Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Popyt gospodarstwa domowego To co powiemy w tym wykładzie odnośnie popytu na dobra konsumpcyjne odnosi się również do popytu na dobra produkcyjne, czyli.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Popyt gospodarstwa domowego To co powiemy w tym wykładzie odnośnie popytu na dobra konsumpcyjne odnosi się również do popytu na dobra produkcyjne, czyli."— Zapis prezentacji:

1

2 Popyt gospodarstwa domowego To co powiemy w tym wykładzie odnośnie popytu na dobra konsumpcyjne odnosi się również do popytu na dobra produkcyjne, czyli czynniki produkcji. Najważniejsze czynniki kształtujące wielkość popytu. 1.Walory użytkowe dobra. 2.Dochód nabywcy. 3.Cena tego dobra. 4.Ceny innych dóbr. 5.Efekty zewnętrzne konsumpcji.

3 Wpływ zmian dochodu na wielkość popytu Zasada ceteris paribus oznacza, że analizujemy wpływ tylko jednego czynnika na badaną wielkość, czyli przyjmujemy, że wszystkie czynniki poza tym jednym wybranym są teraz stałe. Zależność między dochodem nabywcy a popytem nazywamy funkcją dochód-konsumpcja. W typowych warunkach (dla zdecydowanej większości dóbr) obowiązuje zależność: im większy dochód nabywców, tym popyt na to dobro. większy Jeżeli dochód nabywców oznaczymy literką c, a popyt na dobro 1 jako x 1, to graficznie powyższą zależność możemy przedstawić następująco.

4 c x1x1

5 Typowe dobra możemy podzielić na: podstawowe luksusowe. Reguła: każdy następny wzrost dochodu o tą samą wielkość wywołuje coraz mniejsze przyrosty popytu pasuje do dóbr podstawowych. Reguła: każdy następny wzrost dochodu o tą samą wielkość wywołuje coraz większe przyrosty popytu pasuje do dóbr luksusowych

6 c x1x1 Dobro podstawowe

7 e x1x1 Dobro luksusowe

8 Prawo Engla (wersja zmodyfikowana) Wraz ze wzrostem dochodów nabywców maleje udział wydatków na dobra podstawowe.

9 Są też nieliczne dobra, dla których obowiązuje reguła. Im wyższy dochód nabywców, (w warunkach ceteris paribus) tym mniejszy jest popyt na to dobro. Są to tzw. dobra bezwzględnie poślednie. Chodzi tu o takie dobra, które są kupowane tylko dlatego, że są to najtańsze produkty zaspakajające podstawową potrzebę (bez jej zaspokojenia człowiek nie może żyć). Te dobra mają lepsze odpowiedniki ale niestety droższe. Tym samym można powiedzieć, że nabywcy o najniższych dochodach kupują te produkty niejako z musu ekonomicznego.

10 c x2x2 Nietypowy przebieg funkcji dochód- konsumpcja – dobro bezwzględnie poślednie

11 Wpływ zmian ceny danego dobra na popyt na nie Dla zdecydowanej większości dóbr obowiązuje zasada: im wyższa cena danego dobra, tym popyt na to dobro. mniejszy Analogicznie, im cena dobra jest niższa, tymjest popyt na to dobro. większy Jeżeli cenę dobra 1 oznaczymy jako p 1 a popyt na to dobro jako x 1, to graficznie te zależności możemy przedstawić następująco: Zależność między ceną danego dobra a popytem na to dobro (w warunkach ceteris paribus) nazywamy funkcją popytu

12 p1p1 x1x1

13 Prawidłowość: każdy następny wzrost ceny o tą samą wielkość wywołuje coraz większe spadki popytu jest charakterystyczna dla dóbr podstawowych. Prawidłowość: każdy następny wzrost ceny o tą samą wielkość wywołuje coraz mniejsze spadki popytu jest charakterystyczna dla dóbr luksusowych.

14 p1p1 x1x1 Funkcja popytu dla dobra podstawowego

15 p1p1 x1x1 Funkcja popytu dla dóbr luksusowych

16 Są nieliczne dobra dla których obowiązuje reguła: im wyższa cena tym większy popyt. Ta prawidłowość nigdy nie obowiązuje w całym zakresie cen. O tego typu produktach będziemy mówili przy okazji omawiania efektu prestiżu.

17 Paradoks Giffena Nie każdy przypadek, kiedy w warunkach ceteris paribus wzrostowi ceny ceny towarzyszy wzrost popytu nazywamy paradoksem Giffena. Paradoks Giffena występuje tylko: 1)w odniesieniu do nabywców o najniższych dochodach, które pozwalają zaspokoić im jedynie najbardziej podstawowe potrzeby 2)oraz gdy drożeje dobro, które jest najtańszym produktem zaspakajającym jedną z tych podstawowych potrzeb.

18 p1p1 x1x1 Obszar paradoksu Giffena

19 Wpływ zmian cen innych dóbr na popyt na dane dobro Dwa dobra są w stosunku do siebie substytucyjne, jeżeli wzajemnie się zastępują, co oznacza, że wzrost ceny jednego z nich wywołuje wzrost popytu na drugie. Dwa dobra są w stosunku do siebie komplementarne, jeżeli wzajemnie się uzupełniają, czyli wzrost ceny jednego z nich wywołuje spadek popytu na drugie.

20 Efekty zewnętrzne konsumpcji 1.Efekt naśladownictwa. 2.Efekt snobizmu (kontestacji). 3.Efekt prestiżu (Veblena).

21 Zmiany przebiegu funkcji dochód-konsumpcja i popytu, gdy zmienia się wielkość parametru wpływającego na popyt Jak się zmieni przebieg np. funkcji dochód-konsumpcja dla dobra podstawowego, gdy wzrośnie jego cena? c x

22 Jak się zmieni przebieg funkcji popytu na dobro luksusowe, gdy wzrośnie dochód nabywców? x1x1 p1p1

23 Jak się zmieni przebieg funkcji popytu na dobro luksusowe, gdy wzrośnie cena dobra substytucyjnego? x1x1 p1p1

24 Jak się zmieni przebieg funkcji popytu na dobro luksusowe, gdy wzrośnie cena dobra komplementarnego? x1x1 p1p1


Pobierz ppt "Popyt gospodarstwa domowego To co powiemy w tym wykładzie odnośnie popytu na dobra konsumpcyjne odnosi się również do popytu na dobra produkcyjne, czyli."

Podobne prezentacje


Reklamy Google