Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BYT Tomasz Pieciukiewicz Rafał Hryniów. Zawartość Zasady Zasady Prezentacje Prezentacje Szkolenie Szkolenie Kolokwia Kolokwia Projekt Projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BYT Tomasz Pieciukiewicz Rafał Hryniów. Zawartość Zasady Zasady Prezentacje Prezentacje Szkolenie Szkolenie Kolokwia Kolokwia Projekt Projekt."— Zapis prezentacji:

1 BYT Tomasz Pieciukiewicz Rafał Hryniów

2 Zawartość Zasady Zasady Prezentacje Prezentacje Szkolenie Szkolenie Kolokwia Kolokwia Projekt Projekt

3 Zasady 3 kolokwia + projekt Navision 3 kolokwia + projekt Navision Każdy musi przeprowadzić 1 prezentację Każdy musi przeprowadzić 1 prezentację Projekt przygotowany w 2 zespołach Projekt przygotowany w 2 zespołach Przedmiot zakończony egzaminem Przedmiot zakończony egzaminem Nie ma możliwości zwolnienia z egzaminu Nie ma możliwości zwolnienia z egzaminu Maksimum 3 nieobecności Maksimum 3 nieobecności

4 Prezentacje Prezentacja 1 (zajęcia 2): Prezentacja 1 (zajęcia 2): Role w zespole projektowymRole w zespole projektowym Prezentacja 2 (zajęcia 2): Prezentacja 2 (zajęcia 2): Cykle życia oprogramowaniaCykle życia oprogramowania Prezentacja 3 (zajęcia 5): Prezentacja 3 (zajęcia 5): Planowanie zadań i metody ich obrazowaniaPlanowanie zadań i metody ich obrazowania Prezentacja 4 (zajęcia 9): Prezentacja 4 (zajęcia 9): Komunikacja w zespole projektowymKomunikacja w zespole projektowym

5 Prezentacje: Prezentacja 5 (zajęcia 10): Prezentacja 5 (zajęcia 10): Jakość w projekcie informatycznymJakość w projekcie informatycznym Prezentacja 6 (zajęcia 10): Prezentacja 6 (zajęcia 10): Testowanie oprogramowaniaTestowanie oprogramowania Prezentacja 7 (zajęcia 12): Prezentacja 7 (zajęcia 12): Szacowanie złożoności oprogramowaniaSzacowanie złożoności oprogramowania

6 Prezentacje Reguły oceniania prezentacji: Reguły oceniania prezentacji: Użyte materiałyUżyte materiały Tylko wykłady – maksymalna cena 40p Tylko wykłady – maksymalna cena 40p Inne źródła Inne źródła W stopniu minimalnym – do 50pW stopniu minimalnym – do 50p Zadowalająco – do 65pZadowalająco – do 65p Dużo (oparcie się głównie o źródła zewnętrzne) – do 80Dużo (oparcie się głównie o źródła zewnętrzne) – do 80 Sposób prowadzeniaSposób prowadzenia Siedzenie – ocena obniżona o 10 punktów Siedzenie – ocena obniżona o 10 punktów Czytanie – ocena obniżona o 10 punktów Czytanie – ocena obniżona o 10 punktów Brak slajdów – ocena obniżona o 30 punktów Brak slajdów – ocena obniżona o 30 punktów Dodatkowe punktyDodatkowe punkty Materiały dla studentów Materiały dla studentów Przeprowadzenie dyskusji Przeprowadzenie dyskusji

7 Szkolenie Trwające 2 zajęcia szkolenie z MS Project Trwające 2 zajęcia szkolenie z MS Project Zakres szkolenia: Zakres szkolenia: Planowanie i kontrola zadańPlanowanie i kontrola zadań Śledzenie harmonogramuŚledzenie harmonogramu Raporty – wykorzystanie i definiowanieRaporty – wykorzystanie i definiowanie Zasoby, przydział zasobówZasoby, przydział zasobów Szkolenie powinno zawierać zadania dla studentów Szkolenie powinno zawierać zadania dla studentów Dobrze przygotowanie szkolenie +0,5 oceny na koniec. Dobrze przygotowanie szkolenie +0,5 oceny na koniec.

8 Kolokwia Kolokwium 1 (zajęcia 4): Kolokwium 1 (zajęcia 4): Faza strategiczna i faza analizy - wykłady BYT 1-3,Faza strategiczna i faza analizy - wykłady BYT 1-3, Definiowanie celu i zakresu projektuDefiniowanie celu i zakresu projektu Definiowanie założeń funkcjonalnych niefunkcjonalnychDefiniowanie założeń funkcjonalnych niefunkcjonalnych

9 Kolokwia Kolokwium 2 (zajęcia 8): Kolokwium 2 (zajęcia 8): Faza projektowania - wykład BYT 4-6,Faza projektowania - wykład BYT 4-6, Budowa WBS, RAM, diagram GanttaBudowa WBS, RAM, diagram Gantta Zadanie praktyczne w MS ProjectZadanie praktyczne w MS Project Kolokwium 3 (zajęcia 11): Kolokwium 3 (zajęcia 11): Faza implementacji, dokumentacji – wykład BYT 7,8, Faza implementacji, dokumentacji – wykład BYT 7,8, Testowanie, weryfikacja - wykład BYT 9,10,Testowanie, weryfikacja - wykład BYT 9,10, Wzorce dokumentacyjneWzorce dokumentacyjne Metryki jakościMetryki jakości

