Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Popyt gospodarstwa domowego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Popyt gospodarstwa domowego"— Zapis prezentacji:

1 Popyt gospodarstwa domowego
To co powiemy w tym wykładzie odnośnie popytu na dobra konsumpcyjne odnosi się również do popytu na dobra produkcyjne, czyli czynniki produkcji. Najważniejsze czynniki kształtujące wielkość popytu. Walory użytkowe dobra. Dochód nabywcy. Cena tego dobra. Ceny innych dóbr. Efekty zewnętrzne konsumpcji.

2 Wpływ zmian dochodu na wielkość popytu
Zasada ceteris paribus oznacza, że analizujemy wpływ tylko jednego czynnika na badaną wielkość, czyli przyjmujemy, że wszystkie czynniki poza tym jednym wybranym są teraz stałe. Wpływ zmian dochodu na wielkość popytu Zależność między dochodem nabywcy a popytem nazywamy funkcją dochód-konsumpcja. W typowych warunkach (dla zdecydowanej większości dóbr) obowiązuje zależność: im większy dochód nabywców, tym popyt na to dobro. większy Jeżeli dochód nabywców oznaczymy literką c, a popyt na dobro 1 jako x1, to graficznie powyższą zależność możemy przedstawić następująco.

3 c x1

4 Typowe dobra możemy podzielić na:
podstawowe luksusowe. Reguła: każdy następny wzrost dochodu o tą samą wielkość wywołuje coraz mniejsze przyrosty popytu pasuje do dóbr podstawowych. Reguła: każdy następny wzrost dochodu o tą samą wielkość wywołuje coraz większe przyrosty popytu pasuje do dóbr luksusowych

5 c x1 Dobro podstawowe

6 e x1 Dobro luksusowe

7 Prawo Engla (wersja zmodyfikowana)
Wraz ze wzrostem dochodów nabywców maleje udział wydatków na dobra podstawowe.

8 Są też nieliczne dobra, dla których obowiązuje reguła.
Im wyższy dochód nabywców, (w warunkach ceteris paribus) tym mniejszy jest popyt na to dobro. Są to tzw. dobra bezwzględnie poślednie. Chodzi tu o takie dobra, które są kupowane tylko dlatego, że są to najtańsze produkty zaspakajające podstawową potrzebę (bez jej zaspokojenia człowiek nie może żyć). Te dobra mają lepsze odpowiedniki ale niestety droższe. Tym samym można powiedzieć, że nabywcy o najniższych dochodach kupują te produkty niejako z musu ekonomicznego.

9 c x2 Nietypowy przebieg funkcji dochód-konsumpcja – dobro bezwzględnie poślednie

10 Wpływ zmian ceny danego dobra na popyt na nie
Zależność między ceną danego dobra a popytem na to dobro (w warunkach ceteris paribus) nazywamy funkcją popytu Dla zdecydowanej większości dóbr obowiązuje zasada: im wyższa cena danego dobra, tym popyt na to dobro. mniejszy Analogicznie, im cena dobra jest niższa, tym jest popyt na to dobro. większy Jeżeli cenę dobra 1 oznaczymy jako p1 a popyt na to dobro jako x1, to graficznie te zależności możemy przedstawić następująco:

11 p1 x1

12 Prawidłowość: każdy następny wzrost ceny o tą samą wielkość wywołuje coraz większe spadki popytu jest charakterystyczna dla dóbr podstawowych. Prawidłowość: każdy następny wzrost ceny o tą samą wielkość wywołuje coraz mniejsze spadki popytu jest charakterystyczna dla dóbr luksusowych.

13 Funkcja popytu dla dobra podstawowego
x1 Funkcja popytu dla dobra podstawowego

14 Funkcja popytu dla dóbr luksusowych
x1 Funkcja popytu dla dóbr luksusowych

15 Są nieliczne dobra dla których obowiązuje reguła: im wyższa cena tym większy popyt. Ta prawidłowość nigdy nie obowiązuje w całym zakresie cen. O tego typu produktach będziemy mówili przy okazji omawiania efektu prestiżu.

16 Paradoks Giffena Nie każdy przypadek, kiedy w warunkach ceteris paribus wzrostowi ceny ceny towarzyszy wzrost popytu nazywamy paradoksem Giffena. Paradoks Giffena występuje tylko: w odniesieniu do nabywców o najniższych dochodach, które pozwalają zaspokoić im jedynie najbardziej podstawowe potrzeby oraz gdy drożeje dobro, które jest najtańszym produktem zaspakajającym jedną z tych podstawowych potrzeb.

17 p1 Obszar paradoksu Giffena x1

18 Wpływ zmian cen innych dóbr na popyt na dane dobro
Dwa dobra są w stosunku do siebie substytucyjne, jeżeli wzajemnie się zastępują, co oznacza, że wzrost ceny jednego z nich wywołuje wzrost popytu na drugie. Dwa dobra są w stosunku do siebie komplementarne, jeżeli wzajemnie się uzupełniają, czyli wzrost ceny jednego z nich wywołuje spadek popytu na drugie.

19 Efekty zewnętrzne konsumpcji
Efekt naśladownictwa. Efekt snobizmu (kontestacji). Efekt prestiżu (Veblena).

20 Zmiany przebiegu funkcji dochód-konsumpcja i popytu, gdy zmienia się wielkość parametru wpływającego na popyt Jak się zmieni przebieg np. funkcji dochód-konsumpcja dla dobra podstawowego, gdy wzrośnie jego cena? c x

21 Jak się zmieni przebieg funkcji popytu na dobro luksusowe, gdy wzrośnie dochód nabywców?
x1 p1

22 Jak się zmieni przebieg funkcji popytu na dobro luksusowe, gdy wzrośnie cena dobra substytucyjnego?
x1 p1

23 Jak się zmieni przebieg funkcji popytu na dobro luksusowe, gdy wzrośnie cena dobra komplementarnego?
x1 p1


Pobierz ppt "Popyt gospodarstwa domowego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google