Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2008 1 Projektowanie Aplikacji Komputerowych Projekty informatyczne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2008 1 Projektowanie Aplikacji Komputerowych Projekty informatyczne."— Zapis prezentacji:

1 Projektowanie Aplikacji Komputerowych Projekty informatyczne

2 Właściwości projektów informatycznych Unikalność Zakres Budżet Czas Zasoby Złożoność

3 Fakty Im większy projekt, tym większe prawdopodobieństwo opóźnienia Na podstawie zbadanych dziesiątków tysięcy projektów informatycznych w ciągu ostatnich statystycznie średnio 15% projektów jest opóźnionych, a 25% jest zarzuconych przed ukończeniem, Yourdon

4 Fakty Statystycznie 30% projektów jest zarzuconych a tylko 16% projektów informatycznych jest ukończonych w założonym czasie i budżecie., Kashif Manzoor Nasze studia pokazują, że tylko 5% systemów jest zbudowanych w założonym czasie i budżecie. Inne studia pokazują, że tylko 1% komercyjnych projektów informatycznych jest ukończonych w przewidywanym czasie, budżecie i zakresie. Co więcej, 75% projektów rozpoczętych są nigdy nie ukończone lub nie są zadowalające, Stan Zawrotny

5 Przyczyny niepowodzeń projektów informatycznych Brak wiedzy biznesowej Rozszerzanie zakresu projektu Nieuwzględnienie ograniczeń Niepełna lista zadań Nieuwzględnienie zależności zadań Błędnie oszacowane koszty siły roboczej Błędnie oszacowane koszty stałe Brak kompetencji Nieuwzględnienie danych historycznych

6 Metodyka Metodyka zarządzania projektem jest narzędziem, która ma wspomagać proces realizacji projektu Przykładowe metodyki PRINCE2 PJM

7 Cykl życia produktu a cykl życia projektu Idea Specyfikacja Analiza Projekt Implementacja Testowanie Wdrożenie Użytkowanie Wycofanie Projekt Produkt

8 Elementy składowe metodyki PRINCE2 Organizacja Planowanie Fazy Zarządzanie jakością Zarządzanie ryzykiem Metody i narzędzia kontroli projektu Zarządzanie konfiguracją Kontrola zmian

9 Organizacja Projekt jest realizowany w środowisku klient- dostawca Zespół projektowy Komitet sterujący Sponsor i egzekutor Główny użytkownik Główny egzekutor Kierownik projektu Kierownicy zespołów i zespoły projektowe Kontrola jakości Wsparcie projektowe

10 Zakres odpowiedzialności Komitet sterujący Kontrola, definiowanie i zatwierdzanie funduszy Ma być na bieżąco informowany o wszelkich odchyłkach od planu Decyzje są jednogłośne Główny użytkownik Zna cele biznesowe Wie jakie będą zyski z wdrożenia projektu Zapewni dostępność zasobów Zapewni zgodność z założeniami Usuwanie przeszkód Raportowanie do kierownictwa Zwoływanie posiedzeń

11 Zakres odpowiedzialności cd Główny wykonawca Ocena kosztów Zapewnienie zasobów Zatwierdzanie zmian Zapewni zgodność z założeniami Kierownik projektu Całościowa odpowiedzialność Zapewnienie infrastruktury Planowanie Monitorowanie kosztów, czasu, problemów Zarządzanie Raportowanie

12 Plan Elementy planu Produkty projektu Działania potrzebne do ich dostarczenia Zależności między działaniami Poziomy Projektu Faz Pracy zespołów Plan awaryjny - opracowanie alternatywnego planu

13 Fazy Fazy projektu pozwalają na lepszą kontrolę realizacji projektu Rozpoczęcie każdej fazy jest punktem decyzyjnym Dla każdej fazy należy określić produkty, które mają być w niej dostarczone

14 Zarządzanie ryzykiem Ryzyka biznesowe Nieosiągalne cele biznesowe Zmiany prawne Czynniki polityczne Niestabilność Ryzyka projektowe Brak zasobów Brak kompetencji Wadliwe narzędzi i technologie Niedostateczne testowanie Ryzyko zależności od dostawców zewnętrznych

15 Analiza i reakcja na ryzyko, mapa ryzyka Analiza Identyfikacja Oszacowanie prawdopodobieństwa i skutków Ocena (w kontekście podejmowanych akcji) Reakcja Zapobieganie Redukcja Transfer Utworzenie rezerw Akceptacja Mapa ryzyka Mapa ryzyka – definicja poziomów prawdopodobieństw i skutków może być zupełnie inna Skutek Prawdo podobie ństwo < >50000 <1%1, %3, %65 >50% Ryzka 1,2,3,4,6,7 są akceptowalne Na ryzyko nr. 5 musi być reakcja

16 Narzędzia kontroli projektu Dokumentacja: Inicjujące projekt Oceny końca faz Raporty postępu prac Wczesne ostrzeżenia Cząstkowa ocena etapu Zamknięcia projektu

