Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Copyright © Jerzy R. Nawrocki Zarządzanie przedsięwzięciami i PRINCE2 Inżynieria oprogramowania.

Коpie: 1
Copyright © Jerzy R. Nawrocki Zarządzanie przedsięwzięciami i PRINCE2 Inżynieria oprogramowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Copyright © Jerzy R. Nawrocki Zarządzanie przedsięwzięciami i PRINCE2 Inżynieria oprogramowania."— Zapis prezentacji:

1 Copyright © Jerzy R. Nawrocki Zarządzanie przedsięwzięciami i PRINCE2 Jerzy.Nawrocki@put.poznan.pl www.cs.put.poznan.pl/jnawrocki/io Inżynieria oprogramowania II Wykład 8

2 J.Nawrocki, PRINCE2 Wprowadzenie PRINCE = PRojects IN Controlled Environments CCTA = the Central Computer and Telecommunications Agency, UK 1989: CCTA wprowadza metodę PRINCE 1996: CCTA ogłasza metodę PRINCE2

3 J.Nawrocki, PRINCE2 Wstęp Managing Successful Projects with PRINCE2 Metodyka zarządzania przedsięwzięciami Główny aktor: kierownik przedsięwzięcia http://www.ccta.gov.uk/prince/

4 J.Nawrocki, PRINCE2 Plan wykładu Organizacja zespołu Cykl życia projektu Przygotowanie założeń projektu Inicjowanie projektu Planowanie Sterowanie etapem Zarządzanie zakresem etapu Wstęp Organizacja zespołu Cykl życia projektu Wybrane praktyki i narzędzia XPrince a ISO 9001:2000 XPrince a CMMI Oferta dla Polsoftu

5 J.Nawrocki, PRINCE2 Plan wykładu Organizacja zespołu Cykl życia projektu Przygotowanie założeń projektu Inicjowanie projektu Planowanie Sterowanie etapem Zarządzanie zakresem etapu Wstęp Organizacja zespołu Cykl życia projektu Wybrane praktyki i narzędzia XPrince a ISO 9001:2000 XPrince a CMMI Oferta dla Polsoftu

6 J.Nawrocki, PRINCE2 Struktura zarządzania wg PRINCE 2 Komitet Sterujący Przewod.

7 J.Nawrocki, PRINCE2 Struktura zarządzania wg PRINCE 2 Komitet Sterujący Przewod.Reprezentant dostawcy

8 J.Nawrocki, PRINCE2 Struktura zarządzania wg PRINCE 2 Komitet Sterujący Reprezentant użytkowników Przewod.Reprezentant dostawcy Error

9 J.Nawrocki, PRINCE2 Struktura zarządzania wg PRINCE 2 Komitet Sterujący Reprezentant użytkowników Przewod.Reprezentant dostawcy Error Im busy!

10 J.Nawrocki, PRINCE2 Struktura zarządzania wg PRINCE 2 Komitet Sterujący Reprezentant użytkowników Przewod.Reprezentant dostawcy Kierownik Przedsięwzięcia Raport Plan Jestem kierownik. Będę z Wami codziennie.

11 J.Nawrocki, PRINCE2 Struktura zarządzania wg PRINCE 2 Komitet Sterujący Reprezentant użytkowników Przewod.Reprezentant dostawcy Kierownik Przedsięwzięcia Nadzór Przedsięwzięcia Raport Plan

12 J.Nawrocki, PRINCE2 Kierownik Zesp. Struktura zarządzania wg PRINCE 2 Komitet Sterujący Reprezentant użytkowników Przewod.Reprezentant dostawcy Kierownik Przedsięwzięcia Nadzór Przedsięwzięcia Raport Plan Kierownik Zesp.

13 J.Nawrocki, PRINCE2 Kierownik Zespołu Struktura zarządzania wg PRINCE 2 Komitet Sterujący Reprezentant użytkowników Przewod.Reprezentant dostawcy Kierownik Przedsięwzięcia Nadzór Przedsięwzięcia Kierownik Zespołu Wsparcie Przedsięwz. Raport Plan Raport Zlecenie

14 J.Nawrocki, PRINCE2 Plan wykładu Organizacja zespołu Cykl życia projektu Przygotowanie założeń projektu Inicjowanie projektu Planowanie Sterowanie etapem Zarządzanie zakresem etapu Wstęp Organizacja zespołu Cykl życia projektu Wybrane praktyki i narzędzia XPrince a ISO 9001:2000 XPrince a CMMI Oferta dla Polsoftu

