Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie projektami inwestycyjnymi w systemie gospodarki odpadami z uwzględnieniem metod PM BoK i IPMA Grzegorz Jokiel 2012 Projekt Nowy system gospodarki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie projektami inwestycyjnymi w systemie gospodarki odpadami z uwzględnieniem metod PM BoK i IPMA Grzegorz Jokiel 2012 Projekt Nowy system gospodarki."— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie projektami inwestycyjnymi w systemie gospodarki odpadami z uwzględnieniem metod PM BoK i IPMA Grzegorz Jokiel 2012 Projekt Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk Źródło: www.zielonaakcja.pl

2 Agenda 1)Metodyki zarządzania projektami 2)Interesariusze w projektach 3)Cykl życia projektu 4)Cele projektu 5)Struktura pracy w projekcie 6)Zarządzanie podstawowymi parametrami projektów (zakres, czas, koszty, jakość, ryzyko) 7)Teoria ograniczeń E. Goldratta w zarządzaniu projektami – Łańcuch krytyczny 8)Praktyki w projektach zagrożonych Projekt Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

3 Definicja projektu wg PMI (Process Management Institute) Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu lub dostarczenia unikalnej usługi. Przez tymczasowość należy rozumieć więc, iż każdy projekt ma swój początek i koniec. Każdy projekt trwa … dwa tygodnie, dwa dni … i … DWIE NOCE!! Projekt Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

4 Metodyki zarządzania projektami PMBoK - (Project Management Body of Knowledge – opracowana przez Project Management Institute (PMI) w 1987 IPMA – (International Project Management Assotiation) Prince2 - (Projects In Controlled Environments) – 1989 r. CCTA (Central Computer and Telecommunications Agency). Oparta na wcześniejszej metodyce PROMPT z 1975 Projekt Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

5 PMBoK Źródło: Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami PMBOK Guide, MT&DC, Warszawa, 2006 Projekt Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

6 IPMA Oko projektu Źródło: http://www.ipma.pl/sites/default/files/certyfikacja/NCB_v3_PL.pdf http://www.ipma.pl/sites/default/files/certyfikacja/NCB_v3_PL.pdf Projekt Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

7 IPMA; źródło: http://www.ipma.pl/sites/default/files/certyfikacja/NCB_v3_PL.pdf http://www.ipma.pl/sites/default/files/certyfikacja/NCB_v3_PL.pdf Projekt Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

8 Prince2 Podejście procesowe do zarządzania projektem. Definiuje szczegółowo osiem procesów najwyższego rzędu, które z kolei dzielą się na podprocesy: 1)Strategiczne zarządzanie projektem (ZS) – Directing a project (DP) 2)Planowanie (PL) – Planning (PL) 3)Uruchamianie Projektu/Przygotowanie Założeń Projektu (PP) – Starting up a project (SU) 4)Inicjowanie projektu (IP) – Initiating a project (IP) 5)Sterowanie Etapem (SE) – Controlling a stage (CS) 6)Zarządzanie Wytwarzaniem Produktów (WP) – Managing product delivery (MP) 7)Zarządzanie Zakresem Etapu (ZE) – Managing stage boundaries (SB) 8)Zamykanie Projektu (ZP) – Closing a project (CP) Źródło: Ken Bradley, "Podstawy metodyki PRINCE2", 2002 Projekt Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

9 Macierz interesariuszy (stakeholders) Źródło: http://www.marketdog.pl/?s=macierz+interesariuszy&op.x=25&op.y=16http://www.marketdog.pl/?s=macierz+interesariuszy&op.x=25&op.y=16 Projekt Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

10 Cykl życia projektu Źródło: T. Zieliński ARTZI. NET Projekt Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

11 Cele SMART Simple – prosty - Skonkretyzowany Measurable - mierzalny- Mierzalny – mierniki stopnia realizacji celu Achievable – osiągalny - Realny Relevant – istotny -Akceptowalny Timely defined - określony w czasie – Terminowy Źródło: Encyklopedia zarządzania http://mfiles.pl/pl/index.php/Zasada_SMARThttp://mfiles.pl/pl/index.php/Zasada_SMART Budowa spalarni (S), o określonej mocy przerobowej (M) w lokalizacji X (A,R), do końca 2014 r. (T) Projekt Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