17 Cele dokumentacji Inicjującej projekt Cel projektu Uzasadnieni biznesowe Zakres uprawnień Granice projektu Założenia Ryzyka projektu Terminy dostaw Fazy Koszty Wstępny plan Kontrolującej postęp Opis dostaw Zlecenia zadań Kontrola zmian Rejestr ryzyka Planowanie Raport końca faz Kontrola jakości Kończącej projekt Powiadomienie o zakończeniu Zdobyte doświadczenia Rekomendowane akcje Raport końcowy Uwagi użytkowników

18 Zarządzanie konfiguracją Identyfikacja elementów, które wymagają zarządzania konfiguracją Ocena ryzyka zmiany Rejestr zmian konfiguracji Autoryzacja zmian konfiguracji

19 Zarządzanie jakością Jakość – spełnienie oczekiwań klienta Jakość oznacza, że produkt charakteryzuje się pewnymi parametrami, które są przewidywalne Przykłady norm jakości ISO JURAN CROSBY Należy zidentyfikować oczekiwania klienta co do jakości produktu Kontroli jakości podlegają procesy: Planowania Zarządzanie wytwarzaniem produktów Zarządzanie zakresem etapu Zapewnienie jakości Audyty Księga jakości

20 Kontrola zmian Każda zmiana musi być zaakceptowana przez obie strony Zmiana musi zostać zarejestrowana Należy sprawdzić wpływ zmiany na realizację projektu koszty czas zasoby

21 Procesy metodyki PRINCE2 Rozpoczęcie projektu Przygotowanie założeń i celów. Powołanie zespołów. Planowanie prac przygotowawczych. Przygotowanie projektu Definicja założeń biznesowych, ryzyk. Powołanie zasobów. Podział prac na fazy i zdefiniowanie dostaw, produktów. Zarządzanie projektem Komitet sterujący podejmuje decyzje dotyczące rozpoczęcia, zakończenie faz oraz przydziela zasoby. Kierowanie fazą Monitorowanie postępów, ryzyk, kierowanie pracami wykonawczymi. Zarządzanie wytwarzaniem produktów Zapewnienie jakości odebranych dostaw, produktów. Rozpoczynanie nowej fazy Identyfikacja planowanych i osiągniętych wyników fazy zakończonej. Zamykanie projektu Dokumentacja prac, zdobyte doświadczenia (lesson learned), ostateczny odbiór. Planowanie

22 Proces ProceduraOdbiorcaDostawca Właściciel+komitet sterujący Kierownik+zespół

23 Techniki PRINCE2 Planowanie nastawione na produkt Techniki kontroli zmian Przeglądy jakości Prowadzenie dokumentacji projektowej

24 Planowanie nastawione na produkt Produkty projektu Produkty wspomagające zarządzanie Produkty wspomagające zapewnienie jakości

25 Techniki kontroli zmian Każda zmiana musi być odpowiednio udokumentowana: kto co kiedy dlaczego Analiza wpływu zmiany na projekt czas zakres zasoby budżet

26 Przeglądy jakości Przeglądy jakości muszą być zaplanowane Etapy 1.Przygotowanie przeglądu 2.Przeprowadzenie przeglądu 3.Wnioski i rekomendacje Uczestnicy przeglądu jakości (role) prowadzący przegląd jakości dostawca odbiorca protokolant

27 Prowadzenie dokumentacji Dokumenty projektowe dokument inicjujący projekt analizy specyfikacje plany testów formularze zmian zlecenia zadań protokoły ze spotkań Inne dokumenty poczta elektroniczna

28 Narzędzia kierownika Komunikacyjne Telefon Poczta elektroniczna Telekonferencje Videokonferencje Obiegu dokumentów Repozytorium dokumentów Archiwizacja Publikowania dokumentów Narzędzia do publikacji na stronach WWW Planowania Microsoft Project (plan, zasoby, pracochłonność, koszty, postęp)

29 Zrealizowane projekty informatyczne w WSZiM Komputerowy System Weryfikacji Wiedzy aplikacja napisana w VB 6.0, współpracująca z SQL 2000, przeznaczona do sprawdzania stopnia opanowania wiedzy z różnych przedmiotów. Funkcjonuje w lokalnej sieci komputerowej. Testy internetowe aplikacja napisana w technologii ASP z wykorzystaniem dokumentów XML jako źródła danych. Przeznaczona do weryfikacji stopnia opanowania wiedzy z różnych przedmiotów. Pozwala także na ocenę swojej odpowiedzi Testy intranetowe aplikacja napisana w technologii ASP z wykorzystaniem dokumentów XML jako źródła danych. Przeznaczona do weryfikacji stopnia opanowania wiedzy z różnych przedmiotów. Pozwala także na ocenę swojej odpowiedzi. Wyniki testu gromadzone są w SQL 2000 Ankieta UE aplikacja napisana w technologii ASP, współpracująca z SQL Aplikacja przeznaczona do szybkiej i taniej realizacji badań ankietowych. Poza gromadzeniem danych zawiera moduł generowania dynamicznych raportów.

30 Cechy projektów w WSZiM i metody realizacji Cechy Duże zespoły (30-40 osób) Ograniczenia czasowe (16 godzin lekcyjnych) Duże rozproszenie geograficzne zasobów Metody Metodyka prowadzenia projektów Intensywna komunikacja (>100 maili) Praca zdalna (internet)


Pobierz ppt "2008 1 Projektowanie Aplikacji Komputerowych Projekty informatyczne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google