15 J.Nawrocki, PRINCE2 Cykl życia wg PRINCE 2 23.018.0427.0517.06 Etap 1Etap 2Etap 3Etap 4

16 J.Nawrocki, PRINCE2 Cykl życia wg PRINCE 2 23.018.0427.0517.061.07 Etap 1Etap 2Etap 3Etap 4Zamknię cie

17 J.Nawrocki, PRINCE2 Cykl życia wg PRINCE 2 27.1123.018.0427.0517.061.07 Inicj. projektu Etap 1Etap 2Etap 3Etap 4Zamknię cie

18 J.Nawrocki, PRINCE2 Cykl życia wg PRINCE 2 16.1027.1123.018.0427.0517.061.07 Przyg. zał. proj Inicj. projektu Etap 1Etap 2Etap 3Etap 4Zamknię cie

19 J.Nawrocki, PRINCE2 Procesy PRINCE 2 – Pierwsza przymiarka Zarządzanie zakresem etapu SB Przyg. założeń projektu SU Inicjowanie projektu IP Zamknięcie projektu CP Zarządzanie etapem 16.1027.1123.018.0427.0517.061.07 Przyg. zał. Proj Inicj. projektu Etap 1Etap 2Etap 3Etap 4Zamknięcie

20 J.Nawrocki, PRINCE2 Procesy PRINCE 2 Zarządzanie zakresem etapu SB Przyg. założeń projektu SU Planowanie PL Zarządzanie wytwarzaniem produktów Inicjowanie projektu IP Zamknięcie projektu CP Sterowanie etapem CS Zarządzanie etapem

21 J.Nawrocki, PRINCE2 Struktura zarządzania wg PRINCE 2 Komitet Sterujący Reprezentant użytkowników Przewod.Reprezentant dostawcy Kierownik Przedsięwzięcia Raport Plan Jestem kierownik. Będę z Wami codziennie.

22 J.Nawrocki, PRINCE2 Procesy PRINCE 2 Strategiczne zarządzanie projektem DP Zarządzanie zakresem etapu SB Przyg. założeń projektu SU Planowanie PL Zarządzanie wytwarzaniem produktów Inicjowanie projektu IP Zamknięcie projektu CP Sterowanie etapem CS Zarządzanie etapem

23 J.Nawrocki, PRINCE2 Procesy PRINCE 2 Strategiczne zarządzanie projektem DP Zarządzanie zakresem etapu SB Przyg. założeń projektu SU Planowanie PL Zarządzanie wytwarzaniem produktów Inicjowanie projektu IP Zamknięcie projektu CP Sterowanie etapem CS

24 J.Nawrocki, PRINCE2 Plan wykładu Organizacja zespołu Cykl życia projektu Przygotowanie założeń projektu Inicjowanie projektu Planowanie Sterowanie etapem Zarządzanie zakresem etapu Wstęp Organizacja zespołu Cykl życia projektu Wybrane praktyki i narzędzia XPrince a ISO 9001:2000 XPrince a CMMI Oferta dla Polsoftu

25 J.Nawrocki, PRINCE2 Przygotowanie założeń projektu (SU) Strategiczne zarządzanie projektem DP Sterowanie etapem CS Planowanie PL Zarządzanie wytwarzaniem produktów Inicjowanie projektu IP Zamknięcie projektu CP Zarządzanie zakresem etapu SB Przyg. zał. projektu SU

26 J.Nawrocki, PRINCE2 Przygotowanie założeń projektu (SU) Wyznaczenie przewodnicz. i kierownika SU1 SU Propozyc- ja proj.

27 J.Nawrocki, PRINCE2 Struktura zarządzania wg PRINCE 2 Komitet Sterujący Przewod. Kierownik Przedsięwzięcia

28 J.Nawrocki, PRINCE2 Przygotowanie założeń projektu (SU) Wyznaczenie przewodnicz. i kierownika SU1 SU Propozyc- ja proj. Projekt Zespołu Zarządzania SU2

29 J.Nawrocki, PRINCE2 Kierownik Zespołu Struktura zarządzania wg PRINCE 2 Komitet Sterujący Reprezentant użytkowników Przewod.Reprezentant dostawcy Kierownik Przedsięwzięcia Nadzór Przedsięwzięcia Kierownik Zespołu Wsparcie Przedsięwz.