12 WBS Work Breackdown Structure - Struktura podziału pracy nrKoncert reklamowy Zadania Wykona wcy 1Akceptacja projektu 1.1Przygotowanie założeń 1.2Negocjacje 2 Wykonawcy 2.1Kontraktowanie wykonawców 2.1.1Negocjacje cenowe 3Lokalizacja 3.1.Wizja lokalna 3.2….. Projekt Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

13 Zarządzanie zakresem 1)Zapoczątkowanie projektu (kick off meeting) 2)Planowanie zakresu (co należy zrobić) 3)Doprecyzowanie zakresu (szczegóły np. kolor, model,…) 4)Weryfikacja zakresu (w oparciu o podstawowe ograniczenia) 5)Kontrola zmian zakresu (kompetencje do zatwierdzania zmian) Projekt Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

14 Parametry projektu Projekt Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

15 Zasada 2 z 3 SZYBKO – DOBRZE - TANIO Projekt Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

16 Metoda Triage Zrobić koniecznie Powinno się zrobić Ewentualnie zrobić Projekt Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

17 Zarządzanie czasem 1)Identyfikacja działań (w jaki sposób zrealizować zadania) 2)Kolejność działań (logika, technologia, analizy sieciowe) 3)Szacowanie czasu trwania zadań (doświadczenia, eksperymenty, porównania) 4)Harmonogram 5)Kontrola harmonogramu (kamienie milowe, reakcje na odchylenia) Projekt Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

18 Teoria ograniczeń (TOC – Theory of Constraints) E. Goldratta Łańcuch krytyczny 1)Zarządzanie projektami poprzez terminy ostateczne (dead liney) 2)Bufory czasowe w etapach i zadaniach projektu 3)Syndrom studenta 4)Wpływ negatywnych bodźców na szacowanie czasu pracy 5)Bufor projektu Projekt Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

19 Bufor projektu Projekt Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

20 Łańcuch krytyczny Nadmierna alokacja zasobów Projekt Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

21 Zarządzanie kosztami w projekcie 1)Planowanie zasobów (rodzaj, ilość, …) 2)Kosztorysowanie zasobów (Norma3, stawki, …) 3)Budżetowanie kosztów (bufor budżetowy) 4)Kontrola kosztów (odchylenia kosztowe i plan reakcji na nie) Projekt Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

22 Zarządzanie jakością w projekcie 1)Planowanie jakości (kryteria obiektywne – np. normy, kryteria subiektywne – estetyka, …) 2)Zapewnianie jakości (zmiany materiałowe, ekip wykonawczych, technologii, …) 3)Kontrola jakości (kto, kiedy w jaki sposób, …) Projekt Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

23 Zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie 1)Planowanie organizacyjne Struktura organizacyjna projektu 2) Pozyskiwanie personelu rekrutacja do projektu (pozytywna i negatywna) 3) Kształtowanie zespołu można jedynie zapewnić dobre warunki pracy Projekt Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

24 Zarządzanie komunikacją w projekcie 1)Planowanie komunikacji (media, częstotliwość, forma, uprawnienia …) 2)Dystrybucja informacji (zakres, workflow, akceptacje) 3)Sprawozdawczość wyników (raportowanie …) 4)Zamkniecie administracyjne Baza wiedzy Projekt Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

25 Zarządzanie ryzykiem w projekcie 1)Planowanie zarządzania ryzykiem (akceptacja, przeniesienie, alternatywne scenariusze, działania kryzysowe, …) 2)Lista czynników ryzyka 3)Analiza jakościowa czynników ryzyka 4)Analiza ilościowa czynników ryzyka Macierz czynników ryzyka 5) Plan reakcji na czynniki ryzyka 6) Monitorowanie i kontrola ryzyka Projekt Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

