącej sytuacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym niedostateczne rozpoznanie problemów społecznych oraz przyczyn i mechanizmów ich powstawania

4 cel główny pops zaspokojenie potrzeb informacyjnych podmiotów  funkcjonujących  w woj. podlaskim w obszarze polityki społecznej: instytucji pomocy i integracji społecznej oraz ich partnerów społecznych i gospodarczych poprzez prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz   z zakresu polityki społecznej.

5 schemat prac obserwatorium
Przeprowadzenie badania potrzeb informacyjnych wśród podmiotów funkcjonujących w zakresie polityki społecznej. Badanie to umożliwi określenie obszarów z zakresu problematyki społecznej, w których występują braki informacyjne.  Badanie to będzie również punktem wyjścia do stworzenia planu badawczego plan badawczy obserwatorium Prace badawcze będą koncentrowały się na przeprowadzeniu pogłębionej diagnozy obszarów społecznych w woj. podlaskim wskazanych jako niedostatecznie przebadane. Uzyskane w trakcie badań informacje, mają ułatwić planowanie efektywnego i skutecznego wsparcia grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

6 schemat prac obserwatorium c.d.
BADANIA zespół projektowy ekspert wspierający grupa konsultacyjna Rezultaty: przebadanie co najmniej 8 wybranych obszarów lub zagadnień społecznych i uzyskanie ich pogłębionej diagnozy, opracowanie i opublikowanie wyników badań i analiz w formie raportów.

7 POPS i OIS Badania i analizy z szeroko rozumianej polityki społecznej planowane w ramach POPS będą komplementarne wobec działań podejmowanych przez ROPS w Białymstoku realizujący od IX 2009 r. projekt systemowy „Obserwatorium Integracji Społecznej”.

8 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google