30 J.Nawrocki, PRINCE2 Przygotowanie założeń projektu (SU) Wyznaczenie przewodnicz. i kierownika SU1 SU Propozyc- ja proj. Projekt Zespołu Zarządzania SU2 Zespół Zarządzania Wyznaczenie Zespołu Zarządzania SU3

31 J.Nawrocki, PRINCE2 Przygotowanie założeń projektu (SU) Wyznaczenie przewodnicz. i kierownika SU1 SU Propozyc- ja proj. Projekt Zespołu Zarządzania SU2 Zespół Zarządzania Wyznaczenie Zespołu Zarządzania SU3 Przygotowanie opisu projektu SU4 Opis projektu

32 J.Nawrocki, PRINCE2 Opis projektu Opis klienta Opis problemu Kogo problem dotyczy Jakie są jego implikacje Koncepcja rozwiązania Lista głównych produktów Ograniczenia Główne czynniki ryzyka

33 J.Nawrocki, PRINCE2 Przygotowanie założeń projektu (SU) Wyznaczenie przewodnicz. i kierownika SU1 SU Propozyc- ja proj. Projekt Zespołu Zarządzania SU2 Zespół Zarządzania Wyznaczenie Zespołu Zarządzania SU3 Przygotowanie opisu projektu SU4 Opis projektu Zdefiniowanie podejścia do projektu SU5

34 J.Nawrocki, PRINCE2 Przygotowanie założeń projektu (SU) Wyznaczenie przewodnicz. i kierownika SU1 SU Propozyc- ja proj. Projekt Zespołu Zarządzania SU2 Zespół Zarządzania Wyznaczenie Zespołu Zarządzania SU3 Przygotowanie opisu projektu SU4 Opis projektu Zdefiniowanie podejścia do projektu SU5 Planowanie etapu rozpo- częcia SU6 Plan etapu rozpoczęcia

35 J.Nawrocki, PRINCE2 Plan wykładu Organizacja zespołu Cykl życia projektu Przygotowanie założeń projektu Inicjowanie projektu Planowanie Sterowanie etapem Zarządzanie zakresem etapu Wstęp Organizacja zespołu Cykl życia projektu Wybrane praktyki i narzędzia XPrince a ISO 9001:2000 XPrince a CMMI Oferta dla Polsoftu

36 J.Nawrocki, PRINCE2 Inicjowanie projektu Strategiczne zarządzanie projektem DP Sterowanie etapem CS Planowanie PL Zarządzanie wytwarzaniem produktów Inicjowanie projektu IP Zamknięcie projektu CP Zarządzanie zakresem etapu SB Przyg. zał. projektu SU

37 J.Nawrocki, PRINCE2 Planowanie jakości IP1 IP Plan jakości projektu Planowanie projektu IP2 Plan projektu Dopracowanie spojrzenia biz. i czynników ryzyka IP3 Spojrzenie biznesowe

38 J.Nawrocki, PRINCE2 Zdefiniowanie mechanizmów kontroli Planowanie jakości Planowanie projektu Dopracowanie spojrzenia biz. i czynników ryzyka IP1IP2IP3 IP4 IP Plan jakości projektu Plan projektu Spojrzenie biznesowe Mechaniz- my kontr. Plan komunikacji

39 J.Nawrocki, PRINCE2 Zdefiniowanie mechanizmów kontroli Planowanie jakości Planowanie projektu Dopracowanie spojrzenia biz. i czynników ryzyka Założenie plików projektu IP1IP2IP3 IP4IP5 IP Plan jakości projektu Plan projektu Spojrzenie biznesowe Mechaniz- my kontr. Plan komunikacji Rejestr jakości Rejestr spraw Rejestr doświadczeń

40 J.Nawrocki, PRINCE2 Rejestr spraw

41 J.Nawrocki, PRINCE2 Przetwarzanie żądania zmiany 1.Zgłoszono 2.W akceptacji 3.W implementacji 4.W kontroli 5.W udostępnianiu 6.Skończono Analiza wpływu Akceptacja Implementacja Kontrola jakości Zgłoszenie zmiany Skończone

42 J.Nawrocki, PRINCE2 Rejestr spraw

43 J.Nawrocki, PRINCE2 Rejestr jakości Produkt MetodaOsoby Termin planow. Termin rzecz. Wynik Cel: Podsumowanie wykonanej kontroli jakości

44 J.Nawrocki, PRINCE2 Zdefiniowanie mechanizmów kontroli Planowanie jakości Planowanie projektu Dopracowanie spojrzenia biz. i czynników ryzyka Założenie plików projektu Scalenie dokumentu rozpocz. IP1IP2IP3 IP4IP5 IP6 IP Plan jakości projektu Plan projektu Spojrzenie biznesowe Mechaniz- my kontr. Plan komunikacji Dokument rozpoczęcia projektu Rejestr jakości Rejestr spraw Raport doświadczeń