10 Projekt Navision Wykonanie zadanie w systemie Navision (14 zajęcia) Wykonanie zadanie w systemie Navision (14 zajęcia)

11 Projekt Projekt realizowany w 2 grupach Projekt realizowany w 2 grupach Każda grupa przygotowuje wymagania dla drugiej Każda grupa przygotowuje wymagania dla drugiej Wymagania powinny być życiowe, związane z rzeczywistymi (lub fikcyjnymi ale realistycznymi) sytuacjami biznesowymi Wymagania powinny być życiowe, związane z rzeczywistymi (lub fikcyjnymi ale realistycznymi) sytuacjami biznesowymi

12 Projekt W ramach projektu przygotowywana będzie wyłącznie dokumentacja W ramach projektu przygotowywana będzie wyłącznie dokumentacja

13 Projekt Dokument definicji wymagań Dokument definicji wymagań (1-2 osoby) (1-2 osoby) Termin oddania: 4 zajęcia Termin oddania: 4 zajęcia Sformułowanie celu i zakresu projektu Zdefiniowanie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych. Podział wymagań na grupy.

14 Projekt Plan działań Plan działań (1 osoba – kierownik projektu) (1 osoba – kierownik projektu) Termin oddania: 7 zajęcia Termin oddania: 7 zajęcia Szczegółowe określenie planu działań w projekcie oraz kontrola postępów prac. Zastosowanie diagramów WBS, macierzy RAM oraz wykresu Gantta. Szczegółowe określenie planu działań w projekcie oraz kontrola postępów prac. Zastosowanie diagramów WBS, macierzy RAM oraz wykresu Gantta.

15 Projekt Struktura organizacji zespołu projektowego Struktura organizacji zespołu projektowego (1 osoba) (1 osoba) Termin oddania: 10 zajęcia Termin oddania: 10 zajęcia Wydzielenie ról w zespole, określenie ich zakresu kompetencji Wydzielenie ról w zespole, określenie ich zakresu kompetencji

16 Projekt Standardy komunikacyjne Standardy komunikacyjne (1-2 osoby) (1-2 osoby) Termin oddania: 10 zajęcia Termin oddania: 10 zajęcia Opracowanie standardów komunikacyjnych i wzorca dokumentacji Opracowanie standardów komunikacyjnych i wzorca dokumentacji

17 Projekt Plan zapewnienia jakości Plan zapewnienia jakości (1-2 osoby) (1-2 osoby) Termin oddania: 12 zajęcia Termin oddania: 12 zajęcia Opracowanie planu działań zmierzających do zapewnienia jakości produktu końcowego (w tym definicja metryk jakości) Opracowanie planu działań zmierzających do zapewnienia jakości produktu końcowego (w tym definicja metryk jakości)

18 Projekt Plan testowania oprogramowania Plan testowania oprogramowania (1 osoba) (1 osoba) Termin oddania: 12 zajęcia Termin oddania: 12 zajęcia Opracowanie planu testowania oprogramowania (co podlega testowaniu, jak, kiedy, ew. miary) Opracowanie planu testowania oprogramowania (co podlega testowaniu, jak, kiedy, ew. miary)

19 Projekt Oszacowanie złożoności projektu Oszacowanie złożoności projektu (1-2 osoby) (1-2 osoby) Termin oddania: 13 zajęcia Termin oddania: 13 zajęcia Analiza złożoności projektu metodą FPA Analiza złożoności projektu metodą FPA

20 Ocenianie (1) Maksymalna ilość punktów za kolokwium oraz projekt Navision: 40 Maksymalna ilość punktów za kolokwium oraz projekt Navision: 40 Ilość punktów za prezentację: 80 Ilość punktów za prezentację: 80 Ilość punktów za projekt : 80 Ilość punktów za projekt : 80

21 Ocenianie (2) 4 oceny cząstkowe: 4 oceny cząstkowe: 1 za projekt1 za projekt 1 za prezentację1 za prezentację 2 uśrednione oceny za kolokwia i projekt Navision2 uśrednione oceny za kolokwia i projekt Navision Ocena końcowa: Ocena końcowa: Średnia z 3 najniższych ocen cząstkowych

22 Spóźnianie prac Kary za spóźnione oddanie pracy: Kary za spóźnione oddanie pracy: Prezentacji - 20p/tydzieńPrezentacji - 20p/tydzień Projektu – 10p/tydzieńProjektu – 10p/tydzień


Pobierz ppt "BYT Tomasz Pieciukiewicz Rafał Hryniów. Zawartość Zasady Zasady Prezentacje Prezentacje Szkolenie Szkolenie Kolokwia Kolokwia Projekt Projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google