26 Zarządzanie zamówieniami w projekcie 1)Planowanie zamówień (obszar, skala, budżet, harmonogram, …) 2)Planowanie zapytań (forma, ilość, …) 3)Zebranie ofert 4)Wybór dostawców 5)Administracja kontraktem 6)Zamknięcie kontraktu Zamiast kar za niedotrzymanie terminów – korzyści za wcześniejszą realizację Projekt Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

27 Zarządzanie integracją projektu 1)Opracowanie planu projektu 2)Realizacja planu projektu 3)Zintegrowana kontrola zmian Projekt Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

28 Projekty na drodze do klęski wg E. Yourdona Opóźnienie wykonania projektu komputerowego wynosi od 6 do 12 miesięcy w stosunku do terminu planowanego, a koszty rosną o 50 do 100% w stosunku do planowanych (Standish Group) Źródło: E. Yourdon: Marsz ku klęsce – poradnik dla projektanta systemów, WNT, Warszawa 2000, s. 11-12. Projekt Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

29 Gry negocjacyjne 1.Pomnóż przez 2 i cos dodaj 2.Odwrotność mnożenia przez 2 3.Zgadnij jaka liczbę mam na myśli 4.Dwukrotna połajanka (zastraszenie kierownika projektu) 5.Hiszpańska inkwizycja (zebranie prezesów) 6.Niska stawka (przetargowe oferty konkurentów) 7.Mam cię (na tydzień przed terminem klient nie wycofa się,) 8.Chińska tortura wodna (systematyczne małe opóźnienia) 9.Dym i lustra (szacunki oparte na nowej, niejasnej metodzie szacowania) 10.Ukryte zmienne albo pielęgnacja i jakość – można dostarczyć użytkownikowi nieskończona ilość oprogramowania pod warunkiem że nie musi ono działać i nie trzeba go będzie pielęgnować Projekt Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

30 Tworzenie przyzwoitych warunków pracy 1.Atak frontalny 2.Tajemnica kreciej nory 3.Prawa osadników 4.Telepraca (kukły jako zjawy biurowe) 5.Psia wachta 6.Barykady i bufory (strażnik, flaga) Projekt Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

31 Najlepsze praktyki zarządzania projektem 1.Formalne zarządzanie ryzykiem 2.Wzajemne koleżeńskie oceny, inspekcje i kontrole (świeże oko) 3.Harmonogram i zarządzanie oparte na dokumentach (na podstawie doświadczeń wcześniejszych projektów, jeżeli takowe były podobne) 4.Kamyki milowe (Milestones) i kamyki calowe 5.Ogólnie dostępne informacje o projekcie postępach, terminach itd. 6.Identyfikacja i eliminacja błędów w jak najwcześniejszej fazie projektu 7.Odpowiedzialność zarządzających względem pracowników Projekt Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

32 Najgorsze praktyki 1.Oczekiwanie skrócenia czasu o >10% od statystycznej normy dla podobnych projektów 2.Wprowadzanie nowej technologii jako środka skrócenia czasu projektu 3.Tolerowanie na ścieżce krytycznej zdarzeń, które nie są zależne od realizatorów projektu Projekt Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

33 Symptomy projektów na drodze do klęski 1.Odchodzą główni członkowie zespołu 2.Współczynnik odwrotnej proporcjonalności Dilberta 3.Nadmiar wisielczego humoru 4.Nowe nazwy projekty np. Projekt Titanic 5.Złowieszcza cisza ze strony użytkowników i dyrekcji, którzy dawniej często dowiadywali się o projekt Projekt Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

34 Projekt Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

35 Dziękuję za uwagę – zapraszam do dyskusji Grzegorz Jokiel Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław tel. +48 grzegorz.jokiel@gmail.com Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław tel. +48 71 36 80 415 grzegorz.jokiel@gmail.comgrzegorz.jokiel@ue.wroc.plwww.jokiel.ue.wroc.pl Projekt Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk


Pobierz ppt "Zarządzanie projektami inwestycyjnymi w systemie gospodarki odpadami z uwzględnieniem metod PM BoK i IPMA Grzegorz Jokiel 2012 Projekt Nowy system gospodarki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google