45 J.Nawrocki, PRINCE2 Dokument rozpoczęcia projektu I. Wizja przedsięwzięcia II. Plan jakości III. Plan przedsięwzięcia IV. Pozostałe aspekty przedsięwzięcia

46 J.Nawrocki, PRINCE2 Plan wykładu – Tu skończyłem Organizacja zespołu Cykl życia projektu Przygotowanie założeń projektu Inicjowanie projektu Planowanie Sterowanie etapem Zarządzanie zakresem etapu Wstęp Organizacja zespołu Cykl życia projektu Wybrane praktyki i narzędzia XPrince a ISO 9001:2000 XPrince a CMMI Oferta dla Polsoftu

47 J.Nawrocki, PRINCE2 Planowanie Strategiczne zarządzanie projektem DP Sterowanie etapem CS Planowanie PL Zarządzanie wytwarzaniem produktów Inicjowanie projektu IP Zamknięcie projektu CP Zarządzanie zakresem etapu SB Przyg. zał. projektu SU

48 J.Nawrocki, PRINCE2 Projektowanie planu PL1

49 J.Nawrocki, PRINCE2 Projektowanie planu Definiowanie i analiza produktów PL1PL2 Hierarchiczna struktura produktów Opisy produktów Diagram przepływu produktów

50 J.Nawrocki, PRINCE2 Hierarchiczna struktura produktów Product Breakdown Structure Budowany system Kod Dokumentacja techniczna Dokumentacja użytkownika Moduł finansowo-księgowy Moduł magazynowy Specyfikacja wymagań Scenariusze i skrypty testowe

51 J.Nawrocki, PRINCE2 Projektowanie planu Definiowanie i analiza produktów PL1PL2 Hierarchiczna struktura produktów Opisy produktów Diagram przepływu produktów

52 J.Nawrocki, PRINCE2 Projektowanie planu Definiowanie i analiza produktów Identyfikacja czynności i zależności PL1PL2PL3 Hierarchiczna struktura produktów Opisy produktów Diagram przepływu produktów Lista czynności Zależności między czynnościami

53 J.Nawrocki, PRINCE2 Projektowanie planu Definiowanie i analiza produktów Identyfikacja czynności i zależności PL1PL2PL3 Hierarchiczna struktura produktów Opisy produktów Diagram przepływu produktów Szacowanie PL4 Lista czynności Zależności między czynnościami Oszacowanie czynności

54 J.Nawrocki, PRINCE2 Projektowanie planu Definiowanie i analiza produktów Identyfikacja czynności i zależności PL1PL2PL3 Hierarchiczna struktura produktów Opisy produktów Szeregowanie Diagram przepływu produktów Szacowanie PL4PL5 Lista czynności Zależności między czynnościami Oszacowanie czynności Harmonogram

55 J.Nawrocki, PRINCE2 Projektowanie planu Definiowanie i analiza produktów Identyfikacja czynności i zależności Analizowanie ryzyka PL1PL2PL3 PL6 Hierarchiczna struktura produktów Opisy produktów Szeregowanie Diagram przepływu produktów Szacowanie PL4PL5 Lista czynności Zależności między czynnościami Oszacowanie czynności Harmonogram Rejestr ryzyka

56 J.Nawrocki, PRINCE2 Projektowanie planu Definiowanie i analiza produktów Identyfikacja czynności i zależności Analizowanie ryzyka PL1PL2PL3 PL6 Scalanie planu PL7 Hierarchiczna struktura produktów Opisy produktów Szeregowanie Diagram przepływu produktów Szacowanie PL4PL5 Lista czynności Zależności między czynnościami Oszacowanie czynności Harmonogram Rejestr ryzyka

57 J.Nawrocki, PRINCE2 Plan wykładu Organizacja zespołu Cykl życia projektu Przygotowanie założeń projektu Inicjowanie projektu Planowanie Sterowanie etapem Zarządzanie zakresem etapu Wstęp Organizacja zespołu Cykl życia projektu Wybrane praktyki i narzędzia XPrince a ISO 9001:2000 XPrince a CMMI Oferta dla Polsoftu

58 J.Nawrocki, PRINCE2 Sterowanie projektem Strategiczne zarządzanie projektem DP Planowanie PL Zarządzanie wytw. produktów Inicjowanie projektu IP Zamknięcie projektu CP Zarządzanie zakresem etapu SB Przyg. zał. projektu SU Sterowanie etapem CS

59 J.Nawrocki, PRINCE2 Sterowanie etapem Autoryzacja pakietu prac Ocena postępów Odbiór skończ. prac

60 J.Nawrocki, PRINCE2 Sterowanie etapem Autoryzacja pakietu prac Ocena postępów Rejestrowa- nie spraw projektu Analiza spraw projektu Podejmow. działań naprawczych Odbiór skończ. prac

61 J.Nawrocki, PRINCE2 Sterowanie etapem Autoryzacja pakietu prac Ocena postępów Rejestrowa- nie spraw projektu Analiza spraw projektu Przegląd Statusu etapu Raporty dla Komitetu Sterującego Podejmow. działań naprawczych Odbiór skończ. prac

62 J.Nawrocki, PRINCE2 Raport dla Komitetu Sterującego Data Okres, którego raport dotyczy Stan budżetu Stan harmonogramu Produkty zakończone w danym okresie Faktyczne i potencjalne problemy Produkty do skończenia w następnym okresie Stan spraw projektu Wpływ zmian na budżet i harmonogram

63 J.Nawrocki, PRINCE2 Sterowanie etapem Autoryzacja pakietu prac Ocena postępów Rejestrowa- nie spraw projektu Analiza spraw projektu Przegląd Statusu etapu Raporty dla Komitetu Sterującego Podejmow. działań naprawczych Eskalowanie spraw projektu Odbiór skończ. prac

64 J.Nawrocki, PRINCE2 Raport o zagrożeniu Przyczyna odchylenia od planu etapu Konsekwencje odchylenia Dostępne opcje Wpływ każdej opcji na przypadek biznesowy, czynniki ryzyka i granice tolerancji Zalecenia kierownika projektu

65 J.Nawrocki, PRINCE2 Plan wykładu Organizacja zespołu Cykl życia projektu Przygotowanie założeń projektu Inicjowanie projektu Planowanie Sterowanie etapem Zarządzanie zakresem etapu Wstęp Organizacja zespołu Cykl życia projektu Wybrane praktyki i narzędzia XPrince a ISO 9001:2000 XPrince a CMMI Oferta dla Polsoftu

66 J.Nawrocki, PRINCE2 Zarządzanie zakresem etapu Strategiczne zarządzanie projektem DP Planowanie PL Zarządzanie wytw. produktów Inicjowanie projektu IP Zamknięcie projektu CP Zarządzanie zakresem etapu SB Przyg. zał. projektu SU Sterowanie etapem CS

67 J.Nawrocki, PRINCE2 Zarządzanie zakresem etapu SB Planowanie etapu

68 J.Nawrocki, PRINCE2 Zarządzanie zakresem etapu SB Planowanie etapu Aktualizacja planu projektu Aktualizacja przypadku biznesowego Aktualizacja rejestru ryzyka

69 J.Nawrocki, PRINCE2 Zarządzanie zakresem etapu SB Planowanie etapu Aktualizacja planu projektu Aktualizacja przypadku biznesowego Aktualizacja rejestru ryzyka Meldowanie o zakończe- niu etapu

70 J.Nawrocki, PRINCE2 Zarządzanie zakresem etapu SB Planowanie etapu Aktualizacja planu projektu Aktualizacja przypadku biznesowego Aktualizacja rejestru ryzyka Meldowanie o zakończe- niu etapu Opracowanie planu awaryjnego

71 J.Nawrocki, PRINCE2 PRINCE2 w formie przypadku użycia Realizacja projektu wg PRINCE2 1. Zespół przygotowuje założenia projektu 2. Zespół inicjuje projekt 3. Zespół realizuje etap projektu 4. Zespół zamyka projekt Rozszerzenia 3a. Potrzebny jeszcze jeden etap 3a1. Powtórzenie kroku 3.

72 J.Nawrocki, PRINCE2 Podsumowanie Zespół zarządzania Rola kierownika projektu Najważniejsze procesy PRINCE 2 Otwarcie Rozpoczęcie Sterowanie etapem Zarządzanie granicami Zamknięcie projektu

73 J.Nawrocki, PRINCE2 Ocena wykładu 1. Wrażenie ogólne (1 - 6) 2. Za szybko czy za wolno? 3. Czy dowiedziałeś się czegoś ważnego? 4. Co i jak poprawić?

74 J.Nawrocki, PRINCE2 Plan wykładu Organizacja zespołu Cykl życia projektu Przygotowanie założeń projektu Inicjowanie projektu Planowanie Sterowanie etapem Zarządzanie zakresem etapu Wstęp Organizacja zespołu Cykl życia projektu Wybrane praktyki i narzędzia XPrince a ISO 9001:2000 XPrince a CMMI Oferta dla Polsoftu


Pobierz ppt "Copyright © Jerzy R. Nawrocki Zarządzanie przedsięwzięciami i PRINCE2 Inżynieria oprogramowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google